Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cừu Đại Nương (Cừu Đại Nương)

Cừu Đại Nương (Cừu Đại Nương)

Tải bản đầy đủ - 0trang

họng, vội tới cứu thì đã lút vào thực quản, máu phun ra. Triệu vội lấy lụa băng bó cho nàng, còn nghĩ

cứ để thong thả sẽ khuất phục được.

Hơm sau có trát quan tới đòi, Triệu thản nhiên lên hầu như khơng có chuyện gì. Quan khám thấy

vết thương của cô gái rất nặng, sai nọc Triệu ra đánh, nhưng đám lính cứ nhìn nhau khơng dám ra tay.

Quan nghe đồn Triệu ngang ngược đã lâu, đến lúc ấy càng tin, cả giận gọi người nhà ra đánh Triệu

chết luôn tại chỗ, Khương bèn cáng con gái về. Từ khi họ Khương đi kiện, Thiệu thị mới biết Phúc hư

hỏng tới mức ấy, gào khóc cơ hồ đứt hơi rồi nhắm mắt ngất đi. Bấy giờ Lộc mười lăm tuổi, một mình

lúng túng khơng biết làm sao.

Trọng có một gái con vợ trước là Đại Nương gả chồng xa, tính khí cương cường, mỗi khi về thăm

mà thức ăn vật dùng khơng vừa ý thì cãi vã với cha mẹ rồi giận dữ bỏ đi, Trọng vì thế giận ghét, lại vì

đường xa nên có khi vài năm khơng một lần thăm hỏi. Lúc Thiệu thị bệnh nặng, Ngụy muốn gọi nàng

tới để gây ra việc tranh giành của cải, gặp lúc có người lái bn ở cùng làng với Đại Nương bèn thác

cớ nhắn tin, lại mừng rằng nhà này thế là tan nát.

Vài hôm sau quả nhiên Đại Nương dắt một đứa con nhỏ tới, vào nhà thấy em nhỏ hầu mẹ ốm,

quang cảnh rất thảm đạm, bất giác mủi lòng. Nhân hỏi tới Phúc, Lộc kể hết đầu đi, Đại Nương nghe

thấy giận nghẹn cổ nói “Nhà khơng có người lớn nên để cho người ta giày xéo đến như thế! Ruộng

vườn nhà ta sao bọn ăn cướp dám lừa chiếm lấy?”. Rồi xuống bếp chụm lửa nấu cháo bưng lên mời

mẹ trước, kế gọi em và con cùng ăn. Ăn xong giận dữ ra đi, tới huyện nộp đơn kiện bọn cờ bạc. Cả

bọn sợ góp tiền đút lót Đại Nương, nàng nhận tiền nhưng vẫn kiện.

Quan cho bắt tên Giáp, tên Ất... đánh đòn quở trách nhưng không hỏi tới việc ruộng vườn. Đại

Nương căm tức không thôi, dắt con lên thẳng lên quận. Quận thú rất ghét cờ bạc, Đại Nương hết sức

bày tỏ nỗi cơ khổ cùng tình trạng bị bọn cờ bạc lừa đảo, lời lẽ thống thiết. Quận thú động lòng, ra lệnh

cho quan huyện truy thu ruộng vườn cấp lại cho chủ cũ và trừng phạt Cừu Phúc làm gương cho bọn hư

hỏng. Sau khi nàng về, quan huyện được lệnh ráo riết thi hành nên nhà cửa ruộng vườn cũ lấy lại được

hết. Lúc ấy Đại Nương góa chồng đã lâu, bèn bảo đứa con nhỏ về nhà, dặn phải theo anh lo làm ăn

không được tới nữa. Đại Nương từ đó ở lại nhà mẹ, ni mẹ dạy em, xếp đặt trong ngoài đâu vào đấy.

Mẹ được an ủi rất nhiều, dần dần khỏi bệnh, việc nhà giao cả cho Đại Nương.

Bọn cường hào trong làng có hơi lấn lướt thì nàng vác dao tới tận cửa cứng cỏi đấu lý, kẻ nào

cũng phải nhụt. Hơn một năm thì ruộng vườn ngày càng tăng, thỉnh thoảng lại mua thuốc men và thức

ngon vật lạ gởi cho cô gái họ Khương. Lại thấy Lộc dần trưởng thành, nhiều lần dặn mối lái tìm nơi

cưới hỏi. Ngụy nói với mọi người rằng "Sản nghiệp nhà họ Cừu đều giao cho Đại Nương, e rằng sau

này không lấy lại được", mọi người tin theo nên không ai muốn kết thông gia với họ Cừu. Có cơng tử

Phạm Tử Văn, nhà có khu vườn nổi tiếng nhất ở đất Tấn, các loại hoa quý trong vườn trồng dọc hai

bên đường chạy thẳng vào nhà trong. Có người khơng biết lỡ đi vào, gặp lúc gia đình cơng tử đang ăn

tiệc, ơng nổi giận bắt trói bảo là kẻ trộm, đánh cho gần chết.

Gặp tiết Thanh minh, Lộc từ trường học trở về, Ngụy rủ đi chơi, dắt tới chỗ ấy. Ngụy vốn quen

người coi vườn nên được cho vào, đi xem khắp cả đình tạ. Giây lát tới một chỗ nước khe chảy cuồncuộn, có chiếc cầu vẽ lan can màu đỏ thơng vào cánh cổng sơn đen, từ xa nhìn tới thấy hoa rậm như

gấm, là nơi phòng sách của cơng tử. Ngụy lừa nói "Anh cứ vào trước, ta đi tiểu một chút". Lộc tin bèn

bước lên, qua cầu vào cửa, tới một dãy viện thì nghe tiếng con gái cười nói. Vừa dừng chân thì có một

tỳ nữ ra, nhìn thấy Lộc lập tức quay gót trở vào, Lộc mới sợ hãi bỏ chạy. Giây lát công tử bước ra

quát người nhà lấy dây thừng đuổi bắt, Lộc bí q nhảy ln xuống khe. Cơng tử hết giận bật cười, sai

đầy tớ xuống dắt lên.

Thấy mặt mũi y phục của Lộc đều phong nhã, ông sai đem áo và giày ra cho thay rồi dắt vào một

ngơi đình hỏi họ tên, thái độ hết sức niềm nở thân mật. Lát sau công tử đi nhanh vào trong rồi trở ra

ngay, tươi cười dắt tay Lộc đi, qua cầu dần tới chỗ lúc nãy. Lộc không hiểu ý thế nào, dùng dằng

không dám bước, công tử cố kéo vào. Thấy sau giậu hoa thấp thống có người đẹp nhìn trộm, vừa

ngồi xuống thì các tỳ nữ dọn rượu lên. Lộc từ tạ nói "Trẻ con khơng biết gì, đi lầm vào chốn khuê các,

được khoan xá là đã mừng lắm, chỉ mong được cho về sớm thì đội ơn vô cùng", nhưng công tử không

nghe. Giây lát thức ăn bày lên la liệt, Lộc lại đứng lên từ tạ là đã no say rồi. Công tử kéo ngồi xuống,

cười nói "Ta có một cái tên từ khúc, nếu ơng đối được xin cho đi ngay”. Lộc dạ dạ xin cho biết. Cơng

tử nói “Phách tên Chẳng hề giống”, Lộc ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đối “Bạc đúc Biết làm sao". Cơng tử

[98]cười lớn nói "Quả đúng là Thạch Sùng!” , Lộc khơng hiểu gì cả.

Thì ra cơng tử có con gái tên Huệ Nương, xinh đẹp lại biết chữ, vẫn tìm chỗ gả chồng cho. Đêm

trước nàng mơ thấy một người nói "Chồng ngươi là Thạch Sùng", hỏi ở đâu thì đáp "Ngày mai sẽ rơi

xuống nước", sáng ra kể với cha, mọi người đều lấy làm lạ. Vừa gặp việc Lộc rất hợp với giấc mơ

nên công tử mời vào nhà trong cho phu nhân và đàn bà con gái trong nhà xem mặt. Công tử nghe câu

đối của Lộc rất mừng, nói "Tên phách nhạc là do tiểu nữ đặt ra, nghĩ mãi mà không đối được, nay mới

được câu đối hay, cũng là duyên trời. Ta muốn để cháu làm người nâng khăn sửa túi cho ông, vả lại tệ

xá cũng không thiếu nơi ở, không dám làm phiền phải rước dâu”. Lộc bối rối từ tạ lại lấy cớ mẹ đang

ốm không ở rể được. Công tử bảo cứ về bàn lại rồi sai mã phu thắng ngựa mang áo quần ướt đưa Lộc

về.

Về tới nhà Lộc kể với mẹ, mẹ sợ cho là việc bất tường, từ đó mới biết Ngụy là kẻ hiểm độc nhưng

vì gặp việc dữ mà được điều lành nên cũng khơng đem lòng thù ốn, chỉ khun con nên xa lánh đừng

giao thiệp với y nữa mà thôi. Qua vài hôm công tử lại cho người đến ngỏ ý với mẹ Lộc, rốt lại bà vẫn

không dám nhận lời, Đại Nương bèn nhận lời rồi nhờ hai bà mối đi nộp sính lễ cho nhà cơng tử.

Khơng bao lâu Lộc tới gởi rể ở nhà công tử, qua năm sau được vào học trường huyện nổi tiếng tài

giỏi. Em vợ dần dần lớn lên, khơng kính trọng anh rể như trước nữa. Lộc tức giận bèn đưa vợ về nhà

mình. Lúc ấy mẹ đã chống gậy đi lại được mấy năm liền nhờ có Đại Nương trơng nom nên nhà cửa

cũng khang trang.

Cô dâu mới đã về, tớ trai tớ gái tấp nập, rõ ra có phong thái đại gia. Ngụy bị tuyệt giao lại càng

ghen ghét, giận không vạch lá tìm sâu gì được để hãm hại, gặp lúc có bọn cướp lớn đang bị truy nã

bèn vu cáo Lộc giấu diếm tiền bạc cho chúng, Lộc bị xử đày ra ngồi cửa ải. Phạm cơng tử đút lót từ

trên tới dưới chỉ xin miễn cho Huệ Nương khỏi bị đi đày, còn ruộng vườn nhà cửa đều bị sung công.May là Đại Nương cầm giấy chia gia tài lên quan cãi lý, bao nhiêu ruộng vườn mới mua thêm đều

đứng tên Phúc nên mẹ con mới được ở n. Lộc nghĩ mình khơng trở về được nữa bèn làm giấy ly hôn

đưa cha vợ rồi lẻ loi lên đường.

Đi được vài ngày tới đất Bắc Đô, vào ăn trong quán, thấy có người ăn mày khép nép ngồi cửa,

mặt mũi rất giống anh mình, ra hỏi thì đúng là anh. Lộc kể chuyện mình, anh em đều buồn thảm. Lộc

mở hành lý chia cho Phúc ít tiền bảo về nhà. Phúc rơi lệ nhận rồi chia tay.

Lộc tới cửa ải được sung làm lính hầu cho tướng qn, vì là học trò yếu ớt nên được giữ việc

biên chép sổ sách, ăn ở chung với đám tôi tớ. Bọn họ hỏi han gia thế, Lộc kể hết, trong bọn có một

người cả kinh nói "Đúng là con ta rồi". Thì ra Cừu Trọng ban đầu bị bọn cướp sai chăn ngựa, về sau

chúng bỏ trốn, Trọng bị bắt đày ra cửa ải làm đầy tớ cho tướng quân. Trọng thuật lại rõ đầu đuôi, cha

con mới nhận ra nhau bèn ơm nhau khóc, mọi người đều mủi lòng. Khơng bao lâu, tướng qn bắt

được vài mươi tên cướp lớn, trong có một tên chính là kẻ trước đây Ngụy vu cáo là bè đảng của Lộc.

Kế lấy lời cung của y xong, hai cha con kêu khóc với tướng quân. Tướng quân dâng sớ rửa oan cho,

vua biết chuyện bèn ra lệnh cho quan địa phương chuộc lại ruộng đất trả lại họ Cừu, cha con đều

mừng rỡ. Lộc hỏi số người trong nhà để tính cách chuộc mình cho cha mới biết từ khi theo hầu tướng

qn Trọng đã hai lần lấy vợ mà khơng có con, lúc ấy lại vừa góa vợ. Lộc bèn sắm sửa hành trang về

quê.

Trước đó Phúc chia tay em về tới nhà, khúm núm sụp lạy xin chịu tội. Đại Nương rước mẹ lên

ngồi nhà trên, cầm gậy hỏi Phúc "Ngươi chịu đánh đòn thì có thể tạm cho ở lại còn khơng thì ruộng

vườn nhà cửa của ngươi đã hết sạch, đây cũng không phải chỗ người xin ăn, mời xéo ngay!". Phúc

khóc lạy xuống đất xin chịu đòn, Đại Nương vứt gậy xuống nói "Cái người đã bán vợ thì ta cũng chẳng

thèm đánh đòn, nhưng án cũ vẫn chưa xóa, nếu tái phạm cứ báo quan thơi!", rồi lập tức cho người qua

báo tin cho họ Khương. Cơ gái họ Khương mắng "Ta là người gì của nhà họ Cừu mà phải báo tin!",

Đại Nương cứ nhắc đi nhắc lại câu ấy để đay nghiến Phúc, Phúc hổ thẹn không dám lên tiếng.

Suốt nửa năm Đại Nương cho Phúc đủ ăn đủ mặc nhưng bắt làm việc như tơi tớ, Phúc cũng làm

lụng khơng hề ốn trách, có giao cho tiền bạc cũng khơng dám bừa bãi. Đại Nương xét thấy khơng có ý

gì khác, bèn thưa với mẹ mời cô gái họ Khương về. Mẹ cho rằng không sao làm nàng hồi tâm lại

được, Đại Nương nói "Khơng phải thế, nếu người ta chịu thờ hai chồng thì đã khơng tự chuốc lấy đau

đớn khổ sở, chứ khơng thể khơng có nỗi uất hận ấy”, rồi dắt em trai qua chịu tội. Ông bà nhạc trách

mắng hết lời, Đại Nương quát bắt Phúc quỳ xuống rồi mới xin gặp mặt cô gái. Mời ba bốn lần nàng

vẫn khăng khăng từ chối không chịu ra, Đại Nương kéo ra thì nàng chỉ mặt Phúc mắng nhiếc. Phúc

thẹn tốt mồ hơi, khơng sao tha thứ được cho mình, bà Khương mới kéo Phúc, bảo đứng lên. Đại

Nương xin cho biết ngày trở về, cơ gái nói "Trước nay chịu ơn chị rất nhiều, nay chị dạy như thế đâu

dám nói gì khác nhưng sợ khơng giữ được khỏi bị bán lần nữa. Vả chăng ân nghĩa đã dứt, còn mặt mũi

nào ăn ở với đứa vơ lại xấu xa ấy nữa? Muốn xin chị cho một chỗ ở riêng, thiếp qua đấy phụng dưỡng

mẹ già còn hơn cạo đầu đi tu là đủ”. Đại Nương nói hộ là Phúc đã ăn năn, hẹn ngày mai qua đón rước

rồi chào về.Sáng hơm sau cho kiệu qua đón cơ gái về, mẹ ra đón ở cổng quỳ lạy, cơ gái cũng sụp lạy khóc lớn.

Đại Nương khuyên lơn an ủi, dọn tiệc ăn mừng, bảo Phúc ngồi cạnh bàn rồi nâng chén rượu nói “Ta

tranh giành khổ sở khơng phải để mưu lợi cho mình. Nay em đã hối lỗi, vợ hiền đã trở về, xin đem sổ

sách giao lại, ta tới tay khơng thì cũng về tay khơng". Vợ chồng đều rời bàn tiệc đứng dậy, nghiêm

trang vái lạy khóc lóc năn nỉ, Đại Nương bèn thơi. Khơng bao lâu lệnh rửa oan về tới, chỉ vài ngày

ruộng vườn nhà cửa lại trở về chủ cũ. Ngụy kinh hãi khơng biết vì sao, tự giận mình khơng còn kế gì

để thi thố. Gặp lúc nhà láng giềng phía tây bị cháy, Ngụy lấy cớ chữa cháy chạy qua, ngầm lấy mồi

rơm đốt nhà Lộc, gió lại thổi mạnh cháy lan gần hết, chỉ còn hai ba gian nhà của Phúc, cả nhà phải ở

chung vào đó ít lâu sau Lộc về, gặp nhau mừng mừng tủi tủi.

Lúc trước Phạm công tử nhận được tờ ly hôn, đem bàn với Huệ Nương, Huệ Nương khóc ròng xé

nát vứt xuống đất, cha chiều ý khơng ép nữa. Lộc về nghe nói nàng chưa cải giá mừng rỡ tới nhà nhạc

gia, công tử biết nhà Lộc vừa bị cháy, mượn giữ ở lại đó nhưng Lộc khơng chịu, cáo từ ra về. May là

Đại Nương còn tiền cất được bèn đem ra sửa nhà, Phúc vác mai đi đào đất đắp nền, đào phải hầm

tiền chôn. Đêm đến cùng em ra đào thì là một cái bể xây bằng đá rộng khoảng một trượng chứa đầy

tiền đồng, nhờ đó mướn thợ xây nhà, lầu gác san sát tráng lệ sánh ngang nhà đại gia. Lộc nhớ ơn tướng

quân, sắp ra ngàn vàng để chuộc cha. Phúc xin đi, nhà bèn cho đầy tớ khỏe mạnh theo hầu. Lộc đón

Huệ Nương về, ít lâu sau cha và anh cùng về, cả nhà vui vẻ tưng bừng.

Đại Nương từ khi về ở nhà mẹ thì cấm con tới thăm để tránh tiếng, nay cha đã về liền quyết ý xin

đi, hai em không nỡ để chị đi. Cha bèn chia gia sản làm ba, con trai hai phần con gái một phần. Đại

Nương từ tạ khơng nhận, hai em rơi nước mắt nói "Hai em khơng có chị thì làm gì có được ngày nay!".

Đại Nương bèn ở lại, sai người gọi con dọn nhà về ở chung. Có người hỏi Đại Nương rằng chị em

khác mẹ sao gắn bó như vậy, Đại Nương đáp "Biết có mẹ mà khơng biết có cha, chỉ có cầm thú mới

thế thơi? Là người sao lại bắt chước giống vật chứ". Phúc và Lộc nghe nói đều chảy nước mắt. Rồi

sai thợ làm nhà cho Đại Nương, cũng rộng lớn như nhà mình.

Ngụy nghĩ hơn mười năm tìm cách gây họa mà hóa ra lại là tạo phúc cho người, rất hổ thẹn áy náy.

Lại ngưỡng mộ họ Cừu giàu có, muốn làm thân bèn lấy cớ mừng Trọng mới về, đưa lễ vật qua mừng.

Phúc muốn từ chối nhưng Trọng không nỡ phật ý bèn nhận gà rượu. Gà có buộc dây vải ở chân, sổng

ra chạy vào bếp, lửa bén vào dây vải, gà nhảy lên đống củi đậu, đám tơi tớ đều nhìn thấy nhưng chưa

để ý. Lát sau đống củi bốc cháy, cả nhà hoảng sợ, may có đơng người nhiều tay xúm lại dập tắt được

ngay nhưng đồ đạc trong bếp đã cháy sạch, anh em đều bảo đồ vật của Ngụy là khơng lành.

Sau đó gặp ngày mừng thọ của Trọng, Ngụy lại biếu con dê, từ chối không được phải buộc dê vào

gốc cây ngồi sân. Đến đêm có đứa tiểu đồng bị tên đầy tớ đánh, tức giận chạy ra gốc cây mở sợi dây

buộc dê tự treo cổ chết. Anh em than rằng “Y làm phúc lại không bằng y gây họa", từ đó tuy Ngụy vẫn

ân cần, nhưng nhà Trọng không dám nhận đến một sợi chỉ, chỉ đối xử với y thật tốt mà thôi. Sau Ngụy

già nghèo khổ phải đi ăn mày, nhà họ Cừu vẫn lấy ơn trả oán, chu cấp cho cái ăn cái mặc.

Dị Sử thị nói: Ơi, tạo vật quả thật rất khơng theo ý người. Càng thù ghét thì càng đem phúc

tới cho, sự gian trá của kẻ kia không thể nói là quá đáng được! Nhưng mong được y thương ukính trọng thì lại gặp tai họa, chẳng cũng lạ ư? Thế mới biết nước suối Đạo Tuyền

vốc thì nhơ bẩn một vốc.[99], vốc một089. Lý Bá Ngôn (Lý Bá Ngôn)

Lý sinh tên Bá Ngôn là người huyện Nghi Thủy (tỉnh Sơn Đông), cương trực can đảm. Chợt mắc

bệnh nặng, người nhà mang thuốc cho uống, Lý từ chối nói “Bệnh của ta khơng phải là thuốc mà chữa

được, vì chức Diêm Vương ở âm ty bị khuyết nên ta tạm đi giữ ấn triện thôi, đừng chôn ta, cứ để đấy

đợi". Hơm ấy Lý chết, thấy có nghi trượng tới đón đi, vào tới một nơi cung điện có người dâng áo

mão Diêm Vương, nha lại đứng hầu rất nghiêm chỉnh.

Trên bàn sổ sách chất đống, có một vụ án là tên Mỗ ở Giang Nam, tính lại bình sinh đã cưỡng

gian tám mươi hai người đàn bà con gái nhà lương thiện, tra xét thì thấy đủ cả chứng cứ không sai, xét

theo luật âm ty phải chịu tội bào lạc. Dưới thềm có cây cột đồng cao tám chín thước, chu vi khoảng

một ơm, ruột rỗng để đổ than lửa vào đó, trong ngồi đều đỏ rực. Đám quỷ tốt lấy chùy sắt có gai

nhọn đánh giải Mỗ tới, bắt giang tay khuỳnh chân trèo lên. Lên tới đỉnh cột thì khói bốc mù mịt, đồng

một tiếng nổ tung ra như ống pháo tre, thân thể rơi xuống, nằm co quắp một hồi mới tỉnh lại. Đám quỷ

tốt lại đánh bắt trèo lên, lại nổ ra rơi xuống như lần trước, tới lần thứ ba chỉ còn là một đám khói là là

mặt đất rồi tan ra, khơng sao còn có thể trở thành hình người nữa.

Lại tới một vụ khác, là Vương Mỗ người cùng huyện, bị cha người tỳ nữ kiện là bắt cóc con gái,

Vương vốn là thông gia với sinh. Trước là có một người bán tỳ nữ, Vương biết là y bất chính nhưng

thấy giá hời bèn mua về. Đến lúc ấy Vương bị bạo bệnh chết, hôm sau bạn Vương là Chu lại gặp bên

đường, biết là ma bỏ chạy về nhà, Vương cũng theo vào. Chu sợ hãi ra gặp hỏi định làm gì. Vương

đáp "Phiền ơng xuống làm chứng giùm dưới âm ty", Chu kinh ngạc hỏi làm chứng việc gì, Vương đáp

"Ta mua tỳ nữ theo đúng giá, nay bị vu là bắt cóc, việc này chính ông chứng kiến, xin nói cho một câu

làm tin, không cần nói gì khác". Chu cố từ chối, Vương bỏ ra nói "Sợ chuyện này thì ơng khơng làm

chủ được thôi”.

Không bao lâu quả nhiên Chu chết, cùng bị giải tới Diêm Vương đối chất. Lý thấy Vương trong

lòng ngầm có ý thiên vị, chợt trên nóc điện có ngọn lửa bùng lên, rường cột cháy phùng phừng, Lý cả

sợ đứng bật dậy, viên lại ngầm bước tới sau lưng nói "Âm ty khơng phải như dương thế, khơng thể có

một chút ý niệm riêng tư, xin ơng bỏ ngay ý ấy thì lửa sẽ tự tắt". Lý bèn ngưng thần gạt bỏ tạp niệm,

ngọn lửa tắt ngay. Kế hỏi cung, vương và cha người tỳ nữ tranh cãi không thơi, hỏi Chu thì Chu cứ

theo sự thật thưa lên. Vương bị kết án cố ý phạm tội, phạt đánh gậy, đánh xong Lý sai đem cả về cho

hồi sinh. Vương và Chu đều chết ba ngày rồi sống lại.

Lý xét việc xong, có xe kiệu đưa về, giữa đường gặp một bọn vài trăm người sứt đầu cụt chân

nằm rạp dưới đất van xin. Lý dừng xe hỏi thì là ma quỷ chết xa quê muốn trở về nhưng sợ dọc đường

bị ngăn trở, xin dẫn đường cho. Lý nói "Ta coi việc Diêm Vương chỉ có ba ngày, nay đã thôi giữ chức,

làm sao giúp được". Đám ma nói "Hồ sinh ở thơn nam sắp lập đàn chay tế độ, xin ơng nói giùm", Lý

ưng thuận. Về tới nhà thì tùy tùng đều quay đi, Lý mới sống lại.

Hồ sinh tự Thủy Tâm chơi thân với Lý, nghe nói Lý sống lại bèn tới thăm, Lý hỏi ngay lúc nào mởđàn chay. Hồ kinh ngạc nói "Sau cơn binh lửa, ta may mà vợ con được vô sự, hơm trước bàn với bà

nó định làm điều tâm nguyện ấy nhưng chưa từng nói với một ai, sao ơng biết được?". Lý kể lại mọi

chuyện, Hồ than "Một câu vừa thốt ra trong phòng kín mà đã đồn đại khắp chốn u minh, thật đáng sợ!",

rồi cung kính nhận lời mà về.

Hơm sau Lý qua nhà Vương, Vương còn nằm bệnh, thấy Lý vào lập tức kính cẩn đứng lên tạ ơn đã

che chở giúp đỡ cho. Lý nói "Pháp luật khơng thể nương nhẹ tha thứ gì cả, nay ơng may vẫn khơng sao

chứ?". Vương đáp "Nay thì khơng bị gì khác, chỉ những chỗ bị đánh thì làm mủ thôi”. Hơn hai mươi

ngày sau mới lành hẳn, thịt thối ở mơng rụng ra, còn lại những vết sẹo như lằn gậy in xuống vậy.

Dị Sử thị nói: Hình phạt dưới âm ty còn thảm độc hơn trên dương thế, khiển trách cũng nặng

nề hơn, nhưng không ai can thiệp xin xỏ gì được nên kẻ chịu hình phạt thảm khốc cũng khơng hờn

ốn. Ai dám nói nơi mộ huyệt khơng có ánh sáng mặt trời? Ta chỉ hờn khơng có ngọn lửa nào thiêu

đốt sảnh đường trị dân trên dương thế mà thôi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cừu Đại Nương (Cừu Đại Nương)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×