Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Hình thể ngoài, LIÊN QUAN

II. Hình thể ngoài, LIÊN QUAN

Tải bản đầy đủ - 0trang

HÌNH THỂ NGỒI, LIÊN QUAN

 Đầu tụy

- Nằm trong khung tá tràng

- Phần dưới trái có mỏm móc

- Giữa 2 phần là khuyết tụy

 Liên quan mặt sau

- TM chủ, TM thận

- ĐM chủ

- Ống mật chủ

 Liên quan mặt trước

- Mạc treo ĐT bám mặt trước tụyHÌNH THỂ NGỒI, LIÊN QUAN

 Cổ tụy

- Phần giới hạn giữa đầu và thân

- Mặt sau:

+ ĐM chủ

+ ĐM, TM mạc treo tràng trên

- Mặt trước

+ Liên quan môn vị qua túi mạc nối

- Bờ trên

+ Đm thân tạng

- Bờ dưới

+ ĐM, TM mạc treo tràng trênHÌNH THỂ NGỒI, LIÊN QUAN

 Thân tụy

- Có hình lăng trụ tam giác gồm 3 bờ

3 mặt

+ Mặt trước trên

Trên đường bám rễ mạc treo

Phủ bởi PM thành sau túi MN

Liên quan với thành sau dạ dày

+ Mặt trước dưới

Dưới đường bám rễ mạc treo

Phủ bởi lá sau dưới MTĐT ngang

Ở trên góc tá-hỗng tràng

Liên quan các quai hỗng tràng

+ Mặt sau

K được PM phủ

Dính vào thận, tuyến thượng thận THÌNH THỂ NGỒI, LIÊN QUAN

 Bờ trên

- Ngăn cách giữa mặt trước-sau

- Đm lách chạy dọc bờ trên

 Bờ dưới

- Ngăn cách mặt dưới-sau

- Đầu phải bờ dưới có ĐM-TM MTTT

 Bờ trước

- Ngăn cách mặt trên-dưới

- Có rễ MTĐT ngang bámHÌNH THỂ NGỒI, LIÊN QUAN

 Đi tụy

- Nằm trong 2 lá dây chằng lách thận

- Liên quan lách, cuống mạchIII. CẤU TẠO TRONG

 Tụy ngoại tiết

- Tiết ra dịch tụy đổ vào tá tràng

- Đơn vị cơ sở là các tuyến nang

- Ống tiết

Đổ vào ống tụy chính

Ống tụy phụ

 Tụy nội tiết

- Tiết ra Insulin, glucagon đổ vào máu

- Gồm các tiểu đảo LangerhansIV. MẠCH, THẦN KINH: ĐỘNG MẠCH

 Từ ĐM thân tạng

- ĐM tá tụy trước trên

ĐM tá tụy sau trên

→ Nhánh của ĐM vị-tá tràng

- ĐM tụy lớn

ĐM tụy lưng

→ Nhánh của ĐM lách

 Từ ĐM MTTT

- ĐM tá tụy dưới trước

- ĐM tá tụy dưới sau

 Các nhánh nối với nhau ở đầu tụyTĨNH MẠCH

 Đi kèm ĐM đổ trực tiếp hoặc gián tiếp

vào TM cửaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Hình thể ngoài, LIÊN QUAN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×