Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hoàng Cửu Lang (Hoàng Cửu Lang)

Hoàng Cửu Lang (Hoàng Cửu Lang)

Tải bản đầy đủ - 0trang

ưng thuận đệ sẽ làm mai cho".

Sinh cười khẽ không đáp, Cửu lang cầm thuốc về. Ba hôm sau lại tới xin thuốc, sinh giận vì tới

muộn, lời lẽ có ý bực túc. Cửu lang nói "Bản ý vốn khơng muốn làm hại ông nên không tới thường,

nay ông đã khơng rộng lượng cho, thì xin đừng hối hận". Từ đó tối nào cũng vui vầy với nhau, mà cứ

ba ngày lại xin thuốc một lần. Tề lấy làm lạ vì cứ xin mãi, nói "Thuốc này ai uống ba lần cũng khỏi

bệnh, sao lâu quá vẫn không khỏi thế?", rồi lấy ba tễ trao cả cho, lại nhìn sinh nói "Ơng khí sắc tối

tăm, có bệnh phải khơng?", sinh đáp "Khơng". Tề bèn cầm tay bắt mạch, giật mình nói "Ơng có quỷ

mạch, bệnh ở mạch Thiếu âm, nếu khơng tự gìn giữ thì chết đấy”.

Sinh về kể lại, Cửu lang than "Quả thật là danh y, nói thật ta là hồ, sợ không phải là điều may cho

ông". Sinh ngờ là dối trá nên giấu bớt thuốc lại khơng đưa hết vì sợ Cửu lang khơng tới nữa. Không

bao lâu quả nhiên sinh bị bệnh, rước Tề tới xem, Tề nói "Trước đây ơng khơng nghe ta, nay thần khí

đã tan tác, thầy giỏi nào chữa được nữa?”. Cửu lang hàng ngày tới chăm sóc, nói "Khơng nghe lời ta,

quả đến nông nỗi này", kế sinh chết, Cửu lang khóc lớn rồi đi.

Trước là trong huyện có Thái sử Mỗ lúc trẻ cùng học với sinh, năm mười bảy tuổi đã làm Hàn

lâm. Lúc ấy phiên vương đất Tần (tỉnh Thiểm Tây) tham bạo mà thích ăn của đút, các quan trong triều

khơng ai dám nói. Ơng bèn dâng sớ hặc tội, bị kết tội quá phận cách chức. Phiên vương lại được thăng

chức Tuần phủ tỉnh ấy, hàng ngày cứ rình ơng sơ hở để bắt tội. Ông lúc trẻ có tiếng tài giỏi, có một

phiên vương làm phản coi trọng, lúc ấy Tuần phủ bắt được thư từ qua lại giữa đôi bên đem tới uy

hiếp, ông sợ treo cổ tự tử, phu nhân cũng tự thắt cổ chết.

Qua đêm chợt ơng sống lại nói “Ta là Hà Tử Túc”. Người nhà hỏi han thấy đều nói chuyện nhà họ

Hà, biết là Hà mượn xác hồn hồn, giữ lại không được bèn cho về nhà cũ. Tuần phủ ngờ là gian trá,

cũng muốn đẩy vào chỗ chết bèn sai người tới đòi ngàn vàng, sinh giả vâng dạ nhưng vô cùng lo lắng.

Chợt Cửu lang tới, cùng nhau mừng rỡ trò chuyện, vừa mừng vừa tủi. Kế lại muốn cùng vui vầy

với nhau, Cửu lang nói "ơng có tới ba mạng sống à?", sinh đáp "Ta hối vì sống lo chẳng bằng chết

sướng”, nhân kể lại chuyện oan khổ. Cửu lang nghĩ ngợi rồi nói "May mà ơng còn sống lại gặp nhau.

Ơng còn chưa có vợ, trước ta đã nói biểu muội xinh đẹp đa mưu, có thể giúp ơng". Sinh muốn gặp mặt

một lần, Cửu lang nói "Khơng khó, ngày mai nàng cùng tới thăm mẹ ta, cũng đi qua đây, ông giả làm

anh của đệ, ta sẽ giả khát vào xin nước uống. ông cứ nói Lừa chạy mất rồi, thế là xong”. Bàn tính xong

Cửu lang ra về.

Gần trưa hơm sau quả nhiên Cửu lang cùng một nữ lang đi ngang cổng, sinh ra chắp tay trò chuyện

dằng dai, liếc thấy nữ lang mắt phượng mày ngài, quả thật xinh đẹp như tiên. Cửu lang đòi uống trà,

sinh mời vào nhà, Cửu lang nói “Tam muội đừng ngại, đây là anh em kết nghĩa của anh, ghé vào nghỉ

một chút không hề gì", rồi đỡ nàng xuống, buộc lừa ngồi cổng cùng vào. Sinh tự pha trà mời, đưa mắt

nhìn Cửu lang nói “Trước đây ơng nói chưa đủ đâu, hơm nay đúng là ta được chỗ để chết rồi". Cô gái

như biết nói tới mình, rời ghế đứng phắt dậy, khẽ nói "Đi thơi".

Sinh nhìn ra ngồi nói "Lừa chạy mất rồi". Cửu lang vội vàng chạy ra. Sinh ôm cô gái đòi giao

hoan, cơ gái đỏ bừng cả mặt mày, lính qnh như con chó bị nhốt, gọi Cửu huynh nhưng khơng thấyđáp, bèn nói "Chàng đã có vợ rồi, sao lại làm mất danh tiết người ta", sinh bèn phân trần rằng mình

khơng có vợ, nàng nói “Nếu dám thề rằng khơng phụ rẫy nhau, thì thiếp xin vâng lời". Sinh bèn chỉ lên

mặt trời thề thốt, cô gái bèn không chống cự nữa. Xong đâu đấy rồi Cửu lang bước vào, cô gái hầm

hầm nét mặt trách mắng, Cửu lang nói "Đây là Hà Tử Túc, trước là danh sĩ, nay là Thái sử, chơi thân

với anh. Người này có thể nương tựa được, nếu cậu mợ nghe thấy chắc cũng khơng phiền giận gì đâu”.

Trời xế chiều, sinh giữ lại không cho đi, cô gái sợ cô lo lắng, Cửu lang nhận sẽ lo hết rồi lên lừa ra

đi.

Được vài hơm, có người đàn bà dắt một tỳ nữ tới, tuổi trạc bốn mươi, phong nhã xinh đẹp giống

hệt Tam nương. Sinh gọi cô gái ra xem thì quả là mẹ nàng. Bà nhìn con gái kinh ngạc hỏi sao lại ở đây,

nàng thẹn thùng không đáp, sinh bèn mời vào lạy chào rồi kể rõ. Người đàn bà cười nói "Cửu lang

thật là tính khí trẻ con, sao không bàn trước". Cô gái vào bếp làm thức ăn mời mẹ, bà ăn xong rồi về.

Sinh từ khi lấy được vợ đẹp trong lòng vui sướng, nhưng nỗi lo lắng còn đó nên thường chau mày nghĩ

ngợi. Cô gái hỏi, sinh kể rõ đầu đuôi, nàng cười nói “Chuyện đó thì một mình Cửu huynh cũng giúp

được, chàng việc gì phải lo". Sinh hỏi nguyên do, nàng đáp "Nghe nói quan Tuần phủ thích thanh sắc,

chuyện thằng nhãi con ngu ngốc ấy thích đều là sở trường của Cửu huynh. Đem cái y thích mà dâng, thì

thù ốn gì mà y khơng bỏ qua". Sinh sợ Cửu lang khơng chịu, cơ gái nói “Phải năn nỉ thơi”.

Qua hôm sau, sinh thấy Cửu lang tới, bèn khép nép ra đón, Cửu lang ngạc nhiên nói "Hai đời giao

du đã biết rõ nhau, dù cho tan xương nát thịt cũng không dám tiếc, sao lại đối xử với nhau như thế?”.

Sinh kể lại việc mình và vợ bàn tính, Cửu lang có vẻ ngần ngừ, cơ gái nói "Thiếp thất thân với Hà

lang là vì ai gây nên? Nếu để Hà lang nửa đường đứt gánh thì thiếp sẽ ra sao?", Cửu lang bất đắc dĩ

phải ưng thuận. Sinh bèn cùng Cửu lang bàn tính, gởi thư tới bạn thân là Vương Thái sử, lại gởi gắm

Cửu lang.

Vương hiểu ý, mở tiệc lớn mời Tuần phủ tới, sai Cửu lang mặc y phục đàn bà ra múa khúc Thiên

ma vũ, xinh đẹp như con gái. Tuần phủ thích lắm, xin Vương cho trả nhiều tiền để mua Cửu lang nhưng

vẫn sợ không được. Vương làm ra vẻ nghĩ ngợi như khó xử, ngần ngừ hồi lâu rồi tỏ ý sinh muốn dâng

Cửu lang. Tuần phủ vui mừng không căm giận gì sinh nữa, từ khi được Cửu lang, ăn ngủ gì cũng có

nhau, có hơn mười người thiếp trẻ đẹp đều coi như đất bùn, cung phụng cái ăn cái mặc cho Cửu lang

như bậc vương giả, ban cho vàng bạc hàng vạn lượng. Được nửa năm Tuần phủ ngã bệnh, Cửu lang

biết là sắp chết bèn chở hết vàng bạc gấm vóc về nhà sinh. Kế Tuần phủ chết, Cửu lang bỏ tiền ra xây

nhà cửa mua tôi tớ, mẹ con cùng cậu mợ đều tới đó ở chung. Mỗi khi Cửu lang ra đường thì mặc áo

cừu cưỡi ngựa béo rất sang trọng, mọi người không ai biết là hồ.

(Mỗi khi Cửu lang ra đường thì mặc áo cừu cưỡi ngựa béo rất sang trọng, mọi người khơng ai biết

là hồ). Ta có đùa bình một bài, cũng chép cả vào đây.

Trai gái ở chung, là đạo thường chồng vợ, khơ ướt thơng suốt, ấy khiếu chính âm dương. Chờ

[100][101]trăng đón gió

còn chuốc danh nhơ, cắt áo chia đào

, khó che tiếng xấu. Người đều là lực sĩ,

đường chim bay mới được mở ra, động chẳng phải Đào Nguyên, sào ngư phủ sao cho chọc xuống.

Nay Mỗ theo lối dưới mà quên trở lại, bỏ đường chính mà chẳng đi theo. Mây mưa chưa hừng, trêndưới liền tay sờ mó, âm dương ngược thế, trong ngồi cứ thế làm gian. Ao hoa thành chốn khơng

dùng, nói bậy sư già nhập định, động Mán là vùng không cỏ, lại sai tướng chột vung gươm.

Buộc Xích thố ngồi viên mơn, như toan bắn kích”

[103]phá rào

[105][104]. Hay là nhà Giám mộng cá vàng[102], mò cung lớn trong quốc khố, những muốn, thăm tri giao đêm trước, rõ ràng họ Vương dùi mậnđỏ

, đòi báo đáp kiếp sau. Rừng Hắc Tùng người ngựa thường qua, vốn là yên ổn, phủ Hoàng Long

nước triều chợt tới, lấy gì chặn ngăn. Phải chặt đứt cây gậy đâm xoi, mà nút kín con đường đưa đón.091. Cơ Gái Ở Kim Lăng (Kim Lăng Nữ Tử)

Người dân ở huyện Nghi Thủy (tỉnh Sơn Đông) là Triệu Mỗ có việc vào thành trở về, gặp một cơ

gái mặc áo trắng khóc than bên đường rất thảm thiết. Triệu liếc thấy xinh đẹp thích lắm, dùng lại nhìn

chằm chằm khơng chịu đi. Cơ gái gạt lệ nói "Ơng kia đường khơng chịu đi lại cứ nhìn ta”. Triệu nói

"Ta thấy đồng khơng mơng quạnh mà nàng đau xót khóc lóc nên thật rất thương tâm". Cơ gái nói

"Chồng chết khơng biết về đâu nên đau lòng thơi". Triệu khuyên nên lấy chồng khác, nàng đáp "Một

thân lưu lạc, biết ai mà chọn? Nếu được nương tựa thì làm vợ lẽ cũng được". Triệu mừng rỡ xin đứng

ra bảo bọc, cơ gái bèn đi theo. Triệu vì nhà ở xa, định tìm ngựa đỡ chân, cơ gái nói không cần rồi

bước lên trước, lãng đãng đi mau như chạy.

Về tới nhà rồi, nàng lo việc nhà rất chăm chỉ, được hơn hai năm nói với Triệu "Cảm vì chàng

thương mến nên theo về, thấm thoát đã hai năm, nay phải đi thơi”. Triệu hỏi "Trước nàng nói khơng

biết về đâu, nay định tới nơi nào?", nàng đáp "Lúc ấy chỉ là nói dối thế thơi, chứ đâu lại khơng còn

nơi về? Cha thiếp bán thuốc ở Kim Lăng (tỉnh thành Giang Tơ), nếu chàng muốn gặp nhau thì nên chở

thuốc tới, sẽ giúp đỡ cho ít nhiều đi đường". Triệu tính tốn định th xe ngựa cho, nàng từ tạ rồi ra

cửa đi thẳng, Triệu đuổi theo không kịp, trong chớp mắt đã mất hút.

Lâu sau Triệu càng nhung nhớ, bèn mua thuốc chở lên Kim Lăng, gởi hàng ở qn trọ rồi ra phố,

chợt có ơng già ở hiệu thuốc nhìn ra nói "Con rể tới rồi", rồi ra kéo vào. Cô gái đang giặt áo trong

sân, thấy Triệu khơng nói cũng khơng cười, cứ mãi miết giặt giũ. Triệu uất ức bỏ ngay ra, ông già lại

kéo trở vào, nàng vẫn khơng nhìn ngó gì tới. Ông già bảo dọn cơm rượu thết đãi, định tặng tiễn cho

Triệu thật hậu, cơ gái ngăn lại nói "Y bạc phúc, có cho nhiều cũng khơng hưởng được, chỉ cần an ủi

nỗi vất vả tới đây, lựa ra mười mấy bài thuốc trao cho là thừa cơm áo một đời rồi". Ông già hỏi tới số

thuốc Triệu mang lên, nàng đáp “Đã ngã giá rồi, đang để cả ở đây". Ông già bèn đưa bài thuốc ra, trao

tiền cho Triệu về. Dùng thử các bài thuốc thì hiệu nghiệm phi thường, đến nay có người ở Nghi Thủy

còn biết bài thuốc lấy vỏ trái vải giã nát ra hứng nước mưa ở mái tranh để tẩy nốt ruồi, là một trong

những bài ấy, rất có cơng hiệu.092. Liên Tỏa (Liên Tỏa)

Dương Vu Úy dời nhà tới ở cạnh sông Tứ Thủy, phòng học liền với cánh đồng rộng, ngồi tường

có nhiều ngơi mộ cổ. Đêm nghe cành lá bạch dương rung ào ào như sóng dâng, khuya dậy thắp đèn

ngồi, đang buồn bã bâng khuâng chợt nghe ngoài tường có tiếng người ngâm thơ rằng " Nguyên dạ thê

phong khích đảo xuy, Lưu oanh nặc thảo phục triêm vi" (Hiu hắt đêm rằm gió lạnh qua, Lập lòe đom

đóm đậu màn là), ngâm đi ngâm lại, âm thanh rất não nùng, Dương lắng tai nghe kỹ thấy dịu dàng như

tiếng con gái, lấy làm ngờ vực.Hơm sau ra ngồi tường xem không thấy vết chân người nào cả, duy có

một sợi dây lụa tía rơi trong bụi gai, bèn nhặt về để trên bậu cửa sổ. Đến canh hai lại nghe tiếng ngâm

nga như đêm trước, Dương bắc ghế leo lên nhìn ra thì tiếng ngâm vụt tắt, biết đó là ma nhưng rất thích.

Đêm sau ra núp chờ bên tường, vừa hết canh một thấy có một cơ gái trong đám cỏ lững thững đi

ra, tỳ tay vào gốc cây nhỏ cúi đầu buồn bã ngâm nga. Dương khẽ đằng hắng, nàng vội lui vào đám cỏ

rậm biến mất. Từ đó Dương cứ ra chờ, một đêm đợi cô gái vừa ngâm xong, liền cách tường đọc tiếp

rằng "U tình khổ tự hà nhân kiến, Thúy tụ đơn hàn nguyệt thượng thì" (Tình riêng mối khổ nào ai rõ, áo

biếc mong manh dưới nguyệt tà), hồi lâu vẫn thấy im ắng. Dương bèn trở vào phòng, vừa ngồi xuống

chợt thấy một cơ gái đẹp từ ngồi bước vào, khép nép nói "Chàng vốn là văn nhân phong nhã mà bấy

lâu nay thiếp cứ sợ sệt trốn tránh". Dương mừng rỡ kéo nàng ngồi, thấy ẻo lả như mặc áo không nổi.

Hỏi quê quán nơi nào, ở đây bao lâu rồi, nàng đáp “Thiếp là người quận Lũng Tây (tỉnh Cam Túc)

theo cha lưu lạc tới đây, năm mười bảy tuổi bị bạo bệnh chết, đến nay đã hơn hai chục năm rồi. Hồn ở

suối vàng, thây vùi đồng trống, trơ trọi một mình, hai câu thơ thường ngâm là của thiếp làm ra để gởi

gắm niềm u hận, lâu nay vẫn muốn làm trọn bài nhưng nghĩ không ra, được chàng nối giùm nên thiếp ở

dưới suối vàng lấy làm vui sướng". Dương muốn cùng giao hoan, nàng cau mày nói "Xương nát dưới

dạ đài khơng như người sống, nếu còn nọ kia sẽ làm người ta tổn thọ, thiếp không nỡ gây họa cho bậc

quân tử", Dương mới thơi. Đùa thò tay nắn bóp ngực nàng thì đầu vú còn son, rõ ràng vẫn là xử nữ, lại

muốn nhìn đơi hài dưới chân. Nàng cúi mặt cười nói "Anh chàng si cuồng tò mò q". Dương cầm

chân nàng đùa giỡn, thấy hài làm bằng gấm màu nguyệt bạch nhỏ như bó tơ, nhìn kỹ thấy một chiếc

thiếu giải lụa tía. Hỏi sao khơng buộc cả hai chiếc, nàng đáp "Đêm trước sợ chàng bỏ chạy, không biết

đánh rơi chỗ nào". Dương nói "Để ta thay sợi khác cho nàng rồi lấy sợi dây lụa tía trên bậu cửa sổ

đưa cho cô gái. Nàng ngạc nhiên hỏi ở đâu ra, Dương kể lại nàng bèn giắt vào thắt lưng. Kế mở xem

[106]sách vở trên bàn, chợt thấy tập Liên xướng cưng từ

cảm khái nói "Lúc thiếp còn sống rất thích

đọc tập thơ này, giờ nhìn thấy, giống như đang trong mơ vậy". Dương cùng nói chuyện văn thơ, thấy

nàng thơng minh đáng u, chong đèn trò chuyện như gặp bạn quý.

Từ đó cứ đêm đến nghe tiếng ngâm thơ khe khẽ thì thấy nàng tới. Thường dặn Dương rằng “Xin

chàng giữ kín đừng cho ai biết, thiếp từ nhỏ vẫn nhút nhát nên sợ có khách khứa hung dữ hiếp đáp"

Dương ưng thuận. Hai người vui như cá nước gặp nhau, tuy chưa thật là vợ chồng nhưng trong chốn

phòng khuê còn âu yếm đằm thắm hơn cả vợ chồng. Cô gái thường trước đèn chép sách cho Dương,Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoàng Cửu Lang (Hoàng Cửu Lang)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×