Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bước 5: Triển khai dự án dịch vụ phân tích

Bước 5: Triển khai dự án dịch vụ phân tích

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Ta cần vào Services trên Windows để bật các dịch vụ của sql server lên-Click chuột phải vào Analysis Services Tutorial chọn DeployBước 6: Duyệt qua CubeBài 3: Các phương pháp sửa đổi, thuộc tính và phân cấp

Bước 1: Các phương pháp sửa đổi

-Mở Properties của Order Quantity-Đổi FormatString thành #,#

Trong Cube Structure tab, chọn Show Measures Grid iconTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bước 5: Triển khai dự án dịch vụ phân tích

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×