Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN

CHƯƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN

Tải bản đầy đủ - 0trang

• Khi có khách đến mua hàng nhân viên sẽ giới thiệu, tư vấn với khách

hàng về sản phẩm của cửa hàng, khách hàng sẽ được thử quần áo để vừa

với kích thước cơ thể mình.

• Sau khi chọn được quần, áo thì khách hàng sẽ ra thanh tốn. Nhân viên

bán hàng sẽ lấy thông tin của khách hàng viết vào hóa đơn bán. Nhập số

lượng, đơn giá, thành tiền. Nhân viên sẽ đưa lại cho khách hàng hóa đơn

bán để khách hàng kiểm chứng và lỡ có sai xót có thể kịp thời sửa, thuận

tiện cho khách hàng trong việc muốn đổi lại hàng.

• Đối với những khách hàng khơng trực tiếp đến cửa hàng để mua thì có

thể xem mẫu hàng trên mạng. Sau đó thì liên lạc với cửa hàng, đặt hàng

và cửa hàng sẽ lấy thông tin của khách hàng: Họ tên, địa chỉ, số điện

thoại. Cửa hàng sẽ giao hàng cho khách đến tận nơi và mang theo hóa

đơn để khách hàng thanh tốn.

• Quản lý nhân viên

Thông tin của nhân viên: số điện thoại, địa chỉ, họ tên, giới tính, cơng

việc… sẽ được cửa hàng lưu lại để thuận tiện cho việc quản lý. Khi bán

hàng thì tên nhân viên đó sẽ được lưu lại trong hóa đơn để khi có sai xót

nào xảy ra thì nhân viên đó sẽ chịu trách nhiệm.

• Quản lý khách hàng.

Khách hàng khi mua sản phẩm sẽ được nhân viên lưu lại thông tin: tên

khách, địa chỉ, điện thoại.

Cửa hàng sẽ phân loại khách hàng dựa vào mức độ thường xuyên mua

hàng: khách mua hàng với số lượng nhiều sẽ được tích điểm để hưởng

những chế độ khuyến mãi như giảm giá sản phẩm.

Cửa hàng sẽ tìm kiếm khách hàng theo mã khách hàng hoặc theo tên.

Báo cáo chi tiết từng đơn hàng và thời gian khách hàng đã mua: khi

khách hàng thanh tốn thì nhân viên bán hàng sẽ cung cấp hóa đơn cho

khách hàng ghi rõ thông tin của sản phẩm, thời gian mua cũng như thơng

tin của khách hàng.

• Báo cáo doanh thu, thống kê chi tiết.

• Báo cáo những sản phẩm tồn kho.

• Báo cáo danh sách hóa đơn và tổng tiền nhập

1.1.4.Đánh giá và đề xuất giải quyết nhu cầu thực tiễn.

 Đánh giá

• Ưu điểm:10• Cách quản lý tương đối chặt chẽ từ việc quản lý nhân viên, khách hàng,

bán hàng,... Nếu thực hiện theo đúng các quy trình hoạt động thì cơng

việc sẽ diễn ra một cách thuận lợi, độ chính xác cao và đem lại lợi nhuận

cho cửa hàng.

• Cơng việc có sự hỗ trợ một phần của máy móc nên cơng việc diễn ra một

cách nhanh chóng và thuận lợi hơn.

• Nhược điểm:

• Hóa đơn viết bằng tay thiếu tính thẩm mỹ và có thể gây nhầm lẫn, khó

hiểu.

• Người quản lý tốn nhiều thời gian và gặp khó khăn trong việc quản lý

cùng một lúc nhiều chuỗi cửa hàng.

• Báo cáo thống kê về doanh thu, chi phí đơi khi còn xảy ra nhầm lẫn.

Cơng việc quản lý hiện tại của cửa hàng bán bên cạnh những ưu điểm còn

có những nhược điểm cần được khắc phục. Vì vậy cần phải cải tiến quy trình quản

lý một cách khoa học và tiện lợi hơn bằng việc xây dựng một phần mềm quản lý

bán hàng mới. Chương trình giúp người quản lý có thể theo dõi tức thời ở bất cứ nơi

đâu về công việc kinh doanh của cửa hàng, từ khâu mua hàng cho tới bán hàng một

cách chính xác, nhanh chóng và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Đó là một

cơng cụ hỗ trợ đắc lực cho người quản lý bán hàng để đáp ứng nhu cầu thay đổi linh

hoạt các chiến lược bán hàng nhằm tăng hiệu quả trong kinh doanh.

1.2. Xác định bài tốn

1.2.1. Thơng tin đầu vào

--Thơng tin nhân viên: Mã nhân viên, tên nhân viên, ngày sinh, giới tính, địa

chỉ, số điện thoại, mã công việc

Thông tin về khách hàng: Mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ, số điện

thoại.

Thông tin về sản phẩm: Mã sản phẩm, mã loại, mã cỡ, mã chất liệu, mã màu,

mã đố tượng, mã mùa, mã nước sản xuất, số lượng, ảnh, đơn giá nhập, đơn

giá bán.

Thông tin về loại sản phẩm: Mã sản phẩm, tên loại sản phẩm.

Thơng tin về kích cỡ: mã cỡ, loại cỡ

Thông tin về chất liệu: mã chất liệu, tên chất liệu

Thông tin về mùa: mã mùa, tên mùa

Thông tin về đối tượng: mã đối tượng, tên đối tượng

Thông tin về màu sắc sản phẩm: mã màu, tên màu11-Thông tin về nhà cung cấp: tên nhà cung cấp, mã nhà cung cấp, địa chỉ, điện

thoại

Thông tin về nước sản xuất: mã nước sản xuất, tên nước sản xuất

Thông tin về công việc: mã công việc, tên công việc

Thông tin về xuất, nhập sản phẩm1.2.2. Thông tin đầu ra

-Danh sách nhân viên, khách hàng sau khi được xử lý (Tìm kiếm, sửa đổi, xóa

bỏ, hiển thị).

Tổng số lượng sản phẩm đã bán ra và nhập vào.

Báo cáo thống kê doanh thu, số lượng tồn kho, khách hàng mua nhiều sản

phẩm nhất.1.3. Các chức năng của hệ thống

1.3.1. Quản lý sản phẩm

-Thêm mới sản phẩm

Xóa thơng tin sản phẩm(thơng qua mã sản phẩm)

Sửa thông tin sản phẩm

Hiển thị thông tin sản phẩm

Chức năng chọn ảnh minh họa cho sản phẩm

Phân loại các mặt hàng qua mã sản phẩm

Tìm kiếm các loại hàng qua mã sản phẩm, tên sản phẩm.

Cập nhật giá của sản phẩm thường xun tránh tình trạng giá có thể thay đổi.1.3.2. Quản lý bán sản phẩm

-Thanh tốn một cách chính xác và đáp ứng được yêu cầu của khách hàng

Hóa đơn bán hàng có chi tiết thơng tin về khách hàng, sản phẩm, tổng tiền,

ngày bán, tên nhân viên bán sản phẩm…

Có thể thêm mới hóa đơn, sửa, in hóa đơn và tìm kiếm hóa đơn bán.1.3.3. Quản lý nhân viên

-Quản lý danh sách nhân viên: nhập thông tin của nhân viên

Sắp xếp danh sách theo mã nhân viên

Thêm mới một nhân viên

Xóa một nhân viên(Thơng qua mã nhân viên)

Sửa đổi thông tin của nhân viên

Xem thông tin về một nhân viên121.3.4. Quản lý khách hàng

-Quản lý thông tin chi tiết liên quan đến khách hàng: họ tên, số điện thoại,

ngày sinh, địa chỉ của khách hàng.

Thêm mới một khách hàng

Xóa một khách hàng(thơng qua mã hàng) và sửa thơng tin của khách hàng.1.3.5. Quản lý nhập sản phẩm

-Hóa đơn nhập có đủ thơng tin về mặt hàng nhập về như số lượng, đơn giá,

giảm giá, thành tiền và thông tin của sản phẩm.

Hỗ trợ tìm kiếm hóa đơn nhập thông qua mã sản phẩm, mã nhà cung cấp…

Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, in hóa đơn nhập13CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

2.1. Yêu cầu của hệ thống

-Giao diện dễ nhìn và đảm bảo chất lượng.

Phần mềm dễ sử dụng và tạo được sự yên tâm cho khách hàng.

Giảm thiểu thời gian quản lý và tuyệt đối chính xác.

Phần mềm không chiếm quá nhiều dung lượng của ổ cứng.

Tiết kiệm được tối đa sức lao động của con người.

Kiểm sốt được tồn bộ vấn đề xuất- nhập- tồn hàng hóa.

Phần mềm cần đảm bảo được các chức năng hoạt động tốt và tránh được

những lỗi xảy ra.

Đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng (người quản lý cửa hàng bán

quần áo).

Người dùng hệ thống là nhân viên, nhà quản lý trong cửa hàng.2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.2.1. Thiết kế mức khái niệm

2.2.1.1. Xác định thực thể, thuộc tính

• Nhanvien (Manhanvien, Tennhanvien, Diachi, Dienthoai)

• Khach (Makhach, Tenkhach, Diachi, Dienthoai)

• Sanpham (Magiaydep, Tengiaydep, Dongianhap, Dongiaban, Soluong, Anh)

• Co (Maco, Tenco)

• Mau(Mamau, Tenmau)

• Mua(Mamua, Tenmua)

• Doituong(Madoituong, Tendoituong)

• Congviec(Macongviec, Tencongviec)

• Nhacungcap(Manhacungcap, Tennhacungcap)

• NuocSX(ManuocSX, TennuocSX)

• Theloai(Maloai, Tenloai)

• Chatlieu(Machatlieu, Tenchatlieu)

2.2.1.2. Xác định quan hệ

• Ban (SoHDB, Ngayban, Soluong, Giamgia, Tongcong, Thanhtien)

• Nhap ( SoHDN, Ngaynhap, Soluong, Giamgia, Thanhtien, Tongtien)142.2.2. Thiết kế mức logic

• Chuyển thực thể, thu được:

• Khachhang (Makhach, Tenkhach, Diachi, Dienthoai)

• Nhacungcap (Manhacungcap, Tennhacungcap, Diachi, Dienthoai)

• NhanVien (Manhanvien, Tennhanvien, Diachi, Dienthoai, Gioitinh,

Ngaysinh)

• Sanpham (Magiaydep, Tengiaydep, Dongianhap, Dongiaban, Anh)

• Chuyển quan hệ, thu được:

• Nhap (MaHDN, Soluong, Ngaynhap, Dongianhap, Giamgia, Tongcong,

Thanhtien, Manhacungcap, Manhanvien, Magiaydep)

• Ban (MaHDB, Tongcong, Ngayban, Soluong, Dongiaban, Thanhtien,

Makhach, Magiaydep, Manhanvien)

2.2.3. Chuẩn hóa

• Chuẩn hóa quan hệ Ban thu được:

• Ban (SoHDB, Makhach, Manhanvien, Ngayban, Tongtien)

• ChitietHDBan (SoHDB, Magiaydep, Soluong, Giamgia, Thanhtien)

• Chuẩn hóa quan hệ Nhap, thu được:

• Nhap (SoHDN, Ngaynhap, Tongtien, Manhanvien, Manhacungcap)

• ChitietHDNhap (SoHDN, Magiaydep, Soluong, Dongia, Giamgia,

Thanhtien)

Vẽ sơ đồ quan hệ15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×