Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC 2. KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH TEXHONG NGÂN LONG

PHỤ LỤC 2. KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH TEXHONG NGÂN LONG

Tải bản đầy đủ - 0trang

lượng(%)lượng(%)lượng(%)1Tạo bản sắc riêng cho doanh

0

nghiệp01516.317783.6

92Tăng khả năng cạnh tranh22.172122.8369753Doanh thu của hoạt động bán

7

hàng và cung cấp dịch vụ7.613538.045054.3

555.431718.487076.0

9Tạo dựng lòng tin, thu hút

1

khách hàng và đối tác1.0999.788289.1

34

5Thu hút và giữ chân nhân tàiPhần II. Thông tin chi tiết về văn hóa doanh nghiệp

Câu 1: Anh/chị nhận định về mức độ của các yếu tố cấu thành nên văn hóa doanh

nghiệp trong Cơng tySTTNội dungKhơng

cần

thiết và quan Bình thường

trọng

Số

lượngCần thiết

quan trọngTỉ lệ Số

(%)

lượngTỉ lệ Số

(%)

lượngTỉ lệ

(%)1Các biểu trưng trực quan:

kiến trúc đặc trưng, logo,

2

đồng phục, khẩu hiệu, nghi

lễ, ấn phẩm nội bộ,…2.171213.047480.432Các giá trị được tuyên bố:

tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị 3

cốt lõi,…3.2688.708188.043Quan niệm và các giả định

nền tảng: niềm tin, lý

7

tưởng, các giả định nền

tảng,…7.611111.967480.43Câu 2: Anh/chị đánh giá như thế nào về các biểu trưng trực quan qua những nhận

định sauSTT

Nội dung

1Hồn

tồn

Số lượng

khơng

đồng ýKiến trúc cơng ty mang tính 1Khơng

đồng ýBình

thườngĐồng ýHồn

tồn

đồng ý24877hiện đại, khang trang

2Logo nổi bật, dễ nhận biết, dễ

1

hiểu, mang bản sắc riêng93932113Đồng phục gọn gàng, lịch sự,

1

nhã nhặn11363144Các nghi lễ tổ chức đa dạng,

3

trang trọng, chuyên nghiệp8572045Khẩu hiệu rõ ràng, mạch lạc,

2

có tính tuyên truyền cao3196626Ấn phẩm đa dạng, sinh động,

đẹp mắt, có tình truyền thống 2

cao9512917Cơng ty có nhiều giai thoại

nổi tiếng, mang ý nghĩa giáo 2

dục cao1691918Phong cách ứng xử rõ ràng,

2

lịch sự37692Câu 3: Anh/chị có đánh giá như thế nào về các giá trị được tuyên bố của công ty TNHH

Texhong Ngân LongSTTNội dungHồn

Số lượng tồn

khơng

đồng ýKhơng

đồng ýBình

thườngHồn

Đồng ý tồn

đồng ý1Tun bố sứ mệnh, tầm nhìn

4

rõ ràng7185942Giá trị cốt lõi rõ ràng được

17

nhân viên hiểu và thấm nhuần212417133Công ty mang đậm nét là

0

“ngơi nhà chung”2958234Phong cách lãnh đạo mang

1

tính dân chủ, công bằng320608Câu 4: Anh/ chị cho ý kiến về đội ngũ quản lý, lãnh đạo của công ty trong việc xây dựng

văn hóa doanh nghiệp thơng qua những nhận định sau:STTSố lượng

Nội dungHồn

tồn

khơng

đồng ýKhơng

đồng ýBình

thườngĐồng ýHồn

tồn

đồng ý1234Lãnh đạo là tấm gương về văn

hóa doanh nghiệp

Ban lãnh đạo có kinh nghiệm

và năng lực, hướng dẫn chỉ

đạo cấp dưới nhiệt tình

Ban lãnh thực hiện nghiêm

túc, gương mẫu trong việc

thực hiện nội quy, quy chế và

giá trị cốt lõi và chiến lược

kinh doanh của Texhong

Ngân Long

Ban lãnh đạo luôn luôn tạo

được niềm tin và sự khâm

phục cho nhân viên004428200063254001011711314659Câu 5: Anh/chị cho ý kiến về giải pháp nhằm xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại

Texhong Ngân Long?

Số lượng

STT

1

2

3456

7

8Nội dung

Tiếp tục hồn thành các chỉ

tiêu trong định hướng phát

triển của công ty 5 năm tới

Nâng cao nhận thức về văn

hóa doanh nghiệp

Nâng cao hình ảnh người lãnh

đạo

Hồn thiện việc xây dựng các

giá trị hữu hình, các giá trị

được chấp nhận và quan niệm

chung

Nâng cao công tác tuyên

truyền, vận động giáo dục, đào

tạo về văn hóa doanh nghiệp

trong cơng ty

Phát triển văn hóa doanh

nghiệp trên nền tảng lấy con

người làm gốc

Nâng cao mức độ tham gia

của các thành viên

Truyền bá các giá trị văn hóa

doanh nghiệp đến khách hàng

và đối tácBình thườngĐồng ýHồn tồn

đồng ý1736392147682856168536029115625414741251299

10

11Xây dựng các chính sách hợp

lý đối với khách hàng và đối

tác

Xây dựng các giải pháp đối

với công tác truyền thơng

Phát triển các hoạt động văn

hóa doanh nghiệp tại Texhong105329168565036Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 2. KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH TEXHONG NGÂN LONG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×