Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NINH

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NINH

Tải bản đầy đủ - 0trang

53nghiệm và hậu quả của hoạt động tự phát và thiếu kinh nghiệm trong giai đoạn này

kết hợp với khủng hoảng tài chính ó Châu Á, thị trường bất động sản đóng

băng đã làm cho ngân hàng lâm vào tình trạng khó khăn, nợ quá hạn chiểm tỷ lệ

rất cao trong tổng dư nợ.

 Giai đoạn 2001 – 2009: Ðây là giai đoạn giải quyết khủng hoảng với chủ

trương thắt chặt tín dụng, tăng cường thu hồi nợ xấu. Từ năm 2001 xác định chiến

lược trở thành ngân hàng bản lé, chú trọng doanh nghiệp vừa và nhỏ và dân cư

thuộc tầng lớp trung lưu ở các đô thị. Giai đoạn này là giai đoạn Ban lãnh đao đề ra

nhiều chỉnh sách thay đổi nhằm đảm bảo an tồn tín dụng cho hoạt động của ngân

hàng thông qua việc tách biệt nghiệp vụ thẩm định tín dụng độc lập với thẩm định

tài sản bảo đảm, áp dụng cơ chế phê duyệt thơng qua Ban tín dụng và Hội đồng tín

dụng, xây dụng và ban hành các văn bản liên quan như quy chế, quy trình tín dụng,

các mẫu biểu và hướng dẫn chi tiết các thủ tục tín dụng. Với những thay đổi tích

cực trên, hiệu quả cho thấy hoạt động tín dụng đang đi vào nề nếp, thống nhất về

quy trình nghiệp vụ trên tồn hệ thống, dư nợ tín dụng ngày càng tăng cao, nợ quá

hạn phát sinh rất thấp và đến năm 2003 thì tồn bộ số nợ xấu của giai đoạn trước đã

được xử lý xong bằng nguồn lợi từ hoạt động kinh doanh.

 Giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2014. Ðây là giai đoạn tăng trưởng củaTechcombank, tiếp tục duy trì chủ trương chính sách tín dụng an tồn và hiệu quả,

phát triển các sản phẩm tín dụng đa đang nhằm phục vụ tiêu dùng và nhu cầu hoạt

động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Liên tục rà sốt, hồn thiện quy trình, quy

chế tín dụng. Ban hành nhiều văn bản, quy định mới, bổ sung nhiều sản phẩm phục

vụ khách hàng.

 Từ năm 2014 đến nay, Techcombank đưa ra tầm nhìn, sứ mệnh dựa trêncácgiá trị cốt lõi. Tầm nhìn của Techcombank: Trở thành Ngân hàng tốt nhất và doanh

nghiệp hàng đầu Việt Nam.

- Trở thành đối tác tài chính được lựa chọn và đáng tin cậy nhất của

khách hàng nhờ khả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa

dạng và dựa trên cơ sở ln coi khách hàng làm trọng tâm.54- Tạo dựng cho cán bộ nhân viên một môi trường làm việc tốt nhất với

nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và tạo dựng sự nghiệp

thành đạt.

- Mang lại cho cổ đơng những lợi ích hấp dẫn, lâu dài thông qua việc

triển khai một chiến lược phát triển kinh doanh nhanh mạnh song song với việc

áp dụng các thông lệ quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro chặt chẽ theo tiêu

chuẩn quốc tế.

2.1.2. Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của Techcombank - Chi nhánh

Quảng Ninh

Techcombank - Chi nhánh Quảng Ninh được thành lập với mơ hình là siêu chi

nhánh và chính thức đi vào hoạt động ngày 12/10/2007 theo Quyết định số

1874/QĐ-NHNN ngày 09/8/2007. Theo mơ hình nội bộ, Techcombank - Chi nhánh

Quảng Ninh là đơn vị hoạt động theo mơ hình siêu chi nhánh có 01 trụ sở chính tại

gian số L1-19, L2-21 Trung tâm thương mại Vincom, khu cột đồng hồ, Phường

Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Trải qua hơn 10 năm hoạt động,

trong quá trình phát triển, với sự chỉ đạo sâu sắc kịp thời của ban giám đốc và sự nỗ

lực không ngừng của tập thể cán bộ nhân viên, Techcombank - Chi nhánh Quảng

Ninh đã vượt qua nhiều thử thách và hiện đang phát triển lớn mạnh với nhiều nội

dung đa dạng, phong phú đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh của các

thành phần kinh tế. Ngoài ra Techcombank Chi nhánh Quảng Ninh còn nâng cao

chất lượng đào tạo, tạo sự tin cậy, tín nhiệm đối với khách hàng, góp phần làm tăng

vị thế và thương hiệu của Ngân hàng trên địa bàn thành phố.

Trong quá trình hoạt động Techcombank Chi nhánh Quảng Ninh đã nhanh

chóng phát triển mạng lưới trên địa bản tỉnh gồm có: Phòng giao dịch ng Bí,

Phòng giao dịch Hạ Long, Phòng giao dịch Cẩm Phả. Cũng như chi nhánh khác của

Techcombank, Chi nhánh Quảng Ninh là đơn vị hạch toán theo phương thức báo sổ

hàng ngày về Hội sở qua bảng cân đối tài sản cuối ngày trong hệ thống máy tính nội

mạng. Mỗi chi nhánh đều có phòng giao dịch, mọi nghiệp vụ phát sinh tại PGD trực55thuộc chi nhánh phải chuyển về nơi đây để tổng hợp bảng cân đối cuối ngày truyền

về hội sở.

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam- CNQuảng Ninh

Giám đốc chi nhánhMảng cá nhânMảng doanh nghiệp

- Cấp quản lý: 01 GĐ mảng.

-Chuyên viên: 02 RM -02

CSM

Phòng KHCNPhòng DVKH ưuPhòng DVKH- Cấp quản lý: 01tiên- Cấp quản lý: 01 GĐ- Cấp quản lý: 01mảngTrưởng nhómGĐ mảngnhóm - 01 Trưởng quỹ- Chuyên viên:- Chuyên viên:- Chuyên viên: GDV,RB0PRMthủ quỹ, CSO, ATM -mảng,- 01 ASO01-01Trưởng01 văn thưSơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy tổ chức của Techcombank - Chi nhánh Quảng Ninh

(Nguồn: Báo cáo nhân sự Techcombank - Chi nhánh Quảng Ninh năm 2017)

Định biên nhân sự tại chi nhánh: tính đến thời điểm 31/12/2017 chi nhánh Quảng

Ninh bao gồm 75 cán bộ do ông Nguyễn Đức Phương làm Giám đốc chi nhánh.

- Giám đốc chi nhánh thực hiện điều hành, kiểm soát vận hành của các đơn vị

thuộc cụm Quảng Ninh.

- Mảng khách hàng doanh nghiệp (KHDN): hiện có khoảng 20 khách hàng, 01

Giám đốc mảng, 01 CSM (chuyên viên quản lý chứng từ), 02 RM (chuyên viên56khách hàng doanh nghiệp) kinh nghiệm lâu năm, và 01 RM mới được tuyển từ

tháng 5/2017 chưa có kinh nghiệm ngân hàng chỉ có kinh nghiệm về kế tốn xây

lắp. Mục đích của việc tuyển dụng này để phục vụ cho việc phát triển các khách

hàng trong hoạt động lĩnh vực xây lắp. Đơn vị đã có kế hoạch đào tạo về nghiệp vụ

ngân hàng cho cán bộ.

- Mảng khách hàng cá nhân gồm 01 giám đốc mảng, 01 trưởng nhóm, 6 RBO

tại chi nhánh (chuyên viên khách hàng cá nhân), mỗi phòng giao dịch có 3 RBO, 01

ASO (chun viên hỗ trợ sau bán), chức năng của phòng là giới thiệu các sản phẩm

tín dụng cho khách hàng, tư vấn khách hàng là cá nhân vay vốn, chịu trách nhiệm

xem xét và thẩm định, quyết định cho vay vốn đối với các khách hàng là cá nhân

đến vay…

- Phòng dịch vụ khách hàng ưu tiên gồm 2 PRM (chuyên viên khách hàng ưu

tiên) và 01 giám đốc mảng, công việc của phòng là tiếp thị phát triển khách hàng,

phát triển thị phần và chăm sóc khách hàng ưu tiên hiện hữu, khai thác các sản

phẩm huy động, trái phiếu, đầu tư dài hạn TC Bond....

- Phòng dịch vụ khách hàng (DVKH) là bộ phận hỗ trợ trực tiếp với khách

hàng đối với việc thực hiện các giao dịch rút tiền, chuyển tiền, tiết kiệm, thẻ, thanh

toán trực tiếp với khách hàng, chịu trách nhiệm về việc tiếp nhận, kiểm tra và tổng

hợp số liệu hàng ngày của các chi nhánh hay phòng giao dịch trực thuộc, kiểm sốt

hoạt động của tồn bộ chi nhánh. Tại chi nhánh có 17 nhân viên thuộc bộ phận

DVKH: 01 giám đốc mảng, 01 trưởng nhóm giao dịch viên có kinh nghiệm 10 năm

làm việc tại Techcombank - Chi nhánh Quảng Ninh, 01 trưởng quỹ, 08 giao dịch

viên, 02 CSO (chuyên viên tư vấn khách hàng), 02 thủ quỹ, 01 chuyên viên ATM,

01 văn thư. Tại các phòng giao dịch thì có 1 kiểm sốt viên, 3 giao dịch viên.

- Và 3 phòng giao dịch trực thuộc là PGD ng Bí, PGD Bạch Đằng, PDG

Cẩm Phả với cơ cấu tổ chức và nhân sự như một chi nhánh độc lập.

2.1.4. Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Kỹ

thương Việt Nam- Chi nhánh Quảng Ninh giai đoạn 2015-2017

2.1.4.1. Hoạt động huy động vốn

Hoạt động huy động vốn tại Techcombank - Chi nhánh Quảng Ninh trong giai57đoạn 2015 – 2017 liên tục tăng trưởng và mở rộng. Để đạt được những kết quả đó,

Chi nhánh đã rất nỗ lực trong việc triển khai đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ huy

động vốn kèm theo nhiều hình thức quảng cáo khuyến mại cho khách hàng tham gia

tiền gửi.

Chi nhánh rất chú trọng cơng tác chăm sóc khách hàng, đồng thời thường

xun quan tâm đẩy mạnh việc tìm kiếm khách hàng mới, Chi nhánh đã thiết lập và

có mối quan hệ bền vững với rất nhiều tổ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp trên

địa bàn Tỉnh Quảng Ninh có nguồn tiền gửi lớn như: Hải Quan, Trung tâm phát

triển quỹ đất Tỉnh Quảng Ninh, Quỹ bảo vệ môi trường Tỉnh Quảng Ninh, Ban quản

lý dự án các cơng trình thành phố Hạ Long, Ban quản lý vịnh Hạ Long... đây hầu

hết là các đơn vị đang trả lương tại Techcombank - Chi nhánh Quảng Ninh.

Bảng 2.1: Hoạt động huy động tiền gửi Techcombank - Chi nhánh Quảng Ninh

giai đoạn 2015 - 2017

Đơn vị: tỷ đồng

31/12/201

Chỉ tiêu5A. Tổng vốn huy động

1. Thị trường liên ngân hàng

2. Huy động từ khách hàng

-VNĐ-Ngoại tệ, vàng

+ Ngắn hạn31/12/2017

31/12/20161813,951988,851816,340001813,951988,851816,341765,151962,871788,7948,825,9827,551727,341788,76623,551680,391779,62607,22-VNĐ-Ngoại tệ, vàng46,959,1416,32+ Trung dài hạn86,61200,081192,79-VNĐ84,76183,251181,56-Ngoại tệ, vàng1,8516,8311,23000B. Vay trung ương(Nguồn: Báo cáo tài chính nợi bợ Techcombank - Chi nhánh Quảng Ninh

năm 2015 - 2017)58Hoạt động huy động vốn của Techcombank - Chi nhánh Quảng Ninh tính đến

31/12/2017 đạt 1816,34 tỷ đồng giảm nhẹ so với thời điểm 31/12/2016. Vốn huy

động VNĐ năm 2017 đạt 1788,79 chiếm 98,48% tổng vốn huy động. Về cơ cấu huy

động theo thời gian, tổng huy động vốn ngắn hạn đạt 623,55 năm 2017 gấp 2,87 lần

so với thời điểm 31/12/2016. Còn vốn huy động trung và dài hạn năm 2017 đạt

1192,79 tỷ đồng tang gần 6 lần so với thời điểm 31/12/2016. Cho thấy được nguồn

vốn huy động của Techcombank dần chuyển sang nguồn vốn trung và dài hạn,

mang tính ổn định cao cho các kế hoạch kinh doanh dài hạn khác.

Ngoài ra năm 2016, nguồn huy động vốn tăng cao hơn năm 2017 và năm 2015

do các doanh nghiệp lớn chuyển hướng tham gia đầu tư mạnh vào các định chế

thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thị trường chứng khốn. Đối với dân cư, do lạm

phát duy trì ở mức thấp cộng với sự ảm đạm của các kênh đầu tư bất động sản và

vàng nên dòng vốn dài hạn chảy vào tăng lên. Cộng với sự cạnh tranh lãi suất và mở

rộng mạng lưới hoạt động của hệ thống các ngân hàng trên địa bàn, Techcombank Chi nhánh Quảng Ninh vẫn đạt tốc độ huy động. Để đạt kết quả này, Techcombank Chi nhánh Quảng Ninh đã duy trì chính sách lãi suất cạnh tranh và khơng ngừng

chủ động xây dựng các chương trình kích thích trọng điểm cho từng phân khúc

khách hàng với lãi suất linh động, phát huy lợi thế thương hiệu và mạng lưới rộng

khắp. Đồng thời với cơ chế khuyến khích nội bộ, đào tạo tăng cường kiến thức sản

phẩm và nhận diện bán hàng cho lực lượng bán, tập trung khai thác tập khách hàng

có thu nhập khá theo định hướng chung của toàn hệ thống Techcombank - Chi

nhánh Quảng Ninh đã gia tăng quy mô huy động ở các đơn vị với tốc độ tăng

trưởng ổn định.

2.1.4.2. Hoạt động cho vay

Hoạt động cho vay ln giữ vai trò then chốt trong hoạt động kinh doanh

của ngân hàng.Trong những năm gần đây, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng

Techcombank - Chi nhánh Quảng Ninh vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng tín

dụng nhất định. Cụ thể như sau:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NINH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×