Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trương Hồng Tiệm (Trương Hồng Tiệm)

Trương Hồng Tiệm (Trương Hồng Tiệm)

Tải bản đầy đủ - 0trang

là chàng thành thật, nhưng chuyện đó khơng sao. Nếu đã khơng chê bỏ, thì ngày mai sẽ nhờ người làm

mai mối”. Nói xong định đi, Trương rướn lên kéo lại, cô gái cũng ở lại. Trời chưa sáng nàng đã dậy,

lấy vàng tặng cho Trương, nói “Chàng cầm lấy đi chơi, chiều hãy về, tối tối một chút, kẻo hai bên

hàng xóm trơng thấy". Trương theo lời, sớm đi tối về, suốt nửa năm như thế thành lệ.

Một hôm Trương về hơi sớm, tới nơi thì khơng thấy làng xóm nhà cửa gì cả, vơ cùng lạ lùng khiếp

sợ. Còn đang ngần ngừ, chợt nghe bà già nói "Sao tới sớm thế?", quay nhìn thì thấy nhà cửa như cũ,

mà mình thì đã ở trong phòng, càng lấy làm lạ lùng. Thuấn Hoa từ trong bước ra cười nói “Chàng nghi

ngờ thiếp phải khơng? Nói thật với chàng thiếp là hồ tiên, cùng chàng vốn có mối túc duyên. Nếu cho

là yêu quái, thì xin lập tức chia tay”' Trương mến tiếc vì nàng đẹp nên ở lại, đến đêm nói với cơ gái

"Nàng đã là tiên thì ngàn dặm cũng vượt qua trong chớp mắt. Tiểu sinh xa nhà đã ba năm, nhớ vợ con

khơng khy, có thể đưa ta về một lần được khơng”. Cơ gái có vẻ khơng vui, nói "Trong tình vợ chồng,

thiếp thì dốc lòng với chàng, mà chàng thì thân ở nơi này lòng nhớ chốn kia, như vậy đối với kẻ

thương yêu mình thì sai lắm". Trương tạ lỗi nói "Sao nàng lại nói thế? Lời ngạn có câu Một ngày làm

vợ chồng, trăm ngày nhớ ơn nghĩa, sau này về nhà nhớ nàng thì cũng như hơm nay nhớ vợ nhà, chứ nếu

được mới nới cũ thì nàng còn thương u được chỗ nào?".

Cơ gái bèn cười nói "Thiếp quả hẹp hòi, riêng mình thì muốn chàng đừng qn mà người khác lại

muốn chàng quên đi, chứ nếu chàng muốn tạm về thì có khó gì, nhà chàng chỉ trong gang tấc". Rồi nắm

tay áo Trương cùng ra cổng, thấy đường đi tối tăm, Trương ngần ngại không chịu bước. Cô gái cứ kéo

đi, khơng bao lâu nói "Tới rồi đấy, chàng về đi, thiếp đi đây". Trương dừng bước nhìn kỹ, thấy quả là

nhà mình, liền trèo qua chỗ tường lở mà vào. Thấy trong phòng đèn đuốc còn sáng choang, bèn tới gần

lấy hai ngón tay búng vào cánh của. Bên trong hỏi ai, Trương nói rõ từ đâu tới, người bên trong cầm

đèn ra mở cửa, chính là Phương thị. Hai người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nắm tay nhau vào phòng,

Trương thấy con nằm trên giường, cảm khái nói “Lúc ta đi con chỉ mới cao bằng đầu gối mà nay đã

lớn như thế". Vợ chồng ngồi sát vào nhau, bàng hoàng như trong mộng, Trương kể rõ những chuyện đã

trải qua rồi hỏi tới vụ án mới biết các bạn đồng học, người thì chết trong ngục, kẻ thì đi biệt xứ, lại

càng phục vợ nhìn xa.

Phương ngã vào lòng chồng nói "Chàng có được tình dun tốt đẹp, chắc khơng nghĩ gì tới nơi

phòng khơng gối chiếc có kẻ rơi lệ một mình". Trương nói “Nếu khơng nghĩ tới thì về đây làm gì? Ta

với người kia quả là tình nghĩa sâu nặng có thể chết cho nhau nhưng vẫn không phải là đồng loại, có

điều nghĩ tới ơn nghĩa thì khó qn mà thôi". Phương hỏi "Chàng nghĩ thiếp là ai đấy?", Trương nhìn

kỹ thì khơng phải Phương mà là Thuấn Hoa, sờ tới con thì chỉ là một cái gối tre, ngượng q khơng

nói câu nào. Cơ gái nói "Giờ thì rõ được lòng chàng rồi, từ nay phải đoạn tuyệt thơi. May là chàng

chưa quên ơn nghĩa, bấy nhiêu cũng tạm đủ để chuộc lỗi vậy”. Qua hai ba hôm cô gái chợt nói “Thiếp

nghĩ si tình thương người rốt lại chẳng hay ho gì, nên hàng ngày chàng vẫn ốn thiếp không đưa về

nhà. Nay gặp dịp muốn lên kinh, tiện đường có thể đưa chàng cùng đi”. Rồi quay lại lấy cái gối tre

trên giường cho cùng cưỡi lên, bảo nhắm mắt lại. Trương cảm thấy mình bay lên cách mặt đất khơng

xa, nghe tiếng gió vi vút, giây lát dần dần hạ xuống. Cơ gái nói "Từ nay xin giã biệt", Trương đangđịnh căn dặn hẹn hò thì nàng đã biến mất, ngậm ngùi đứng một lúc.

Nghe tiếng chó sủa trong thơn, giữa màn đêm mịt mờ nhìn thấy bóng dáng cây cối nhà cửa đều là

cảnh vật cố hương, bèn theo đường về nhà, trèo qua tường vào gõ cửa, làm hệt như hơm trước.

Phương giật mình tỉnh dậy, không tin, gạn hỏi chuyện vợ chồng ngày trước mới khêu đèn sụt sùi bước

ra, nhìn thấy mặt chồng nước mắt chảy giàn giụa không thôi. Trương vẫn ngờ rằng đây là ảo ảnh mà

Thuấn Hoa biến ra, lại nhìn tới đứa con nằm trên giường thấy đều giống hệt tối hôm trước, bèn cười

hỏi "Lại mang cái gối tre vào à?". Phương thị không hiểu, biến sắc nói "Thiếp mong chàng năm này

tháng khác, vết nước mắt vẫn còn trên gối, thế mà mới gặp được nhau lại khơng hề tỏ ra thương xót,

lòng dạ chàng để đâu?". Trương nhìn lại thái độ mới nắm tay vợ than thở, kể rõ lại mọi việc. Hỏi tới

kết quả vụ án thì ra đều như Thuấn Hoa đã nói, đang cùng nhau cảm khái chợt nghe ngồi cửa có tiếng

giày nhưng hỏi không thấy ai đáp.

Nguyên là trong làng có một thiếu niên độc ác đã để ý tới sắc đẹp của Phương từ lâu. Tối hôm ấy

y từ thơn khác về, xa xa thấy có người trèo tường vào, cho rằng ắt là kẻ hẹn hò tư thơng, bèn lẻn vào

theo. Giáp vốn không biết Trương nhiều, chỉ núp nghe trộm, đến khi Phương hỏi gặng mấy lần mới nói

“Ai ở trong phòng đấy?” Phương nói tránh là khơng có ai. Giáp nói “Ta nghe trộm lâu rồi, định lên

quan tố giác chuyện thông gian đây". Phương bất đắc dĩ đành thú thật. Giáp nói "Cái án Trương Hồng

Tiệm chưa xong, nếu y về nhà cũng phải bắt trói giải lên quan”. Phương lạy lục năn nỉ, Giáp lời lẽ lại

càng lấn lướt. Trương bừng bừng nổi giận, khơng dằn lòng được rút dao xơng ra chém Giáp trúng vào

đầu Giáp ngã xuống mà còn la lớn, Trương chém liên tiếp đến lúc chết ln. Phương nói "Việc đã tới

nước này, tội càng thêm nặng. Chàng cứ trốn ngay đi, để thiếp chịu tội thay cho". Trương nói “Trượng

phu phải chết thì chết, chứ lẽ nào lại để lụy cho vợ con mà cầu sống cho mình? Nàng đừng lo nghĩ gì,

chỉ cần đừng để thằng con này làm đứt mạch thư hương, thì ta có chết cũng nhắm mắt".

Trời vừa sáng Trương lên huyện tự thú, Triệu thấy là người đúng ra kiện mình nên chỉ đánh đập

qua loa rồi cho giải từ quận lên kinh, cùm trói rất khổ sở. Trên đường gặp một nữ lang cưỡi ngựa đi

qua, có bà già cầm cương, thì ra là Thuấn Hoa. Trương gọi bà già muốn nói chuyện mà nước mắt giàn

giụa. Cô gái quay ngựa, vén khăn che mặt nhìn rồi kinh ngạc hỏi “Biểu huynh làm sao mà tới nỗi

này?”. Trương kể qua đầu đuôi cô gái nói “Cứ theo lối ăn ở của anh thì chỉ đáng ngoảnh mặt đi khơng

nhìn, nhưng ta khơng nỡ. Nhà ta cách đây không xa, xin mời các vị cơng sai cùng ghé chơi, ta cũng có

thể giúp cho chút ít đi đường". Đi theo hai ba dặm thì tới một sơn trang lầu cao gác rộng, cô gái xuống

ngựa vào, sai bà già mở cửa mời khách. Kế dọn rượu thịt ê hề như đã sắp sẵn, lại sai bà già ra nói

“Gặp lúc trong nhà khơng có đàn ông, xin Trương quan nhân cứ mời hai vị cơng sai uống thêm vài

chén, sắp tới trên đường còn phải nhờ vả hai vị nhiều. Đã sai người lo mượn vài mươi lượng vàng để

quan nhân làm lộ phí và tặng hai vị, nhưng còn chưa về tới". Hai tên cơng sai mừng thầm, n lòng thả

sức uống rượu khơng nói tới việc lên đường nữa, đến lúc sẩm cả hai đều say mèm. Cô gái bước ra chỉ

tay vào cái cùm, cùm lập tức rơi xuống, kế kéo Trương lên ngồi chung ngựa phóng như bay, lát sau

bảo Trương xuống, nói "Chàng xuống đây được rồi. Thiếp có hẹn với cơ em ở Thanh Hải mà vì chàng

phải nán lại một buổi, sợ nó đợi lâu”. Trương hỏi lúc nào sẽ gặp lại, nàng không đáp, lại hỏi thì nàngđẩy rơi xuống ngựa rồi bỏ đi.

Đến sáng hỏi thăm thì đó là Thái Ngun (tỉnh thành Sơn Tây), Trương bèn vào thành thuê nhà dạy

học, đổi tên là Cung Tử Thiên. Qua mười năm, hỏi dò biết việc truy nã đã trễ nải, bèn lần mò về quê.

Tới gần cổng làng không dám vào ngay, chờ đến khuya mới vào, tới cổng thì tường cao q khơng trèo

qua được, lấy roi đập cửa. Hồi lâu vợ mới bước ra hỏi. Trương hạ giọng đáp vợ mừng quá mở cửa

kéo vào, giả cất tiếng mắng "Lên kinh ít tiền lẽ ra phải về sớm, sao nửa đêm mới về?". Vào phòng

cùng kể lại nhũng việc đã qua, mới biết hai tên công sai đã bỏ trốn chưa trở về. Lúc trò chuyện thấy

ngồi rèm có một thiếu phụ qua lại, Trương hỏi là ai, vợ đáp là con dâu, hỏi con đâu thì đáp lên kinh

thi hương chưa về. Trương rơi nước mắt nói “Lưu lạc mười năm, nay con đã nên người, khơng nói tới

việc nối mạch thư hương thì nàng cũng đã tốn bao nhiêu tâm huyết". Còn đang chuyện trò thì con dâu

đã hâm rượu nấu cơm xong bày ra đầy bàn, Trương vui mừng vì được an ủi q lòng mong ước.

Ở nhà vài hơm chỉ núp trong phòng, sợ người ngồi biết. Một đêm vừa đi nằm chợt nghe tiếng nói

ồn ào đập cửa rất gấp. Hai người hoảng hốt vùng dậy thì nghe họ hỏi nhau "Có cổng sau khơng?” càng

khiếp sợ. Phương vội lấy cánh cửa làm thang bắc qua tường cho Trương leo ra, kế mới ra cổng hỏi

chuyện, thì ra là người báo tin con thi đỗ. Phương mừng quá, rất hối hận về việc Trương trốn đi nhưng

không sao đuổi theo giữ lại. Đêm ấy Trương tuông bờ lướt bụi, vội vã khơng chọn đường, đến sáng thì

vơ cùng mệt mỏi. Vốn định chạy về hướng tây, nhưng lúc ấy hỏi người đi đường thì té ra chỉ cách

đường cái lên kinh không xa. Bèn lần vào làng toan bán quần áo lấy tiền ăn, thấy một ngôi nhà lớn có

tờ thơng cáo dán trên vách, tới gần đọc mới biết là họ Hứa vừa thi đỗ Cử nhân. Giây lát có một ơng

già bước ra, Trương vái chào thưa chuyện. Ông già thấy dáng vẻ Trương phong nhã, biết không phải là

kẻ lừa dối kiếm cơm bèn mời vào nhà khoản đãi. Nhân hỏi đi đâu tới đây, Trương nói thác rằng mình

dạy học ở kinh về q, giữa đường gặp cướp, ông già bèn giữ lại nhờ dạy đứa con trai nhỏ.

Trương hỏi qua về gia thế, thì ra ơng già là bậc quan lớn về hưu, người mới thi đỗ Cử nhân kia là

cháu gọi bằng chú. Hơn tháng sau, vị Cử nhân và một người bạn thi đỗ cùng khoa cùng về, nói là họ

Trương ở huyện Vĩnh Bình, khoảng mười tám mười chín tuổi. Trương thấy cùng quê cùng họ, thầm ngờ

chính là con mình, nhưng vì trong huyện cũng có nhiều người họ ấy nên đành im lặng. Tối đến, viên

Cử nhân mở khăn gói ra, Trương thấy có danh sách những người đỗ thi hương, vội hỏi mượn xem thì

đúng là con mình, bất giác sa nước mắt. Mọi người cùng kinh ngạc hỏi, Trương chỉ vào tên mình nói

"Ta chính là Trương Hồng Tiệm đây", rồi kể lại hết mọi chuyện. Cử nhân họ Trương ơm cha khóc lớn,

chú cháu họ Hứa an ủi mới đổi buồn làm vui. Ông Húa lập tức sắp vàng lụa viết thư sai người đưa tới

các quan lớn ở Pháp ty nhờ thu xếp, sau đó cha con Trương cùng về nhà. Phương từ lúc được tin con

thi đỗ, hàng ngày vẫn buồn rầu vì Trương còn lưu lạc, nghe nói con về càng thêm đau lòng. Giây lát

cha con cùng bước vào, nàng hoảng sợ như trời sập, hỏi lại duyên do mới cùng nhau mừng mừng tủi

tủi. Cha Giáp thấy con Trương quý hiển, khơng dám manh tâm làm hại nữa, Trương vì vậy càng đối xử

tử tế, lại kể rõ lại việc năm xưa.202. Thường Nga (Thường Nga)

Tông Tử Mỹ ở Thái Nguyên (tỉnh thành Sơn Tây) theo cha du học, lưu ngụ ở huyện Quảng Lăng.

Cha Tơng có quen với bà họ Lâm ở Hồng Kiều, một hôm cha con đi ngang Hồng Kiều gặp nhau trên

đường, bà mời vào nhà pha trà tiếp đãi chuyện trò, bên cạnh có cơ gái rất xinh đẹp. Cha Tông vô cùng

khen ngợi, bà già nhìn Tơng nói "Đại lang nhu mì như đồng nam, rất có phúc tướng, nếu khơng chê là

q mùa, xin dâng về quét dọn hầu hạ, ông thấy sao?”. Cha Tơng giục con rời ghế ra lạy tạ, nói “Một

lời nói giá đáng ngàn vàng đấy nhé”. Trước là bà già ở một mình, cơ gái chợt tự tới, nói là mồ cơi khổ

cục, hỏi tiểu tự thì tên là Thường Nga, bà già yêu mến giữ lại, thật ra là định lấy làm món hàng q.

Năm ấy Tơng mười bốn tuổi, thấy cơ gái trong lòng thích lắm, nghĩ là cha ắt sẽ nhờ người mai mối

định ngày cưới hỏi, nhưng cha về rồi lại như quên đi, nóng ruột lén kể cho mẹ.

Cha nghe thế cười nói "Hơm trước nói đùa với bà già tham lam ấy thơi, chứ thật khơng rõ bà ta sẽ

đòi bao nhiêu tiền, nói tới chuyện ấy đâu phải dễ?”. Năm sau cha mẹ cùng chết, Tử Mỹ không sao

quên được Thường Nga, vừa mãn tang là nhờ người tới dò ý bà Lâm, ban đầu bà ta chối là khơng có

nói như vậy, Tơng tức giận nói “Ta bình sinh khơng dễ mà lạy ai, sao bà coi việc ta lạy không đáng

một đồng kẽm thế? Nếu bà trái lời hứa ngày trước, thì phải lạy trả ta". Bà già bèn nói "Có lẽ trước

đây hứa đùa với cha ngươi, thì cứ cho là có nhưng khơng phải là lời thật, nói xong là qn thơi. Nay

lại tới nói thế, thì chẳng lẽ ta giữ gả cho vua trời à? Nhưng hàng ngày phải chăm sóc cho nó, thật ra

muốn được ngàn vàng, nay xin một nửa số ấy có được khơng?". Tơn tính thầm thấy khó lo đủ, cũng

đành gác đó. Vừa gặp lúc có người đàn bà góa chồng tới ở bên cạnh, có người con gái tuổi cập kê,

tiểu tự là Điên Đang, Tơng tình cờ gặp thấy xinh đẹp khơng kém gì Thường Nga, trong lòng hâm mộ,

thường đưa biếu thức ăn cho bà mẹ. Lâu ngày quen dần, cũng thường liếc mắt đưa tình nhưng chưa có

dịp nào nói chuyện. Một đêm nàng qua xin lửa thắp đèn, Tông mừng kéo lại, cùng nhau vui thú. Tông

hẹn việc cưới hỏi, nàng từ chối bảo là anh trai đi bn bán chưa về. Từ đó cứ nhân lúc vắng vẻ là qua

lại với nhau, nhưng giữ gìn rất kín đáo.

Có lần Tơng tình cờ đi ngang Hồng Kiều, thấy Thường Nga trong cửa vội bước mau qua. Thường

Nga nhìn thấy vẫy tay, Tơng dừng bước, nàng lại vẫy, bèn vào nhà. Cô gái trách Tông bội ước, Tơng

kể lại dun do, nàng bèn vào phòng lấy ra một nén vàng đưa cho. Tông từ chối không nhận, nói “Tự

biết mình phải vĩnh viễn xa nàng nên đã có ước hẹn với người khác, nhận vàng lo cưới nàng thì là phụ

họ, nhận vàng mà khơng lo cưới nàng thì là phụ nàng, thật khơng dám phụ ai cả". Cơ gái im lặng hồi

lâu rồi nói "Việc chàng ước hẹn với người khác thiếp đã biết, việc ấy nhất định khơng thành, mà dẫu

có thành thiếp cũng khơng oán chàng phụ lòng đâu. Nên về ngay đi, bà già sắp tới đấy!". Tông hoang

mang không tự chủ được, bèn nhận vàng trở về, trong lòng rối loạn nhớ trước quên sau. Qua một đêm

kể lại với Điên Đang, Điên Đang rất tin lời, chỉ khuyên Tông nên quyết ý cưới Thường Nga. Tông

không chịu, nàng xin làm vợ kế mới vui vẻ, bèn nhờ người mai mối tới nộp sính lễ cho bà Lâm. Bà già

khơng từ chối, gả Thường Nga cho Tông. Nàng về rồi, Tông kể hết lời Điên Đang nói, Thường Ngamỉm cười hối thúc Tơng lo gấp. Tơng mừng rỡ muốn nói ngay với Điên Đang, nhưng Điên Đang đã đi

mất. Thường Nga biết đó là vì mình, bèn lấy cớ về thăm nhà cho hai người có cơ hội gặp nhau, dặn

Tơng lấy trộm cái túi Điên Đang đeo. Kế đó Điên Đang quả tới, Tơng bàn việc cưới xin thì nàng chỉ

nói là đừng gấp, rồi cởi áo ôm nhau đùa giỡn, thấy dưới bụng nàng có đeo cái túi màu cánh sen bèn

lấy luôn.

Cô gái biết được biến sắc vùng dậy nói "Chàng với người ta thì một lòng mà với thiếp thì hai

lòng, thật là kẻ phụ lòng, từ nay xin vĩnh biệt". Tơng nài nỉ giữ lại giải thích, nàng khơng nghe, bỏ đi.

Một hơm Tơng qua cổng dò xét thì đã có một người khách bn đất Ngơ tới ở, còn mẹ con Điên Đang

đã dời đi từ lâu, mất tăm tung tích khơng sao hỏi thăm được, chỉ biết buồn rầu than thở mà thôi. Tông

từ khi cưới Thường Nga, nhà giàu có hẳn lên, gác rộng hiên dài kéo ra tận mặt đường. Thường Nga

hay đùa giỡn, gặp lúc xem họa phổ về các mỹ nhân, Tơng nói "Ta vẫn nghĩ rằng đẹp như nàng thì khắp

[247]thiên hạ khơng có kẻ thứ hai, chỉ còn chưa gặp Phi Yến, Dương phi

thôi". Nàng cười đáp "Nếu

chàng muốn gặp chắc cũng khơng khó". Bèn cầm quyển họa phổ nhìn kỹ qua một lượt rồi bước vào

phòng soi gương hóa trang, giả làm Phi Yến múa gió, lại giả làm Dương Phi say nằm, cao thấp béo

gầy sửa đổi rất khéo, dáng vẻ phong thái so với các bức họa rất giống. Vừa hóa trang xong có đứa tỳ

nữ từ ngồi bước vào khơng biết là ai, kinh ngạc hỏi chị em bạn, kế nhìn kỹ chợt nhận ra mới phì

cười. Tơng vui vẻ nói "Ta được một mỹ nhân mà mỹ nhân suốt ngàn năm đều về cả trong kh phòng”.

Một đêm vừa ngủ say, có mấy người nhấc cánh cổng ập vào, đèn đuốc sáng rục. Cô gái vội vùng

dậy, hoảng hốt nói ăn cướp vào nhà. Tơng vừa tỉnh giấc, đang định hơ hốn thì bị một người kề dao

vào cổ, khiếp sợ không dám thở mạnh, kế có một người khác bắt Thường Nga cõng lên lưng rồi ồ ạt

kéo đi. Tông lúc ấy mới la lớn, gia nhân đều họp lại đủ cả mà những thứ q giá trong nhà cũng khơng

mất chút gì. Tông vô cùng đau thương, ảo não như sắp chết, khơng còn thiết gì nữa, báo quan truy nã

nhưng chẳng có chút tăm hơi. Thấm thốt qua ba bốn năm vẫn cứ buồn bục không vui, nhân rảnh rỗi

lên kinh dự thi, ở lại đó nửa năm, tìm đủ mọi cách dò la thăm hỏi. Tình cờ đi ngang kỹ viện, thấy một

cô gái mặt mũi lem luốc, áo quần rách rưới bệ rạc như ăn mày, dừng chân nhìn thì ra là Điên Đang,

hoảng sợ hỏi "Nàng làm sao mà tiều tụy tới mức này”, nàng đáp “Sau khi chia tay về nam, mẹ già qua

đời, thiếp bị kẻ bắt đi bán cho nhà giàu, bị đánh đập chửi mắng đói rét khổ sở thật khơng muốn nói”.

Tơng rơi nước mắt, hỏi có thể chuộc nàng ra khơng, nàng đáp “Khó lắm, e rằng phải tốn kém nhiều,

chàng khơng đủ sức". Tơng nói “Nói thật với nàng vài năm nay ta cũng có chút của cải, tức là đang ở

đất khách tiền bạc cũng có hạn, nhưng trút tiền bán ngựa thì khơng dám chối từ. Còn bấy nhiêu khơng

đủ thì phải về nhà lo thêm".

Cơ gái hẹn ngày mai ra phía tây thành gặp nhau dưới rạng liễu, nhưng dặn tới một mình đừng cho

ai theo, Tơng ưng thuận. Hôm sau ra sớm đã thấy cô gái đứng ở đó trước, áo quần lộng lẫy khác xa

hơm trước, ngạc nhiên hỏi, nàng cười đáp “Hôm qua là thử lòng chàng thơi, may mà còn cái ý thương

xót người xưa, xin mời tới tệ xá, sẽ xin báo đáp”. Đi về phía bắc vài dặm thì tới nhà nàng, kế dọn tiệc

cùng trò chuyện vui vẻ, Tơng hẹn nàng cùng về. Cơ gái nói “Thiếp vương nhiều tục dụng, khơng thể

theo được, nhưng tin tức Thường Nga thì vẫn có nghe". Tơng vội hỏi Thường Nga ở đâu nàng đápTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trương Hồng Tiệm (Trương Hồng Tiệm)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×