Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trong giai đoạn tận thu lâm sản, khai hoang, chuẩn bị đất trồng và xây dựng các hạng mục cơng trình dự án, việc bảo vệ mơi trường sinh thái, tính đa dạng sinh học trong khu vực cũng như các vùng lân cận là hết sức cần thiết. Để bảo vệ mơi trường sinh thái

Trong giai đoạn tận thu lâm sản, khai hoang, chuẩn bị đất trồng và xây dựng các hạng mục cơng trình dự án, việc bảo vệ mơi trường sinh thái, tính đa dạng sinh học trong khu vực cũng như các vùng lân cận là hết sức cần thiết. Để bảo vệ mơi trường sinh thái

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo ĐTM Dự án “Chuyển 132,5 ha rừng tự nhiên nghèo kiệt và 20,5 ha đất khơng có rừng

sang trồng cao su” tại khoảnh 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 tiểu khu 363, Ban QLRKT Suối Nhung”Nhân tố

Phi sinh vậtĐấtKhơi phục phân đấtĐấtKhống chế bảo vệ

nước đấtĐất

Khí quyển

Nước

Nhân tố

Sinh vậtLồi

Lồi

Quần thể

lồi

Quần thể

lồiKhống chế ơ nhiễm

đất

Khống chế ơ nhiễm

khơng khí

Chọn và phát triển

lồi

Bảo vệ lồiÍt cày; bổ sung phân xanh, phân hữu cơ,

phân bón sinh học; cải tạo hóa học đất,

tục hóa kết cấu

Trồng rừng và cỏ trên đất dốc, chắn bằng

sinh vật, cơng trình đất đá; làm bậc thang,

nông lâm kết hợp, đắp đất, cày sâu lấp

cao, lợi dụng thực bì phế thải

Bón phân hữu cơ, đắp đất mới, lợi dụng

tài nguyên phế thải

Khống chế khói bụi

Phủ màng đất, tích nước, thấm tưới nước

Nhập nội lồi tiên phong, nhập kho hạt

đất, trồng lại cây bản địa, nhập loài thiên

địch, tái sinh thực bì cỏ rừngKhống chế động thái

quần thể lồi

Khống chế hành vi

lồiBảo vệ đấtQuy mơ quần thể lồi, kết cấu tuổi, mật

độ, tỷ lệ giới tính

Cạnh tranh, ký sinh, cộng sinh quần thể

Ưu hóa kết cấu lồi

lồi, khống chế di cư

Phối hợp tháp tầng tứ rừng, cây bụi, cỏ,

Khống chế và khơi

Quần xã

xây dựng tổ thành lồi quần thể, ưu hóa

phục diễn thế quần xã

vi sinh thái, cải tạo lâm phần, chặt chọn

Diễn thế tốc độ nhanh nguyên sinh và thứ

Đánh giá và quy

Quần xã

sinh, đóng cửa rừng, diễn thế thủy sinh và

hoạch sinh thái

hạn sinh, nội sinh và ngoại sinh

Đánh giá và quy hoạch tài nguyên đất,

Chức năng

Tổ thành hệ sinh

môi trường, cảnh quan, kỹ thuật hỗ trợ 4S

kết cấu

thái

(RS,GIS,GPS,ES)

Hệ sinh

Chức năng

Thiết kế cơng trình sinh thái, thiết kế

Nối các hệ sinh thái

thái

kết cấu

cảnh quan, kết cấu hệ sinh thái

Chức năng

Nâng cao mạng lưới khu bảo tồn sinh vật,

kết cấu

quy hoạch nông thôn, trị thủy lưu vực.

 Giải pháp phòng ngừa xói mòn, sạt lở, bồi lắng sơng suối:

Dự án khai hoang theo hình thức cuốn chiếu, khai hoang đến đâu trồng đến

đó, hơn nữa trên tồn bộ diện tích 152,982 ha thực hiện dự án khơng có con sơng và

suối nào nên cũng giảm được phần nào tác động đến xói mòn, sạt lở, bồi lắng sơng suối.

Ngồi ra, trên phần đất dốc, nhằm cản trở dòng chảy, đào mương, đắp bờ đều phải

thiết kế theo đường đồng mức và phải thực hiện ngay sau khi đã dọn đất xong. Cứ độ

chênh mặt đất lên xuống 1m thì đào một mương sâu 40cm, đắp một bờ cao 40cm ở dưới

CHỦ ĐẦU TƯ: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH BÌNH PHƯỚC118Báo cáo ĐTM Dự án “Chuyển 132,5 ha rừng tự nhiên nghèo kiệt và 20,5 ha đất khơng có rừng

sang trồng cao su” tại khoảnh 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 tiểu khu 363, Ban QLRKT Suối Nhung”theo đường đồng mức, song song với các hàng cao su. Sơ đồ vị trí được trình bày trong

bản đồ địa hình khu vực dự án – Phụ lục II.Hình 4.2: Sơ đồ làm bờ mương giữ nước, chống xói mòn

Hình trên: Sơ đồ bậc thang liên tục với bờ và mương giữ nước.

Hình dưới: Biểu đồ một mương chận và giữ nước với bờ bên dưới.

- Tiến hành san gạt từ trên cao xuống thấp nhằm hạn chế đến mức

thấp nhất khả năng lở đất, trượt đất.

- Giảm chiều dài dốc để giảm năng lượng của dòng nước.

- Giảm độ nghiêng của bề mặt đất trồng.

- Tạo các băng xanh theo đường đồng mức kết hợp với các băng đá.

- Tạo các hố trồng cây thấp hơn bề mặt giúp lưu nước lâu và tăng cường phổ cập

nước ngầm, hạn chế xói mòn.

- Các bãi tập kết vật liệu và thực bì, gỗ phải được bố trí tại những vị trí thích hợp, xa

sơng suối.

- Các vị trí sơng suối gần khu vực thi cơng sẽ có lưới chắn rác, cát sỏi

- Dọn dẹp sạch sẽ thực bì trong khu dự án

- Các vật liệu thi cơng xây dựng được sử dụng hợp lý, tránh rơi vãi, thất thốt

- Huấn luyện cơng nhân thi cơng xây dựng đúng quy cách.

- Hệ thống dẫn nước mưa, ngăn chặn sạt lở đất, cơng trình chống xói mòn bằng biện

pháp cơ giới hoặc lâm sinh.

 Biện pháp an toàn lao động:

Trong q trình thi cơng xây dựng hạ tầng cơ sở cũng như lắp đặt thiết bị, nhập mới

máy móc, xe ủi,… Chủ đầu tư cũng như công nhân lao động đều phải tuyệt đối chấp

hành các quy định về an tồn lao động cụ thể:

+

Các loại máy móc thiết bị phải có lý lịch kèm theo và thường xuyên

được kiểm tra cơng tác an tồn, các thơng số kỹ thuật.CHỦ ĐẦU TƯ: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH BÌNH PHƯỚC119Báo cáo ĐTM Dự án “Chuyển 132,5 ha rừng tự nhiên nghèo kiệt và 20,5 ha đất khơng có rừng

sang trồng cao su” tại khoảnh 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 tiểu khu 363, Ban QLRKT Suối Nhung”+Khi thi công cần phải trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân

trực tiếp lao động trên công trường. Tập huấn về việc giữ an toàn lao động cho

người chỉ huy và cơng nhân.

+

Vấn đề phòng chống sét. Hiện nay lán trại được xây trên các đỉnh đồi

nên tiến hành xây dựng cột chống sét để phòng tránh cho mùa mưa sắp đến.

+

Khơng bố trí người già và trẻ em làm việc trong khu vực thi công cơ

giới.

+

Thường xuyên nhắc nhở công nhân tuân thủ các quy tắc an toàn lao

động.

+

Trang bị các dụng cụ sơ cứu y tế, các thuốc men cần thiết. Mỗi lán trại

sẽ được trang bị ít nhất là 02 hộp y tế.

+

Bên cạnh đó, cũng cần phải đảm bảo vệ sinh môi trường lao động cho

người công nhân. Trong những trường hợp sự cố, công nhân vận hành phải được

hướng dẫn và thực tập xử lý theo đúng quy tắc an toàn.

Những biện pháp nói trên là những biện pháp cơ bản để bảo vệ mơi trường, an tồn

lao động và sức khỏe cơng nhân. Khi thực hiện cần bổ sung các biện pháp cụ thể

thích hợp để đạt được kết quả tốt đẹp.

 Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường khác:

- Vật liệu san lấp phải tuân thủ tiêu chuẩn cả về tính chất cơ lý cũng như hóa lý. Chủ

dự án sẽ liên hệ với các cơ quan chuyên môn về xây dựng, môi trường để xây dựng

tiêu chuẩn đối với vật liệu xây dựng;

- Có phương tiện phục vụ cho nhu cầu vệ sinh cá nhân di động.

C. Biện pháp giảm thiểu tác động do rủi ro, sự cố

 Cơng tác phòng cháy chữa cháy

Để đảm bảo an tồn trong phòng chống cháy nổ, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước

sẽ thực hiện các biện pháp sau đây:

- Tuân thủ các quy định về luật phòng cháy chữa cháy và các qui định hiện hành của

Việt Nam

- Kiểm tra về các trang thiết bị và năng lực của nhà thầu về phương án phòng cháy

chữa cháy.

- Yêu cầu Các nhà thầu thi công cam kết khi khai hoang, xây dựng dự án phải giải

trình phương án phòng cháy chữa cháy và được cơ quan chức năng chấp thuận

trước khi tiến hành khai hoang.

Biện pháp phòng cháy chữa cháy:

Nguyên tắc chung:

Thực hiện Nghị định 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 Qui đònh về

phòng cháy và chữa cháy rừng và Quyết định số 197/2005/QĐ-BNNKL về việc ban hành hướng dẫn xây dựng phương án phòng

cháy, chữa cháy rừng cấp tỉnh do Bộ Nông Nghiệp và

Phát Triển Nông Thôn ban hành.

Có báo cáo tổng kết và xây dựng phương án phòng

cháy chữa cháy rừng trình Sở Nông Nghiệp Phát TriểnCHỦ ĐẦU TƯ: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH BÌNH PHƯỚC120Báo cáo ĐTM Dự án “Chuyển 132,5 ha rừng tự nhiên nghèo kiệt và 20,5 ha đất khơng có rừng

sang trồng cao su” tại khoảnh 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 tiểu khu 363, Ban QLRKT Suối Nhung”Nông Thôn tỉnh Bình Phước theo đònh kỳ đúng như qui đònh

hiện hành tại thời điểm hoạt động của dự án.

Các biện pháp cụ thể trong giai đoạn này như sau:

 Tổ chức lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng

Thành lập Đội phòng cháy chữa cháy ở vùng trọng điểm cháy (vùng đang khai

hoang) vào thời kỳ cao điểm dễ cháy sẽ được tổ chức thành các nhóm cơng tác từ 2 - 3

người, có nhóm trưởng. Từ 3 - 5 nhóm họp thành một tổ, do tổ trưởng phụ trách. Tùy

theo khu vực phân công chăm sóc cao su, mà phân chia ca trực phòng chống cháy rừng.

Lực lượng này sẽ được trang bị các dụng cụ, phương tiện phòng cháy chữa cháy

rừng và được huấn luyện nghiệp vụ kỹ thuật cùng lực lượng kiểm lâm thường xun tuần

tra, kiểm sốt, canh gác diện tích rừng được giao khốn để bảo vệ, khoanh ni.

 Xây Dựng đường băng cản lửa

Trong giai đoạn này của dự án, để PCCCR thì chủ dự án sẽ kết hợp khai hoang với

thiết kế thi công hệ thống đường băng trắng gắn với quy hoạch xây dựng hệ thống đường

giao thông trong các khu rừng.

1. Đường băng chính: kết hợp với việc xây dựng đường giao thông giữa các

khoảnh và đường giao thông (làm trong giai đoạn xây dựng cơ bản) nhằm cản

lửa cháy lan từ khu vực rừng cao su đến khu vực rừng khoanh

nuôi bảo vệ của dự án và lan đến khu lân cận. Đường băng chính

có cự ly cách nhau 11m. Độ rộng đường băng chính từ 10 - 20m và phải trồng cây xanh.

Hướng của đường băng chính trùng với đường đồng mức.

2. Đường băng nhánh (phụ): kết hợp với việc làm đường giao thông liên khoảnh

phục vụ khai hoang, trồng và chăm sóc cao su sau này để tiến hành làm đường băng

nhánh. Căn cứ vào điều kiện từng nơi mà cự ly xây dựng giữa các đường băng cách nhau

300 - 500m độ rộng tối thiểu từ 8 - 10m và tại những vị trí này sẽ giữ lại cây xanh.

Hướng của đường băng chính trùng với đường đồng mức.

 Xây dựng chòi canh lửa gác rừng

PCCCR là một vấn đề bức thiết vì vậy ngay khi bắt đầu triển khai dự án, Chủ đầu tư

sẽ tiến hành cho xây 3 chòi canh gác lửa rừng tại các vị trí (xem Bản đồ quy hoạch sử

dụng đất dự án – Phụ lục).

Nguyên tắc bố trí chòi canh như sau:

a) Chòi canh phải đặt vị trí có tầm nhìn xa nhất (tối thiểu từ 5 -15km) để dễ dàng

phát hiện các đám khói hoặc lửa mới xuất hiện, dự báo được mức độ lửa cháy to hay nhỏ

để huy động kịp thời lực lượng và phương tiện đến dập tắt lửa rừng ngay tại chỗ khơng

để lửa cháy lan.

b) Chòi canh phải có độ cao hơn chiều cao của khu rừng, gồm hai loại chòi:

- Chòi chính: đặt ở vị trí trung tâm của khu rừng, tầng trên có tầm nhìn xa 1015km, làm chòi bằng sắt hoặc nguyên liệu bền chắc sẵn có ở địa phương, đảm bảo sử

dụng lâu bền (theo mẫu Cục Kiểm lâm đã thiết kế thống nhất trong cả nước).

- Chòi phụ: được bố trí trong tồn bộ hệ thống chòi canh, tầng trên có tầm nhìn xa

từ 3 - 5km.

- Chòi chính và chòi phụ: được bố trí theo lưới tam giác.

c) Phải đảm bảo an toàn cho việc sử dụng, khi xây dựng chòi canh chính và chòi

canh phụ phải có thang lên xuống, xung quanh chân chòi phải dọn sạch cây trong phạm

vi bán kính bán kính 20 - 30m, có một gian nhà có 4 cửa để quan sát 4 phía, có bản đồ

CHỦ ĐẦU TƯ: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH BÌNH PHƯỚC121Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trong giai đoạn tận thu lâm sản, khai hoang, chuẩn bị đất trồng và xây dựng các hạng mục cơng trình dự án, việc bảo vệ mơi trường sinh thái, tính đa dạng sinh học trong khu vực cũng như các vùng lân cận là hết sức cần thiết. Để bảo vệ mơi trường sinh thái

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×