Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VII. Phân Tích Các Mối Nguy

VII. Phân Tích Các Mối Nguy

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíBột mìngười tiêu dùng.

Ngun liệu bột có- Các vi sinh vậtmốc độc có trong bộtthể nhiễm vi sinh vật,nhiễm vào sẽ bị loạimì.bị ẩm trong điều kiệntrừ trong quá trìnhvận chuyển, bảochế biếnquản, nấm mốc độc- Các độc tố khơng bịcó thể phát triển gâyloại trừhư hỏng bột, ảnh Kiểm soát nguồnVật lý Tạp chất

Sinh

VSV gây bệnh, nấm

họcKhơng

Xhưởng đến chất lượng (cam kết của nhàbột. Vi sinh vật ảnhcung cấp).hưởng tới sức khỏeKiểm tra theo tiêungười tiêu dùng.chuẩn kỹ thuật quy- Dư lượng thuốc trừđịnh.

Dư lượng thuốc trừHóaKim loại nặng, độc tốhọcafltoxin.sâu trên hạt lúa mìsâu khơng thể bị loạiDư lượng thuốc trừ- Dư lượng kim loạitrừ trong các quásâu.nặng độctrình chế biến tiếp- Dư lượng thuốc mối theo

mọt trong q trìnhKiểm sốt nguồnvận chuyển và bảo(cam kết của nhàquản gây hai cho sứccung cấp).X-Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíkhỏe người tiêu dùngKiểm tra theo tiêuCác mối nguy nàychuẩn kỹ thuật quynếu không bị loạiđịnh.trong q trình xử lý

sẽ có khả năng ảnh

hưởng tới sức khỏe

Vật lý Tạp chất: cát, đá, kimngười tiêu dùng.

- Nhiễm các vật ngoại - Kiểm soát nguồnloại, rác, vật lạ, cơnlai qua q trình chế(cam kết của nhàtrùng , mối mọt.biến nguyên liệu, vậncung cấp).chuyển và bảo quảnKiểm tra theo tiêu- Cát, sắt có thể làmchuẩn kỹ thuật quyhư hỏng thiết bịđịnh.X- Các vật ngoại lai có

thể tạo mùi khó chịu,

gây hư hỏng sản

Phụ gia:SinhVi sinh vật có trongCMC,họcphụ gia.nước tro,

muốiphẩm

Vi sinh vật ảnh hưởng Kiểm sốt nguồn

tới sức khỏe người(cam kết của nhàtiêu dùng.cung cấp).

Kiểm tra theo tiêuXKet-noi.com kho tài liệu miễn phíphosphate,chuẩn kỹ thuật quymàu thựcđịnh.phẩm.

HóaKim loại nặng.Các mối nguy nàyKiểm sốt nguồnnếu khơng bị loại(cam kết của nhàtrong q trình xử lýcung cấp).sẽ có khả năng ảnhKiểm tra theo tiêuhưởng tới sức khỏechuẩn kỹ thuật quyKhông

Khôngngười tiêu dùng.

Muối là mơi trườngđịnh.

--ức chế vi sinh vật.

Kim loại nặng khôngKiểm tra theo tiêuXbị loại trừ trong quáchuẩn quy định.họcMuốiVật lý Tạp chất.

Sinh

Vi sinh vật

học

HóaKim loại nặnghọcXtrình xử lý có khả

năng ảnh hưởng đến

sức khỏe người tiêu

Vật lý Tạp chất

Shortening Sinh

Vi sinh vật trong

họcshorterning.Khơng

dùng.

Vi sinh vật gây mùi ơi Kiểm soát nguồn

khét.(cam kết của nhà

cung cấp).

Kiểm tra theo tiêuX-Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíchuẩn kỹ thuật quy

định.

Kim loại nặng xúc tác Kiểm sốt nguồnHóaKim loại nặnghọcChỉ số acid, chỉ sốqua trình oxi hóa chất (cam kết của nhàperoxyde.béo, ảnh hưởng đếncung cấp).chất lượng sản phẩm.Kiểm tra theo tiêuCác chỉ số acid,chuẩn kỹ thuật quyperoxyde của dầuđịnh.Xchiên cao có thể thấm Thường xuyên kiểmDầu thựcVật lý Tạp chất

Sinh

Vi sinh vật trong dầuvậthọcKhơng

vào trong sản phẩm,tra chất lượng dầuảnh hưởng đến chấtchiên.lượng sản phẩm.

Vi sinh vật gây mùi ơi Kiểm sốt nguồn

khét.(cam kết của nhàVi sinh vât trong sảncung cấp).phẩm sẽ ảnh hưởngKiểm tra theo tiêutới sức khỏe ngườichuẩn kỹ thuật quytiêu dùng.

định.

Kim loại nặng xúc tác Kiểm sốt nguồnHóaKim loại nặnghọcChỉ số acid, chỉ sốqua trình oxi hóa chất (cam kết của nhàperoxyde.béo, ảnh hưởng đếncung cấp).XXKet-noi.com kho tài liệu miễn phíchất lượng sản phẩm.Kiểm tra theo tiêuKim loại nặng ảnhchuẩn kỹ thuật quyhưởng đến sức khỏeđịnh.người tiêu dùng.Thường xuyên kiểmCác chỉ số acid,tra chất lượng dầuperoxyde ảnh hưởngchiên.đến chất lượng sản2. PhốiVật lý Tạp chất

Sinh

Vi sinh vậttrộn, nhàohọcKhơng

trộnHóaKim loại nặngphẩm.

Thiết bị khơng được- Gíam sát điều kiệnlàm vệ sinh sạch sẽvệ sinh an tồn chotrước và sau mỗi camơi trường xungsản xuấtquanhVSV nhiễm từ môi- Các VSV này sẽ bịtrường xung quanhtiêu diệt qua các qtrình hấp, chiên

Thơi nhiễm từ thiết bị Chọn thiết bị inoxhọc

Vật lý Vật lạ, rácXXdùng cho chế biến

thực phẩm

Đất, cát, rác, vật lạ có Giám sát điều kiện vệ X

thể từ mơi trườngsinh an tồn cho môixung quanh lẫn vàotrường xung quanhKet-noi.com kho tài liệu miễn phí3. Cán bộtSinhvà cắt sợihọcHóaVi sinh vậtKim loại nặngbể nhào bột

Thiết bị khơng được- Gíám sát điều kiệnlàm vệ sinh sạch sẽvệ sinh an toàn chotrước và sau mỗi camôi trường xungsản xuấtquanhVSV nhiễm từ môi- Các VSV này sẽ bịtrường xung quanhtiêu diệt qua các qtrình hấp, chiên

Thơi nhiễm từ thiết bị - Chọn thiết bị théphọc

Vật líXdùng cho chế biến

Vật lạ, rác, mảnh kimloạithực phẩm

Đất, cát, rác, vật lạ có Giám sát điều kiện vệ Kh

thể từ mơi trườngsinh an tồn cho mơiơnxung quanh lẫn vàotrường xung quanhgbể nhào bột- Kiểm tra dao cắtDao cắt bị mẻ, gãy,thường xunmòn- Các mảnh kim loại

có thể đi vào sản

phẩm sau cùng4. HấpXSinhVi sinh vậtKhơnghọc

HóaKim loại nặngKhơngKet-noi.com kho tài liệu miễn phíhọc

Vật lý

5. Cắt định Sinh

Vi sinh vật

lượngKhơng

họcHóaKim loại nặngThiết bị khơng được- Gíám sát điều kiệnlàm vệ sinh sạch sẽvệ sinh an tồn chotrước và sau mỗi camơi trường xungsản xuấtquanhVSV nhiễm từ môi- Các VSV này sẽ bịtrường xung quanhtiêu diệt qua q trìnhchiên

Thơi nhiễm từ thiết bị - Chọn thiết bị théphọcXXdùng cho chế biến

thực phẩm

- Kiểm tra dao cắt

thường xuyên

- Các mảnh kim loại

có thể đi vào sảnVật lý Vật lạ, rác, mảnh kim

loạiphẩm sau cùng

Đất, cát, rác, vật lạ có Giám sát điều kiện vệ X

thể từ mơi trườngsinh an tồn cho mơixung quanh lẫn vàotrường xung quanhbể nhào bột- Kiểm tra dao cắtDao cắt bị mẻ, gãy,thường xunKet-noi.com kho tài liệu miễn phímòn- Các mảnh kim loại

có thể đi vào sản

phẩm sau cùng6. NhúngSinhVi sinh vậtKhơngsúphọc

Hóa-Khơng7. Vơhọc

Vật lý Vật lạ

Sinh

Vi sinh vậtKhơng

khnhọcVi sinh vật từ thiết bị, Giám sát vệ sinh thiết

môi trường sản xuất.Xbị, mơi trường sản

xuất.

Vi sinh vật có thể bị

tiêu diệt trong các

q trình chiên.Hóa8. Chiên--học

Vật lý Sinh

Vi sinh vậtKhơngDo nhiệt độ chiênhọc

Vật lý Cặn cháycao.

Dầu chiên kém chất- Thường xuyên kiểmlượng, sử dụng quátra chất lượng dầu nhiều lần, dầu bị hóaKiểm tra theo tiêuđen.chuẩn chất lượng.XKet-noi.com kho tài liệu miễn phíChấtMì chiên khơng đạtlượngchất lượngDo chế độ chiênCơng nhân vận hành(nhiệt độ, thời gian)và nhân viên QC theokhơng thích hợp làmdõi chặt chẽ nhiệt độmì có màu khơngvà thời gian chiên.Xđều, quá nhạt hay quá

9. LàmSinhnguộihọcVi sinh vật, côn trùng.đậm.

Vi sinh vật, cơn trùng- Giám sát vệ sinhcó thể nhiễm vào mìmơi trường sản xuất.từ mơi trường.- Vi sinh vật có thểXxâm nhập, phát triển

trong sản phẩm và

được phân phối tới

người tiêu dùng

HốKhơnghọc

Vật lý Vật lạVật lạ có thể nhiễm- Giám sát vệ sinhvào vắt mì gây ảnhcơng nhânhưởng chất lượng sản- Giám sát vệ sinhphẩm.môi trường sản xuất

- Vật lạ sẽ được đóng

gói cùng với sản

phẩm và phân phốiXKet-noi.com kho tài liệu miễn phíđến tay người tiêu

dùng.

10. Đóng

gói

a. Gói giaSinhvị: đượchọcVi sinh vậtVSV có thể tồn tại- Giám sát vệ sinhbên trong gói hoặc bềmơi trường sản xuất.chế biếnmặt bên ngồi bao- VSV nhiễm vào sẽtừ các loạigói, các gói này sẽcó điều kiện tồn tại vàgia vị khácđược bỏ vào túi mìphát triển trên mìnhauthành phẩm.thành phẩmX- Thiết lập HACCP

riêng cho cơng nghệ

chế biến các gói gia

HốKim loại nặng, màuhọc

thực phẩm.

Vật lý Vật lạKhơng-vị

-Vật lạ có thể rơi vào- Giám sát vệ sinhsản phẩm trong quámôi trường sản xuất.trình đóng gói, ảnh- Thiết lập HACCPhưởng đến chất lượng riêng cho cơng nghệ

sản phẩm.chế biến các gói gia

vị.XKet-noi.com kho tài liệu miễn phíb. Bao bìSinhVi sinh vậthọcBao bì bị nhiễm vi- Giám sát vệ sinh ansinh vật.toàn bao bì đưa vàoXđóng gói.

- Bao bì nhiễm, vi

sinh vật sẽ phát triển

trong gói mì thành

phẩm và gây ảnh

hưởng trực tiếp đến

sức khoẻ người tiêu

dùng.

- Bao bì được in ấn từ - Giám sát tiêu chuẩnHoáPhẩm màu, phụ gia,họckim loại nặng trong vậtcác phẩm màu khơngvệ sinh bao bì dùngliệu làm bao bì.an tồn cho bao bì sửcho thực phẩm trướcdụng trong thực phẩm khi đưa vào đóng gói.

- Vật liệu bao bì có sự - Kiểm sốt nguồn

hiện diện q mức(cam kết của nhàcho phép các kim loại cung cấp)

nặng khơng an tồn

cho thực phẩm

- Các nitro anin mạch

vòng có thể gây độcXTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VII. Phân Tích Các Mối Nguy

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×