Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hang Núi Tra Nha (Tra Nha Sơn Động)

Hang Núi Tra Nha (Tra Nha Sơn Động)

Tải bản đầy đủ - 0trang

ra một cửa hang, nhìn vào thì thấy thạch nhũ san sát như rừng tre, không ai dám vào xem. Chợt có

[313]người đạo sĩ tới tự xưng là đệ tử của Chung Ly Quyền

nói rằng thầy sai tới trước để dọn dẹp động

phủ. Người ở đó đưa cho đèn đuốc, đạo sĩ nhận lấy leo xuống, rơi lên đám thạch nhũ lởm chởm, bị đá

đâm xuyên qua bụng mà chết. Báo lên quan, qua cho lấp kín cửa hang. Bên trong ắt có cảnh lạ, tiếc là

đạo sĩ đã siêu thăng, khơng ai biết mà kể lại.377. Con Chó Có Nghĩa (Nghĩa Khuyển)

Thơn Chu có người lái bn đi bn bán tới huyện Vu Hồ (tỉnh An Huy), được món lãi lớn, thuê

thuyền trở về. Ngang trên đê thấy có người đồ tể trói con chó toan giết, y trả tiền gấp đôi mua lấy, nuôi

ở trong thuyền. Chủ thuyền vốn là dân trộm cướp, thấy khách có nhiều tiền, bèn ghé vào bãi lau sậy

vắng vẻ, rút đao định giết chết. Y khẩn cầu xin được chết toàn thây, tên cướp bèn lấy chăn bó y lại

ném xuống sơng. Con chó nhìn thấy, tru lên thảm thiết rồi nhảy theo xuống cắn chặt lấy bó chăn, theo

dòng nước trơi mãi không biết bao xa mới dạt lên bờ. Con chó ướt lướt thướt ngoi lên, chạy tới chỗ

có người sủa oăng oẳng đau đớn có người lấy làm lạ đi theo nó, thấy bó chăn nổi dập dềnh giữa nước

bèn kéo lên, cắt dây buộc. Người khách buôn vốn chưa chết mới kể lại mọi chuyện. Lại năn nỉ một

người chủ thuyền ở đó đưa trở lại Vu Hồ, định chờ thuyền tên cướp trở lại. Nhưng thuyền đi thì con

chó lạc đâu mất, y rất thương tiếc. Tới chỗ của sông Vu Hồ chờ ba bốn ngày, thấy thuyền bè san sát

như rừng mà không thấy thuyền tên cướp đâu.

Vừa gặp người lái buôn cùng quê, đang định theo về, chợt con chó lần tới, nhìn y thở khìn khịt như

gọi cùng đi, y bèn theo nó. Con chó chạy mau lên một chiếc thuyền, nhảy chồm cắn vào đùi người chủ,

đánh bao nhiêu nó cũng khơng nhả ra. Người lái bn tới gần qt nó nhả ra, thì ra đó là tên cướp

trước đây, vì y đã thay đổi cả quần áo, sơn sửa lại thuyền nên khơng tìm ra được. Mọi người trói y lại

rồi khám thuyền, thì tiền bạc của y vẫn còn ngun. Than ơi, một con chó mà còn báo ơn tới như thế,

những kẻ khơng có tâm can trên đời cũng nên xấu hổ với nó mới phải!378. Dương Đại Hồng (Dương Đại Hồng)

[314]Tiên sinh Dương Liên tự Đại Hồng

lúc còn hàn vi là bậc danh nho ở đất Sở (vùng Hồ Nam),

tự cho rằng mình khơng phải là hạng tầm thường. Sau kỳ thi hương, nghe có người báo danh sách thi

đỗ, lúc ấy ông đang ăn cơm, vội ngậm miếng cơm hỏi có tên Dương mỗ khơng? Người kia đáp khơng

có, ơng bất giác thất chí nghẹn cổ ho sặc lên, miếng cơm trong miệng rơi xuống dính ln ở ức, dần

vón cục thành bệnh, vướng víu rất khó chịu. Những người quen biết an ủi khuyên ông dự thi khoa Di

[315]tài

ơng lo khơng có tiền đi đường, họ góp được mười đồng vàng tặng tiễn, ông bèn miễn cưỡng lên

đường.

Đêm ở nhà trọ nằm mơ thấy một người nói "Đường phía trước có người chữa được bệnh của ơng,

nên cố khẩn cầu”, rồi ra đi, lúc chia tay tặng một bài thơ trong có câu “Ba phen giỡn sáo bên bờ liễu,

Tiền ném vào sơng chớ ốn hờn". Hơm sau ông lên đường đi tiếp, quả gặp một đạo sĩ ngồi dưới gốc

liễu, liền tới lạy xin cứu giúp Đạo sĩ cười nói “Anh lầm to rồi! Ta làm sao chữa bệnh được? Xin ta

đùa ba lần thì còn được". Rồi rút sáo ra thổi, ông nhớ lại giấc mơ, càng ra sức năn nỉ, lại dốc hết tiền

trong túi dâng lên. Đạo sĩ cầm tiền ném luôn xuống sơng. Ơng vẫn cho rằng khơng dễ có được số tiền

ấy, nín bặt vừa sợ vừa tiếc, đạo sĩ nói “Ơng còn chưa dứt ra được à? Tiển ở bờ sơng kia, xin cứ ra mà

nhặt". Ơng quay lại nhìn quả đúng, càng lấy làm lạ, gọi đạo sĩ là thần tiên. Đạo sĩ chỉ ra xa nói !Ta

khơng phải là thần tiên, chỗ kia mới là thần tiên tới kìa!", rồi nhân lúc ơng quay nhìn, đập cho một cái

rất mạnh vào gáy rồi nói “Trần tục q!". ơng bị đập mạnh, ho sặc lên một tiếng, ọe ra một vật, rơi

xuống đất như một cục gì đó, cúi xuống vạch ra nhìn, thì thấy giữa mớ chỉ máu là miếng cơm ngày

trước vẫn còn ngun, hết ln cả bệnh. Quay lên nhìn thì đạo sĩ đã biến mất.

Dị Sử thị nói: Ơng sống làm sơng núi, chết làm trăng sao, cần gì phải trường sinh mới là bất

tử! Có người cho rằng ơng vẫn là người trần, khơng phải là thần tiên, nên tiếc rẻ cho ông. Ta thì

nói rằng trên trời có thêm một bậc thần tiên chẳng bằng dưới đời thêm được một bậc thánh hiền,

người hiểu điều ấy ắt sẽ không cho là ta thiên lệch vậy.379. Cống Sĩ Họ Trương (Trương Cống Sĩ)

Cống sĩ họ Trương người huyện An Khâu (tỉnh Sơn Đông) bị bệnh, nằm ở giường chợt thấy có một

người nhỏ bé từ ngực chui ra, cao khoảng nửa thước, đội mũ mặc áo nhà nho, dáng vẻ như con hát.

Hát khúc Cơn Sơn, âm thanh trong trẻo, lại nói rõ tên họ quê quán, đều giống hệt với mình. Những

khúc người ấy hát đều là bình sinh Trương đã nghe, hát xong ngâm thơ rồi biến mất. Trương còn nhớ

được đại khái, kể lại cho người ta nghe. Các ông Cao Tây Viên, Trương Tự Viên đều từng hỏi rõ,

Trương kể lại rất rõ ràng, tiếc là không nhớ hết lời ca.

Phụ: Một Truyện Trong Trì Bắc Ngẫu Đàm (Trì Bắc Ngẫu Đàm Nhất Tắc)

Minh kinh Trương Mỗ người huyện An Khâu đang ngủ trưa, chợt thấy một người nhỏ bé từ ngục

chui ra, cao khoảng nửa thước, đội mũ mặc áo nhà nho, dáng như con hát. Hát khúc Côn Sơn khúc

điệu rất dễ nghe, lại tự nói tên họ quê quán, đều giống hệt với Trương. Những khúc người ấy hát đều

là bình sinh Trương đã nghe qua, hát xong ngâm thơ rồi biến mất. Trương còn nhớ được đại khái, kể

lại cho người ta nghe.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hang Núi Tra Nha (Tra Nha Sơn Động)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×