Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Ý nghĩa của chỉ số BOD

II. Ý nghĩa của chỉ số BOD

Tải bản đầy đủ - 0trang

II. Ý nghĩa của chỉ số BOD

Trường ĐH KHTN

Tp. HCM

Company

nameTrong kỹ thuật chỉ số BOD được dùng để:

 Xác định gần đúng lượng oxy cần thiết để ổn định sinh

học các chất hữu cơ có trong nước thải .

 Xác định kích thước bể xử lý .

 Xác định hiệu suất xử lý của một số quy trình

 Xác định sự chấp thuận tuân theo những quy định cho

phép xả thảiIII. Diễn biến của BOD theo thời gian

Trường ĐH KHTN

Tp. HCM

Company

nameGiaiđoạn 1: Oxy hóa các hợp

chất hydrocarbon

CxHy + ( x+y/2) O2 xCO2 + y/2H2O

Giaiđoạn 2 : Oxy hóa các hợp chất

Nito

2NH3 + 3 0 2 -- 2N02 + 2H + 2H20

Trong 5 ngày đầu, đối với nước

thải công nghiệp giá trị BOD

chiếm khoảng 60% - 80% tổng

BOD và lên đến 95-99% sau 20

ngày.IV. Lấy mẫu và bảo quản mẫu và phân tích

Trường ĐH KHTN

Tp. HCM

Company

nameLấy mẫu và bảo quản

 Thu 500 ml cho mỗi mẫu

 Thí nghiệm nên được bắt đầu càng sớm càng tốt sau

khi lấy mẫu

 Nếu không thể làm ngay, bảo quản ở 3-5°C trong tủ

lạnh và làm trong vòng 24 h.

 Để mẫu ở nhiệt độ phòng trong vòng 8h có thể làm

giảm BOD đến 40%.

 Để mẫu trở về nhiệt độ 20oC trước khi bắt đầu thí

nghiệm.IV. Lấy mẫu và bảo quản mẫu và phân tích

Trường ĐH KHTN

Tp. HCM

Company

namePhân tích:

Đo độ pH của mẫu, và điều chỉnh độ pH 7-8 bằng HCl hoặc

NaOH. Nếu độ pH giữa 6.5 và 8.2, khơng điều chỉnh

.Các pha lỗng sau được khuyến nghị tùy thuộc vào mẫu:Nước thải nguyên chất : 30-100 pha loãng lần

o Nước thải đã qua lắng: 10-50 pha loãng lần

o Nước thải đã qua lọc: 3-10 pha lỗng lần

o Nước sơng bị ơ nhiễm: 1-5 pha loãng lầnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Ý nghĩa của chỉ số BOD

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×