Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương II Trong giai đoạn thi công có các tác động sau xảy ra:

Chương II Trong giai đoạn thi công có các tác động sau xảy ra:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng khu công nghiệp Quang Châu-Bắc GiangViện Khoa học và Công nghệ Môi trường – ĐHBK HN - Tel: (84.4) 8681686 - Fax: (84.4) 869355163Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng khu công nghiệp Quang Châu-Bắc GiangBảng IV.16. Bảng ma trận đánh giá diễn biến tổng hợp về môi trường khi thực hiện dự án

Giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng

TTCác nhân tố môi trường(1)(2)A.Giai đoạn KCN hoạt độngĐiều động XD Cơ sở H/động

CN

hạ tầng

SXGPMB

(3)(4)(5)Nước

thảiKhí thảiCTRTiếng

ồnNhiệt

độ(7)(8)(9)(10)(11)(6)Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng

cuộc sống1. Sức khoẻ cộng đồng0100-1122 -3-1 -30-20-10-102. Điều kiện kinh tế xã hội11-112132 -20-10-1100003. Điều kiện văn hoá-11-1021100000-1000004. Điều kiện mỹ thuật-10-102100-10-20-100000-10-1-1-11-11 -21-20-1000-10+ Sinh hoạt00-1-1-1111-2000000000+ Nông nghiệp0000000-1000000000+ Công nghiệp00002222-10000000003.

Nông nghiệp

3-10000032-10-100000004.

Công nghiệp

4-11-1222330-2-1-1-1-1-1-1-10B.Tài nguyên và môi trường đã được con

người sử dụng1. Giải trí, bảo vệ sức khoẻ

2. Cung cấp nước:0Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường – ĐHBK HN - Tel: (84.4) 8681686 - Fax: (84.4) 869355164Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng khu công nghiệp Quang Châu-Bắc Giang5.

Thủ công nghiệp

5000000-1100000000006.

Năng lượng

60000-112200000000007.

Giao thông vận tải

7-11111122000000-1-100C.Tài nguyên sinh vật và các hệ sinh thái1Tài nguyên S.vật nước00000000-30-100000002Tài nguyên S.vật cạn0000000000 -10-100000D.Môi trường vật lý1Thuỷ quyển:

- Nước mặt00000000-3000000000- Nước ngầm00020100-1000000000- Chất lượng khơng khí-10-11-11-10-12-32-1000-10- Nhiệt độ-200001-10-11-110000-11- Độ ẩm000000-10-1-1 -1-10-100-10- Tiếng ồn-2000-10-10000000 -1-100Thạch quyển: Đất đai00000000-10-10-100000-105-6551513 18 -243 -14 1 -10 -1-5-3-6123Khí quyển:Điểm tổng kếtViện Khoa học và Công nghệ Môi trường – ĐHBK HN - Tel: (84.4) 8681686 - Fax: (84.4) 869355165Báo cáo ĐTM dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Quang ChâuCHƯƠNG VCÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU VÀ KHỐNG CHẾ CÁC TÁC

ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA DỰ ÁN

Các tác động mơi trường có thể xảy ra do hoạt động của dự án bao gồm giai đoạn

xây dựng cơ sở hạ tầng và giai đoạn hoạt động của các cơ sở sản xuất được đầu tư

vào KCN đã được phân tích và đưa ra trong chương IV.

Trong chương V sẽ chỉ đưa ra các giải pháp giảm thiểu các tác động môi trường

trong giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng và một số giải pháp chung của KCN để

giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, nước, chất thải rắn, an tồn lao động...

Còn các giải pháp giảm thiểu và xử lý ô nhiễm của từng cơ sở sản xuất sẽ được

trình bày cụ thể trong các báo cáo đánh giá tác động môi trường của các cơ sở sản

xuất khi được cấp giấy phép đầu tư.

V.1. Giai đoạn thiết kế quy hoạch phát triển tổng thể

Khi thực hiện dự án quy hoạch để khống chế và giảm thiểu các tác động tiêu cực

đến môi trường chủ đầu tư sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp khác nhau, trong đó

việc giải quyết tốt thiết kế quy hoạch tổng thể ngay từ khi thành lập dự án đóng vai

trò rất quan trọng.

Dự án KCN Quang Châu đã thực hiện được một số giải pháp sau trong phương án

quy hoạch để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của việc thực hiện dự án đến môi trường

(xem sơ đồ mặt bằng quy hoạch QH 05 - phụ lục II).

-Dự án đã lựa chọn địa điểm xây dựng khu công nghiệp hợp lý. Khu đất nằm

trong khu vực đã được quy hoạch của Tỉnh Bắc Giang, chủ yếu là đất nông

nghiệp nên khối lượng các cơng trình phải phá dỡ ít, số nhà dân cần giải tỏa

cũng khơng có-Tổ chức khơng gian kiến trúc quy hoạch hợp lý, hài hòa, đảm bảo tỷ lệ cây

xanh.-Dự án đã quy hoạch các hệ thống đường giao thông đảm bảo nguyên tắc giao

thông thông suốt, êm thuận và an toàn, hạn chế tối đa các điểm gây xung đột

giữa các phương tiện giao thông.-Phân vùng khu Công nghiệp thành các khu chức năng riêng như: khu sản

xuất, khu điều hành, dịch vụ công cộng, khu đầu mối kỹ thuật, khu cây xanh,

mặt nước. Dự án đã bố trí các nhà máy theo các nhóm ngành có mức độ ơ

nhiễm lớn, trung bình và nhẹ để bố trí thành các cụm gần nhau. như:Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường – ĐHBK HN - Tel: (84.4) 8681686 - Fax: (84.4) 869355166Báo cáo ĐTM dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Quang Châu+ Khu các nhà máy xí nghiệp chế biến.

+ Khu các nhà máy xí nghiệp sản xuất sản phẩm điện, bao bì..

+ Khu các nhà máy xí nghiệp cơ khí, xuất nhập khẩu tổng hợp...

+ Khu các nhà máy xí nghiệp sản xuất các sản phẩm thép....

-Khu các nhà máy bố trí cuối hướng gió chủ đạo so với khu dịch vụ hành

chính. Các nhà máy có mức độ ơ nhiễm trung bình phải bố trí sau hướng gió

so với nhà máy có mức ơ nhiễm nhẹ...-Có vùng đệm giữa khu sản xuất công nghiệp và khu dịch vụ hành chính.V.2. Các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực trong giai đoạn chuẩn bị

mặt bằng dự án.

Để giảm thiểu các tác động tiêu cực đến đời sống, kinh tế, xã hội trong giai đoạn

này, ban quản lý KCN Quang Châu sẽ liên hệ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan

quản lý nhà nước như UBND tỉnh Bắc Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc

Giang để thực hiện chương trình đền bù đất đai, hoa màu trong khu vực dự án thoả

đáng theo các quy định hiện hành của nhà nước và tỉnh Bắc Giang.

V.2.1. Các nguyên tắc chính của kế hoạch đền bù, giải toả mặt bằng và tái định-Thời gian thực hiện ngắn nhất có thể-Có sự chấp thuận của các hộ gia đình có quyền lợi liên quan đến khu vực dự

án.-Cơng tác đền bù đất đai, hoa màu cho các hộ dân được thực hiện cùng một lần.-Nguồn tài chính cho chương trình đền bù được thực hiện đúng thời gian và

hiệu quả từ khâu thiết kế, xây dựng kế hoạch, tư vấn và triển khai thực hiện.V.2.2. Phương thức thực hiện

-Công bố quy hoạch rộng rãi với các hộ gia đình có quyền lợi liên quan đến

khu vực dự án. Công tác công bố quy hoạch dự án thông qua: UBND tỉnh

Bắc Giang, UBND huyện Quang Châu, UBND xã sở tại; bản đồ quy hoạch

dự án được đặt tại vị trí quy hoạch dự án; phương tiện truyền thanh; phương

tiện báo chí; và dạng văn bản cung cấp cho từng hộ gia đình.-Cơng việc giải toả mặt bằng là giai đoạn đầu tiên của quá trình xây dựng một

KCN mới, dự kiến sẽ kéo dài 4 năm từ khi bắt đầu dự án.

+ Trong hai năm 2006, 2007 mỗi năm sẽ đền bù 20% diện tích.Viện Khoa học và Cơng nghệ Môi trường – ĐHBK HN - Tel: (84.4) 8681686 - Fax: (84.4) 869355167Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương II Trong giai đoạn thi công có các tác động sau xảy ra:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×