Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Tạo solid cơ sở

II. Tạo solid cơ sở

Tải bản đầy đủ - 0trang

Specify radius for base of cone or [Diameter]: 20

Specify height of cone or [Apex]: 15

3. Lệnh Cylinder

-Công dụng: Tạo khối trụ có mặt đáy là elip hoặc đờng tròn-Command: CylinderCurrent wire frame density: ISOLINES=16↵

Specify center point for base of cylinder or [Elliptical]

<0,0,0>:↵

Specify radius for base of cylinder or [Diameter]: 20↵

Specify height of cylinder or [Center of other end]: 30↵

4. Khèi cầu

Công dụng: Dùng để tạo khối cầu bằng cách nhập tâm khối cầu,

đờng kính hay bán kính của khối cầu.

-Command: sphere↵Current wire frame density: ISOLINES=16↵

Specify center of sphere <0,0,0>:↵

Specify radius of sphere or [Diameter]: 50

5. Lệnh Torus

-Công dụng: Tạo khối xuyến thông qua một số câu hỏi của CAD-Command: TorusCurrent wire frame density: ISOLINES=16

Specify center of torus <0,0,0>:↵

Specify radius of torus or [Diameter]: 50↵

Specify radius of tube or [Diameter]: 15↵

6. Lệnh Wedge

-Công dụng: Sử dụng lệnh Wedge dùng để tạo khối hình nêm

Command: WedgeSpecify first corner of wedge or [CEnter] <0,0,0>:↵

Specify corner or [Cube/Length]: l↵

Specify length: 40↵

Specify width: 20↵Specify height: 15III.Quét hình 2D theo trục Z thành 3D solid- Công dụng: Để quét biên dạng 2D theo trục Z hoặc theo đờng dẫn

thành 3D solid, các đối tợng 2D có thĨ qt thµnh 3D solid bao gåm –

Pline kÝn, polygon, circle, elip, spline kín, donut, region, . Các pline

không đợc có các phân đoạn giao nhau. Số đỉnh tối thiểu của Pline

là 3 và tối đa là 500. Nếu Pline có chiều rộng thì sẽ quét theo đờng

giữa đa tuyến, nếu có đối tợng THICKNESS thì quét THICKNESS = 0.

-Command: extrudeCurrent wire frame density: ISOLINES=4

Select objects: (Chọn đối tợng 2D đối tợng này nằm trong mặt phẳng

XY)

Select objects: (Tiếp tục chọn hoặc ENTER để kết thúc trọn )

Specify height of extrusion or [Path]: (nhËp chiỊu cao theo trơc Z)

Specify angle of taper for extrusion : (Nhấn ENTER hoặc giá trị gãc

vuèt)

VÝ dô:

Command: extrude↵

Current wire frame density: ISOLINES=4

Select objects: all↵

1 found

Select objects: ↵

Specify height of extrusion or [Path]: 40↵

Specify angle of taper for extrusion <0>:IV.Tạo solid tròn xoay lệnh Revole- Công dụng: Dùng tạo solid tròn xoay bằng cách xoay một đối tợng

2D xung quanh trục xoay. đối tợng 2D là mét circle, region, elip,

spline kÝn hc 2D pline kÝn.

-Command: Revole↵Current wire frame density: ISOLINES = 4

Select objects: (chọn đối tợng: pline, polygon, elip, circle, region)

Select objects: ↵

Specify start point for axis of revolution or define axis by [Object/X

(axis)/Y (axis)]: chän điểm dầu tiên của axis of revolution hoặc tuỳ

vào trục xoay ta thu đợc các mô hình khác nhau.V.Các phép toán đại số boole với solid và region

1. Lệnh Union

Lệnh này dùng để cộng các region hoặc solid đa đợp bằng

phép cộng.2. Lệnh Subtract

Tạo các solid mới bằng cách trừ solid và region thành phần3. Lệnh Intersect

Tạo solid hoặc region đa hợp bằng cách lấy giao các solid và

region thành phÇn.Bài 10. VẼ ĐIỆN

Mục tiêu:

Vẽ được sơ đồ điện

Hiệu chỉnh được sơ đồ điện

1. Một số lệnh vẽ cơ bản

Vẽ khí cụ điện (cơng tắc, rơle,nút nhấn…).

 Trên thanh cơng cụ, chọn

 Từ Component menu, chọn

 Command: Component

Khi đó CAD bung ra bảng Alert, chọn OK.Xuất hiện bảng Insert componentTrong bảng Insert component ta có nhiều lựa chọn các khí cụ điện, CAD khơng đòi hỏi người sử

dụng phải nhập thơng số chính xác cho thiết bị nếu khơng cần liên kết để chạy mô phỏng, người

sửdụng chỉ cần Insert loại khí cụ điện mong muốn

Ví dụ: Nhập vào bản vẽ một công tắc tơ

Từ bảng trên vào. Relays/contacts

Xuất hiện hộp thoại:Trong hộp thoại ta tùy chọn loại contact khi đó máy u cầu nhập số liệu cho nó

Nếu khơng nhập máy cũng tự động xuất ra 1 công tắc tơ khi nhấn OKNgồi ra có nhiều lựa chọn người dùng có thể xuất các linh kiện điện, điện tử, mạch điện, tủ điện,

bảng điên…Ví dụ: Xuất mạch điện 3 pha roto lồng sóc.Chọn OKBÀI TẬP 1

Mục tiêu.

Áp dụng một số lệnh vẽ 2d, 3d để vẽ và hiệu chỉnh hình

Rèn luyện kỹ năng vẽ thiết kế với máy tính`BÀI TẬP 2

Mục tiêu.

Áp dụng một số lệnh vẽ 2d, 3d để vẽ và hiệu chỉnh hình

Rèn luyện kỹ năng vẽ thiết kế với máy tínhBÀI TẬP 3

Mục tiêu.

Áp dụng một số lệnh vẽ 2d, 3d để vẽ và hiệu chỉnh hình

Rèn luyện kỹ năng vẽ thiết kế với máy tínhBÀI TẬP 4

Mục tiêu.

Áp dụng một số lệnh vẽ 2d, 3d để vẽ và hiệu chỉnh hình

Rèn luyện kỹ năng vẽ thiết kế với máy tínhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Tạo solid cơ sở

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×