Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lữ Vô Bệnh (Lữ Vô Bệnh)

Lữ Vô Bệnh (Lữ Vô Bệnh)

Tải bản đầy đủ - 0trang

một con trai đặt tên là A Kiên, Vô Bệnh yêu thương bồng bế như con mình. Đứa nhỏ được ba tuổi cứ

rời vú nuôi là theo ngủ với Vô Bệnh, Hứa gọi cũng không chịu đi. Không bao lâu Hứa mắc bệnh rồi

chết, lúc lâm chung trối với Tôn rằng "Vơ Bệnh rất thương con, cho dì ấy ni làm con thì được, mà

đưa dì ấy lên bậc chính thất cũng được". Chôn cất xong, Tôn định làm theo lời vợ bèn bàn với họ

hàng nhưng mọi người đều nói là khơng nên, Vơ Bệnh cũng khăng khăng từ chối, Tơn bèn thơi.

Ở huyện có con gái quan Tể tướng họ Vương vừa góa chồng cho người tới đánh tiếng. Tôn vốn

không muốn cưới vợ nữa nhưng họ Vương nói mấy lần, người mối lại khen nàng đẹp, họ hàng bên Tơn

cũng thích nhà quyền thế nên cùng khun nhủ, Tơn xiêu lòng bèn cưới. Người đàn bà quả rất đẹp

nhưng vô cùng kiêu căng, quần áo vật dùng được ít lâu cứ chán là hủy hoại vứt bỏ, Tơn vì nể nang nên

khơng nỡ làm phật ý. Về được vài tháng thì giành cả yêu đương chăn gối về mình, còn cứ thấy Vơ

Bệnh gặp Tơn thì cười khóc gì cũng kiếm chuyện rồi giận lây qua cả chồng, mấy lần cãi vã đánh nhau.

Tôn sợ rầy rà nên nhiều đêm ngủ riêng, người đàn bà lại tức giận. Tơn chịu khơng nổi, tìm cớ lên kinh

đơ để tránh nạn vợ dữ, người đàn bà lại lấy việc chồng đi xa đổ lỗi cho Vô Bệnh. Vô Bệnh hết sức

hầu hạ, nín hơi im tiếng để lấy lòng mà rốt lại nàng ta vẫn không vừa ý. Đêm bảo Vô Bệnh vào ngủ

dưới đất, đứa nhỏ cũng chạy theo vào ngủ chung, cứ gọi Vô Bệnh dậy sai khiến là nó lại khóc. Người

đàn bà chửi mắng, Vơ Bệnh vội gọi người vú nuôi vào bế đi, đứa nhỏ cưỡng lại kêu gào. Người đàn

bà tức giận vùng dậy nắm lấy đánh túi bụi, nó mới chịu để người vú bế đi.

Đứa nhỏ vì vậy sợ hãi thành bệnh bỏ ăn, người đàn bà cấm Vô Bệnh không được để nó thấy mặt,

đứa nhỏ kêu khóc cả ngày. Người đàn bà quát chị vú bảo vứt nó xuống đất, đứa nhỏ hết hơi khan tiếng

đòi uống nước, người đàn bà cấm không cho. Chiều tối Vô Bệnh chờ lúc người đàn bà khơng có ở đó,

lén ra cho đứa nhỏ uống nước, đứa nhỏ thấy nàng hất nước nắm lấy vạt áo khóc nức nở khơng thơi.

Người đàn bà nghe thấy hằm hằm bước ra, đứa nhỏ nghe tiếng nín bặt, giãy mạnh một cái rồi tắt thở.

Vơ Bệnh khóc òa lên, người đàn bà nổi giận nói “Con tiện tỳ xấu xí định lấy chuyện con chết mà chẹt

ta à? Đừng nói gì là đồ lót tã nhà họ Tơn, cho dù có giết chết thế tử nhà vương gia thì con gái của Tễ

tướng họ Vương này cũng dám chịu. Vô Bệnh nén giận gạt nước mắt, xin mua quan tài chôn cất, người

đàn bà không cho, sai đem vứt nó đi ngay. Người đàn bà đi rồi, nàng lén vỗ về đứa nhỏ, thấy tứ chi

còn ấm, bèn nói thầm với người vú "Ngươi đem nó đi mau ra đồng chờ một lát, ta sẽ tới ngay. Nếu nó

chết thì cùng chơn lấp, nếu nó sống thì cùng săn sóc", người vú vâng dạ. Vơ Bệnh vào phòng lấy trâm

xuyến giắt vào người đi ra, đuổi kịp người vú, cùng nhìn đứa nhỏ thì nó đã sống lại. Hai người mừng

rỡ bàn nhau tới sơn trang trong núi nương tựa bà dì của Tơn. Người vú lo nàng chân nhỏ khó đi, Vơ

Bệnh bèn đi rảo lên trước cho xem, bước nhanh như gió, chị ta hết sức chạy theo mới kịp. Khoảng

canh hai, bệnh đứa nhỏ trở nên nguy ngập không thể đi được nữa bèn rẽ vào một thôn cạnh đường, tới

nhà một ông già làm ruộng, ngồi dựa vào cổng chờ sáng rồi gõ cửa hỏi mướn phòng, bán trâm xuyến

lấy tiền rước đủ thầy cúng thầy thuốc mà rốt lại đứa nhỏ vẫn khơng khỏi bệnh. Vơ Bệnh ơm mặt khóc

nói “Vú chịu khó chăm sóc đứa nhỏ này, để ta đi tìm cha nó". Người vú còn đang ngờ là nói bậy thì

nàng đã biến mất, vơ cùng kinh hãi.

Hơm ấy, Tôn ở kinh đô, vừa thiu thiu ngủ trên giường thì Vơ Bệnh lặng lẽ bước vào. Tơn giậtmình nhỏm dậy nói "Vừa ngủ mà nàng đã hiện vào giấc mộng sao?” Nàng cầm tay Tôn nghẹn ngào,

giẫm chân khơng nói nên lời, hồi lâu mới thất thanh nói "Thiếp trải trăm cay nghìn đắng, đem con trốn

tới đất Dương” chưa dứt lời thì bật tiếng khóc lớn, ngã lăn ra biến mất. Tôn sợ quá nhưng vẫn ngờ là

nằm mơ, gọi người hầu cùng tới xem thì quần áo giày tất vẫn còn rõ ràng, lạ lùng khơng hiểu nhưng

lập tức thu xếp hành trang về ngay trong đêm. Về tới nhà nghe việc con chết thiếp trốn, Tôn đấm ngực

đau thương, mắng chửi vợ kế. Người đàn bà mồm năm miệng mười cãi lại, Tôn căm tức rút dao ra,

bọn tớ gái xúm vào cứu, Tôn không sấn tới gần được, từ xa phóng dao tới, sống dao trúng vào trán

người đàn bà. Người đàn bà toác trán phun máu, xõa tóc gào thét chạy ra cổng, định về mách với gia

đình. Tơn kéo trở vào, vác gậy đập túi bụi, người đàn bà quần áo rách tả tơi, đau quá không động đậy

nổi. Tôn sai khiêng vào phòng chăm sóc, chờ khi nào bình phục sẽ đuổi về. Các anh em trai của người

đàn bà nghe tin tức giận kéo người ngựa tới cổng, Tôn cũng họp bọn tơi tớ khỏe mạnh cầm khí giới ra

chặn, hai bên chửi mắng nhau đến tối mới tan.

Họ Vương chưa vừa ý bèn thưa kiện, Tôn đem đầy tớ hộ vệ lên huyện, tự tới đối chất, trình bày

tội ác của vợ kế. Quan huyện không thể khuất phục bèn đưa tới học quan trừng phạt cho Vương hài

lòng. Học quan Chu tiên sinh là con nhà thế gia, tính ngay thẳng khơng xu phụ, hỏi rõ được sự tình nổi

giận nói "Quan trên tuởng ta là thứ học quan tham lam hèn mạt trong thiên hạ, quen đòi loại tiền

thương luân bại lý để hút mủ liếm trĩ à? Cái tướng ăn mày ấy ta vốn không làm được nên không dám

tuân lệnh! Tôn công nhiên trở về, Vương khơng làm gì được bèn nhờ bạn bè ngỏ ý điều đình, muốn

chàng tới nhà xin lỗi một lần, nhưng Tôn không chịu, bên kia qua lại cả chục lần cũng khơng đổi ý.

Người đàn bà dần dần bình phục, Tôn muốn đuổi về nhưng sợ họ Vương không chịu nhận, lần lữa rồi

cũng ở n.

Tơn vì thiếp mất con chết, sớm tối đau lòng, nghĩ rằng nếu tìm được người vú sẽ rõ hết sự tình, lại

nhớ Vơ Bệnh đã nói là trốn tới đất Dương. Gần đó có thơn họ Dương trồng đay, Tơn ngờ là ở đó, tìm

tới hỏi thăm nhưng khơng ai biết cả. Có người nói cách đấy năm mươi dặm có một đất Dương Cốc,

Tôn sai người cỡi ngựa tới hỏi thăm, quả nhiên tìm ra. Lúc ấy đứa nhỏ đã dần dần bình phục, gặp nhau

đều mừng rỡ, cưỡi chung ngựa về. Đứa nhỏ từ xa nhìn thấy cha òa lên khóc lớn, Tôn cũng rơi nước

mắt. Người đàn bà nghe đứa nhỏ còn sống, giận dữ chạy ra định chửi mắng. Đứa nhỏ đang khóc, mở

mắt nhìn thấy người đàn bà hoảng sợ nhào vào lòng cha như tìm chỗ trốn, bế lên nhìn lại thì đã chết

ngất, vội vàng lay gọi, hồi lâu mới tỉnh. Tơn căm tức nói "Khơng biết là tàn ác tới mức nào mà khiến

thằng nhỏ tới nỗi này?". Bèn làm tờ ly hôn đưa về, quả Vương không nhận, sai cáng trả lại Tôn. Tôn

không biết làm sao, bèn thu xếp cho hai cha con ở riêng, không gặp gỡ người đàn bà. Người vú thuật

lại việc Vô Bệnh, Tôn mới biết rằng nàng chỉ là hồn ma, cảm nghĩa bèn đem chôn áo quần giày tất, đề

trên bia rằng “Mộ của người vợ ma Lữ Vô Bệnh”. Không bao lâu người đàn bà sinh được một trai, tự

tay bóp cổ đứa nhỏ chết. Tơn càng phẫn uất, lại đuổi về, Vương lại sai cáng trả lại. Tơn khơng còn

cách nào bèn làm đơn tố cáo lên quan trên, nhưng họ đều nể mặt Tễ tướng nên không xét tới. Sau Tễ

tướng chết, Tôn cứ thưa kiện không thôi họ mới bắt người đàn bà phải về nhà mẹ.

Tơn từ đó khơng lấy vợ nữa, chỉ cưới thiếp. Người đàn bà bị đuổi, tiếng dữ ngày càng đồn xa, babốn năm không ai dạm hỏi, bắt đầu hối hận nhưng khơng còn kịp nữa. Có bà tớ cũ nhà Tơn tình cờ ghé

qua, người đàn bà tiếp đãi niềm nở, trước mặt bà ta sa lệ, xem tình ý có vẻ như nhớ chồng cũ. Bà già

về kể lại với Tôn, Tôn cười làm ngơ. Hơn năm sau mẹ người đàn bà lại chết, trơ trọi không nơi nương

tựa, các chị em dâu đều không ưa nên càng bơ vơ, ngày ngày cứ rơi nước mắt. Có một người học trò

nghèo chết vợ, anh người đàn bà bàn cho nhiều của hồi môn để tái giá mà người đàn bà không chịu, cứ

lén nhờ người đi lại ngỏ ý với Tơn, khóc lóc nói rằng đã hối hận nhưng Tôn không nghe, trước sau

vẫn làm ngơ.

Một hôm người đàn bà sai một tỳ nữ dắt trộm lừa cưỡi qua nhà Tôn, Tôn mới từ trong nhà bước

ra, người đàn bà bước tới chào hỏi, quỳ xuống dưới thềm khóc lóc khơng thơi. Tơn muốn bỏ đi, người

đàn bà níu áo, lại quỳ xuống. Tơn từ chối, nói "Nếu ở lại với nhau mà khơng có chuyện gì đã đành,

chứ một sáng có chuyện thì anh em của cô dữ như cọp, há lại chịu sao?". Người đàn bà nói "Thiếp

trốn tới đây, khơng có lẽ nào mà quay về, nếu chàng cho thì ở lại, khơng cho thì chỉ còn cách chết”.

Lại nói “Thiếp về với chàng năm hai mươi mốt tuổi, đến hai mươi ba bị đuổi, thật là ác đủ mười

phần, nhưng chẳng lẽ khơng có một phần tình sao?”. Rồi cởi cái vòng vàng trên cổ tay, so hai bàn

chân, đút vào cái vòng, lấy tay phủ lên, nói "Lời thề hương lửa lúc trước, chàng nỡ không nhớ tới

sao?”. Tôn bèn rưng rưng nước mắt, sai người đỡ lên dìu vào nhà, nhưng vẫn ngờ là họ Vương gian

trá, muốn được anh em người đàn bà nói một câu làm bằng.

Người đàn bà nói "Thiếp trốn nhà đi, còn mặt mũi nào cầu cạnh anh em nữa? Nếu khơng tin nhau

thì thiếp có mang sẵn dao để tự sát, xin cắt ngón tay để tỏ lòng". Rồi rút dao sắc trong lưng ra bước

lại cạnh giường kê một ngón tay trái lên chặt đứt, máu phun vọt ra. Tôn cả sợ vội băng bó cho, người

đàn bà đau tái cả mặt nhưng khơng hề rên rỉ, cười nói "Thiếp nay đã tỉnh mộng, chỉ muốn mượn một

gian phòng nhỏ làm cách tu hành, chàng nghi ngờ làm gì?”. Tơn bèn bảo con trai và người thiếp ở

riêng một nơi, mình thì sớm tối qua lại hai bên, hàng ngày tìm thuốc chữa vết thương ngón tay cho vợ,

hơn một tháng thì lành. Người đàn bà từ đó khơng ăn mặn, đóng cửa tụng kinh niệm Phật mà thôi. Lâu

sau thấy việc nhà bê trễ bèn nói với Tơn rằng "Thiếp tới đây lần này, vốn muốn gác mọi việc ra không

hỏi gì tới, nhưng nay thấy trong nhà ăn tiêu như thế, e rằng con cháu về sau có đứa phải chết đói,

khơng còn cách nào nên phải mặt dày ra coi sóc vậy". Rồi họp đám tớ gái lại giao cho đánh sợi dệt

vải, hẹn ngày giao nộp. Đám tôi tớ thấy tự xin về ở nên coi thường, lúc vắng người cứ xúm lại chê

cười mai mỉa nhưng người đàn bà làm như khơng biết gì cả. Đến khi tính cơng, ai lười nhác thì roi vọt

khơng tha, mọi người mới sợ hãi. Lại buông rèm ngồi bên trong tính tốn sổ sách với các người quản

sự, rạch ròi chặt chẽ. Tôn bèn cả mừng, bảo con trai và người thiếp sáng sáng qua thăm hỏi.

Năm ấy A Kiên chín tuổi, người đàn bà càng lưu tâm chăm sóc, buổi sáng nó đi học rồi thường để

dành quà bánh đợi nó về cho ăn, đứa nhỏ cũng dần đần u mến gần gũi. Một hơm nó cầm đá ném

chim sẻ, vừa lúc người đàn bà đi ngang, trúng ngay đầu ngã ra đất, hơn một khắc vẫn chưa nói được.

Tôn cả giận lấy roi đánh con, người đàn bà tỉnh dậy, hết sức can ngăn, lại mừng rỡ nói “Trước kia

thiếp ngược đãi con, trong lòng lúc nào cũng áy náy, nay thì may đã được trừ bớt một tội". Tôn càng

yêu dấu, nhưng người đàn bà thường không chịu, bảo tới ngủ chỗ người thiếp. Được vài năm, sinh nởmấy lần đều bỏ cả, nói “Đây là quả báo cái tội giết con ngày trước đấy". Khi A Kiên đã cưới vợ, thì

việc ngồi giao con trai, việc nhà giao con dâu. Một hơm nói "Ngày ấy tháng ấy thiếp sẽ chết”, Tôn

không tin, người đàn bà bèn tự lo sắm quan tài vải liệm. Đến ngày ấy nàng thay y phục nằm vào quan

tài mà chết, sắc mặt vẫn như lúc sống. Có mùi hương lạ thơm ngát cả phòng, khi liệm xong mới dần

dần tan hết.

Dị Sử thị nói: Trong lòng ưa thích vốn khơng phải là ở chỗ xấu đẹp Như Mao Tường Tây Thi,

biết đâu chỉ có kẻ khơng tự u mình mới cho là đẹp? Nhưng nếu không gặp phải người hung dữ

ghen tng, thì sự hiền thục khơng thể bộc lộ rõ ràng cho những kẻ ưa thích hâm mộ cùng vui cười

được. Đến như người lầu son gác tía kia, túc căn vốn dày nên mới có thể đột nhiên tỉnh ngộ,

chứng quả Bồ đề, chứ trong cõi địa nguc kia toàn là kẻ giàu sang nhưng chưa từng trải qua gian

khổ vậy.214. Thôi Mãnh (Thôi Mãnh)

Thôi Mãnh tự Vật Mãnh là con nhà thế gia ở huyện Kiến Xương (tỉnh Liêu Ninh), tính cương nghị.

Lúc nhỏ đi học ở trường, bọn trẻ có đụng chạm gì tới là nắm tay đánh liền, thầy nhiều lần răn dạy vẫn

[256]không bỏ, nên tên và tự đều do thầy đặt cho

. Đến mười sáu mười bảy tuổi thì võ nghệ tuyệt ln,

lại có thể chống sào dài nhảy lên mái nhà, thích giúp người rửa sạch nỗi bất bình. Vì vậy người làng

đều khâm phục, những người tới nhờ vả kể lể thường chật cả nhà. Thôi đè nén kẻ mạnh, giúp đỡ người

yếu khơng sợ ốn thù, ai tỏ ý chống lại thì lập tức lấy gạch đá gậy gộc đánh ln cho đến lúc toàn thân

bầm dập, lúc đã lên cơn giận dữ thì khơng ai dám khun can. Duy thờ mẹ rất có hiếu, mẹ tới là hết

giận ngay, mẹ trách mắng bao nhiêu cũng vâng vâng dạ dạ nghe lời, có điều cứ ra khỏi cửa là quên

mất.

Láng giềng có người đàn bà ác hàng ngày ngược đãi mẹ chồng, mẹ chồng đói gần chết, con trai lén

cho ăn, mụ ta biết được chửi mắng đủ điều, bốn bên hàng xóm đều nghe. Thơi giận vượt tường qua cắt

hết tai mũi môi lưỡi, mụ chết ngay lập tức. Mẹ Thôi nghe tin cả sợ, gọi người láng giềng qua, hết lời

năn nỉ an ủi, cưới cho một nàng hầu trẻ mới yên chuyện. Mẹ uất ức khóc lóc bỏ ăn, Thơi sợ quỳ xuống

xin chịu đòn, lại thưa đã hối hận rồi, nhưng mẹ vẫn khóc khơng thèm nhìn tới. Vợ Thôi là Chu thị cũng

quỳ xuống với chồng, mẹ bèn cầm gậy đánh rồi lấy kim thích vào cánh tay Thơi thành hình chữ thập,

dùng son bơi vào cho khỏi mất dấu. Thôi đều chịu cả, mẹ mới chịu ăn cơm.

Mẹ Thơi thích ni các nhà sư và đạo sĩ, thường mời họ ăn no. Gặp lúc có vị đạo sĩ đang đứng ở

cổng thì Thơi đi ngang, đạo sĩ nhìn Thơi rồi nói “Lang qn tính khí ngang tàng hung dữ, e khó giữ

trọn tuổi trời, nhà tích thiện lẽ ra khơng nên để có chuyện như vậy". Thôi vừa nghe mẹ răn dạy, nghe

thế tỏ vẻ cung kính nói “Ta cũng tự biết thế nhưng cứ gặp chuyện bất bình là khơng sao kìm mình

được, khơng biết gắng sức sửa đổi có tránh được khơng?”. Đạo sĩ cười đáp “Khoan hãy hỏi tránh

được hay không tránh được, xin cứ hỏi sửa được hay không sửa được. Cứ phải ra sức tự kìm chế, nếu

thấy có thể làm được trong mn một thì ta sẽ nói cho ông một phép giải tử”. Thôi bình sinh không tin

chuyện bùa chú nên chỉ cười không đáp, đạo sĩ bèn nói "Ta vốn biết là ơng khơng tin, nhưng lời ta nói

đây khơng phải như lời bọn đồng cốt, làm theo cũng là có đức tốt, cho dù khơng có kết quả cũng khơng

đến nỗi có hại". Thơi xin nghe, đạo sĩ bèn nói "Vừa có một kẻ hậu sinh đi qua trước cổng, nên kết

giao thật hậu, đến lúc phạm tội chết thì người ấy có thể cứu được", rồi gọi Thơi bước ra chỉ cho biết

người ấy, thì ra đó là đứa nhỏ con nhà họ Triệu tên Tăng Ca.

Triệu là người huyện Nam Xương (tỉnh Giang Tây), gặp năm mất mùa phải tới ngụ cư ở Kiến

Xương. Thơi từ đó chơi thân với Triệu, mời tới ở nhà mình, đãi ngộ rất hậu. Tăng Ca năm ấy mười hai

tuổi, lên nhà lạy mẹ Thôi làm mẹ, nhận Thôi làm anh. Đến vụ mùa đầu năm sau, Triệu đưa gia quyến

về q, từ đó khơng có tin tức gì. Mẹ Thơi từ khi người đàn bà láng giềng chết càng răn dạy con chặt

chẽ, có ai tới kêu nài cầu cứu đều gạt đi. Một hôm em mẹ Thôi chết, Thôi theo mẹ qua viếng, dọc

đường gặp mấy người trói một người đàn ơng, vừa mắng chửi vừa xô đẩy bắt đi mau, lại đánh đập túibụi, người ta đứng xem chật đường, kiệu không tiến được. Thôi ra hỏi thì những người quen biết tranh

nhau kể, nguyên là có con trai một vị quan lớn tên Mỗ Giáp, ngang tàng nhất vùng, thấy vợ Lý Thân

xinh đẹp muốn chiếm đoạt nhưng khơng có cớ bèn sai người nhà dụ Thân đánh bạc, đưa tiền cho vay

nhưng tính lãi rất nặng, bắt ghi cả vợ vào giấy nợ, thua hết lại cho vay tiếp, một đêm mang nợ tới mấy

ngàn. Được nửa năm tính cả vốn lẫn lãi đã hơn ba mươi ngàn, Thân không sao trả được, chúng cậy

đông người kéo tới bắt vợ Thân đi. Thân tới cổng kêu khóc, Mỗ giận bắt trói treo lên cây đánh đập

buộc phải làm giấy cam đoan không kiện tụng.

Thôi nghe chuyện giận điên người, thúc ngựa xông lên định đánh nhau. Bà mẹ vén rèm kiệu gọi lại

nói "Chà, lại thế rồi phải không!", Thôi đành thôi. Viếng tang xong về nhà cứ lầm lì khơng nói chuyện

khơng ăn cơm, chỉ ngồi sững trợn mắt như có điều tức giận, vợ hỏi han gì cũng khơng đáp, ban đêm thì

mặc cả áo ngồi nằm trên giường, trằn trọc đến sáng. Đêm sau cũng thế, mở cửa đi ra rồi lại trở vào

nằm, cứ thế ba bốn lần, vợ khơng dám hỏi, chỉ nằm im nghe ngóng. Kế lại đi ra, lâu lắm mới trở vào,

đóng cửa lên giường ngủ say. Đêm ấy có người giết Mỗ Giáp trên giường, phanh bụng rút ruột ra

ngồi, xác vợ Thân thì trần truồng nằm dưới giường. Quan nghi là Thân, bắt lên tra hỏi, đánh đập cùm

kẹp tàn khốc, lòi cả xương mắt cá chân ra nhưng vẫn không chịu nhận, hơn một năm khơng chịu nổi

cực hình phải nhận bừa, bị khép tội chết. Vừa lúc ấy mẹ Thôi chết, chơn cất xong, Thơi nói với vợ

rằng !Người giết tên Giáp chính là ta, chỉ vì còn mẹ già nên không dám tiết lộ. Nay việc lớn đã xong,

sao lại mình làm nên tội lại bắt kẻ khác chịu tai họa. Ta lên quan nhận tội chết đây”. Vợ sợ hãi níu áo

kéo lại, Thơi dứt áo đi, tới cơng đường tự thú.

Quan ngạc nhiên, cùm lại giam vào ngục rồi tha Thân ra. Thân không chịu, cứ nhất định nhận tội,

quan không quyết được bèn nhốt cả hai. Họ hàng đều chê trách Thân, Thân nói "Việc cơng tử đã làm

là việc ta muốn làm mà không thể làm được. Công tử đã làm thay cho ta mà ta lại nỡ ngồi nhìn cơng tử

chết sao? Nay cứ coi như công tử chưa ra thú là được". Rồi không chịu đổi lời khai, cố tranh tội với

Thôi. Lâu sau nha môn đều biết duyên do, đuổi Thân ra khỏi ngục để Thôi chịu tội, lúc ấy đã sắp đến

ngày hành hình. Vừa gặp khi có quan Bộ lang họ Triệu coi việc giảm án tới xét ngục, điểm lại danh

sách tù phạm tới tên Thôi bèn đuổi hết mọi người ra rồi cho gọi vào. Thơi vào ngẩng nhìn lên thềm thì

là Tăng Ca, vừa tủi vừa mừng kể thật hết sự tình. Triệu ngần ngừ hồi lâu rồi sai giam lại vào ngục như

cũ, dặn ngục tốt phải đối xử tử tế, kế lấy cớ đã tự thú giảm tội cho, sung làm lính ở Vân Nam, Thân

cũng đi theo để hầu hạ.

Chưa đầy một năm, được theo lệ ân xá trở về, đều là nhờ sức của Triệu. Khi Thôi đã về Thân vẫn

theo không rời, thay Thơi coi sóc mọi việc làm ăn, trả tiền cơng thì khơng lấy, chỉ chú tâm xin học

những thuật phi thân đánh đá, Thôi cũng đối xử rất hậu, cưới vợ cấp ruộng cho. Thơi từ đó cố gắng

sửa nết cũ, mỗi khi sờ đến vết kim châm trên cánh tay thì ràn rụa nước mắt, vì thế trong làng có ai

đánh nhau thì Thân thác lời Thơi can ngăn dàn xếp chứ khơng cho Thơi hay. Có viên Giám sinh họ

Vương là nhà hào phú, bọn vô lại bất nhân khắp nơi thường lui tới, nhiều nhà khá giả trong huyện bị

cướp bóc, ai trái ý thì y sai bọn cướp giết ngay ngoài đường, con y cũng dâm đãng tàn bạo. Vương có

một bà thím góa chồng, cha con cùng gian dâm với bà ta, vợ là Cừu thị nhiều lần can ngăn, Vương thắtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lữ Vô Bệnh (Lữ Vô Bệnh)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×