Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. LIÊN THÀNH DẠ DÀY: THÀNH SAU

III. LIÊN THÀNH DẠ DÀY: THÀNH SAU

Tải bản đầy đủ - 0trang

IV. CẤU TẠOLớp niêm mạc

Lớp hạ NM

Lớp cơ

Thanh mạcV: MẠCH, THẦN KINH: ĐỘNG MẠCH

 Tách từ động mạch thân tạng

hoặc các nhánh của động

mạch thân tạng

 Vòng mạch bờ cong bé

-Động mạch vị trái-Động mạch vị phải Vòng mạch bờ cong lớn

-ĐM vị mạc nối T-ĐM vị mạc nối P Các nhánh khác

-Các nhánh vị ngắn-Các nhánh vị sauV. MẠCH, THẦN KINH: TĨNH MẠCH Đi kèm, cùng tên với

động mạch

 Đổ trực tiếp, gián tiếp

vào hệ cửaV. MẠCH, THẦN KINH: BẠCH HUYẾT

 Đổ về 4 chuỗi hạch

nằm dọc theo hai bờ

cong dạ dày

- Các hạch vị trái

- Các hạch vị phải

- Các hạch vị MN (T),

hạch tỳ, hạch trên tụy

- Các hạch vị MN PTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. LIÊN THÀNH DẠ DÀY: THÀNH SAU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×