Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kiểm tra việc nối dây bằng phần mềm

Kiểm tra việc nối dây bằng phần mềm

Tải bản đầy đủ - 0trang

46- Chọn cổng giao tiếp:

- Trường hợp cáp giao tiếp là cáp USB thì cổng giao tiếp phải chọn USB

( hình 3.6)Hình 3.6

- Trường hợp cáp giao tiếp là cáp COM thì phải chọn đúng cổng giao tiếp của

máy tính.

- Để có thể chọn cổng giao tiếp,vào mục Communication,chọn Set PG/PC

Interface ( hình 3.7 )47Hình 3.7

- Sau đó chọn Properties của PC/PPI cable (PPI)

- Trong Tab PPI: chọn đúng tốc độ Bauds ở phần Transmission Rate:

- Tốc độ để mặc định là 9600, tốc độ Baud mặc định ở cáp cũng là 9600 ( tốc

độ Baud này chỉ áp dụng đối cáp cổng COM),trên cáp COM,cho phép ta chọn

nhiều mức tốc độ Baud khác nhau.48- Trong phần Local Connection: cho phép ta chọn cổng COM49- Sau khi chọn cổng COM,bước kế tiếp là phải chọn địa chỉ PLC,thông thường địa

chỉ mặc định của PLC là 2,nếu địa chỉ PLC khác 2 thì ta phải chọn địa chỉ đúng

trước khi thực hiện việc Communication.

- Trường hợp nếu không biết địa chỉ PLC ta có thể thực hiện như sau:

- Vào phần Communication,chọn Search all baud rate sau đó double click vào

phần “ double click to refresh,khi đó chương trình sẽ tự nhận địa chỉ PLC .

- Sau khi chọn xong cổng Com cũng như địa chỉ PLC, ta thực hiện việc

Download cũng như Upload- Chọn mũi tên xuống cho việc Download,mũi tên lên cho việc upload

- Ngoài ra việc Communication còn có thể thực hiện bằng cách:- Vào CPU click chuột phải,chọn Type

- Chọn Read PLC,nếu liên thơng được thì chương trình có thể đọc được loại

PLC,còn khơng thì nó sẽ báo,ta phải chọn lại cổng COM cũng như địa chỉ PLC

trong phần Communications.503. Cài đặt và sử dụng phần mềm lập trình cho PLC

Mục tiêu:

- Hiểu rõ các bước cài đặt và sử dụng phần mềm lập trình PLC.

- Nắm vững việc thiết lập cấu hình kết nối giữa PC và S7-200

3.1 Cài đặt STEP 7- Micro/Win 32 trên máy tính cá nhân(PC):

- Giới thiệu chung.

- Điều kiện của thiết bị:

+ Hệ điều hành đang sử dụng (Dòng Win9x, WinXP, Win NT 4.0,....).

+ Phần cứng: Máy tính có cổng cắm cáp PC/PPI.

+ Máy tính hay thiết bị lập trình với card xử lý liên lạc.

+ CPU 221, CPU 222, CPU 224.

+ Modem.

- Yêu cầu chung.

+ Phần mềm S7-200 – Micro/Win 32, với những yêu cầu sau:

+ Máy tính với bộ xử lý 80586 hoặc cao hơn; có ít nhất 16Mbyte RAM, hay 1

thiết bị lập trình của Siemen cho S7-200 (ví dụ: PG 740).

- Chú ý:51+ Cab PC/PPI phải được cắm vào Port giao tiếp.

+ Phải có một card giao tiếp (CP); màn hình VGA hay màn hình được hổ trợ

bởi

+ MicroSoft Windows.

+ MCòn ít nhất 50MB trống trên đĩa cứng.

+ Chuột được hỗ trợ của Windows.

+ Phần mềm S7-200 – Misro Win 32 hỗ trở giúp đỡ trong đúng tình huống, giúp

đỡ trực tuyến Getting Started Manual. Sử dụng menu Help hay nhấn nút F1 để

nhận được sự giúp đỡ tức thời.

- Cài đặt Step 7-Micro/WIN 32.

- Hướng dẫn cài đặt.

+ Trước khi cài đặt sản phẩm, thực hiện những yêu cầu sau:

+ Nếu có sử dụng một phiên bản cũ của STEP 7-Micro/WIN 32 thì phải sao

lưu tất cả những project lên đĩa. Đóng tất cả các ứng dụng kể cả Microsoft Office

Toolbar. Kết nối cab giữa máy tính và CPU.

- Cài đặt STEP 7-Micro/WIN 32.

1. Đưa đĩa vào ổ CD, hay chọn nới chứa phần mềm.

2. Mở chương trình Explore của Windows hay dùng lệnh Run của

Windows.

3. Chọn Setup và xác nhận.

4. Tuân theo những chỉ dẫn để hoàn tất cài đa t. Xem tập tin Rea dme*.txt

trên đĩa để nắm các thông tin về STEP 7-Micro/WIN 32. (tại vị trí dấu *

trong readme*.txt, ta thay bằng các chữ cái sau để chọn ngôn ngữ tương

ứng: A=German; B=English; C=French; D=Spainish; E=Italian).

- Những vấn đề thường gặp với người sử dụng khi kết nối đơn .

- Tốc độ baud không đúng: Chỉnh lại tốc độ Baud.

- Lỗi sai địa chỉ trạm: Chỉnh lại địa chỉ trạm.

- Thiết lập cáp PC/PPI không đúng: Kiểm tra lại switch trên cab PC/PPI.

- Lỗi sai cổng giao tiếp trên máy tính: Kiểm tra lại Port.

- CPU trong trạng thái mode FreePort: Đặt CPU vào mode STOP.

- Xung đột với các thiết bị khác: Ngắt kết nối CPU ra khỏi mạng.

- Làm thế nào để thay đổi tham số mặc định của kết nối giao diện?.

- Trong STEP 7-Micro/WIN 32, chọn biểu tượng Communication, hoặc chọn

View >

- Communications từ menu. Hộp thoại Communication xuất hiện.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra việc nối dây bằng phần mềm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×