Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài 3: Sử dụng mẫu trong SSMS

Bài 3: Sử dụng mẫu trong SSMS

Tải bản đầy đủ - 0trang

Click chuột phải vào template, và chọn OpenSửa đổi template cần thiết, sau đó Execute nó Sửa đổi Template đã có sẵn

-Click chuột phải vào template và chọn EditỞ query vừa được mở, thay đổi cái ta muốn đổi. Sau đó select File > Save để

lưu template vừa sửa.

 Đường dẫn nguồn của các Template trên ổ đĩa

-Click chuột phải vào Query Title, và chọn Open Containing Folder. Các

template có sẵn sẽ hiện ở đây. Tạo mới Template

-Click chuột phải SQL Server Templates, và chọn New > FolderĐặt tên cho nó là Custom templateNhấp chuột phải vào thư mục Custom Templates mới được tạo và sau đó chọn

New > Template.

Đặt tên cho template này là Create TutorialDBa) Cấu hình SSMS

 Xác định các thành phần tạo nên môi trường SSMS.

- Để tắt cửa sổ thì ta click vào biểu tượng dấu X ở góc bên phải trên cùng.

- Để mở lại cửa sổ đã đóng, Select cửa sổ ở thanh menu View. Object Explorer (F8): là một tree view của tất cả cơ sở dữ liệu trong server.View này bao gồm những cơ sở dữ liệu của SQL Server Database Engine, SQL

Server Analysis Services, SQL Server Reporting Services, và SQL Server

Integration Services. Object explorer này bao gồm các thông tin của tất cả các

server kết nối với nó.

 Query Window (Ctrl+N): sau khi chọn New Query, thêm Transact-SQL vào

query này. Ta sẽ thấy kết quả Template Browser (Ctrl+Alt+T): dùng để tạo hay sao lưu cơ sở dữ liệu.

 Object Explorer Details (F7): chế độ này xem chi tiết hơn so với ObjectExplorer. Ta có thể sử dụng chế độ này để thao tác cùng lúc nhiều đối tượng. Thay đổi bố cục môi trường và đặt lại thành mặc địnhPhần này diễn tả cách-thay đổi Environment layout cũng như là cách để di chuyển các cửa sổ khác

nhau.

Để di chuyển các cửa sổ, ta nhấp và giữ ở tiêu đề sau đó kéo cửa sổ đến vị trí

ta muốn.

Để ghim hoặc bỏ ghim một cửa sổ, ta nhấp vào icon pushpin ở thanh tiêu đề. Ta có thể thao tác với nhiều cửa sổ theo nhiều cách khác nhau nhờ drop-down ởmỗi cửa sổ. Khi 2 hay nhiều cửa sổ Query đang được mở, các cửa sổ này có thể được tabtheo chiều dọc hay chiều ngang để hiển thị cả 2 cửa sổ. Để xem các cửa sổ theo

tabbed, ta nhấp chuột phải vào tiêu đề của query rồi chọn tabbed mà chúng ta

muốn.-Horizontal Tab Group:-Vertical Tab Group:-Để hợp nhất các tab lại với nhau, ta nhấp chuột phải vào tiêu đề query, sau đó

chọn Move to Previous Tab Group or Move to Next Tab Group:-Để restore về environment layout mặc định, ở menu Window, ta chọn Reset

Window Layout: Tối đa hóa trình chỉnh sửa truy vấn, thay đổi font chữ và các cài đặt cơ bản-Bước này mô tả cách để tùy chỉnh một vài cài đặt đơn giản trong SSMS từ

menu Tools.

Để tùy chỉnh thanh công cụ được chọn, chọn Tools > Customize: Để thay đổi font chữ, chọn Tools > Options > Fonts and Colors: Cấu hình tùy chọn bắt đầu:-Xác định khơng gian làm việc trông như thế nào khi mở SSMS lần đầu tiên.

Để thay đổi các options này, select Tools > Options > Startup Trả cấu hình về mặc định:

-b)Ta có thể export hay import tất cả các cài đặt này từ menu. Để export hay

import các cài đặt, hay restore về cài đặt mặc định, select Tools > Import and

Export SettingsCác mẹo và thủ thuật bổ sung trong SSMS Chú thích và bỏ chú thích trong Transact-SQL (T-SQL)-Mở New Query window và dán T-SQL code vào: Bôi đen Alter Database trong đoạn text, sau đó chọn Comment trên thanh cơngcụ.-Sau đó excute nó.

Để uncomment lại vị trí đã comment nó, ta bơi đen rồi chọn Uncomment

button:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài 3: Sử dụng mẫu trong SSMS

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×