Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Hỗ trợ từ ngành thuế

1 Hỗ trợ từ ngành thuế

Tải bản đầy đủ - 0trang

thu nhập doanh nghiệp trong thời gian 1 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy

định của Luật Quản lý thuế đối với số thuế TNDN phải nộp năm 2011 của DNNVV.

Năm 2012, tiếp tục giảm 30% số thuế phải nộp trong năm của DNNVV.

Năm 2013, áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% đối với doanh nghiệp, kể cả hợp tác xã có

tổng doanh thu năm khơng quá 20 tỷ đồng. Mức thuế suất thuế TNDN 10% áp dụng đối

với phần thu nhập của doanh nghiệp từ bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội.Gia hạn

06 tháng thời hạn nộp thuế TNDN đối với số thuế TNDN phát sinh phải nộp quý I và 03

tháng thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN phát sinh phải nộp quý II và quý III năm

2013 cho một số đối tượng trong đó có DNVVN (tính từ ngày hết hạn nộp thuế TNDN

theo Luật Quản lý thuế)

Theo tổng cục thuế, tính đến 11/2013 cơ quan thuế đã thực hiện gia hạn, miễn giảm thuế

cho 226.871 lượt doanh nghiệp với số tiền là 11.370 tỷ đồng, ước tính cả năm 2013 con

số miễn, giảm, giãn là khoảng 16.600 tỷ đồng.

2.2 Giải pháp tài chính từ phía Nhà nước

- Nhà nước

Từ 2009 – 2010, Chính phủ phát hành hai gói kích cầu năm 2009 và 2010 cùng với đó là

Nghị định 56/2009/NĐ-CP về trợ giúp phát triển DNVVN. Năm 2011, ban hành Nghị

quyết số: 08/2011/QH13 ngày 06/08/2011 về ban hành bổ sung một số giải pháp thuế

nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân. Năm 2012 – 2013, ban hành Nghị

quyết 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 và Nghị quyết 02/NQ- CP ngày 07/01/2013.

Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ động triển khai các giải pháp tự xử lý nợ xấu

như đánh giá lại chất lượng và khả năng thu hồi của các khoản nợ để có biện pháp xử lý,

thu nợ; tiếp tục cơ cấu lại nợ để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận được vốn vay phục vụ sản

xuất - kinh doanh

- Ngân hàng Nhà nước

Lãi suất trong năm liên tục giảm, tính đến nay mặt bằng lãi suất cho vay đã giảm đáng kể,

cho vay ngắn hạn với lãi suất 9-11% và 11-11,5% trong dài hạn. Theo kết quả khảo sát

tháng 12/2013, số doanh nghiệp phải vay ở mức lãi suất trên 12% là 32,7%, thấp hơn rất

nhiều mức 74,9% của năm 2012. Như vậy, việc giảm lãi suất đã tạo được điều kiện tốt

cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tuy nhiên vẫn còn trên 50% số doanh nghiệp sẽ gặp

phải khó khăn với mức lãi suất hiện nay.

-Các TCTD[Type text]Page 10Tính đến hết năm 2011, dư nợ tín dụng của các TCTD đối với các DNNVV đạt 881.340

tỷ đồng, tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với các DNNVV chiếm khoảng 35% tổng dự nợ của

toàn bộ hệ thống TCTD đối với nền kinh tế. Lãi suất huy động đầu năm 2012, hiện ở mức

9%/năm. Lãi suất cho vay giảm khoảng 3-6%/năm so với cuối năm 2011, trong đó tập

trung chủ yếu đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, sản xuất-kinh doanh.

Lãi suất cho vay phổ biến đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, DNNVV,

công nghiệp hỗ trợ ở mức 11-13%/năm, ở các lĩnh vực kinh doanh khác 14-17%/năm.

2.3 Giải pháp từ các Doanh nghiệp

Mặc dù có rất nhiều sự hỗ trợ từ bên ngồi, song nhiều DNNVV vẫn khơng thốt khỏi

những khó khăn do sự suy giảm kinh tế mang lại. Một số nguyên nhân bắt đầu từ chính

bản thân doanh nghiệp, nên để cứu mình các doanh nghiệp cần có những giải pháp để chủ

động vượt qua khó khăn.

Giải pháp về vốn

Doanh nghiệp áp dụng biện pháp cắt giảm chi phí, thắt lưng buộc bụng. Doanh nghiệp

tiến hành cắt giảm những bộ phận không cần thiết, tái cấu trúc lại bộ máy, cắt giảm biên

chế bằng việc cho nhân viên tạm nghỉ phép vô thời hạn, hoặc thôi việc tạm thời.

Doanh nghiệp đánh giá lại các dự án sẵn có. Cắt bỏ hoặc tạm hỗn những dự án đem lại

hiệu quả khơng cao hoặc mang tính mạo hiểm lớn, cần nguồn vốn vượt ngồi khả năng

nguồn vốn sẵn có của doanh nghiệp nhằm tận dụng tốt nhất nguồn lực, giúp duy trì sự

sống của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tiến hành cơ cấu lại dòng tiền, xây dựng những phương án kinh doanh phù

hợp. Các doanh nghiệp hiện nay tự nhận thấy tình trạng nợ nần của mình sẽ dẫn đến việc

khó tiếp cận vốn vì vậy họ tự tìm ra cách sử dụng các dòng tiền hợp lý hơn, xây dựng

phương án kinh doanh khai thác được tối đa nguồn lực sẵn có, phù hợp với khả năng và

tính khả thi cao để làm điều kiện vay vốnGiải pháp về thị trường

Tìm kiếm nguồn nguyên liệu đầu vào giá rẻ, những nguyên liệu sẵn có nhằm giảm bớt

chi phí.[Type text]Page 11Tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm. Các doanh nghiệp chấp nhận tự cắt bỏ doanh

thu để bán được hàng, thu hồi lại nguồn vốn đã bỏ ra hoặc có vốn để tiếp tục tái sản xuất,

duy trì hoạt động cần thiết của doanh nghiệp. Biện pháp cho việc cắt bỏ doanh thu qua

việc bán giảm giá, hạ giá, có các chương trình quảng cáo, chiến dịch maketing, khuyến

mãi, dùng thử sản phẩm,… nhằm thu hút sự chú ý và sức mua của người tiêu dùng, lại

vừa có thể giải quyết vấn đề hàng tồn kho trong doanh nghiệp.

3. Đánh giá các giải pháp tài chính đã và đang sử dụng

3.1 Những vấn đề đạt được:

- Giải pháp về thuế

Những điều chỉnh mang tính hỗ trợ doanh nghiệp giảm bớt khó khăn từ phía Nhà nước

nhìn chung đã có một số tác động tích cực tới các doanh nghiệp thuộc đối tượng được hỗ

trợ.

Theo khảo sát của Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính trên 600 doanh nghiệp thuộc

đối tượng thụ hưởng ưu đãi về thuế, hơn 60% đánh giá các chính sách hỗ trợ này của Nhà

nước đã phần nào giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, có thêm vốn để ổn định thị

trường, duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh.

Về miễn, giảm thuế TNDN, có khoảng 60% DN được giảm 30% thuế TNDN phải nộp

của năm 2012 theo Nghị quyết 29/2012/QH13 của Quốc hội, 55% DN à đối tượng được

áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% từ 1-7-2013 và 5% DN được áp dụng thuế suất 10%

từ 1-7-2013.

Về miễn, giảm, gia hạn thuế GTGT, có 58% DN khảo sát cho biết đã được hưởng chính

sách gia hạn thời gian nộp thuế GTGT theo Nghị quyết 13 của Chính phủ; 41% DN được

gia hạn 6 tháng thuế GTGT theo Nghị quyết 02 của Chính phủ, 70% DN đánh giá chính

sách có hiệu quả, hỗ trợ DN trong việc ổn định và mở rộng thị trường (35%), tăng vòng

quay vốn (27%) và giảm chi phí đầu vào (19%) .

-Giải pháp về tín dụngCác ngân hàng hiện nay đã có nhiều động thái tích cực trong việc hỗ trợ cho các DNVVN

nhằm giúp các doanh nghiệp sớm thoát khỏi những khó khăn. Nhiều ngân hàng đã hạ lãi

suất nhiều gói tín dụng ưu đãi nhằm giúp doanh nghiệp dễ tiếp cận nguồn vốn vay, đáp

ứng phần nào nhu cầu vốn trong sản xuất kinh doanh.

3.2 Những hạn chế

- Về tín dụng

[Type text]Page 12Việc tiếp cận vốn của DNNVV còn rất nhiều trắc trở do không đáp ứng được những điều

kiện vay vốn dù lãi suất đã giảm. Việc giảm lãi suất khơng giúp được những DN đang rơi

vào tình trạng khó khăn, tình trạng tài chính khơng đủ chuẩn, khơng có tài sản để đảm

bảo. Các doanh nghiệp với quy mơ nhỏ, tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn, TS đảm

bảo khơng có hoặc đã đem đi thế chấp từ những khoản vay cũ. Các DNNVV chưa thoát

được nợ cũ để vay nguồn vốn mới. Mặc dù đã có những ngân hàng chủ động tạo điều

kiện cho các DN vay không cần tài sản thế chấp tuy nhiên điều kiện phải có doanh thu từ

20 tỷ trở lên (đa phần những đối tượng không đủ điều kiện là các DNNVV).

Gia hạn nợ chỉ là giải pháp tạm thời để doanh nghiệp qn đi khó khăn chứ khơng thể

khiến doanh nghiệp khỏe lên. Thực tế nhiều doanh nghiệp không còn mặn mà đi vay.

Như vậy khả năng tiếp cận vốn của những DN vẫn còn rất hạn chế.

Qua khảo sát của Viện Phát triển DN (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) cho

thấy, 55% trở ngại do thủ tục vay (hồ sơ vay vốn phức tạp, không đủ thủ tục vay vốn đơn

giản cho các DNNVV); 50% trở ngại yêu cầu thế chấp (thiếu tài sản có giá trị cao để thế

chấp, ngân hàng khơng đa dạng hóa tài sản thế chấp như hàng trong kho, các khoản

thu…); 80% tỷ lệ lãi suất chưa phù hợp; Các điều kiện vay vốn hiện nay chưa phù hợp

với DNNVV. . Do đó vấn đề tiếp cận vốn của DN vẫn chưa mạnh mẽ để hỗ trợ tăng sức

mua và giải phóng hàng tồn kho. Việc giải quyết tồn tại như nợ xấu, giảm thuế thu nhập

DN, thủ tục vay…chưa được triệt để.

-Về giải pháp thuếTuy nhiên, giải pháp về Thuế vẫn còn nhiều hạn chế như tính lan tỏa chưa cao. Việc miễn

giảm thuế TNDN chỉ đem lại lợi ích cho những DN có lợi nhuận trong khi những DN

đang thực sự khó khăn đứng trước bờ vực phá sản lại khơng được hưởng lợi từ chính

sách này.

Trong bối cảnh kinh tế suy thoái hiện nay, nhiều chuyên gia đánh giá việc gia hạn nộp

thuế cho DN là đã muộn khi nhiều DN đã thua lỗ chẳng còn gì để nộp thuế. Ngoài ra,

việc giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) là liều thuốc chưa đủ mạnh để các công ty hạ giá

thành, giá bán, vì đầu vào của sản xuất còn nhiều thứ khác, trong khi niềm tin của người

tiêu dùng suy giảm, sức mua yếu thì hàng tồn kho của DN vẫn khơng giảm được đáng kể.

Ngồi ra, việc chính sách thuế thay đổi liên tục mà thiếu đồng bộ khi triển khai khiến DN

gặp rắc rối trong quá trình tuân thủ thực hiện. DN thuộc diện được hoàn thuế nhưng lại

chậm được giải quyết hồ sơ cũng gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh do

thiếu vốn.[Type text]Page 13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Hỗ trợ từ ngành thuế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x