Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vương Đại (Vương Đại)

Vương Đại (Vương Đại)

Tải bản đầy đủ - 0trang

móc đất trong miệng ra cõng về. Người đàn bà tỉnh dậy nói được, Triệu mới biết là trong chỗ kín còn

có hòn đá, bèn nhẹ nhàng lấy ra. Đến khi vợ kể lại mọi chuyện, Triệu tức giận lên huyện kiện Lý và

Chu.

Quan huyện gởi trát đòi xuống thì Lý mới tỉnh dậy, Chu thì vẫn còn mê man như chết. Quan huyện

cho là Triệu vu khống, phạt đánh roi và bắt giam luôn cả người vợ, vợ chồng không biết làm sao bẩm

rõ được. Hôm sau Chu tỉnh dậy, chung quanh hai mắt chợt biến thành một vòng màu đen một vòng màu

đỏ, lại la lớn rằng đau ngón tay cái, người nhà tới nhìn thấy gân xương đã đứt hết, chỉ da bên ngồi

còn liền mà thơi, mấy hơm sau thì rụng ra. Vết mực đỏ mực đen quanh mắt thấm ln vào thịt, ai nhìn

thấy cũng phì cười. Mấy hơm sau thấy Vương tới đòi nợ, Chu lớn tiếng nói khơng có tiền, Vương tức

giận bỏ đi. Người nhà hỏi biết, đều nói thần thánh ma quỷ vơ tình, khun trả đi, Chu khơng nghe cứ

gân cổ cãi, lại nói “Ngay cả quan huyện cũng bênh vực ta, âm phủ dương gian cũng chỉ có một phép

tắc, huống chi là nợ cờ bạc?".

Hơm sau có hai tên quỷ tới, nói là cơng tử họ Hồng cũng kiện, đang chờ bắt Chu lên hỏi cung, Lý

Tín cũng bị người tới bắt đi để làm chứng, hai người lăn ra chết cùng một lúc. Ra tới ngồi thơn thì

gặp nhau, Vương và Phùng cũng tới. Lý nói với Chu ráng “Anh còn mang bộ mặt bên đỏ bên đen, lại

dám tới gặp quan à?” Chu vẫn nói như cũ, Lý biết là keo kiệt tiếc tiền bèn nói "Ngươi đã mê muội

như thế thì ta sẽ xin gặp cơng tử họ Hồng để trả nợ cho ngươi". Rồi cùng tới chỗ Cơng tử, Lý vào nói

rõ mọi việc. Cơng tử khơng chịu, nói rằng “Người nào thiếu nợ mà lại đòi ơng trả?". Lý ra nói lại với

Chu, lại tính bỏ tiền ra giả là tiền của Chu để trả, Chu càng tức tối, chửi rủa công tử, quỷ bèn trói lại

lơi đi. Lát sau tới huyện thành, vào gặp Thành hồng, Thành hồng qt “Thằng vơ lại mắt còn vết

mực kia, định quịt nợ à?".

Chu thưa "Cơng tử bỏ tiền cho vay lãi, dụ dỗ ta đánh bạc, nên mới bị trừng phạt thế này”. Thành

hoàng gọi người lão bộc nhà họ Hồng lên, giận dữ nói “Chủ ngươi mở sòng dụ dỗ người ta đánh bạc,

lại còn đòi nợ sao?". Người lão bộc thưa "Lúc họ vay tiền, công tử ta không biết là họ vay để đánh

bạc. Nhà công tử ta ở Yến Tử cốc, họ đánh bạc bị bắt ở miếu Quan âm, cách nhau hơn chục dặm, mà

xưa nay công tử ta không mở sòng bạc bao giờ”. Thành hồng quay lại qt Chu "Vay tiền mà cứng cổ

khơng chịu trả, lại còn nói ngược, vơ lương tới như ngươi là cùng”. Toan phạt đánh trượng, Chu lại

kêu là lãi nặng. Thành hoàng hỏi “Lãi mấy phân?", người lão bộc thưa "Tiền gốc còn chưa trả đồng

nào". Thành hồng tức giận nói "Gốc còn chưa trả mà đã dám kêu lãi nặng à?". Bèn phạt đánh ba chục

trượng, sai áp giải về nhà để trả nợ.

Hai tên quỷ áp giải Chu về, đòi tiền hối lộ, khơng cho sống lại ngay, cứ trói nhốt trong nhà xí, sai

báo mộng cho người nhà. Người nhà đốt hai mươi xấp tiền giấy, lửa vừa tắt thì biến thành hai lượng

vàng và hai ngàn đồng. Chu đem vàng trả nợ, lấy tiền hối lộ hai tên quỷ áp giải, chúng mới chịu cởi

trói cho hồn nhập vào xác. Chu sống lại, hai mông lở loét, máu mủ bê bết, mấy tháng mới lành. Vợ họ

Triệu thì về sau không dám chửi bới gây gỗ với ai nữa, mà Chu thì chỉ còn bốn ngón tay và hai khoanh

mắt một đỏ một đen như cũ, xem đó đủ biết bọn con bạc không phải là người.

Dị Sử thị nói: Chuyện khơng cơng bằng ở đời đều do quan lại gây ra, làm quá cả mực thước.Ngày trước những kẻ giàu có cho vay nặng lãi để bắt con gái nhà lành, người ta khơng ai dám nói,

khơng thì đơn kiện có đưa lên quan cũng dùng pháp luật che chở cho chúng, nên ngày trước dân

ghét quan đều nói là đầy tớ của bọn nhà giàu. Những bậc quan hiền về sau xét rõ mối tệ ấy thì lại

làm trái hẳn lại. Có viên Cử nhân vay nhiều tiền buôn bán lớn, ăn tiêu xa xỉ, dựng đình đài mua

ruộng tốt mà quên rằng tiền bạc ấy từ đâu mà có. Mỗi khi có người đòi nợ thì trợn mắt nhìn, báo

lên quan thì quan nói “Ta không phải là đầy tớ cho người". Than ôi, như thế có khác gì Hòa

thượng lười nhác khơng tu hành để giảm nỗi khổ cho người thế gian đâu! Ta vẫn nói quan xưa thì

gian mà quan nay thì ác, kẻ gian vốn đáng chết song kẻ ác cũng đáng giận, cho vay tiền lấy lãi

nhẹ thì đâu phải chỉ có lợi cho người giàu?

Trương Thạch Niên làm Tri huyện huyện Truy, rất ghét cờ bạc, cũng sai bôi mực lên mặt bọn

cờ bạc dong đi trên phố như lối âm phủ, nhưng hình phạt thì khơng tới nỗi chặt ngón tay, mà trong

huyện hết cả cờ bạc. Ơng làm quan rất giỏi xét việc hiểu người, đang lúc giấy tờ sổ sách bận bịu,

lại sắp đến trưa, mà có ai đánh bạc bị bắt giải vào, thì ơng đều lắng nghe lời khai rồi hỏi thăm cả

quê quán tuổi tác, gia đình có bao nhiêu người, làm ăn sinh sống thế nào, hỏi xong đều khuyên

nên bỏ cờ bạc rồi tha. Có một người đưa tờ khai đóng thuế xong, tự cho rằng khơng có tội gì, đã

định lui ra. Ơng gọi lại hỏi thăm một lượt rồi nói "Tại sao người lại cờ bạc?". Người kia ra sức

biện bạch rằng cả đời khơng biết cờ bạc là gì, ông cười nói "Trong lưng ngươi đang giắt xúc xắc".

Khám ra thì đúng thế, mọi người đều cho là thần, nhưng khơng ai biết ơng dùng cách gì.260. Người Thiếp Đàn Ơng (Nam Thiếp)

Có một viên quan ở Dương Châu (tỉnh Giang Tô) mua thiếp, đi khắp mấy nhà mà khơng chọn

được người vừa ý. Chỉ có một bà già ở trọ bán con gái, đứa con gái khoảng mười bốn mười lăm tuổi,

trông rất xinh xắn, lại giỏi múa hát. Ông ta mừng lắm bỏ ra một số tiền lớn mua về, hóa ra là đàn ơng.

Ơng ta sợ quá, căn vặn tới cùng, thì ra là người kia mua bọn con trai xinh xắn về cho ăn mặc, trang

sức giả làm con gái để lừa người ta mà thôi. Sáng ra, ông ta sai người nhà tới chỗ bà già, thì bà ta đã

trốn mất rồi. Ơng ta thẫn thờ, khơng biết tính sao. Vừa lúc ấy có người bạn đồng niên là Mỗ ở Chiết

Trung tới thăm, bèn kể lại chuyện. Mỗ đòi xem mặt, vừa trơng thấy đã rất ưa thích, mang đủ số tiền ra

mua lại đứa con trai rồi mang đi.

Dị Sử thị nói: Nếu gặp được kẻ tri âm thì cho dù là bậc giai nhân tuyệt thế cũng không chịu

đổi, tại sao bà già khơng biết việc đời kia còn mất cơng làm giả ra con gái làm gì?261. ng Khả Thụ (ng Khả Thụ)

ng Khả Thụ người huyện Hồng Mai ở Hồ Quảng (tỉnh Hồ Bắc) nhớ được chuyện ba kiếp

trước. Một kiếp ơng ta làm học trò, đọc sách trong chùa, nhà sư trong chùa có con ngựa cái đẻ được

ngựa đực con, ơng ta thích bèn cướp lấy. Sau ông ta chết, Diêm Vương xem sổ giận về tội tham lam

tàn bạo, phạt làm ngựa để trả nợ cho nhà sư. Nhà sư lại rất chăm chút thương yêu, ông ta muốn chết

mà không được. Đến khi hơi lớn, định nhảy xuống khe núi tự tử, nhưng lại sợ phụ cái ơn thương u

chăm sóc, càng bị Diêm đình trị tội nặng hơn, nên đành yên phận. Được vài năm, mãn hạn được tha,

cho đầu thai làm con một nhà nơng, vừa sinh ra đã biết nói, cha mẹ cho là điềm bất tường, bèn giết

chết, lại được đầu thai vào nhà Tú tài họ Uông. Tú tài gần năm mươi tuổi mới sinh được con trai nên

rất mừng rỡ. ng khi sinh ra, vẫn nhớ kiếp trước vì biết nói sớm mà bị giết, nên khơng dám mở

miệng. Được ba bốn tuổi, người nhà đều cho là bị câm.

Một hơm người cha đang làm văn thì có bạn tới thăm, gác bút trên bàn ra tiếp khách. Uông vào

thấy bài văn cha làm dở dang, bất giác ngứa nghề, viết tiếp luôn tới hết bài. Khi người cha trở lại

phòng thấy thế, hỏi là có ai tới, gia nhân đều bẩm là khơng có. Người cha ngờ vực, hôm sau viết một

đề văn để trên bàn rồi bỏ ra ngồi. Lúc sau quay lại, rón rén đi vào, thì thấy con đang nằm phục trên

bàn làm văn, đã viết được vài hàng. Uông thấy cha tới hoảng sợ kêu lên, quỳ xuống xin tha chết.

Người cha mừng nắm tay kéo dậy nói "Nhà ta chỉ có một mình con, lại biết làm văn, đó là cái may của

gia đình, sao lại sợ sệt?", từ đó lại dạy thêm cho con đọc sách. Uông trẻ tuổi đã đỗ Tiến sĩ, sau làm

quan tới chức Tuần phủ Đại Đồng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vương Đại (Vương Đại)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×