Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhiều hộ gia đình nhận đất giãn dân được cấp nhưng không ở mà do điều kiện kinh tế khó khăn đã bán đất được cấp và quay lại vẫn sống ở nhà cổ trong tình trạng chật chội. Lãng phí tiền của nhà nước mà không giải quyết được nơi ở cho dân.

Nhiều hộ gia đình nhận đất giãn dân được cấp nhưng không ở mà do điều kiện kinh tế khó khăn đã bán đất được cấp và quay lại vẫn sống ở nhà cổ trong tình trạng chật chội. Lãng phí tiền của nhà nước mà không giải quyết được nơi ở cho dân.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trong các làng đã xuất hiện những dãy nhà cao tầng kiểu nhà hộp án ngữ một

số con đường đi trong các thôn, đường xá được chỉnh trang bằng những vật liệu mới,

đường nét thô cứng. Ngay cạnh cổng làng Mông Phụ đã ra đời một bãi đỗ xe lớn, nơi

đây đang trở thành bãi vứt rác của người dân địa phương. Câu chuyện đó làm nản

lòng những người đang ngày đêm nỗ lực tìm cách bảo tồn và phát huy giá trị các làng

cổ tại đây đồng thời có ảnh hưởng không tốt đến cảnh quan chung của di sản v.v..

- Chưa phát huy được tiềm năng về giá trị của di tích; việc chỉ đạo, định hướng

phát triển kinh tế du lịch- dịch vụ còn chậm, chưa tạo ra được các sản phẩm đặc trưng

để phục vụ khách du lịch; đại đa số người dân vẫn chưa được hưởng quyền lợi tốt

nhất từ việc phát huy giá trị di tích; chưa xây dựng được phương án chuyển đổi cơ cấu

kinh tế từ nông nghiệp sang dịch vụ- du lịch.

* Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, tồn tại:

- Chủ quan:

+ Nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và một bộ phận nhân dân

ở Làng cổ về giá trị đặc biệt của di tích còn hạn chế; ý thức trách nhiệm trong việc

quản lý bảo tồn và phát huy giá trị di tích chưa cao.

+ Sự phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các đồn thể xã Đường Lâm trong công

tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích làng cổ ở Đường Lâm còn hạn chế dẫn

tới hiệu quả đạt được chưa cao.

+ Một bộ phận nhân dân tâm lý còn nặng nề, bảo thủ ; chưa chủ động trong việc

chuyển đổi mơ hình kinh tế, còn trơng chờ vào sự hỗ trợ đầu tư của nhà nước.

- Khách quan:

+ Di tích làng cổ ở Đường Lâm là một di tích đặc thù – một di tích sống nên

nảy sinh mâu thuẫn giữa bảo tồn với nhu cầu phát triển cuộc sống của nhân dân,

những vấn đề mâu thuẫn này chưa được giải quyết dẫn đến những bức xúc trong nhân

dân.

+ Do nguồn kinh phí bố trí đầu tư cho việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích còn

hạn hẹp nên tiến độ thực hiện thực hiện các dự án triển khai chậm.23III-KHĨ KHĂN VƯỚNG MẮC

1. Thiếu kinh phí đầu tư

Địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong cơng tác trùng tu nhà cổ, có những

gia đình được cấp kinh phí và hướng dẫn cho trùng tu nhưng khơng nhất trí. Việc

trùng tu được thực hiện theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, theo đó,

phải bảo tồn nguyên yếu tố gốc của di tích.Biện pháp trùng tu Bộ Văn hoá, Thể thao

và Du lịch quy định là hỏng đâu sửa đấy. Ví như cột bị hỏng khoảng bao nhiêu % thì

phải sửa chỗ đó, có những cái cột ở giữa nhà nhưng không cho người dân thay mới thì

họ sẽ khơng chịu. Nhiều cột, nhà bị mối mọt đáng lẽ ra phải thay nhưng theo quy định

thì khơng được thay, chỉ hỏng đâu sửa đó, làm bằng gỗ xoan thì người dân lại khơng

muốn làm nữa. Dân lúc nào cũng muốn mới, không bao giờ chấp nhận bị chắp vá có

trong nhà họ.

Thực tế, phải có giải pháp đồng bộ sao cho vừa giữ được nét cổ nhưng cũng

phải mang lại lợi ích cho người dân. Trong đó, cái cốt lõi nhất là phải làm thế nào cho

người dân được hưởng lợi từ dịch vụ, du lịch, những sản phẩm nông nghiệp, đặc sản

trở thành sản phẩm du lịch như khoai, bánh tẻ, tương, rượu... Tuy nhiên, hiện nay mới

có được thu nhập từ dịch vụ du lịch nhưng không đáng kể.

Làm nhà bảo tàng thì được nhưng nếu để ở thì khó, bảo tồn phải bảo tồn

ngun trạng thì rất khó. Đây là một việc Ban Quản lý gặp khó khăn trong việc giữ lại

những ngôi nhà cổ. Người dân từ chối nhận tiền đầu tư của Nhà nước, bởi vì nếu nhận

thì phải thực hiện tu bổ sửa chữa theo cách của người dân. Họ giải quyết bằng cách

không ở trong những ngôi nhà cổ đó nữa, mà nhà đó khơng ở trong một vài năm sẽ bị

sập ngay.

Tính đến cuối tháng 10/2017 BQLDT làng cổ Đường Lâm đã đón tiếp hướng dẫn

được trên 13 vạn lượt khách thu phí đạt trên 1,3 tỷ đồng .

Lượng khách đến với Đường Lâm theo thống kê chủ yếu là khách nội địa

chiếm khoảng trên 65%, khách quốc tế chiếm gần 35% (chủ yếu là khách Châu âu).

Khoản tiền ít ỏi này khơng những khơng được tái đầu tư cho du lịch, mà theo đại diện

24Ban Quản lý làng cổ Đường Lâm, số tiền còn chưa đủ để trả lương cho cán bộ của

ban quản lý.

Eo hẹp về mặt chi phí nên số tiền được dùng để phát triển du lịch và tạo ra

những dịch vụ mới nhằm thu hút du khách gần như khơng có. Chỉ có một số tiền được

chi đều đặn hàng năm đó là tiền ngân sách chi cho việc tu bổ và tơn tạo di tích của

UBND thành phố Hà Nội và thị xã Sơn Tây. Cụ thể, trong giai đoạn 5 năm, từ năm

2015 - 2020, ngân sách thành phố đã quyết định chi 20 tỷ đồng để tu bổ cho 40 ngôi

nhà cổ bị xuống cấp.

Không phải tất cả người dân ở Đường Lâm đều được hưởng lợi từ di sản nhà

cổ, thế nhưng, đa phần lại đều phải tuân thủ theo quy định của Ban Quản lý di tích và

Luật Di sản. Trong đó có việc, dù nhà cổ có xuống cấp thì người dân cũng khơng

được tự ý sửa mà phải đợi cơ quan chức năng có đủ kinh phí để tu bổ.

Thực tế này đã làm phát sinh nhiều vấn đề khi ngân sách thì có hạn, cuộc sống

người dân ngày càng phát triển. Gần 10 năm qua, UBND xã Đường Lâm vẫn chưa

triển khai có hiệu quả việc giãn dân trong khu vực làng cổ. Kết quả, mỗi người lại

phải tự tìm cho mình một cách khác nhau để đảm bảo cuộc sống.

Ở Đường Lâm, hiện có 99 ngơi nhà cổ có niên đại từ 100-400 năm tuổi đã bị

xuống cấp nghiêm trọng. Nhưng đến nay mới chỉ có khoảng 1/4 số nhà được tơn tạo.

Dù mới chỉ trùng tu được 5 năm, nhưng có nhiều ngôi nhà cổ lại đang xuống cấp,

khiến người dân không muốn tiếp tục sinh sống và sử dụng.

Gần đây, có trường hợp người dân tự tháo dỡ nhà cổ 200 năm tuổi để phản đối sai

sót của chính quyền địa phương trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Những thực trạng này đang gây lãng phí lớn cho nguồn ngân sách của Nhà nước.

2. Năng lực thi cơng trùng tu còn thấp

-Chất lượng thi cơng khơng tốt.

-Phương pháp trùng tu cần phải được hoàn thiện, đánh giá lại bởi những tổ

chức có năng lực.

25IV-GIẢI PHÁP BẢO TỒN LÀNG CỔ ĐƯỜNG LÂM

1. Giải pháp quy hoạch, thiết kế nhà cổThăm chủ nhà và ngôi nhà xây dựng năm 1649

- Các cơ quan quản lý tư vấn và người dân làng cổ tham khảo các mẫu nhà và

phương pháp bảo tồn nhằm giúp nâng cao chất lượng xây dựng nhà ở cho người dân

làng cổ Đường Lâm

- Xây dựng sổ tay hướng dẫn xây dựng nhà ở tại Làng cổ Đường Lâm, đề xuất

tiêu chuẩn và xây dựng thực nghiệm mẫu nhà tại làng cổ Đường Lâm.26- Lắng nghe bức xúc của nhân dân, rút kinh nghiệm những công trình trùng tu

trước, giám sát chặt chẽ quy trình trùng tu tránh tình trạng quan liêu, tham nhũng.

- Tổ chức nhiều hoạt động, tập huấn cho người dân bố trí lại không gian những

ngôi nhà, hướng dẫn dân nấu, thi nấu cỗ, hỗ trợ người dân tổ chức chợ quê.

-Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, thuê đơn vị có năng lực đánh giá lại thiết kế

mẫu nhà.

2. Giải pháp môi trường

- Để cải thiện mơi trường trong khu Di tích làng cổ Đường Lâm, góp phần tơn

vinh vẻ đẹp, giá trị các di tích, thu hút đơng đảo du khách đến tham quan trải nghiệm

và đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp, cần thực hiện một số giải pháp sau: Cải tạo

các ao, hồ, thay nguồn nước mới; một số hồ có thể thả hoa sen như cổng làng, ao cá

Bác Hồ thôn Mông Phụ; trồng một số cây xanh quanh hồ tạo bóng mát (cây đảm bảo

bốn mùa xanh lá, có hoa theo mùa); vận động nhân dân tự giác đóng góp kinh phí để

đổ các nắp bê tông tại các rãnh nước (2 bên đường); bảo vệ, duy trì các thùng rác nơi

cơng cộng; xây dựng các bảng thông tin tuyên truyền cho nhân dân và khách du lịch;

vận hành nhà vệ sinh công cộng (giao khoán việc, gắn trách nhiệm cho từng đối tượng

cụ thể)…;

-Hạn chế tối đa các loại xe ô tô du lịch đi vào thôn Mông Phụ, các chủ phương

tiện cần chấp hành đỗ xe ở khu vực cổng làng cổ; không đi xe ơ tơ tham quan tại đình

Mơng Phụ.

-Khuyến khích du khách đi bộ trong làng; vận động người dân mùa thu hoạch

lúa không phơi tràn lan rơm rạ ra đường, hay đặt máy tuốt lúa gần đường gây tiếng ồn

và bụi cho nhân dân, không đốt rơm rạ ban ngày;

-Phát động Tết trồng cây và ký giao ước cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân trồng

cây xanh, bóng mát phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tại Di tích; tổ chức các

phong trào thi đua nhân Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Di sản văn hóa (23/11),

với các chủ đề như: “Đoạn ngõ xanh - sạch - đẹp”; “Nhà cổ sạch - đẹp điểm đến tạo27ấn tượng”… kêu gọi du khách tham gia vệ sinh mơi trường để tơn vinh các giá trị của

Di tích làng cổ;

-Vận động nhân dân thả trâu bò ra đồng đi theo lối riêng, không trùng với

đường đi của du khách, các nhà có chuồng ni nhốt gia súc, gia cầm cần xây dựng

khu cách ly, khử mùi (tốt nhất là có khu chăn ni riêng), tham khảo các phương pháp

nuôi sinh học mới...;

-Kêu gọi, vận động sự quan tâm, giúp đỡ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân để

đầu tư vật chất, kinh phí từng bước nâng cấp cơ sở hạ tầng, cải thiện vệ sinh môi

trường Di tích; khuyến khích người dân kinh doanh trong sân nhà cổ, hay nhà truyền

thống của mình, hạn chế việc mở cửa ra lối đi;-Thí điểm xây dựng một tuyến đường, hay ngõ xanh - sạch - đẹp để phục vụ khách

tham quan chiêm ngưỡng; thiết kế các biển báo giới thiệu điểm tham quan dịch vụ tại

Di tích, nhà cổ, hoặc các loại dịch vụ khác cần thống nhất về màu sắc, kích cỡ, sử

dụng tối đa chất liệu bằng gỗ truyền thống (không dùng kim loại, màu sặc sỡ)…

- Khơng bê tơng hóa mặt đường ngõ xóm.

3. Giải pháp tháo gỡ việc bảo tồn và phát triển, phát huy giá trị làng cổ

Đường Lâm

Để giải quyết vấn đề khó khăn về kinh phí, nên cải tạo theo hình thức “cuốn

chiếu”, ưu tiên theo mức độ xuống cấp và giá trị kiến trúc của các ngôi nhà. Và phân

theo giai đoạn đảm bảo Các hộ gia đình có nhà cổ xuống cấp đều sẽ được hỗ trợ tu bổ.

28Đối với những căn nhà không thuộc diện phải bảo tồn nguyên trạng thì các cơ

quan chức năng nên cho phép cải tạo, xây dựng theo những mẫu thiết kế phù hợp với

cảnh quan.

Một số ngơi nhà ở những vị trí nhất định trong làng có thể xây lên hai, hoặc ba

tầng, nhưng chiều cao không quá 10,5 m. Tùy thuộc vào kích thước khu đất và mong

muốn của gia đình, người dân có thể lựa chọn mẫu.

Tổ chức các lớp hướng dẫn người dân kỹ năng làm du lịch. Một số hộ dân có

những hình thức kinh doanh dịch vụ mới như: cho thuê xe đạp, làm quà tặng, tổ chức

các hình thức trải nghiệm nơng nghiệp cho khách tham quan (trồng rau, hái chè, bắt

cá...). Bên cạnh đó, hoạt động nông nghiệp, nghề truyền thống tại Đường Lâm được

định hướng phục vụ cho du lịch như: phát triển nghề nuôi gà Mía - đặc sản của vùng

đất Sơn Tây, làm tương cổ truyền, sản xuất bánh kẹo truyền thống.

Các cơ quan chức năng đang nỗ lực hỗ trợ người dân để tiến tới có ít nhất 20%

số hộ dân tại Đường Lâm được hưởng lợi từ du lịch. Đề nghị điều chỉnh phạm vi

khoanh vùng khu vực II của di tích làng cổ Đường Lâm theo hướng thu hẹp lại.

Phương án này giúp việc đầu tư có trọng điểm hơn; khu vực có ít kiến trúc giá trị sẽ

được “nới lỏng” các quy định về xây dựng, đáp ứng nhu cầu của cuộc sống.

4. Hồn thiện cơ chế chính sách, khắc phục tình trạng quan liêu, tham

nhũng, quản lý lỏng lẻo.

- Xây dựng cơ chế đặc thù để tổ chức tốt hơn việc khai thác di sản phục vụ

người dân. Tăng cường học hỏi cách thức quản lý di tích phố cổ Hội An và các thành

phố du lịch khác.

- Đề xuất tăng kinh phí đầu tư hơn nữa, tạo mọi môi trường thuận lợi để phát

triển các dịch vụ du lịch liên quan đến Đường Lâm. Như thế không chỉ người dân

được hưởng lợi mà thành phố cũng sẽ khai thác, thu lợi được. Đáng lẽ người dân phải

được hưởng lợi từ nguồn kinh phí này. Tự từng người dân khó tổ chức khai thác giá

trị của di sản nhưng với sự tổ chức chung của chính quyền thành phố, thậm chí phải

có đầu tư trước về cơ sở vật chất phục vụ phát triển du lịch thì sau đó, người dân trên29cơ sở chung từng nhà sẽ đầu tư riêng và khai thác. Khi người dân khai thác thì sẽ

đóng thuế cho nhà nước, quyền lợi của họ sẽ gắn với những giá trị của ngôi làng cổ.

-Đẩy mạnh vận động nhân dân bảo tồn và phát huy giá trị của di tích làng cổ

Đường Lâm. Đồng thời tăng cường quản lý, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân

thực hiện các quyền lợi theo đúng quy định; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm,

phòng ngừa, ngăn chặn không để tái diễn các vi phạm, ảnh hưởng đến việc bảo tồn di

tích và tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

- Xây dựng cơ chế chính sách để hỗ trợ kinh phí tu bổ đối với các cơng trình

được xếp hạng bị xuống cấp; hỗ trợ giãn dân, duy trì sản xuất, phát triển kinh tế và ổn

định cuộc sống của nhân dân.

5. Quy định về khoảng lùi trong cấp phép xây dựng nhà ở tại Đường Lâm

Quy định về khoảng lùi chỉ nên áp dụng đối với cơng trình xây dựng 1 khoảng

lùi có lợi cho dân nhất mà không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, di tích làng cổ. Còn

đối với những cơng trình tại ngõ nhỏ, ngõ cụt thì khơng nhất thiết phải quy định

khoảng lùi khi xây dựng. Có như vậy mới thuận với lòng dân nơi đây và tạo điều kiện

để các hộ có nhu cầu xây dựng nhà ở đi xin Giấy phép xây dựng theo đúng quy định.

6. Quản lý sát xao buôn bán nhỏ lẻ, tự do của các hộ gia đình, phù hợp với

quy định và văn hóa địa phương

Cần có sự nắm bắt kịp thời mọi phản ánh của khách du lịch, của khu dân cư và

cần có biện pháp nhanh chóng răn đe những đối tượng lừa đảo, làm ăn bn bán

khơng uy tín, thái độ thiếu văn minh để giá trị văn hóa tinh thần của Làng cổ Đường

Lâm được du khách yêu mến và trân trọng.

7. Giải pháp cấp đất giãn dân

- Quy định trong việc mua bán chuyển nhượng đất giãn dân khu vực Đường

Lâm,

Đẩy nhanh tiến độ cấp đất giãn dân, quy hoạch phù hợp với nhu cầu sự dụng

đất của người dân Đường Lâm

Đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất.

308. Hồn thiện cơ chế chính sách, pháp luật, nâng cao trách nhiệm của

người quản lý, xử lý nghiêm minh cán bộ sai phạm.

Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, giám sát, sử lý cơng trình xây dựng vi phạm,

khơng để cơng trình tồn tại khơng phù hợp với quy hoạch.

Các họat động làm biến dạng di tích diễn ra ngay trong quá trình lập quy hoạch

bảo tồn các làng cổ xã Đường Lâm đã cho ta một số bài học kinh nghiệm là nếu muốn

thực hiện tốt quy hoạch bảo tồn phát huy giá trị các di sản văn hóa cần tập trung vào

các vấn đề sau:

+ Các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương căn cứ vào quy định của Luật

di sản văn hóa cần kịp thời đưa ra những quy định để bảo vệ di sản trong q trình lập

quy hoạch. Ngay sau khi di tích được xếp hạng, cần tổ chức bộ máy quản lý di tích

phù hợp với tầm vóc di tích, đáp ứng được yêu cầu, bảo tồn và phát huy tốt giá trị di

tích trong thời gian trước mắt và lâu dài.

+ Việc lập kế hoạch, khảo sát, điều tra cả về vật thể và phi vật thể phải tiến

hành song song với quá trình vận động cộng đồng nhân dân địa phương tham gia vào

cơng tác bảo tồn di sản văn hóa tại địa phương.

+ Có sự phối hợp liên ngành khơng chỉ các nhà khoa học tham gia xây dựng

quy hoạch mà cả các cấp, các ngành liên quan đang có những hoạt động trong và

quanh khu vực di sản.

+ Cần có một quy hoạch chung tích hợp giữa những quy hoạch, kế hoạch khác

có liên quan đến xã Đường Lâm và thị xã Sơn Tây để tránh/hạn chế những tác động

tiêu cực đến di sản văn hóa có thể xảy ra.

+ Xác định thứ tự ưu tiên trong quy hoạch, xây dựng lộ trình thực hiện quy

hoạch trong đó dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra là một yếu tố quyết định

thành bại của quy hoạch.

Nắm bắt tình hình đến từng nhà dân có nhu cầu xây dựng, thăm hỏi, động viên,

tuyên truyền cho gia đình đi làm thủ tục xin Giấy phép xây dựng theo quy định của

pháp luật trước khi khởi cơng xây dựng cơng trình và làm đúng nội dung Giấy phép

xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp để bảo tồn và phát huy giá trị làng cổ

hiện nay.

319. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên,

hội viên và nhân dân tại di tích để người dân hiểu và chung tay cùng quản lý, bảo tồn

và phát huy giá trị di tích.Ngơi nhà Ơng Nguyễn Văn Hùng 51 tuổi, Đường Lâm được xây dựng năm 1649.

Tổ chức tập huấn cho cán bộ, người dân tại di tích về các quy định trong cơng tác

quản lý trật tự xây dựng theo quy hoạch được duyệt; Phổ biến giới thiệu các mẫu nhà

đã được phê duyêt đến với người dân nhằm tạo điều kiện cho người dân trong việc

lựa chọn mẫu nhà phù hợp xin cấp phép xây dựng.

Phát tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về giá trị của di tích, các quy định trong lĩnh vực

xây dựng tại di tích, thường xuyên phối hợp với Đảng, chính quyền và các đoàn thể

xã Đường Lâm và người dân nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong vấn đề

bảo tồn và phát huy giá trị của di tích; tham gia cùng với người dân tổ chức các sinh

hoạt, văn hóa lễ hội từ đó tổ chức lồng ghép tuyên truyền nhằm gắn bó, tăng cường

hơn nữa mối quan hệ giữa cơ quan và người dân.

Xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, tăng cường công tác chỉ

đạo điều hành thực hiện các dự án. Phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân

theo lĩnh vực phụ trách; thường xuyên tiến hành kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện

công việc của các bộ phận, qua đó kịp thời đề ra biện pháp chỉ đạo cụ thể.32Nghiêm túc thực hiện năm kỷ cương hành chính, tăng cường giáo dục cho cán bộ

nhân viên nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế của đơn vị, thực hành tiết kiệm

chống lãng phí. Tích cực tham mưu cho UBND thị xã trong lĩnh vực quản lý di tích

trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chức năng của thị xã và các xã,

phường trong việc quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị các di tích và thực hiện các nhiệm

đột xuất được giao.

- Thực hiện tốt việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích làng cổ gắn với

chương trình xây dựng nơng thơn thơn mới ở xã Đường Lâm.

- Phát huy hiệu quả giá trị đặc biệt của di tích làng cổ ở Đường Lâm trên bản đồ

du lịch Việt Nam và quảng bá trên thế giới, là điểm đến của khách du lịch trong nước

và quốc tế, nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng nhân dân sống trong làng

cổ và sự phát triển kinh tế xã hội chung của Thị xã để nhân dân biết về giá trị đặc biệt

của di tích, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc quản lý, gìn

giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích Làng cổ.

- Tăng cường cơng tác quản lý trật tự xây dựng, xâm hại di tích, khơng để xảy ra

các vi phạm về trật tự xây dựng trong khu vực di tích Làng cổ.

- Phối hợp với các Phòng ban ngành và xã Đường Lâm xây dựng đề án chuyển

dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, gắn với phát triển các mơ hình du lịch- dịch vụ ở xã

Đường Lâm (tổ chức tour du lịch di sản văn hóa, gắn với các hoạt động du lịch sinh

thái nơng nghiệp) đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước- cộng đồng và từng hộ dân

và các nhu cầu chính đáng của nhân dân.

- Xây dựng cơ chế, chính sách để khuyến khích các thành phần kinh tế, các

doanh nghiệp đầu tư phát triển các loại hình du lịch- dịch vụ, nhằm khai thác hiệu quả

các giá trị của di tích Làng cổ và các điểm di tích trọng điểm trên địa bàn thị xã.

- Xây dựng đề án bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể

trong không gian cộng đồng khu vực Làng cổ ở Đường Lâm.

- Tăng cường công tác thông tin, quảng bá, marketing, gắn với xây dựng các

tour, tuyến du lịch khép kíp trên địa bàn thị xã và kết nối với các vùng du lịch huyện

Ba Vì, các tỉnh bạn (Hòa Bình- Phú Thọ- Vĩnh Phúc...) với Thủ đơ Hà Nội; xây dựng

mơi trường văn hóa trong các hoạt động du lịch.

33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhiều hộ gia đình nhận đất giãn dân được cấp nhưng không ở mà do điều kiện kinh tế khó khăn đã bán đất được cấp và quay lại vẫn sống ở nhà cổ trong tình trạng chật chội. Lãng phí tiền của nhà nước mà không giải quyết được nơi ở cho dân.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×