Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đại Nam (Đại Nam)

Đại Nam (Đại Nam)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trên đường có hai khách bn vải đi Phúc Thanh (tỉnh thành Phúc Kiến) rủ đi cùng. Đi được vài

ngày, họ nhìn thấy tiền trong túi Đại Nam bèn đưa tới chỗ vắng trói tay chân cướp sạch rồi bỏ đi. Gặp

lúc có ơng Trần người huyện Vĩnh Phúc (tỉnh Tứ Xuyên) đi ngang đó cởi trói cho chở về nhà. Nhà

Trần giàu có, khách bn các trấn trong vùng phần lớn đều xuất thân từ nhà ơng. Ơng dặn các khách

buôn Nam Bắc hỏi giùm tin Hề, giữ Đại Nam lại cho học với các con mình. Đại Nam bèn ở lại không

đi đâu nữa, nên quê càng xa, tin nhà càng vắng.

Hà Chiêu Dung sống cô đơn ba bốn năm, Thân thị chu cấp ít đi, ép phải tái giá nhưng Hà tự làm

lụng mà sống, không chịu đổi lòng. Thân bán bừa cho một khách bn ở Trùng Khánh (tỉnh Tứ

Xuyên), người ấy bắt cóc Hà mang đi. Đến đêm Hà lấy dao tự cứa cổ, người khách buôn không dám

ép, chờ vết thương lành bán lại cho một khách bn ở Diêm Đình. Tới Diêm Đình, Hà tự rạch bụng

thấy cả ruột gan, người khách buôn sợ bó thuốc cho, khi lành rồi Hà chỉ xin cho làm ni cơ. Người

khách bn nói "Ta có người bạn bn khơng có ngọc hành thường muốn tìm một người để may vá, ở

với y cũng như làm ni cơ, mà cũng có thể bù lại cho ta ít tiền", Hà nghe theo. Người khách buôn cho

kiệu đưa đi, tới cửa chủ nhân bước ra thì là Hề sinh. Nguyên Hề đã bỏ nghiệp nho đi buôn, người

khách buôn thấy khơng có vợ nên đem Hà tặng cho. Hai người gặp nhau kinh ngạc đau xót, cùng kể nỗi

khổ, Hề mới biết là có con trai đi tìm cha chưa về. Hề bèn nhờ các quán trọ dò hỏi tin tức Đại Nam,

còn Chiêu Dung từ chỗ là thiếp trở thành chính thất.

Nhưng nàng trải nhiều tai nạn nên đau yếu lắm bệnh không làm được việc nhà, bèn khuyên chồng

lấy vợ lẽ. Hề nhớ lại tai họa trước đây nên khơng nghe, Hà nói "Nếu thiếp là kẻ tranh giành nơi

giường chiếu thì mấy năm nay đã theo người sinh con rồi, làm sao còn đồn tụ với chàng như hôm

nay! Vả lại việc người ta đối xử với mình nay còn thầm đau trong lòng, lẽ nào mình lại đối xử như thế

với người khác". Hề bèn dặn bạn khách buôn mua cho một người thiếp già hơn ba mươi tuổi. Qua nửa

năm, khách quả mua được người về, vào tới cửa thì ra là Thân thị, ai cũng lạ lùng kinh sợ. Trước đó

Thân thị ở một mình thêm được hơn năm thì anh là Bao khuyên tái giá. Thân nghe theo, duy ruộng

nương thì bị họ hàng nhà chồng cản trở không cho bán, liền bán các vật dùng được mấy trăm lượng

vàng về nhà anh ở. Có người khách bn ở huyện Bảo Ninh (tỉnh Tứ Xun) nghe nói có nhiều của hồi

mơn bèn đút lót nhiều tiền cho Bao để lừa cưới. Nhưng người khách bn già nua khơng còn sức làm

đàn ơng, Thân ốn anh khơng chịu ở n, hết thắt cổ lại nhảy xuống giếng, phiền nhiễu không chịu nổi.

Người khách bn giận, lục sốt tiền bạc lấy hết, định đem bán làm thiếp, nhưng ai nghe cũng chê đã

quá ba mươi rồi.

Người khách buôn đi Quỳ Châu đưa Thân cùng đi, người bạn buôn với Hề gặp bèn mua về. Thân

gặp mặt Hề thì vừa thẹn thùng sợ sệt khơng nói một câu. Hề hỏi người bạn bn biết rõ đầu đi bèn

nói "Nếu gặp được người đàn ơng mạnh khỏe thì đã ở lại Bảo Ninh, đâu có gặp nhau ở đây, cũng là số

trời. Nhưng nay ta mua thiếp chứ không phải cưới vợ, nên cứ vào lạy Chiêu Dung cho đúng lễ vợ cả

vợ bé đã”. Thân lấy làm nhục, Hề nói "Trước kia ngươi làm vợ cả thì sao?". Hà khun thơi nhưng Hề

khơng chịu, cầm gậy đe dọa cưỡng ép, Thân bất đắc dĩ phải lạy, nhưng trước sau vẫn không chịu hầu

hạ, chỉ làm lụng ở phòng khác. Hà đều bỏ qua hết, cũng không nỡ xét nét siêng năng hay lười biếng.Hề cứ chuyện trò yến ẩm với Chiêu Dung là gọi Thân thị tới hầu hạ bên cạnh, Hà muốn sai tỳ nữ thay

nhưng không nghe. Gặp lúc ông Trần Tự Tông tới làm Huyện lệnh Diêm Đình, Hề có việc tranh chấp

nhỏ với người làng, họ bèn kiện Hề tội bắt vợ cả làm vợ lẽ, Trần thét đuổi ra.

Hề mừng ca ngợi ông với Hà. Một đêm đã khuya, đứa hầu nhỏ gõ cửa vào bẩm quan huyện tới. Hề

hoảng sợ vội tìm áo mũ thì quan đã tới cửa phòng, lại càng sợ khơng biết làm gì. Hà nhìn kỹ, vội bước

ra nói "Con ta đây mà" rồi bật khóc, Trần bèn lạy phục xuống đất khóc nức nở, té ra Đại Nam lấy họ

ông Trần nay đã làm quan. Lúc trước từ kinh tới đi vòng qua quê cũ mới biết hai mẹ đều đã cải giá,

trong lòng đau xót. Họ hàng biết Đại Nam đã làm quan liền trả lại ruộng vườn nhà cửa, Đại Nam cho

đầy tớ ở lại sửa sang xây cất đợi ngày cha về. Kế được bổ nhiệm ở Diêm Đình, lại muốn bỏ quan tìm

cha, ơng Trần hết sức khun can. Vừa gặp lúc có người thầy bói bèn xin một quẻ, thầy bói nói "Nhỏ

làm lớn, dưới thành trên, tìm trống được mái, tìm một được hai, làm quan rất tốt". Trần bèn đi nhậm

chức, vì khơng tìm được cha nên làm quan không uống rượu ăn mặn.

Hôm ấy nhận được đơn kiện của người làng thấy nói đến họ Hề có ý ngờ, ngầm sai tớ gái dò hỏi

thì quả là cha. Bèn nhân lúc đêm tối vi hành, gặp mẹ càng tin thầy bói tài giỏi. Lúc ra về dặn đừng tiết

lộ, đưa ra hai trăm lượng vàng, bảo cha sửa soạn về quê. Cha về tới nơi thì nhà của mới mẻ, nuôi

thêm người hầu ngựa cưỡi, nghiễm nhiên là một đại gia. Thân thị thấy Đại Nam sang giàu càng hổ

thẹn, anh là Bao biết được, kiện lên quan giành lại ngôi vợ cả cho em. Quan xét được sự thật, giận nói

"Đã tham của khuyên em tái giá, bỏ Hề lấy chồng hai lần rồi, lại còn mặt mũi tranh giành cả lẻ như

xưa à?", rồi sai đánh Bao thật đau. Từ đó danh phận rõ ràng, Thân coi Hà như em, Hà cũng coi Thân

như chị, thức ăn cái mặc đều chia cho. Thân lúc đầu vẫn sợ Hà trả thù, đến lúc ấy càng thẹn thùng hối

hận. Hề cũng bỏ qua lỗi trước, cho người nhà gọi Thân là Thái mẫu, chỉ không được phong tặng thơi.

Dị Sử thị nói: Làm cho chúng sinh điên đảo khơng biết đâu mà bàn, đó là sự khéo léo của tạo

hóa vậy. Hề sinh khơng thể sống được với vợ và thiếp thì chỉ là một người tầm thường thơi, nếu

khơng có mẹ hiền con thảo thì làm sao có được sự hội ngộ kỳ lạ, ngồi không mà hưởng phúc đến

trọn đời như vậy.052. Thạch Thanh Hư (Thạch Thanh Hư)

Hình Vân Phi người phủ Thuận Thiên thích đá, thấy đá đẹp là mua ngay khơng tiếc tiền. Tình cờ

đánh cá ở sơng thấy có vật vướng vào lưới, lặn xuống gở thì được tảng đá bề ngang khoảng một thước,

bốn mặt lóng lánh lởm chởm như núi non rất đẹp, mừng như được ngọc báu, lấy gỗ đàn hương tía

chạm thành cái đế bày trên bàn. Mỗi khi trời sắp mưa thì các lỗ sinh mây, nhìn xa như bơng bay phơ

phất.

Có nhà thế hào Mỗ tới xin xem, nhìn thấy cướp ln, đưa cho tên đầy tớ khỏe mạnh vác rồi quất

ngựa đi mất. Hình khơng làm gì được, chỉ biết giẫm chân căm tức mà thôi. Tên đầy tớ vác đá tới bờ

sông nghỉ vai ở trên cầu, chợt tuột tay, đá rớt xuống sông. Nhà thế hào giận đánh đầy tớ rồi bỏ tiền

th người giỏi lặn tìm đủ cách mò lên mà vẫn khơng thấy, bèn treo tiền thưởng cho ai mò được rồi đi.

Từ đó người mò đá hàng ngày kéo tới đầy sơng mà khơng ai lấy được. Sau Hình tới chỗ đá rơi,

nhìn sơng than thở thì thấy nước trong suốt, đá vẫn ở dưới đó. Hình cả mừng cởi áo lặn xuống ôm lên,

cái đế gỗ đàn vẫn còn. Về nhà khơng bày ở phòng khách nữa, dọn sạch phòng ngủ đặt ở đó.

Một hơm có ơng già gõ cửa xin xem, Hình nói thác rằng mất đã lâu. Ơng già cười nói "Khơng phải

ở phòng khách sao?”. Hình bèn mời vào phòng khách để chứng tỏ là khơng có, vào tới thì thấy tảng đá

bày trên ghế, kinh ngạc đớ lưỡi. Ơng già xoa tảng đá nói "Đây là vật cũ của nhà ta bị mất đã lâu, vẫn

còn ở đây à? Nay đã thấy xin cho lại". Hình cuống q bèn cãi nói của mình, ơng già cười hỏi "Đã là

của nhà ơng thì lấy gì làm bằng?” Hình khơng sao trả lời. Ơng già nói “Ta thì biết rõ lắm, trước sau có

tất cả chín mươi hai lỗ, trong lỗ lớn có năm chữ Thanh Hư thiên thạch cung (Đá trời cung Thanh

Hư)”. Hình nhìn kỹ quả trong lỗ có hàng chữ nhỏ như hạt gạo, cố nhìn mới đọc được, lại đếm số lỗ thì

đúng như ơng già nói. Hình khơng đáp được, chỉ giữ khơng chịu đưa ơng già cười nói "Vật của nhà ai

mà ơng đòi làm chủ?" rồi chào ra.

Hình đưa ra tới cổng, quay vào thì đá đã đâu mất. Cả kinh nghi là ông già lấy, vội đuổi theo thì

thấy ơng thong thả đi cũng chưa xa, Hình chạy theo níu áo van xin. Ơng già nói “Lạ chưa, tảng đá to cả

thước, ai mà giấu được trong tay áo?". Hình biết là thần, cố kéo về nhà, quỳ xuống năn nỉ. Ơng già bèn

hỏi "Đá đó thật là của ơng hay của ta?”. Hình đáp "Quả là của ơng, chỉ xin ơng dứt tình mà cho thơi”.

Ơng già nói "Nếu thế thì đá vẫn ở đấy", Hình vào phòng ngủ thì đá vẫn ở chỗ cũ.

Ơng già nói “Vật quý trên đời nên để cho người biết quý. Tảng đá này có thể tự chọn chủ, ta cũng

mừng. Nhưng nó vội xuất hiện, ra đời sớm thì ma kiếp chưa trừ, ta thật muốn mang đi, ba năm nữa

mới đem tặng ơng. Nếu muốn giữ nó ngay thì phải giảm thọ ba năm nó mới làm bạn với ơng mãi được,

ơng có chịu khơng?”. Hình đáp chịu, ơng già bèn lấy hai ngón tay miết lên một cái lỗ, cái lỗ mềm như

bùn, theo ngón tay vít kín lại, lần lượt vít ba lỗ. Ơng già nói "Số lỗ trên đá là số tuổi thọ của ông", rồi

chào đi. Hình cố giữ lại nhưng ơng nhất định chối từ, Hình hỏi họ tên cũng khơng nói, ra đi ngay.

Hơn năm sau, Hình có việc đi vắng, đêm có kẻ trộm vào phòng, khơng lấy vật gì mà chỉ trộm tảng

đá mang đi. Hình về buồn bã tưởng chết, dò hỏi th tìm nhưng khơng thấy manh mối. Vài năm sau tìnhcờ vào chùa Báo Quốc, thấy có người bán đá, tới gần xem thì là vật cũ bèn nhận của mình. Người bán

đá khơng chịu, nhân vác đá lên quan. Quan hỏi ”Lấy gì làm bằng?”, người bán đá nói đúng số lỗ. Hình

hỏi còn gì khác khơng thì khơng nói được. Hình bèn nói năm chữ trong lỗ và ba vết ngón tay, việc liền

rõ ràng. Quan định phạt đòn người bán đá, người ấy khai mua ở chợ mất hai mươi lượng vàng, quan

bèn tha. Hình mang được đá về, lấy gấm bọc lại cất vào rương, thỉnh thoảng lấy ra ngắm thì đốt trầm

trước rồi mới đem ra.

Có quan Thượng thư nọ đem một trăm lượng vàng tới mua nhưng Hình thì vạn lượng vàng cũng

không bán. Thượng thư tức giận ngầm lấy việc khác hãm hại, Hình bị bắt, vợ con cầm ruộng bán vườn

chạy vạy, Thượng thư sai người bắn tin cho con Hình là muốn lấy đá. Con thưa lại, Hình nói thà chết

chứ không chịu mất đá. Vợ bàn riêng với con đem đá dâng Thượng thư, Hình ra khỏi ngục mới biết,

chửi vợ đánh con, nhiều lần thắt cổ tự tử nhưng người nhà đều biết cứu thoát. Một đêm mơ thấy một

người đàn ông tới, tự xưng là Thạch Thanh Hư, nói với Hình rằng "Đừng buồn, chỉ tạm xa ông hơn

một năm thôi. Mờ sáng ngày hai mươi tháng tám sang năm cứ đem hai quan tiền tới cửa Hải Đại chuộc

về".

Hình mừng rỡ ghi lại ngày tháng cẩn thận, mà tảng đá trong nhà Thượng thư cũng không sinh mây

nữa, dần dần cũng không quý trọng lắm. Năm sau Thượng thư có tội bị cách chức, kế chết. Đúng ngày

hẹn Hình tới cửa Hải Đại thì gia nhân Thượng thư ăn cắp đá ra đang tìm người để bán, Hình bèn bỏ ra

hai quan mua về.

Về sau Hình sống đến tám mươi chín tuổi, tự sắm sửa quan qch, dặn con hễ mình chết thì chơn

đá theo. Kế chết, con theo lời chôn đá vào trong mộ. Khoảng nửa năm kẻ trộm đào mộ lấy đá đi, con

Hình biết nhưng khơng có cách nào đòi được. Qua hai ba hôm dắt dầy tớ đi trên đường chợt thấy hai

người mồ hôi nhễ nhại chạy theo, ngẩng lên khơng cầu khẩn "Hình tiên sinh tha cho bọn ta đi, hai đứa

lấy đá chẳng qua bán được bốn lượng bạc thơi”, liền bắt trói đưa lên quan, quan hỏi liền nhận tội

ngay. Hỏi đá thì họ khai là bán cho họ Cung, bèn lấy lên. Quan nhìn thấy rất thích, muốn chiếm lấy bèn

sai cất vào kho. Viên lại vừa bưng đi thì đá chợt rơi xuống đất vỡ làm mấy mươi mảnh, ai cũng hoảng

sợ. Quan cho cùm kẹp hai tên trộm thật đau rồi tha ra. Con Hình nhặt các mảnh đá đem chơn vào mộ

cha như cũ.

Dị Sử thị nói: Vật kỳ lạ chỉ mang họa tới, thế mà muốn đổi mạng sống lấy vật, cũng thật là si

mê quá đáng. Nhưng rốt lại đá lại cùng người có thủy có chung, ai nói rằng đá vơ tình? Người

xưa nói "Kẻ sĩ chết cho người biết mình", thì khơng phải là sai. Đá còn như thế, huống chi là

người sao!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đại Nam (Đại Nam)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×