Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cẩm Sắt (Cẩm Sắt)

Cẩm Sắt (Cẩm Sắt)

Tải bản đầy đủ - 0trang

sau cái ăn cái mặc xin theo ý chàng, vậy được chưa?". Sinh không đáp, ném vàng lại xô cửa bỏ đi,

định vào khe núi tới gõ cửa tòa phủ đệ.

Ra tới ngồi đồng thì thấy người tỳ nữ đi chậm rãi, ánh đèn vẫn còn thấp thống xa xa. Sinh vội

chạy theo gọi, ánh đèn bèn dừng lại, chạy tới thì người tỳ nữ nói "Chàng lại tới đây thì thật phụ nỗi

khổ tâm của nương tử". Sinh đáp “Ta muốn chết chứ không nhờ nàng giúp cho sống lại. Nương tử nhà

cao cửa rộng, dưới đất chắc cũng cần người, ta xin theo phục dịch, chứ thật tình khơng còn thấy sống

là vui nữa". Người tỳ nữ nói “Chết vui cũng không bằng sống khổ, sao chàng nghĩ trái như vậy. Nhà

bọn ta khơng có việc gì khác, chỉ có đào sơng hốt phân, ni chó chơn xác, mà làm sai thì bị khoét mũi

cắt tai, chặt chân cắt gót, chàng làm được khơng?”, sinh đáp "Làm được!". Kế lại vào qua cổng sau,

sinh hỏi "Ta phải làm việc gì? Nàng vừa nói chơn xác, ở đâu mà có nhiều người chết như thế?”.

[272]Người tỳ nữ đáp "Nương tử từ bi, lập ra vườn Cấp Cô

, gom nuôi các hồn ma chết bất đắc kỳ tử

không nhà dưới âm ty, kể có hàng ngàn, ngày nào có người chết là phải đi chôn xác, xin mời xem qua

một lần”.

Giây lát tới một cánh cổng đề chữ "Cấp Cô viên”, vào trong thấy nhà cửa ngang dọc chen lẫn, mùi

hôi thối xông lên nồng nặc. Ma quỷ trong vườn thấy đèn xúm cả lại, đều đứt đầu cụt chân trơng rất thê

thảm. Quay ra định đi thì thấy có cái xác nằm ngang dưới tường, máu thịt bê bết, người tỳ nữ nói "Mới

nửa ngày chưa kịp chơn mà đã bị chó xé nát rồi", rồi sai sinh chuyển đi. Sinh có vẻ ngần ngại, nàng

nói "Nếu chàng khơng làm được thì xin mời cứ về chỗ yên vui vậy!". Sinh bất đắc dĩ phải vác xác đưa

vào chỗ kín, rồi nhờ người tỳ nữ cố xin cho mình may ra khỏi phải làm công việc nhơ bẩn ấy, nàng

bằng lòng. Đi tới gần một căn nhà, nàng nói "Cứ ngồi tạm ở đây để thiếp vào thưa, việc ni chó thì

nhẹ nhàng hơn, có thể xin cho để chuộc lỗi vừa rồi".

Vào trong giây lát thì đi nhanh ra nói "Vào đây vào đây nương tử ra đấy!". Sinh theo vào sảnh

đường, thấy đèn lồng treo khắp bốn bên, có một cơ gái ngồi gần phía trong cùng, khoảng hai mươi

tuổi, phong thái như thiên tiên. Sinh lạy rạp dưới thềm, nàng lập tức sai kéo đứng lên, nói "Đây là một

người học trò, làm sao ni chó nổi, có thể cho ở nhà phía tây trơng coi sổ sách". Sinh mừng rỡ lạy tạ,

cơ gái nói "Người có vẻ thành thật chất phác, hãy làm việc cẩn thận. Nếu có sai phạm thì tội khơng

nhẹ đâu, sinh líu ríu vâng dạ. Người tỳ nữ dẫn sang nhà phía tây, sinh thấy phòng ốc sạch sẽ mừng rỡ

tạ ơn rồi hỏi thăm gia thế nương tử. Người tỳ nữ đáp "Nương tử tiểu tự là Cẩm Sắt, con gái Tiết hầu ở

Đông Hải. Thiếp tên Xuân Yến, hàng ngày có cần gì, xin cứ gọi".

Người tỳ nữ ra đem áo giày chăn nệm vào đặt lên giường, sinh mừng vì được chỗ yên thân. Sáng

ra sinh dậy sớm ra làm việc, ghi chép danh sách ma quỷ. Tôi tớ trong nhà đều tới yết kiến, biếu rượu

thịt rất nhiều nhưng sinh giữ ý đều từ chối, ngày hai bữa cơm đều từ nhà trong đưa ra. Nương tử xét

thấy liêm khiết cẩn thận nên đặc cách ban cho mũ nhà nho và áo màu, phàm có ban thưởng gì đều sai

Xuân Yến đem tới. Người tỳ nữ cũng rất phong vận, khi đã quen rồi thì nhiều phen liếc mắt đưa tình,

nhưng sinh cẩn thận giữ mình khơng dám sơ suất, chỉ giả làm ra vẻ ngốc nghếch. Qua hơn hai năm tiền

thưởng đã tăng gấp bội mà sinh vẫn cẩn thận chăm chỉ như cũ.

Một đêm đang ngủ, chợt nghe nhà trong có tiếng la thét ầm ĩ, vội vùng dậy cầm đao ra thì thấy lửađỏ rục trời, lần vào xem thì bọn cướp lố nhố đầy sân, đám tôi tớ sợ hãi chạy trốn. Một người giục

cùng chạy trốn, sinh không nghe mà bôi đen mặt, thắt dây lưng chen vào đám cướp kêu to "Đừng làm

Tiết nương tử sợ hãi, nhưng phải chia nhau tìm của cải đừng để sót?". Lúc ấy bọn cướp đang tìm kiếm

Cẩm Sắt khắp các phòng mà chưa thấy, sinh biết nàng chưa bị bắt liền lén ra sau nhà tìm kiếm, gặp

một bà già núp ở đó, mới biết nàng và Xuân Yến đã leo qua tường ra ngoài. Sinh cũng leo qua tường

ra, thấy hai chủ tớ núp trong góc tối, liền nói “Chỗ này làm sao núp được?", cô gái đáp "Ta không sao

đi được nữa”, Vương liền bỏ đao cõng nàng, chạy khoảng hai ba dặm, mồ hôi nhễ nhại mới vào tới

một hang núi sâu, đặt nàng xuống cho ngồi.

Chợt có một con cọp tới, sinh cả kinh định xơng ra chặn thì nó đã ngoạm lấy cô gái. Sinh vội túm

chặt tai cọp, hết sức đẩy cánh tay vào miệng nó để thay cho Cẩm Sắt. Con cọp tức giận nhả cô gái ra

ngoạm vào tay sinh nghe răng rắc, cánh tay lìa ra rơi xuống đất, con cọp cũng bỏ đi. Cô gái khóc nói

“Khổ thân người, khổ thân ngươi!". Sinh đang hăng chưa biết đau, chỉ thấy máu chảy như suối bèn bảo

người tỳ nữ xé vạt áo băng bó vết thương. Cô gái ngăn lại, cúi xuống nhặt cánh tay gãy rồi đích thân

nối vào cho sinh, buộc chặt lại. Hừng sáng mới từ từ trở về, vào tới nhà thấy vắng tanh, trời sáng hẳn

đám tôi tớ mới dần dần tụ tập lại. Cơ gái đích thân tới thăm vết thương cho sinh, cởi vải buộc ra thì

chỗ xương gãy đã liền lại, lại lấy thuốc ra rịt vào vết thương mới đi.

Từ đó nàng càng quý trọng sinh, đồ ăn thức dùng đều cho hưởng ngang mình. Khi vết thương lành

hẳn, cô gái đặt tiệc ở nhà trong để ủy lạo, bảo ngồi, sinh từ chối mấy lần mới ngồi ghé vào một góc.

Cơ gái nâng chén mời trân trọng như đối với khách, hồi lâu mới nói "Thân thiếp đã kề cận chàng,

[273]muốn học em gái vua Sở theo Chung Kiến

nhưng hiềm khơng có ai mai mối, phải mặt dày tự nói

ra”. Sinh hoảng sợ nói "Ta chịu ơn nặng, có chết cũng khơng đủ đền đáp, nếu làm q phận thì e trời

phạt, thật khơng dám theo lệnh. Nếu thương ta khơng có vợ thì ban cho một người tỳ nữ cũng đã là quá

rồi”.

Một hôm, chị lớn cô gái là Dao Đài tới, là một giai nhân khoảng bốn mươi tuổi. Đến tối gọi sinh

vào Dao Đài bảo ngồi rồi nói "Ta từ ngàn dặm tới đây để làm chủ hôn cho cô em, đêm nay có thể cho

thành hơn với bậc qn tử, Sinh lại đứng lên từ tạ, Dao Đài liền gọi rót rượu bảo hai người đổi chén,

sinh cố từ chối, Dao Đài giật chén đổi cho nhau, sinh bèn lạy rạp xuống đất tạ tội rồi mới uống. Dao

Đài đi ra, cơ gái nói "Nói thật với chàng, thiếp là tiên nữ có tội bị đày, tự xin cư ngụ ở cõi âm gom

nuôi các oan hồn để chuộc tội. Vừa rồi gặp nạn Thiên ma nên có cái duyên kề cận thân thể với chàng,

phải mời chị lớn từ xa tới làm chủ hơn và coi sóc việc nhà giùm để tiện theo chàng về trần". Sinh

đứng dậy cung nói "Dưới đất vui lắm, chứ nhà ta có con vợ dữ, vả lại nhà cửa chật chội, không sao

bàn cách vẹn tròn để sống với nhau”. Cơ gái cười, chỉ nói khơng sao. Kế uống say cùng đi ngủ, vui vẻ

u thương nhau rất mực.

Qua vài hơm nàng nói với sinh “Cõi âm không thể chung sống lâu dài, xin chàng về ngay thu xếp

việc nhà, xong rồi thiếp sẽ tự tới”. Rồi sai đem ngựa cho sinh, mở cửa bảo ra, vách núi đất lại liền

như cũ. Sinh cưỡi ngựa về làng, người làng đều khiếp hãi, về tới cổng thì thấy nhà cao cửa rộng.

Trước là khi sinh bỏ đi, vợ mời hai anh tới chuẩn bị roi gậy để đánh cho một trận trả thù, đến tốikhông thấy sinh về họ mới bỏ đi. Có người nhặt được chiếc giày của sinh trong khe nên ngờ rằng sinh

đã chết, kế hơn năm vẫn khơng có tin tức gì. Có người lái bn Mỗ ở Thiểm Tây hỏi cưới Lan thị, bèn

tới ở ln nhà sinh, trong vòng nửa năm xây cất thành tòa ngang dãy dọc. Người lái buôn đi xa buôn

bán, lại mua một người thiếp về, từ đó trong nhà lục đục, y có khi cũng hàng mấy tháng không về. Sinh

hỏi biết chuyện nổi giận, buộc ngựa bước vào thì gặp bà già hầu hạ vợ ngày trước. Bà già hoảng sợ

lạy phục xuống đất, sinh mắng chửi hồi lâu, bắt dẫn tới phòng vợ tìm thì đã trốn đâu mất, kế tìm thấy ở

sau nhà thì đã thắt cổ chết rồi. Sinh sai khiêng xác trả cho nhà họ Lan rồi cho gọi người thiếp của

người lái buôn ra, thấy tuổi khoảng mười tám mười chín, cũng khá xinh đẹp bèn giữ lại trong phòng

ngủ.

Người lái bn nhờ người làng bắn tiếng xin trả lại người thiếp, nhưng nàng kêu khóc khơng chịu

đi. Sinh bèn làm đơn định kiện y về tội chiếm nhà cướp vợ, người lái bn khơng dám nói gì nữa, dọn

hàng quay về Thiểm Tây. Sinh đang ngờ Cẩm Sắt phụ ước, một tối đang uống rượu với người thiếp thì

có xe ngựa tới cổng, cơ gái bước vào, chỉ giữ lại xuân Yến còn cho tất cả tùy tùng trở về. Vào tới

phòng, người thiếp ra lạy chào, nàng nói "Người này có tướng sinh con trai, có thể chịu khổ thay

thiếp", rồi lập tức ban cho quần áo nữ trang. Người thiếp lạy tạ nhận lấy rồi đứng hầu, nàng kéo ngồi

xuống cùng chuyện trò rất vui vẻ, hồi lâu nói "Ta say rồi, muốn đi ngủ”. Sinh cũng cởi giày lên

giường, người thiếp mới đi ra. Về tới phòng thấy sinh đã nằm trên giường, lấy làm lạ quay lại xem thì

đèn trong phòng cơ gái đã tắt. Sinh đêm nào cũng ngủ ở phòng người thiếp, nhưng một đêm người

thiếp trở dậy tới nhìn trộm vào phòng cơ gái thì thấy sinh đang chuyện trò nói cười với nàng, lấy làm

lạ lùng vội quay về định nói với sinh thì chỉ thấy có giường khơng. Sáng ra lén kể cho sinh, sinh cũng

không tự biết, chỉ thấy mình lúc thì trong phòng cơ gái, lúc thì ngủ phòng người thiếp mà thơi, bèn dặn

giấu kín chuyện lạ ấy.

Lâu sau Xn Yến có mang, cơ gái vẫn như khơng biết gì, khi người tỳ nữ lâm bồn sinh khó bèn

gọi nương tử, nàng bước vào thì sinh được ngay, là con trai. Nàng cắt rốn xong đặt vào lòng người tỳ

nữ rồi cười nói "Con nhãi đừng thế nữa nhé, nhiều nghiệp chướng thì lắm tai nạn thơi?", từ đó Xn

Yến khơng sinh đẻ nữa. Người thiếp thì sinh được năm trai hai gái. Ở đó ba mươi năm, thỉnh thoảng

cô gái lại trở về nhà, đi về đều vào lúc ban dêm. Một hôm nàng dắt người tỳ nữ đi không trở lại nữa.

Sinh sống đến tám mươi tuổi, chợt một đêm dắt người lão bộc ra đi, cũng khơng trở về.225. Phòng Văn Thục (Phòng Văn Thục)

Đặng Thành Đức người phủ Khai Phong (tỉnh thành Hà Nam) du học tới Duyện Châu (tỉnh Sơn

Đông), ngụ trong ngôi chùa nát, chép thuê cho người coi việc làm sổ sách hộ tịch ở đó. Cuối năm đám

nha dịch đều về nhà, riêng Đặng ở lại nấu cơm ăn một mình trong chùa. Sáng tinh mơ có người thiếu

phụ gõ cửa vào, nhan sắc tuyệt đẹp, tới trước bàn thờ Phật thắp hương quỳ lạy rồi ra, hôm sau cũng

thế. Đến khuya Đặng trở dậy thắp đèn, đang làm việc thì nàng tới sớm hơn. Đặng hỏi "Sao tới sớm

thế?" nàng đáp "Sáng ra thì đơng người lộn xộn, chẳng bằng cứ tới sớm, nhưng sớm quá lại sợ quấy

rầy giấc ngủ của chàng, vừa rồi nhìn thấy ánh đèn, biết chàng đã dậy nên mới tới thơi". Sinh đùa nói

"Trong chùa khơng có người, tới ở luôn cho khỏi mất công đi lại". Nàng mỉm cười đáp "Trong chùa

khơng có người, thì chàng là ma à?". Đặng thấy có thể tán tỉnh, bèn chờ nàng làm lễ xong kéo ngồi lại

đòi giao hoan. Nàng nói "Trước bàn thờ Phật làm thế sao được? Đã khơng có nhà cửa gì mà còn mong

muốn bậy bạ". Đặng nài nỉ mãi khơng thơi, nàng nói "Cách đây ba mươi dặm, trong làng nọ có sáu bảy

đứa nhỏ mời thầy dạy học chưa được. Chàng hãy tới đó hỏi Lý Tiền Xuyên, có thể được nhận, rồi nói

là có mang vợ đi cùng, bảo họ xếp cho một gian nhà riêng, thiếp sẽ lo cơm nước cho, như thế mới là

kế lâu dài”. Đặng sợ việc lộ ra sẽ bị tội, nàng nói "Khơng sao đâu, thiếp họ Phòng tên Văn Thục,

khơng có ai thân thuộc, quanh năm ở nhờ nhà ông cậu, ai mà biết được!”. Đặng mừng rỡ từ biệt nàng,

tới ngay làng nọ yết kiến Lý Tiền Xuyên, quả nhiên như đã bàn tính, hẹn sẽ mang gia quyến tới trước

Tết.

Trở về, sáng ra nói cho cơ gái biết, nàng hẹn sẽ chờ dọc đường. Đặng từ biệt bè bạn, thuê ngựa đi,

được nửa đường quả nhiên gặp cô gái đứng chờ, bèn xuống ngựa trao dây cương cho nàng dắt rồi

cùng đi. Tới nơi dạy học chung sống với nhau rất tương đắc, suốt sáu bảy năm như vợ chồng mà cũng

khơng có ai tìm bắt người đi trốn. Cô gái chợt sinh được một đứa con trai, Đặng vì vợ ở nhà khơng

sinh đẻ nên có con mừng lắm, đặt tên là Duyện Sinh. Cơ gái nói “Vợ chồng giả rốt lại cũng khó thành

chuyện thật, thiếp đang định từ giã chàng đi, lại sinh ra của nợ này khơng biết để làm gì?" Đặng nói

"Đang tính nếu may mắn để dành được ít tiền sẽ cùng nàng trốn về quê, sao lại nói thế?”. Nàng đáp

"Cảm ơn! Cảm ơn! Ta không thể nhăn nhở mơn trớn lấy lòng để mong chị cả bao dung, mà làm vú em

cho người, trẻ con oe oe khó chịu lắm". Đặng thanh minh rằng vợ mình khơng ghen, cơ gái cũng khơng

nói gì. Hơn một tháng sau, Đặng thôi dạy học, định đi buôn chung với con trai Tiền Xun, nói với cơ

gái "Ta nghĩ làm thầy mở lớp thì khơng bao giờ giàu được, nay học đi bn ngõ hầu còn có ngày về

được q”, nàng cũng không đáp. Đến tối, bỗng nàng bế con dậy, Đặng hỏi làm gì, nàng đáp "Thiếp

muốn đi". Đặng vội trở dậy đuổi theo hỏi han, nhưng cổng còn chưa mở mà cô gái đã biến mất, sợ quá

mới biết nàng khơng phải là người. Đặng vì thấy lai lịch nàng đáng ngờ nên khơng dám kể cho ai, chỉ

nói thác là vợ về thăm cha mẹ ruột.

Trước kia, lúc Đặng ra đi có hẹn với vợ là Lâu thị rằng cuối năm sẽ về, nhưng suốt mấy năm

khơng có tin tức gì, người ta đồn là đã chết. Anh trai thấy khơng có con, muốn nàng lấy chồng khác,Lâu xin đợi ba năm nữa, hàng ngày chỉ lủi thủi ở một mình một nhà, kéo sợi sinh nhai. Một hơm trời

vừa tối, nàng ra đóng cổng ngồi thì có một cơ gái bước vào, bế theo một đứa bé còn quấn tã, nói “Ta

từ nhà mẹ đẻ trở về, tới đây thì vừa tối, biết chị ở có một mình nên xin ngủ nhờ ". Lâu mời vào, tới

trong phòng nhìn kỹ thì là một người đẹp khoảng hơn hai mươi tuổi, vui vẻ cho nằm chung giường.

Nhân đùa giỡn với đứa nhỏ, thấy nó trắng như quả bầu, than rằng "Mụ góa ta lại khơng có được một

đứa con thế này". Cơ gái nói "Ta đang ngại vì ni nó phiền q, nếu cho chị làm con ni để nối dõi

thì chị thấy sao?” Lâu nói "Chưa nói tới chuyện nương tử khơng nỡ dứt tình, cho dù có nỡ thiếp cũng

khơng có sữa, làm sao ni được?” Cơ gái nói "Chuyện đó có gì khó, lúc sinh cháu, ta cũng lo khơng

có sữa, chỉ uống nửa tễ thuốc là có ngay. Nay thuốc thừa vẫn còn đây, xin biếu cho chị”, rồi lấy gói

thuốc ra đặt trước cửa sổ. Lâu thị ậm ừ, chưa thấy có gì khác lạ. Kế ngủ đi, khi tỉnh dậy gọi thì đứa

nhỏ còn đó mà cơ gái đã mở cửa đi rồi, vô cùng khiếp sợ. Rạng sáng đứa nhỏ khát sữa khóc đòi bú,

Lâu bất đắc dĩ phải uống thuốc, giây lát sữa chảy ròng ròng bèn cho nó bú.

Hơn một năm, đứa nhỏ ngày càng bụ bẫm, bắt đầu học nói, nàng thương u chẳng khác gì con

mình đẻ ra, vì vậy bỏ ln ý định cải giá. Nhưng sáng ra đã phải bế con, khơng làm gì được nên ngày

càng túng thiếu. Một hôm cô gái chợt tới, Lâu sợ đòi lại con, trước tiên trách ngay về việc lẳng lặng

bỏ đi khơng nói, kế kể tới nỗi khó nhọc ni nấng đứa nhỏ. Cơ gái cười nói "Chị kêu ca khó nhọc thì

ta khơng đòi con lại sao?", rồi vẫy gọi con. Đứa nhỏ khóc sà vào lòng Lâu thị, cơ gái nói “Con nghé

con khơng nhận mẹ nó nữa rồi! Của này dẫu trăm lượng vàng cũng khó đổi được, cứ chồng tiền ra để

làm giấy tờ". Lâu tưởng nói thật giận tím mặt, cơ gái cười nói “Chị đừng sợ, thiếp tới chính vì con mà!

Sau khi ra đi, lo chị khơng có tiền ni cháu, nên tìm đủ cách kiếm được hơn mười lượng vàng”, rồi

lấy vàng ra đưa Lâu. Lâu sợ nhận vàng xong cơ gái sẽ có cớ đòi con nên nhất quyết từ chối, cô gái bèn

đặt vàng lên giường rồi ra cửa đi thẳng. Lâu bế con đuổi theo ra thì nàng đã đi xa, gọi cũng khơng

ngối lại, còn ngờ là có ý ác, nhưng được vàng đem cho vay lấy lời, trong nhà cũng no đủ.

Ba năm sau Đặng bn bán có tiền sắm sữa hành trang trở về nhà. Đang cùng hỏi han an ủi nhau,

thấy có đứa nhỏ hỏi con nhà ai, vợ kể lại duyên do. Đặng hỏi tên, Lâu đáp "Mẹ nó gọi là Duyện Sinh,

thiếp cũng giữ nguyên như cũ. Đặng ngạc nhiên nói "Thế thì đúng là con ta đấy". Hỏi lại ngày giờ thì

đúng đêm cơ gái bế con đi. Đặng bèn kể lại hết chuyện hợp tan với Phòng Văn Thục, hai vợ chồng

càng thêm vui mừng khuây khỏa, vẫn mong cô gái trở lại nhưng rốt cuộc vẫn biệt tăm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cẩm Sắt (Cẩm Sắt)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×