Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số kiến thức liên quan

Một số kiến thức liên quan

Tải bản đầy đủ - 0trang

Một sơ kiến thức liên quan1.

2.

3.Cách cài đặt Fonts

$sudo apt-get install ttf-mscorefonts-installer

Cai Fonts bằng cách copy vao thư mục Fonts

Sử dụng chương trình “Font Manager” đê cai đặt nhiều Fonts

cùng lúc

4. Click double (nhấn nhanh 2 lần) lên FontMột sô kiến thức liên quan

Cai đặt OpenOffice trên Ubuntu

• Gỡ bỏ Libre

$sudo apt-get remove –purge libreoffice*

$sudo apt-get clean

$sudo apt-get autoremove• Cai OpenOffice

http://www.openoffice.org/download/ tải về thư mục Downloads$cd Downloads

$tar –zxvf Apache_OpenOffice_4.0.1_Linux_x86_install-deb_en-US.tar.gz

$cd en-US/DEBS

$sudo dpkg –I *.deb

$cd desktop-integration

$sudo dpkg –i *.debMột sô kiến thức liên quan

• Cai đặt bộ go tiếng việt

$sudo apt-get install ibus-unikey

$ibus restart

Hoặc vao System Settings > Language Support va nhấn vao mục Install / Remove

Languages…, keo xng va chon Vietnamese trong danh sách sau đó nhấn

nút Apply Changes đê thêm gói ngơn ngư Tiếng Việt.Gỡ bỏ HĐH Linux

• Nếu cai Wubi chúng ta gỡ bỏ như phần mềm cua

windown

• Nếu cai song song

• Cai easyBCD trên win trước khi xóa đĩa chứa

ubuntu bằng diskmgmt.msc (Disk management

đê xóa va gộp đĩa lại

• Chon BCD Deployment

• Chon Edit boot menu đê chon skip the boot

menuThe End.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số kiến thức liên quan

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×