Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Hệ thần kinh và giác quan

III. Hệ thần kinh và giác quan

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ngy dy:

Mục tiêu: HS nêu đợc đặc điểm tiến hoá của hệ thần kinh và

giác quan của thú so với các lớp động vật có xơng sống khác.

Hoạt động của GV

- GV cho HS quan sát mô hình

não của cá, bò sát, thỏ và trả lời

câu hỏi:

- Bộ phận nào của não thỏ phát

triển hơn não cá và bò sát?

- Các bộ phận phát triển đó có

ý nghĩa gì trong đời sống

của thỏ?

- Đặc điểm các giác quan của

thỏ?

- HS tự rút ra kết luận.Hoạt động của HS

- HS quan sát chú ý các phần

đại não, tiểu não, .

+ Chú ý kích thớc.

+ Tìm VD chứmg tỏ sự phát

triển của đại não: nh tập tính

phong phú.

+ Giác quan phát triển.

- Một vài HS trả lời, các HS khác

nhận xét, bổ sung.Kết luận:

- Bộ não thỏ phát triển hơn hẳn các lớp động vật khác:

+ Đại não phát triển che lấp các phần khác.

+ Tiểu não lớn, nhiều nếp gấp liên quan tới các cử động phức

tạp.

* Kết luận chung: HS đọc Kl SGK.

HĐ3. Củng cố

- HS đọc kết luận chung cuối bài.

- Nêu cấu tạo của thỏ chứng tỏ sự hoàn thiện so với lớp

động vật có xơng sống đã học?

HĐ4. Hớng dẫn học bài ở nhà

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK

- Tìm hiểu về thú mỏ vịt và thú có túi.

- Kẻ bảng trang 157 SGK vào vở.176Ngy dy:177Ngy dy:Tiết 49. Sự đa dạng của thó

Bé thó hut , bé thó tói

A. Mơc tiªu

- Häc sinh nắm đợc sự đa dạng của lớp thú thể hiện ở số loài,

số bộ, tập tính của chúng.

- Giải thích đợc sự thích nghi về hình thái, cấu tạo với những

điều kiện sống khác nhau.

- Rèn kĩ năng quan sát, so sánh.

- Kĩ năng hoạt động nhóm.

- Giáo dục ý thức học tập, yêu thích bộ môn.

* Trọng tâm: HS nắm đợc đặc điểm của đại diện bộ thú

huyệt và bộ thú túi thích nghi với đời sống.

B. Chuẩn bị

- GV: +Hình phóng to 48.1; 48.2 SGK.

+Tranh ảnh về đời sống của thú mỏ vịt và thú có túi.

- HS: kẻ bảng SGK trang 157 vào vở.

C. Tiến trình dạy học

HĐ1. Kiểm tra bài cũ

- Nêu đặc điểm cấu tạo trong của thỏ thích nghi với đời

sống?

HĐ2. Bài mới

VB: GV cho HS kể tên số thú mà em biết gợi ý thêm rất

nhiều loài thú khác sống ở mọi nơi làm nên sự đa dạng.

I. Sự đa dạng của lớp thú

Mục tiêu: HS thấy đợc sự đa dạng của lớp thú. Đặc điểm cơ

bản để phân chia lớp thú.

Hoạt động của GV

- GV yêu cầu HS nghiên cứu

SGK trang 156, trả lời câu hỏi:

- Sự đa dạng của lớp thú thể

hiện ở đặc điểm nào?

- Ngời ta phân chia lớp thú dựa

trên đặc điểm cơ bản nào?

- GV nêu nhận xét và bổ sung

thêm: Ngoài đặc điểm sinh

sản, khi phân chia ngời ta cònHoạt động của HS

- HS tự đọc thông tin trong

SGK và theo dõi sơ đồ các bộ

thú, trả lời câu hỏi.

Yêu cầu nêu đợc:

+ Số loài nhiều.

+ Dựa vào đặc điểm sinh

sản.

- Đại diện nhóm trả lời, các HS

khác nhận xét bổ sung.

178Ngy dy:

dựa vào điều kiện sống, chi

và bộ răng.

- Nêu một số bộ thú: bộ ăn - HS lắng nghe GV giảng.

thịt, bộ guốc chẵn, bộ guốc lẻ.

- Yêu cầu HS tự rót ra kÕt ln.

KÕt ln:

- Líp thó cã sè lỵng loài rất lớn, sống ở khắp nơi.

- Phân chia lớp thú dựa trên đặc điểm sinh sản, bộ răng, chi.

II. Bộ thú huyệt và bộ thú túi

Mục tiêu: HS thấy đợc cấu tạo thích nghi với đời sống của bộ

thú huyệt và bộ thú túi. Đặc điểm sinh sản của 2 bộ.

Hoạt động của GV

- GV yêu cầu HS nghiên cứu

SGK trang 156, 157, hoàn

thành bảng trong vở bài tập.

- GV kẻ lên bảng phụ để lần lợt

HS tự điền.

- GV chữa bằng cách thông báo

đúng, sai.

- Bảng kiến thức chuẩn.Hoạt động của HS

- Cá nhận HS đọc thông tin và

quan sát hình, tranh ảnh

mang theo về thú huyệt và

thú túi hoàn thành bảng.

- Yêu cầu: Dùng số thứ tự

+ 1 vài HS lên bảng điền nội

dung.Bảng: So sánh đặc điểm đời sống và tập tính của thú mỏ vịt và kanguru

Bộ

Cấu

Sự di

Nơi

Sinh Con sơ

phận

Loài

tạo

chuyể

Cách bú sữa

sống

sản

sinh

tiết

chi

n

sữa

Thú

1

2

1

2

1

2

2

mỏ vịt

Kangur

2

1

2

1

2

1

1

u

1- Có

1- Chi

1- Đi

1- Ngoạmsau

trên

chặt lấy vú,

Các

1- Nớc

1- Đẻ

12lớn,

cạn và

bú thụ động

câu

ngọt,

con

Bình

Không

khoẻ

bơi

2- Hấp thụ

trả lời

cạn

2- Đẻ

thờng

có núm

2- Chi

trong

sữa trên lông

lựa

2- Đồng

trứn

2- Rất vú, chỉnớc

thú mẹ, uống

chọn

cỏ

g

nhỏmàng

2sữa hoà tan

tuyến

bơi

Nhảy

trong nớc.

sữa179Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Hệ thần kinh và giác quan

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×