Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đánh giá điều kiện địa chất công trình.

Đánh giá điều kiện địa chất công trình.

Tải bản đầy đủ - 0trang

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KĨ SƯ

KHOA XÂY DỰNG

XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆPT

TBảng 1. Chỉ tiêu cơ lý của đất

w

sLớp đấtDày

(m)W

(%)1Đất lấp2,5-2Lớp sét pha,

nâu gụ, xám

nâu1,99,33

4

5

6

7

8Lớp cát pha,

xám tro xám

nâu

Lớp cát hạt

nhỏ, xám

xanh, xám ghi

Sét pha nhẹ,

nâu hồng, xám

nâu

Cát hạt nhỏ,

xám xanh,

xám ghi

Cát hạt trung,

xám xanh,

xám ghi chặt

Đất cuội sỏi,

xám xanh,

xám ghi dne0

kN

kN

kN

( 3) ( 3) ( 3)

m

m

m

17

-WL

(%)WP

(%)Id

(%)Is0-----30,418,927,10,87439,125,713,40,3510,0310-1222,118,226,70,78823,917,56,40.7215,969-12N30

(búa)8--26,79,8-----30,415-222,528,618,126,8-0.90531,822,29,60,6710,326-77--26,810,1-----31,618-2910,6--27,110,5-----36,232-469,2--279,8----40,1>100Để lựa chọn phương án nền móng, cần đánh giá tính chất xây dựng của các lớp đất:

* Lớp 1: Lớp đất lấp, dày 2,5 m.Ta giả thiết để tính áp lực đất

CII  0, 02 KG / cm 2 ,  w  1, 7 g / cm3 ,   100

=> Lớp đất có tính xây dựng kém cần đào bỏ khi thi cơng

* Lớp 2: Lớp sét pha, nâu gụ, xám nâu, dẻo cứng dày 1,9m

Mô đun tổng biến dạng E = 9890(kPa) < 18000(kPa)

Độ sệt: I L  0,35 => Đất ở trạng thái dẻo chảy

lớp đất có khả năng xây dựng yếu.

* Lớp 3: Lớp cát pha, xám tro xám nâu đôi chỗ kẹp ổ cát nhỏ dẻo dày 9,3m

Một phần lớp đất nằm dưới mực nước ngầm có trọng lượng riêng đẩy nổi:

   26.7  10

 dn = s n =

=9,34(kN/m3 )

1 e1  0, 788=> Cát có tính nén lún trung bình.

Đất sét pha có 0,5< IL=0,72 < 0,75. Đất ở trạng thái dẻo mềm;

Mô đun tổng biến dạng E = 7120kPa  Đây là lớp có tinh nén lún trung bình;

Chỉ tiêu sức kháng cắt φ=15,960 , N30= 10,3cho thấy đây là lớp đất có sức chịu tải

khơng lớn, lớp đất có tính chất xây dựng trung bình.

* Lớp 4: Lớp cát hạt nhỏ, xám xanh, xám ghi chặt vừa dày 8 m.

Lớp đất nằm dưới mực nước ngầm có trọng lượng riêng đẩy nổi:

 dn  9,8  kN / m3 ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ PHAN BỘI CHÂU – HẢI PHÒNG

SVTH: LÊ QUÝ TÂN – LỚP 2011X5Trang 4TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KĨ SƯ

KHOA XÂY DỰNG

XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆPChỉ tiêu sức kháng cắt φ=30,40 , N30= 17,6 cho thấy đây là lớp đất có sức chịu tải

trung bình

Mơ đun tổng biến dạng E = 12260(kPa) < 18000(kPa) cho thấy đây là lớp đất có tính

nén lún tốt. Đây là lớp đất có tính chất xây dựng tốt.

* Lớp 5: Sét pha nhẹ, nâu hồng, xám nâu dẻo mềm dày 2,5m.

Mô đun tổng biến dạng E=6460 (kPa) <18000(kPa)

Độ sệt: I L  0,67 => Đât ở trạng thái dẻo mềm

Lớp đất nằm dưới mực nước ngầm có trọng lượng riêng đẩy nổi:

 

26.8  10

s = s n =

=8,82  kN / m3 

1 e1  0,905Đất sét pha có 0,5< IL=0,67 < 0,75. Đất ở trạng thái dẻo mềm; có mơ đun tổng biến

dạng E = 7120kPa  Đây là lớp có tinh nén lún trung bình;

Chỉ tiêu sức kháng cắt φ=10,320 , N30= 6,6 cho thấy đây là lớp đất có sức chịu tải trọng

nhỏ, lớp đất có tính chất xây dựng kém.

* Lớp 6: Cát hạt nhỏ, xám xanh, xám ghi chặt vừa dày 7m.

Lớp đất nằm dưới mực nước ngầm có trọng lượng riêng đẩy nổi:

 dn  10,1 kN / m 3 Chỉ tiêu sức kháng cắt φ=31,60 , N30= 25,5  đây là lớp đất có khả năng chịu tải tốt.

Mơ đun tổng biến dạng E = 15020 (kPa) < 18000(kPa) cho thấy đây là lớp đất có tính nén

lún tốt.

 Lớt đất số 6 là lớp có tính chất xây dựng tốt

* Lớp 7: Cát hạt trung, xám xanh, xám ghi chặt dày 10,6m.

Mô đun tổng biến dạng E=24020 (kPa) >18000(kPa)

3

Lớp đất nằm dưới mực nước ngầm có trọng lượng riêng đẩy nổi:  dn =10,5(kN/m )

Chỉ tiêu sức kháng cắt φ=36,20 , N30= 38,5  đây là lớp đất có khả năng chịu tải tốt. Mô

đun tổng biến dạng E = 24020(kPa) > 18000(kPa) cho thấy đây là lớp đất tính nén lún tốt

 Lớp đất số 7 là lớp có tính chất xây dựng tốt.

* Lớp 8: Đất cuội sỏi, xám xanh, xám ghi dày 9,3m.

Lớp đất nằm dưới mực nước ngầm có trọng lượng riêng đẩy nổi:

 dn  9,8  kN / m3 Chỉ tiêu sức kháng cắt φ=40,10 , N30>100  đây là lớp đất có khả năng chịu tải rất tốt.

Mô đun tổng biến dạng E = 12000 (kPa) < 18000(kPa) cho thấy đây là lớp đất có tính nén

lún tốt.

Lớp đất số 8 là lớp có tính chất xây dựng rất tốt.

Kết luận: Lớp đất 4, 6, 7 có tính xây dựng trung bình. Với phương án móng cọc thì có thể

tiết kiệm chi phí hơn so với móng nơng và đệm cát. Hơn nữa, do đáy đài đặt trên nền cọc

nên giảm được độ sâu đào hố móng và là phương án tạo độ ổn định tốt cho cơng trình.ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ PHAN BỘI CHÂU – HẢI PHÒNG

SVTH: LÊ QUÝ TÂN – LP 2011X5Trang 51Đ ấT LấP

SéT PHA NÂU Gụ , XáM NÂU Dẻ O CứNGCáT PHA Xá M TRO, Xá M NÂU

mnnCá T Hạ T NHỏ Xá M XANH, XáM GHI

CHặT VừASéT PHA NHẹ NÂU Hồ NG, XáM NÂUCá T Hạ Y NHỏ Xá M XANH, XáM GHI

CHặT VừA9300380004250057000610600105002792001900 2500TRNG I HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KĨ SƯ

KHOA XY DNG

XY DNG DN DNG V CễNG NGHIP8Cá T Hạ T TRUNG Xá M XANH, XáM GHI

CHặTĐ ấT CUộ I Sá I X¸ M XANH, X¸ M GHITRỤ ĐỊA TẦNG NỀN ĐẤT HỐ KHOAN HK1

1. Đánh giá điều kiện thủy văn.

Nước dưới đất chủ yếu được cung cấp bởi nước mưa, phổ biến trong các lớp cát. Tại thời

điểm khảo sát mực nước ngầm giao động từ -10,2 đến -11,4mĐỀ TÀI: CHUNG CƯ PHAN BỘI CHÂU – HẢI PHÒNG

SVTH: LÊ QUÝ TÂN – LỚP 2011X5Trang 6TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KĨ SƯ

KHOA XÂY DỰNG

XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CƠNG NGHIỆPIII – GIẢI PHÁP NỀN MĨNG

1. Chọn giải pháp nền móng cho cơng trình.180018003800380018003800B3800

13800

23800

33800

43800

53800

63800

73800

83800

93800

103800

113800

123800

13380022001800220016002200D

C15HÌNH VẼ MẶT BẰNG MÓNG

ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ PHAN BỘI CHÂU – HẢI PHÒNG

SVTH: LÊ QUÝ TÂN – LỚP 2011X5E

D

C

B3800

14F5600E16002200F3800*Căn cứ:

- Điều kiện địa chất- thủy văn cơng trình như đã phân tích ở trên:

+ Lớp 1 là lớp đất lấp dày 2,5m.

+ Lớp 2 là lớp sét pha có chiều dày 1,9m, đây là lớp đất có tính chất xây dựng kém.

+ Lớp 3 là lớp cát pha có chiều dày 9,3m, đây là lớp đất có tính chất xây dựng trung bình.

+ Lớp 4 là lớp cát hạt nhỏ có chiều dày 8m, đây là lớp đất có tính chất xây dựng tốt.

+ Lớp 5 là lớp sét pha có chiều dày 2,5m, đây là lớp đất có tính chất xây dựng kém.

+ Lớp 6 là lớp cát hạt nhỏ có chiều dày 7m, đây là lớp đất có tính chất xây dựng tốt.

+ Lớp 7 là lớp cát hạt trung có chiều dày 10,6m, đây là lớp đất có tính chất xây dựng tốt.

+ Lớp 8 là lớp cuội sỏi có chiều dày 9,2m, đây là lớp đất có tính chất xây dựng tốt.

- Đặc điểm cơng trình: Nhà dân dụng có 7 tầng, tải trọng tác dụng xuống cột tương

đối lớn (cột biên trục 8-A cóc lực dọc N=148 T, cột giữa 8-B, 4-C có lực dọc 217,2T)

- Vị trí xây dựng cơng trình: xây dựng trong thành phố, khu tập trung dân cư đông

đúc (phường Phan Bội Châu)

=>Thiết kế lựa chọn giải pháp móng cọc ép là hợp lý hơn cả để áp dụng cho cơng

trình.

-Tiết diện, chiều dài cọc và số lượng cọc trong đài được xác định theo tính tốn.

-Phương án móng cọc ép hiện nay được dùng rất phổ biến, nhất là khi có sự hỗ trợ

của Roobot ép cọc trên mặt bằng rộng. Theo đó:

+Thi cơng khơng gây tiêng ồn

+Thi cơng dễ dàng

+Thời gian thi cơng nhanh

2. Giải pháp mặt bằng móng.

 Cới các cột xa nhau sử dụng móng đơn dưới trục cột trên tồn bộ cơng trình,.

 Để tạo sự liên kết các móng, đỡ tường tầng 1 và tạo độ ổn định khơng gian của cơng

trình đối với cơng trình này thì ta sử dụng hai loại hệ giằng móng chính

 Giằng ngang nhịp 5,6 (GM1 : 220x500mm)

 Giằng dọc nhịp 3,8 (GM2 : 220x400mm)Trang 7ATRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KĨ SƯ

KHOA XÂY DỰNG

XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP Lựa chọn độ sâu đặt đế đài

-0.5

cèt tù nhiªn

Do đài cọc được đặt trên nền cọc mà độ sâu đáy

đài không cần sâu lắm. Tuy nhiên thiết kế cần đảm bảo

1

đế đài cọc thực tế không bị nhơ lên khỏi mặt đất.

2

Trong q trình tính tốn khung mặt ngàm (chân cột)

được xác định ở cos -0,5m, tơn nền 0,5m.Do vậy với

cơng trình này (tải trọng ngang không lớn lắm) tiến

hành chọn:

Độ sâu đặt đế đài: h = -1,5m so với cốt tự nhiên (-2m so với cốt ±0.00)

1900 25001500±0.00IV – TẢI TRỌNG TÁC DỤNG XUỐNG MÓNG.

1. Xác định tải trọng móng M1 trục 8-B

Theo kết quả tính tốn phần khung, nội lực nguy hiểm nhất tác dụng đến chân cột trục 8-B

(Mức mặt ngàm khi chạy khung: -0,5m so với cos thiên nhiên) được ghi trong bảng sau:

Bảng IV.1. Nội lực tính tốn móng 8-B từ bảng tổ hợp

Cột trục 8-B

Tổ hợptt

N OBtt

QOBtt

M OB(kN)(kN)(kNm)2171,89

88,88

196,226

Do quá trình chạy khung chưa kể đến trọng lượng vữa trát của cột tầng 1, tường tầng

1 và dầm giằng móng. Vì vậy khi thiết kế móng cần phải kể đầy đủ trọng lượng của các bộ

phận này.

Lựa chọn kích thước tiết diện giằng móng: GM1 (220x500) và GM2 (220x400)

 Móng 8-B

Tải trọng bổ sung gồm:

tt

- Tải trọng giằng dọc: N gd  0, 22 �0,5 �5,8 �25 �1, 2  18, 48  kN 

- Tải trọng giằng ngang: N gn  0, 22 �0, 4 �3,8 �25 �1, 2  12,54  kN 

- Trọng lượng vữa trát cột tầng 1:

2x0,015x18x(0,22+0,55)x1,3 = 0,54(kN/m)

� Tải trọng do cột gây ra: N c =0,54.  3,2+0,5-0,5 =1,728 (kN)

- Trọng lượng tường xây dọc có kể đến hệ số giảm lỗ cửa:

Trọng lượng bản thân: 0,22x3,8x(3,2-0,4)x18x1,3x70%= 38,4(kN)

Trọng lượng vữa trát: 2x0,015xx(3,2-0,5)x18x1,3x70% = 9,95 (kN)

N t  38, 4  9, 95  48, 35(kN) (Nhân với hệ số giảm tải do cửa là 70%)

� Tổng tải trọng bổ sung: N bstt  18, 48  12,54  1, 278  48,35  80,65  kN 

� Lực dọc tính tốn đầy đủ xác định đến cos đỉnh móng:

tttt

tt

N ott  N o1

 N bs

 2171, 78  80, 65  2252,54(kN)Do phần tải trọng bổ sung không gây ra độ lệch tâm đáng kể trong thiết kế móng nên để

đơn giản trong tính tốn ta chỉ tính cộng vào phần lực dọcBảng IV.2. Nội lực tính tốn đầy đủ tại đỉnh móng 8-B

ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ PHAN BỘI CHÂU – HẢI PHÒNG

SVTH: LÊ QUÝ TÂN – LỚP 2011X5Trang 8TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KĨ SƯ

KHOA XÂY DỰNG

XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆPCột trục 8-B

tt

OAtt

QOAtt

M OA(kN)(kN)(kNm)N2252,54

88,88

196,226

Bảng IV.3. Nội lực tiêu chuẩn đầy đủ tại đỉnh móng 8-B

Cột trục 8-B

N otc  N ott /1, 2

(kN)1877,12Qotc  Qott /1, 2M otc  M ott / 1, 2(kN)(kNm)74,1163,522. Xác định tải trọng móng M2 trục 8-A

Theo kết quả tính tốn phần khung, nội lực nguy hiểm nhất tác dụng đến chân cột trục 8-A

(Mức mặt ngàm khi chạy khung: -0,5m so với cos thiên nhiên) được ghi trong bảng sau:

Bảng IV.1. Nội lực tính tốn móng 8-A từ bảng tổ hợp

Cột trục 8-A

Tổ hợptt

N OBtt

QOBtt

M OB(kN)(kN)(kNm)1483,41

33,45

60,344

Do quá trình chạy khung chưa kể đến trọng lượng vữa trát của cột tầng 1, tường tầng

1 và dầm giằng móng. Vì vậy khi thiết kế móng cần phải kể đầy đủ trọng lượng của các bộ

phận này.

 Móng 8-A

Tải trọng bổ sung gồm:

tt

- Tải trọng giằng dọc: N gd  0, 22 �0,5 �2,9 �25 �1, 2  9, 24  kN 

- Tải trọng giằng ngang: N gn  0, 22 �0, 4 �3,8 �25 �1, 2  12,54  kN 

- Trọng lượng vữa trát cột tầng 1:

2x0,015x18x(0,22+0,45)x1,3 = 0,47(kN/m)

� Tải trọng do cột gây ra: N c =0,47.  3,2+0,5-0,5  =1,5 (kN)

- Trọng lượng tường xây dọc có kể đến hệ số giảm lỗ cửa:

Trọng lượng bản thân: 0,22x3,8x(3,2-0,4)x18x1,3x70%= 38,4(kN)

Trọng lượng vữa trát: 2x0,015xx(3,2-0,5)x18x1,3x70% = 9,95 (kN)

N t  38, 4  9, 95  48, 35(kN) (Nhân với hệ số giảm tải do cửa là 70%)

� Tổng tải trọng bổ sung: N bstt  9, 24  12,54  1,5  48,35  71, 635  kN 

� Lực dọc tính tốn đầy đủ xác định đến cos đỉnh móng:

tt

tt

N ott  N o1

 N bs

 1483, 41  71, 635  1555(kN)

 Do phần tải trọng bổ sung không gây ra độ lệch tâm đáng kể trong thiết kế móng nên để

đơn giản trong tính tốn ta chỉ tính cộng vào phần lực dọc

ttĐỀ TÀI: CHUNG CƯ PHAN BỘI CHÂU – HẢI PHÒNG

SVTH: LÊ QUÝ TÂN – LỚP 2011X5Trang 9TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KĨ SƯ

KHOA XÂY DỰNG

XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CƠNG NGHIỆPBảng IV.2. Nội lực tính tốn đầy đủ tại đỉnh móng 8-A

Cột trục 8-A

tt

N OAtt

QOAtt

M OA(kN)(kN)(kNm)1555

33,45

60,344

Bảng IV.3. Nội lực tiêu chuẩn đầy đủ tại đỉnh móng 8-A

Cột trục 8-A

N otc  N ott /1, 2Qotc  Qott / 1, 2(kN)1295,87M otc  M ott / 1, 2(kN)(kNm)27,87550,29V – LỰA CHỌN LOẠI CỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP

THI CÔNG CỌC.

Sử dụng cọc bê tơng cốt thép có tiết diện 25x25 cắm vào lớp thứ 6 cát hạt nhỏ chặt vừa.

Theo đó chiều dài cọc dự kiến là L=28m.Bao gồm 4 đoạn cọc (đoạn cọc mũi C1=7m và 3

đoạn cọc nối C2=7m)

- Bê tông cọc B25, Rb  14,5  MPa 

- Cốt thép dọc chịu lực nhóm CII có Rs =280 mPa, chọn 4∅16có As =10,18cm2

- Cốt đai cọc nhóm CI có Rs  225  MPa 

R

RbChiều dài neo cốt thép vào bê tông: Lan  �wan � s   an ��� Lan ��

Tra bảng 36 TCXD 356-2005 có: an  0,5 ;  an  8

280

Lan  �

0,5 �

 8�

�18  317,8 mm

14,5 �

- Thực hiện liên kết ngàm cọc với đài bằng cách chon 1 đoạn cọc vào đài 0,15m và đập cho

trơ cốt thép dọc trên 1 đoạn ldc  20  20.16  320  mm  lấy tròn ldc  35cm .

Đoạn ngàm nguyên vào đài 150mm

Chiều dài cọc còn lại nằm trong đất là: Lc = 28-0,35-0,15 = 27,5(m)

Cos mũi cọc so với cos tự nhiên là: -1,5+(-27,5)= -29(m)

Cọc cắm vào lớp 6 một đoạn là: 4,8 (m).

Cọc được hạ vào nền bằng phương pháp ép tĩnh sử dụng máy ép thủy lực.

1. Kiểm tính thép cọc theo sơ đồ vận chuyển và cẩu lắp

1.1 Khi chuyển chở và bốc xếp

Trường hợp này cọc bị uốn, tải trọng lấy bằng trọng lượng bản thân cọc nhân với hệ số động

lực 1,5.

g  n.b.h. bt  1,5.0, 25.0, 25.25  2,34  kN / m 

Trị số mô men uốn xuất hiện trong thân cọc:

(0, 207l) 2

M1  2x

g  0, 043gl 2  4,94  kNm 

2ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ PHAN BỘI CHÂU – HẢI PHÒNG

SVTH: LÊ QUÝ TÂN – LỚP 2011X5Trang 10TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KĨ SƯ

KHOA XY DNG

XY DNG DN DNG V CễNG NGHIP0,2171L0,5858L

L=70000,2171L

gM1M1M114504100

70001450SƠ Đ ồ TÝNH KHI VËN CHUYÓN, Bè C XÕP Cä C1.2 Khi cu lp205849427000

gM2SƠ Đ ồ TíNH KHI CẩU LắP Cọ CKhi cẩu lắp sơ đồ tính là dầm đơn giản có 1 đầu thừa, móc cẩu đặt cách đầu thừa 1 đoạn

0,294L .

Trị số mô men uốn xuất hiện trong thân cọc:

(0, 294l) 2

M 2  2x

g  0, 086gl 2  0, 086.2,34.7 2  9,86  kNm 

2So sánh hai trường hợp vận chuyển và cẩu lắp, thấy rằng:

M 2 0,086gl 2  M 1 0,043gl 2Do đó cần đi kiểm tính thép cọc với mơ men M 2  9,86  kNm 

2

+ Thép cọc lựa chọn 4∅16 có As  8, 042  cm  Trị số  As R s

8, 042.280 0,173

R b .b.h 0 14, 5.25.22,5 Trị số  m  0,5  1 

 1  0,173  0, 414

 0,5 

8

8

22 Khả năng chịu mô men uốn của bê tông cốt thép cọc:

 M    m .R b .b.h 02  0, 414.14,5.103.0, 25.0, 2252  76  kNm  (kNm)

So sánh  M   m .R b .b.h 02 > M2  kết luận thỏa mãn

ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ PHAN BỘI CHÂU – HẢI PHÒNG

SVTH: LÊ QUÝ TÂN – LỚP 2011X5Trang 11TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KĨ SƯ

KHOA XÂY DỰNG

XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CƠNG NGHIỆPChọn cốt thép: 4∅ 16có As  8, 042  cm 

Đài cọc:

- Bê tông B25, Rb = 14,5 MPa; Rbt  1, 05  MPa 

- Cốt thép chịu lực nhóm CII có Rs =280 mPa.

Sơ bộ chọn các kích thước: Chiều cao đài móng là h= 1 m, đáy đài được đặt ở cos

-1,5m so với cos tự nhiên.

2VI – XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU TẢI TRỌNG THẲNG ĐỨNG CỦA CỌC ĐƠN.

1. Theo vật liệu làm cọc:

a. Theo tiêu chuẩn TCXD 205-1998: Móng cọc -tiêu chuẩn thiết kế

Sức chịu tải của cọc theo vật liệu làm cọc được xác định theo công thức:

Pv1  .  R b .A b  R s .As Trong đó: - Hệ số uốn dọc:  =1Rb - Cường độ tính tốn của bêtơng cọc ép.

2

Ab - Diện tích của bê tơng: Ab =0,25.0,25=0,0625(m)

As - Diện tích tiết diện cốt thép dọc trục.

Pv2  .  R b .A b  R s .As   1.  14,5.0,0625  280.103.8, 042.104   1131, 426  kN b. Theo tiêu chuẩn TCVN 10304-2014: Móng cọc -tiêu chuẩn thiết kế

Pv2  .  R b .A b  R sc .As Trong đó: - Hệ số uốn dọc tra bảng phụ thuộc vào độ mảnh Rb - Cường độ tính tốn của bêtơng cọc ép.

Ab - Diện tích của bê tơng: Ab =0,25.0,25=0,0625(m2)

As - Diện tích tiết diện cốt thép dọc trục.

l

Xác định   tt với

d

- l tt   l1  2.4, 4  8,8 (   2 do xem cọc 1 đầu ngàm 1 đầu tự do)

22- l1  lo    2  0,83  4, 4

lo - Là chiều dài đoạn cọc kể từ đáy đài đến cao độ san nền lo  2  - Là hệ số biến dạng theo phụ lục A TCVN 10304-2014

  5k .bp L EI 0,865(k=16000kN/m4, bp=1,025m,  c  1, 2 , E=27.106kN/m2)

Nên  ltt

8,8 35,3 =>   1,028  0.0000288 2  0.0016  1, 049

d 0, 25Pv2  .  R b .A b  R sc .As   1, 049.  14,5.103.0, 0625  280.103.8, 042.104   1187  kN 2. Theo sức chịu tải của đất nền.

ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ PHAN BỘI CHÂU – HẢI PHÒNG

SVTH: LÊ QUÝ TÂN – LỚP 2011X5Trang 12TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KĨ SƯ

KHOA XÂY DỰNG

XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆPa. Sức chịu tải của cọc theo phương pháp thống kê ( theo chỉ tiêu cơ lý)

 Theo TCXD 205-1998 Móng cọc -tiêu chuẩn thiết kếSức chịu tải phá hoại cọc: Q tc  m  m R .q p .A p  u �msi .f si .li 

Trong đó:

m - Là hệ số điều kiện làm việc của cọc trong đất, m = 1

m R - Là hệ số điều kiện làm việc của đất dưới mũi cọc. m R  1

Ap - Diện tích tiết diện cọc. Ap =0,25.0,25=0,0625(m2)

u – Chu vi tiết diện cọc. u=4.0,25=1(m)

qp: sức chống của đất ở mũi cọc:

Với đất cát hạt nhỏ chặt vừa, độ sâu hạ mũi 28m tra bảng TCXD 205-1998 (kết hợp

nội suy) ta được qp = 368 (T/m2)

li - Chiều dày của lớp đất thứ i tiếp xúc với cọc

f si - là sức kháng má sát trung bình trong phạm vi chiều dày hi (fi được tra bảng theo loại đất,

trạng thái của đất, độ sâu trung bình của lớp đất lấy theo trạng thái tự nhiên). Để tính f i ta

chia đất thành các lớp phân tố có chiều dày mỗi lớp khơng lớn hơn 2m (như hình vẽ)Lớp đất

Đất lấp

Sét pha nâu gụ

(IL=0,35)

Cát pha xám tro

IL=0,72

Cát hạt nhỏ xám

xanh

chặt vừa

IL=0,67

Sét pha pha nhẹ, nâu

hồng

Cát hạt nhỏ xám

xanh

chặt vừa�fsiTTZ i (m)f si'li(m)(T/m2)11,8251,35023,451,93,11253

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

175,4

7,4

9,4

11,4

13,05

14,7

16,7

18,7

20,7

22,7

23,95

25,2

27,2

28,85

30,72

2

2

2

1,3

2

2

2

2

2

0,5

2

2

1,3

10,96

0,96

0,96

0,8824

1,0088

5,07

5,27

5,47

5,67

1,44

1,44

6,12

6,32

6,52

6,656Hệ số tăng

f si

giảm ma

(T/m2)

sát

1

0

1

3,112511110,96

0,96

0,96

0,8824

1,0088

5,07

5,27

5,47

5,67

1,44

1,44

6,12

6,32

6,52

6,656.hi f si .hi (kN/m)0

5,914

1,92

1,92

1,92

1,7648

1,311

10,14

10,54

10,94

11,34

2,88

0,72

12,24

12,64

13,04

6,656

105,886� Qtc  m mR .qp.A p  u�msi .fsi .l i   1 1.368.0,0625 1.105,886  128,886 T + Sức chịu tải cho phép của nền đất:

ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ PHAN BỘI CHÂU – HẢI PHÒNG

SVTH: LÊ QUÝ TÂN – LỚP 2011X5Trang 13TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KĨ SƯ

KHOA XÂY DỰNG

XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆPQ tt Pd,u

Kd128,886

 92, 06  T   920, 6  kN  (kd =1,4 hệ số an toàn đối với đất)

1, 4 Theo TCVN 10304-2014 Móng cọc -tiêu chuẩn thiết kếSức chịu tải cực hạn của cọc: R c,u   c   cq .q b .A b  u � cf .f i .li 

Trong đó:

 c - Là hệ số điều kiện làm việc của cọc trong đất,  c = 1

fi - Là cường độ sức kháng cắt trung bình của lớp đất thứ i trên thân cọc lấy theo bảng 3.

TVCN 10304-2014.

Ab - Diện tích tiết diện cọc. Ab =0,25.0,25=0,0625(m2)

U – Chu vi tiết diện ngang thân cọc. U=4.0,25=1(m)

qb: Cường độ sức kháng cắt của đất dưới mũi cọc, lấy theo bảng 2. TCVN 10304-2014

Với đất cát nhỏ chặt vừa, độ sâu hạ mũi 3m tra bảng ta được R = 3680kPa

li -chiều dài đoạn cọc nằm trong lớp đất thứ i

 cq và  cf - Tương ứng là các hệ số điều kiện làm việc của đất dưới mũi và trên thân cọc

Tra bảng 4 trang 26 TCVN 10304-2014 có  cq  1,1 và  cf  1

Chia đất nền thành các lớp đồng nhất như hình vẽ (chiều dày mỗi lớp này ≤ 2m). Ở đây zi

và H tính từ cốt thiên nhiên. Lớp đất lấp 1 khơng có chỉ số I l nên ta coi hệ số fi =0 (Tra bảng

3 trang 25 TCVN 10304-2014)

Lớp đất

Đất lấp

Sét pha nâu gụ

(IL=0,35)

Cát pha xám tro

IL=0,72Cát hạt nhỏ xám

xanh

IL=0,67

Sét pha pha nhẹ, nâu

hồng

Cát hạt nhỏ xám

xanh�fsi11,8251,3523,451,9Hệ số

tăng giảm

(kN/m2)

ma sát ki

1

0

1

31,1253

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

175,4

7,4

9,4

11,4

13,05

14,7

16,7

18,7

20,7

22,7

23,95

25,2

27,2

29,2

30,72

2

2

2

1,3

2

2

2

2

2

0,5

2

2

2

19,6

9,6

9,6

8,824

10,088

50,7

52,7

54,7

56,7

14,4

14,4

61,2

63,2

65,2

66,56TTZ i (m)li(m)f i'.hi ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ PHAN BỘI CHÂU – HẢI PHÒNG

SVTH: LÊ QUÝ TÂN – LỚP 2011X51111fif si .h i(kN/m2)

0(kN/m)9,6

9,6

9,6

8,824

10,088

50,7

52,7

54,7

56,7

14,4

14,4

61,2

63,2

65,2

66,5631,1250

59,14

19,2

19,2

19,2

17,648

13,11

101,4

105,4

109,4

113,4

28,8

7,2

122,4

126,4

130,4

66,56

1058,86Trang 14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đánh giá điều kiện địa chất công trình.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×