Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nân Châm (Nân Châm)

Nân Châm (Nân Châm)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Lúc ấy mùa hè nhưng xác Hạ không cứng cũng không thối, qua hơn bảy ngày mới liệm. Chôn cất

xong, Nân Châm lén ra khóc lóc cạnh mộ, chợt có cơn mưa rào đổ tới, sấm sét ầm ầm đánh xuống vỡ

mộ, cô gái cũng bị chấn động chết luôn. Ngu hay tin vội tới xem thì quan tài đã bật nắp, vợ đang rên rĩ

ở trong bèn bế ra, thấy xác cơ gái khơng rõ là ai, Hạ nhìn kỹ mới biết, vô cùng kinh ngạc. Không bao

lâu Phạm thị tới, thấy con gái đã chết gào khóc nói “Vốn đã ngờ là nó ở đây, quả đúng thế! Từ hơm

nghe phu nhân tự tử, nó cứ kêu khóc suốt ngày đêm, đêm nay mới nói với ta là muốn ra thăm mộ, mà ta

chưa cho”. Hạ cảm vì nghĩa bèn nói với chồng, bèn lấy quan tài chơn mình để chơn cất cơ gái, Phạm

lạy tạ. Ngu cõng vợ về. Phạm cũng về kể với chồng.

Chợt nghe nói phía bắc thơn có một người bị sét đánh chết giữa đường, trên xác có hàng chữ

"Thằng giặc trộm tiền của Hạ thị", kế nghe láng giềng có tiếng đàn bà khóc, mới biết người chết là

chồng chị ta, tên Mã Đại. Người trong thôn lên báo quan, quan sai bắt người đàn bà lên hỏi cung, thì

ra Phạm thấy Hạ vay tiền giúp mình cứu con gái nên cảm động khóc lóc kể cho người ta nghe, Mã Đại

là kẻ cờ bạc vô lại nghe thấy nổi dạ bất lương. Quan bèn sai giải người đàn bà về nhà lục sốt, chỉ

còn hai mươi lượng, lại tìm trên xác Mã Đại được bốn lượng nữa, quan phán bán người đàn bà đi bù

vào chỗ thiếu trả cho Ngu. Hạ càng mừng rỡ, đưa hết số tiền cho Phạm trả nợ. Chơn cơ gái được ba

ngày, đêm đến mưa gió sấm sét lại nổi lên đánh vỡ mộ, cô gái cũng sống lại nhưng không chạy về nhà

mà tới gõ cửa nhà Hạ thị, đại khái vì nhận ra ngơi mộ, ngờ là Hạ đã sống lại. Hạ nghe tiếng gọi hoảng

sợ vùng dậy, cách cánh cửa hỏi vọng ra, cơ gái nói "Phu nhân quả nhiên đã sống lại rồi, con là Nân

Châm đây”.

Hạ sợ cho rằng là ma, gọi người đàn bà láng giềng cùng ra hỏi han, đến khi biết là nàng sống lại,

mừng rỡ mở cửa đưa vào nhà. Cơ gái nói xin theo hầu hạ phu nhân, Hạ nói "Như thế là nói ta mất tiền

để mua tớ gái sao? Chơn ngươi rồi thì nợ cũng đã trả xong, đừng ngờ vực gì!”. Cơ gái càng cảm động

khóc lóc, xin thờ như mẹ, Hạ chưa ưng thuận, nàng lại nói “Con biết làm lụng, cũng không đến nỗi

ngồi ăn không đâu”. Sáng ra báo cho Phạm thị biết, Phạm mừng rỡ vội tới, cũng chiều lòng con gái,

lập tức gởi gắm ln cho Hạ. Phạm đi rồi, Hạ ép đưa cô gái về nhà, cô gái cứ khóc lóc nhớ Hạ.

Vương Tâm Trai bèn đích thân dắt nàng tới đưa vào cổng rồi về. Hạ nhìn thấy kinh ngạc hỏi han mới

biết nguyên do, bèn mới để nàng ở lại. Ngu vừa tới, cô gái vội quỳ lạy, gọi là cha. Ngu vốn khơng có

con, thấy cơ gái dịu dàng khiến người ta thương xót, cũng rất vui mừng. Cô gái học kéo sợi vá may,

không nề vất vả. Hạ ốm mấy lần suýt chết, nàng sớm tối hầu hạ, Hạ không ăn cũng không ăn, trên mặt

lúc nào cũng có ngấn lệ, thường nói với người ta rằng "Mẹ mà có bề gì thì ta thề không sống nữa", Hạ

hơi đỡ mới thấy nàng cười. Đến khi Hạ khỏi bệnh, nghe kể lại rơi nước mắt nói "Ta bốn mươi tuổi mà

chưa có con, chỉ cần sinh được một đứa con gái như Nân Châm là đủ”. Hạ từ trẻ không sinh nở, nhưng

qua năm sau chợt sinh được một con trai, người ta cho là ở hiền gặp lành.

Được hai năm cô gái càng lớn, Ngu bàn với Vương là không thể giữ lời hứa cũ mãi. Vương nói

"Con gái ở nhà ơng, việc gả chồng là tùy ý ông". Cô gái đã mười bảy tuổi, xinh đẹp vô song, nên lời

ấy truyền ra thì những kẻ dạm hỏi nối gót nhau tới cổng, song vợ chồng chỉ trả lời qua quít. Nhà giàu

họ Hoàng cũng sai người mối tới, nhưng Ngu ghét giàu mà bất nhân nên ra sức chối từ mà chọn họPhùng. Phùng là học trò giỏi trong quận, cũng thơng minh giỏi văn chương, Ngu báo với Vương thì

Vương đi bn chưa về, bèn cứ ưng thuận. Hồng vì Ngu từ chối cũng giả đi bn, tìm tới chỗ Vương

trọ bày tiệc mời mọc, lại giúp tiền bạc làm vốn, dần dần quen thuộc thân mật mới nói con trai mình

thơng minh lanh lợi, xin hỏi cưới Nân Châm, Vương cảm động vì ân cần lại hâm mộ vì giàu có, bèn

hẹn ước với nhau. Trở về tới nói với Ngu, thì hơm trước Ngu vừa nhận thư đính ước của họ Phùng,

nghe lời Vương nói rất khơng thích, gọi cô gái ra kể lại mọi việc. Cô gái bực tức nói “Chủ nợ ấy là kẻ

thù, bắt con lấy kẻ thù, thì chỉ còn một cách chết thơi” Vương tái mặt, nhờ người nói lại với Hồng là

đã hứa gả con gái cho họ Phùng, Hoàng tức giận nói “Cơ kia họ Vương chứ khơng phải họ Ngu, ta

đính ước trước họ Phùng, sao lại bội ước". Bèn đâm đơn kiện lên quan huyện, quan huyện có ý muốn

xử cho người đính ước trước, bắt gả cơ gái cho Hồng. Phùng nói "Họ Vương đã gởi gắm con cho ơng

Ngu, lại nói khơng dự bàn chuyện cưới gả nữa, vả lại ta đã có thư đính ước còn họ Hoàng chẳng qua

chỉ là hẹn ước bên chén rượu mà thôi". Quan huyện đổi ý, phán cho tùy ý cơ gái.

Hồng về đem tiền đút lót xin quan xử cho mình được, vì thế hơn một tháng khơng xử xong. Một

hơm có viên Cử nhân lên kinh, đi ngang Đông Xương sai người hỏi thăm Vương Tâm Trai, tới hỏi

đúng Ngu, Ngu hỏi lại thì viên Cử nhân ấy họ Phó, tức là A Mão vậy. Sau khi nhập tịch ở Phúc Kiến,

mười tám tuổi thi đỗ Cử nhân, vì đã có đính ước trước đây nên chưa cưới vợ, mẹ dặn tiện đường ghé

thăm Vương xem cô gái đã lấy chồng chưa. Ngu cả mừng, mời Phó tới nhà kể hết những chuyện đã

qua, nhưng vì cưới gả ngồi ngàn dặm nên sợ khơng có gì làm bằng. Phó bèn lấy ra tờ đính ước hơn

nhân của Vương ngày trước, Ngu mời Vương tới xem lại quả đúng, tất cả cùng mừng rỡ. Hơm ấy chính

là ngày xét xử lại, Phó đưa danh thiếp ra mắt quan huyện, vụ kiện mới thơi. Phó hẹn ngày làm lễ cưới

rồi đi. Thi hội xong, Phó mua lễ vật quay về, ở trong nhà cũ làm lễ rước dâu xong thì có tin thi đỗ

Tiến sĩ từ Phúc Kiến đưa tới té ra Phó lại đỗ ln kỳ thi hội. Bèn vào kinh nhận chức trở về cô gái

không muốn xuống nam, Phó cũng vì nhà cửa mồ mả ơng bà còn đó bèn một mình trở về Phúc Kiến

bốc mộ cha rồi đón mẹ cùng về. Vài năm sau Ngu chết, con trai mới có bảy tám tuổi, cơ gái chăm sóc

còn hơn em ruột, cho đi học, thi đỗ vào trường huyện rất sớm, nhà nổi tiếng giàu có, đều là nhờ Phó

cả.

Dị Sử thị nói: Trong đám thần long cũng có bậc hiệp khách ư? Trừng trị kẻ ác làm rõ điều

[269]thiện, cứu người giết người đều bằng sấm sét, đó là điệu múa Tiền Đường phá trận

vậy. Ầm

ầm giáng xuống mấy lần, đều vì một người, biết đâu Nân Châm lại chẳng phải là Long nữ bị đày xuống

trần?222. Hoàn Hầu (Hoàn Hầu)

Bành Hiếu Sĩ ở Kinh Châu (tỉnh Hồ Nam) uống rượu nơi khác về nhà, dọc đường xuống ngựa đi

tiểu. Con ngựa cúi xuống ngoạm cỏ bên đường, có một bụi cỏ nhỏ xanh tốt rất đáng yêu vừa trổ hoa

vàng rực rỡ chói mắt, con ngựa ăn mất quá nửa. Bành nhổ chỗ còn lại ngửi thấy có mùi hương lạ bèn

cất vào túi lại lên ngựa đi tiếp, thấy ngựa phi như bay thích chí cũng khơng tính đường về, cứ để mặc

cho nó chạy. Chợt thấy mặt trời lặn xuống sau núi mới kéo cương nhìn quanh thì thấy núi non chập

chùng, khơng biết là chỗ nào. Chợt có một người áo xanh tới, thấy con ngựa đang hí vang, bèn nắm

dây cương nói “Trời đã xế rồi, chủ ta mời ơng ghé lại". Bành hỏi đây là nơi nào, người ấy đáp "Là đất

Lãng Trung (tỉnh Tứ Xuyên)". Bành cả sợ té ra trong nửa ngày đã đi hơn ngàn dặm, nhân hỏi chủ nhân

là ai, người kia đáp “Tới nơi sẽ biết". Lại hỏi nhà ở đâu, đáp cũng gần đây thôi, rồi dắt ngựa kéo đi

mau.

Bành thấy người ngựa cùng như bay, qua một rặng núi thì có nhà cửa phòng ốc trùng điệp ở lưng

chừng núi che khuất lẫn nhau. Từ xa nhìn thấy một đám người áo mũ chỉnh tề như đang chờ ai, Bành

tới nơi xuống ngựa thì họ đều vái chào rất cung kính. Kế chủ nhân bước ra, khí thế oai mãnh, y phục

đều khác người trần, chắp tay nhìn khách nói "Khách hơm nay khơng có ai xa như Bành qn", rồi vái

chào mời Bành đi trước. Bành từ tạ không chịu bước lên, chủ nhân bèn nắm tay kéo đi, Bành thấy tay

như bị cùm siết chặt, đau như sắp gãy, không dám tranh cãi nữa bèn đi. Những người còn lại bèn

nhường nhau đi trước, chủ nhân đẩy người này kéo người kia, khách đều xuýt xoa rên rĩ muốn quỵ

xuống như không chịu nổi, cùng theo lời chủ nhân vào. Tới sảnh đường thấy trần thiết hoa lệ, cứ hai

[270]người vào ngồi một bàn. Bành hỏi nhỏ người ngồi với mình rằng chủ nhân là ai, đáp là Hồn hầu ,

kinh ngạc không dám ho hắng, mọi người cũng đều ngồi im.

Rượu được vài tuần, Hồn hầu nói "Hàng năm cứ quấy quả các vị, nên có tiệc mọn để tỏ lòng. Lại

được khách từ xa tới, có thể nói là hạnh ngộ, ta muốn xin một vật, nếu thương thì cho, khơng thì khơng

dám ép”. Bành đứng dậy hỏi vật gì, chủ nhân đáp "Con ngựa của ơng đã có tiên cốt, khơng phải người

trần cuỡi được , xin đổi con khác cho ơng, có được khơng?". Bành đáp "Xin kính cẩn dâng lên, khơng

dám đánh đổi”, Hồn hầu nói “Ta sẽ đền một con ngựa thật tốt, lại tặng thêm vạn lượng vàng”. Bành

rời ghế lạy tạ, Hoàn hầu sai kéo đứng lên. Giây lát rượu thịt bày ra la liệt, mặt trời lặn lại sai thắp đèn

uống tiếp. Mọi người đều đứng dậy xin thôi, Bành cũng xin cáo từ. Hồn hầu hỏi “Ơng từ xa tới, tối

nay về đâu?". Bành nhìn người ngồi cùng bàn với mình nói “Đã xin ơng đây cho ngủ nhờ tối nay".

Hồn hầu bèn sai lấy chén lớn rót rượu tiễn khách, nói với Bành rằng "Bụi cỏ mà ơng cất, tươi thì có

thể giúp người ta thành tiên, khơ thì có thể dùng để điểm kim, bảy cọng là được một vạn lượng vàng".

Rồi lập tức sai tiểu đồng chỉ cách cho Bành, Bành lại lạy tạ. Hồn hầu nói "Ngày mai xin ra chợ tới

chỗ bán ngựa tùy ý lựa lấy một con, không cần phải trả giá đưa tiền, ta sẽ tính cho". Lại nói với mọi

người rằng “Ông khách ở xa, lúc trở về nên giúp đỡ ít nhiều tiền đi đường", mọi người vâng dạ, cạn

chén rồi cáo biệt.Trên đường Bành hỏi họ tên thì người ngồi cùng bàn với mình tên Lưu Tử Vựng, cùng đi hai ba

dặm, qua rặng núi thì thấy thơn xóm, mọi người cùng đưa Bành về nhà Lưu rồi kể cho nghe chuyện lạ.

Vốn là trong làng hàng năm có tế Hồn hầu trong miếu, giết bò múa hát để cúng đã thành lệ. Lưu là

người chủ tế, vừa cúng xong ba hơm trước, trưa nay chợt có người tới từng nhà mời mọi người vào

núi, hỏi ai mời thì đều trả lời qua quít nhưng hối thúc rất gấp. Qua khỏi rặng núi thấy lầu gác, mọi

người nhìn nhau kinh ngạc, sắp tới cổng người kia mới nói thật, mọi người cũng không ai dám từ chối

lui về. Người đi mời nói "Xin cứ họp lại ở đây chờ ta đi mời một người khách xa", tức là Bành vậy.

Bành nghe kể rất lấy làm lạ lùng. Trong bọn có người bị Hồn hầu nắm tay đau q sợ gãy xương, cởi

áo thắp đèn lên nhìn thì thấy da thịt bầm tím, Bành nhìn lại mình cũng thấy thế. Mọi người ra về, Lưu

liền mang chăn chiếu ra ngủ chung với Bành.

Sáng hôm sau trong làng tranh nhau mời cơm, lại theo Bành vào chợ tìm ngựa, hơn mười ngày

chọn qua mấy mươi con mà khơng có ngựa hay, Bành cũng quyết ý tìm bằng được. Hơm sau lại vào

chợ, thấy có một con dáng vẻ rất khỏe mạnh, cưỡi thử thấy đúng là tuấn mã bèn trở vào làng đợi người

bán nhưng trở lại thì đã bỏ đi mất. Bành bèn từ biệt người làng trở về, mọi người đều mang tiền tới

tiễn tặng, ngựa đi một ngày được gần năm trăm dặm, Bành về tới nhà kể lại chuyện, mọi người đều

không tin, đến khi Bành lấy những sản vật ở đất Thục (vùng Tứ Xuyên) ra cho xem mới cùng ngạc

nhiên kinh sợ. Mớ cỏ lâu ngày khơ dần, còn được bảy cọng, Bành theo cách đã được chỉ dẫn làm phép

điểm kim, trong nhà vụt giàu hẳn lên. Bèn tìm tới nơi ấy vào miếu Hoàn hầu cúng tế tạ ơn, chơi với

người làng ba ngày rồi về.

Dị Sử thị nói: Xem Hồn hầu mời khách mới tin rằng việc thần Vũ Di mời khách ở Mạn

[271]Đình

là có thật. Nhưng chủ nhân kính khách, tỏ tình thân ái mà khiến người ta như bị gãy tay thì có

thể biết năm xưa khỏe mạnh tới mức nào.

Ngơ Mộc Hân kể có Lý sinh mơi khơng che kín miệng, răng vẩu chìa ra ngồi cả đốt ngón tay.

Một hơm tới dự tiệc ở nhà nọ, có hai người khách nhường nhau chỗ trên chỗ dưới đến khổ, một

người cứ ra sức đẩy lên, một người cứ hết sức trằn lại, dùng sức mạnh quá vung khuỷu tay ra,

đúng lúc Lý đứng phía sau bị khuỷu tay thúc trúng miệng rơi luôn hai chiếc răng cửa, máu tuôn

như suối. Mọi người ngạc nhiên, hai người kia mới thôi không tranh cãi nữa. Chuyện ấy cũng

buồn cười như chuyện Hoàn hầu nắm tay làm khách muốn gãy xương vậy.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nân Châm (Nân Châm)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×