Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Xảo Nương (Xảo Nương)

Xảo Nương (Xảo Nương)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đứa tỳ nữ đứng trước giường nhìn chằm chằm, nàng nói "Gọi y dậy bảo đi đi!". Sinh nghe thế

càng thêm xấu hổ, lại lo đêm hôm tối tăm không biết đi đâu. Đang nghĩ ngợi thì một người đàn bà đẩy

cửa bước vào, đứa tỳ nữ nói “Cơ Hoa đã về”. Sinh hé mắt nhìn trộm thấy bà ta tuổi khoảng năm mươi

nhưng còn phong vận. Bà thấy cơ gái chưa ngủ liền hỏi duyên cớ, nàng chưa đáp, lại thấy trên giường

có người nằm, bèn hỏi ai nằm cùng giường. Đứa tỳ nữ đáp thay là lúc tối có một chàng trai tới xin ngủ

nhờ, bà ta cười nói “Khơng biết là Xảo Nương vui đuốc hoa” Chợt thấy cơ gái nước mắt chưa khơ, bà

giật mình nói “Đêm hợp cẩn mà buồn khóc thì khơng hợp, khơng lẽ lang quân thô bạo sao?”. Cô gái

không đáp, càng thêm buồn bã.

Người đàn bà định kéo áo ra nhìn sinh, vừa kéo thì lá thư rơi ra giường, bà ta cầm lấy nhìn rồi

hoảng sợ nói "Có lẽ là chữ con gái ta” kế mở đọc rồi thở dài. Cô gái hỏi, bà ta đáp “Đây là thư của

con Ba báo tin chàng Ngơ chồng nó đã chết, nay nó trơ trọi khơng nơi nương tựa, biết làm thế nào".

Cơ gái nói “Y có nói là đưa thư giúp ai đó, may mà ta chưa đuổi đi". Bà già gọi sinh dậy, hỏi rõ

nguyên ủy lá thư, sinh kể rõ, bà nói "Làm phiền lặn lội xa xơi, biết lấy gì báo đáp”. Lại ngắm kỹ sinh

rồi cười hỏi sao lại làm trái ý Xảo Nương, sinh đáp không biết mình có tội gì. Bà lại hỏi cơ gái, nàng

than "Chỉ thương cho mình lúc sống lấy phải thằng chồng liệt dương, khi chết lại ngủ với đứa bị thiến,

vì thế mà buồn thơi”.

Bà già nhìn sinh nói “Chú nhỏ thơng minh lanh lợi này là trống mà hóa ra lại là mái sao? Đây là

khách của ta, không nên làm lụy người ta lâu”. Liền dẫn sinh qua phòng phía đơng, sờ xuống đũng

quần khám rồi cười nói “Chẳng trách Xảo Nương lại khóc lóc. Nhưng may vẫn có cuống rễ, còn chữa

được". Bèn khêu đèn tìm khắp rương hòm lấy ra một viên thuốc màu đen trao cho sinh bảo nuốt ngay,

lại dặn nhỏ rằng đừng cử động, rồi đi ra. Sinh nằm một mình nghĩ ngợi khơng biết thuốc chữa bệnh gì.

Khoảng canh năm tỉnh dậy, thấy dưới rốn có một luồng hơi nóng xơng thẳng vào chỗ kín, lại lủng lẳng

như có vật gì treo giữa hai đùi, tự sờ xem thì mình đã là đàn ơng hẳn hoi, trong lòng mừng qnh như

[37]vị quan chợt được ban cửu tích.

Khi ngồi song cửa sổ đã sáng thì người đàn bà bước vào đem bánh hấp cho sinh, dặn cố ngồi n

rồi khóa cửa ra ngồi nói với Xảo Nương "Y vất vả mang thư tới, hãy giữ lại gọi Tam Nương về cho

nó kết nghĩa chị em, nên phải đóng cửa cho người ta khỏi buồn chán” kế ra cửa đi. Sinh quanh quẩn

trong phòng buồn quá, cứ tới khe cửa nhìn ra như con chim ngóng ra ngồi lồng, nhìn thấy Xảo Nương

cũng muốn gọi để nói rõ sự tình, nhưng thẹn vì khó nói lại thơi. Chờ đến khuya người đàn bà mới dẫn

con gái về, mở cửa nói "Để lang quân buồn chết mất rồi. Tam Nương vào cám ơn đi". Cô gái gặp trên

đường trước kia rụt rè bước vào khép nép nhìn sinh, người đàn bà bảo gọi nhau bằng anh em. Xảo

Nương cười nói "Gọi là chị em gái cũng được”. Rồi cùng ra phòng khách ngồi quây quần uống rượu.

Uống được một lúc, Xảo Nương hỏi đùa người hoạn thấy sắc có động lòng khơng, sinh đáp

“Người q khơng qn giày, người lòa khơng qn ngó” mọi người cười rộ. Xảo Nương vì Tam

Nương đi đường mệt nhọc ép phải đi nghỉ. Người đàn bà quay nhìn Tam Nương bảo nằm chung với

sinh. Tam Nương đỏ bừng mặt khơng chịu. Người đàn bà nói “Đây là trượng phu đội khăn mặc yếm

thơi, sợ gì chứ?”. Rồi giục hai người đi ngủ, ngầm dặn sinh rằng "Trong thì làm rể nhưng ngoài làmcon ta là được". Sinh mừng rỡ, nắm tay nàng dắt lên giường, dao sắc mới mài đem thử lần đầu, khối

trá thế nào có thể biết rõ. Kế hỏi Xảo Nương là ai, cô gái đáp “Là ma đấy. Tài sắc vô song nhưng số

mệnh lận đận, lấy tiểu lang nhà họ Mao bị liệt dương, mười tám tuổi đầu vẫn chẳng ra con người nên

ấm ức không vui, ôm hận mà chết”. Sinh thất kinh, ngờ Tam Nương cũng là ma. Nàng nói “Nói thật với

chàng, thiếp không phải là ma mà là hồ. Xảo Nương sống lẻ loi một mình mà mẹ con thiếp khơng có

nhà nên tới ở nhờ". Sinh rất kinh ngạc, nàng nói “Đừng sợ, tuy là ma là hồ, nhưng khơng gây họa cho

nhau đâu”.

Từ đó hàng ngày thường cùng nhau chuyện trò yến ẩm, sinh tuy biết Xảo Nương khơng phải là

người nhưng lòng vẫn u mến nhan sắc, chỉ hận khơng có dịp tự hiến thân. Sinh học hành uẩn súc,

giỏi đùa cợt pha trò, nên Xảo Nương rất thương mến. Một hôm mẹ con họ Hoa đi vắng, lại đóng cửa

nhốt sinh trong phòng. Sinh buồn bực đi loanh quanh rồi đứng cách vách gọi Xảo Nương. Xảo Nương

sai tỳ nữ lấy chìa khóa thử mấy lần thì cửa mở, sinh ghé tai xin gặp riêng. Xảo Nương bảo tỳ nữ đi ra,

sinh liền kéo nàng lên giường nằm sát vào. Nàng đùa đưa tay sờ xuống phía dưới rốn nói “Tiếc thay,

chỗ này lại thiếu mất rồi” Chưa dứt lời thì tay vớ phải một nắm, giật mình nói “Sao trước vắng vẻ mà

chợt đã bấy nhiêu thế?” Sinh cười đáp “Trước thấy người xấu hổ nên rụt lại, nay bị phỉ báng không

chịu nổi nên làm con ếch tức giận phình ra đấy thơi” rồi cùng nhau giao hoan.

Xong xi nàng căm tức nói "Nay mới biết vì sao đóng cửa. Trước đây mẹ con họ lênh đênh

không nhà, đã nhường nhà cho ở, Tam Nương theo học thêu thùa thiếp cũng không từng giấu diếm gì,

mà lại ganh ghét như thế” Sinh kể thật mọi chuyện để khuyên giải nhưng Xảo Nương vẫn hậm hực.

Sinh nói “Phải giữ kín đấy, Hoa Cơ dặn ta kỹ lắm". Chưa dứt lời thì Hoa Cơ đã đẩy cửa bước vào,

hai người vội vàng nhỏm dậy. Hoa Cô trừng mắt hỏi ai mở cửa, Xảo Nương cười nhận là mình. Hoa

Cơ càng tức giận, qt mắng khơng thơi. Xảo Nương nhếch mép cười nói "Bà già này thật là buồn

cười, là trượng phu đội khăn mặc yếm mà thế à?” Tam Nương thấy mẹ và Xảo Nương cứ khích bác

nhau, lấy làm áy náy bèn đứng ra can ngăn, đôi bên mới đổi giận làm lành. Xảo Nương lời lẽ dẫu gay

gắt nhưng từ đó đã nhún mình chiều chuộng Tam Nương, chỉ vì Hoa Cơ ngày đêm ráo riết canh giữ

nên đơi lòng khơng sao bày tỏ, chỉ biết liếc mắt gởi tình mà thơi.

Một hơm Hoa Cơ nói với sinh “Cả hai chị em nó đều đã hầu hạ chàng, nhưng sống ở đây không

phải là hay, chàng nên về trình với cha mẹ để sớm tính chuyện trăm năm", rồi sắm sửa hành trang giục

sinh lên đường. Hai cơ gái nhìn nhau buồn rầu, mà Xảo Nương càng như khơng chịu nổi, nước mắt

chảy ròng ròng khơng dứt. Hoa Cơ ngăn họ lại rồi đưa sinh ra, tới ngồi cổng thì nhà cửa đã biến mất

cả, chỉ thấy một ngôi mộ hoang. Hoa Cô đưa sinh lên thuyền, nói “Chàng đi rồi lão thân cũng sẽ dắt

hai con gái tới ngụ ở quý huyện, nếu khơng qn dun cũ thì xin ở trong khu vườn hoang nhà họ Lý

đợi làm lễ nghênh hôn” sinh bèn trở về.

Lúc ấy ơng Phó tìm kiếm con trai khơng được đang nóng ruột lo lắng, thấy con về vơ cùng mừng

rỡ. Sinh kể lại vắn tắt đầu đi, nói cả việc họ Hoa hẹn ước. Cha nói “Lời yêu quái làm sao tin được.

Ngươi sở dĩ sống sót về được là nhờ bị tật nguyền, khơng thì chết rồi”. Sinh đáp "Họ tuy khác lồi

nhưng tình nghĩa cũng như người, lại thơng minh xinh đẹp, có cưới cũng khơng sợ họ hàng làng xómchê cười". Cha khơng đáp chỉ cười nhạt, sinh bèn lui ra. Nhưng ngứa nghề không chịu ở yên, bèn tư

thông với đứa tỳ nữ, dần dần giữa ban ngày cũng công nhiên hành dâm, cố ý cho cha mẹ biết. Một hôm

bị đứa tỳ nữ nhỏ nhìn trộm thấy chạy vào báo với mẹ, mẹ khơng tin tới xem mới giật mình, gọi đứa tỳ

nữ hỏi kỹ mới biết rõ. Bà mừng quá gặp ai cũng rêu rao để tỏ ra là con mình khơng có tật, định hỏi

cưới con nhà thế gia. Sinh thưa riêng với mẹ là khơng phải nhà họ Hoa thì khơng cưới, mẹ nói “Trên

đời thiếu gì gái đẹp, cần gì phải cưới u ma". Sinh nói "Con mà khơng gặp Hoa Cơ thì đâu biết được

mùi đời, phụ bạc họ khơng hay đâu”.

Ơng Phó nghe lời, cho một người tớ trai và một vú già tới dò xem. Họ ra khỏi cửa Đơng bốn năm

dặm tìm được khu vườn hoang của nhà họ Lý, thấy trong đám tre trúc bên chỗ tường thấp đổ nát có làn

khói bốc lên. Bà vú trèo qua tường đi thẳng tới cửa thì thấy mẹ con đang quét tước dọn dẹp như có ý

chờ ai. Bà vú vái chào thưa lời chủ dặn, nhìn thấy Tam Nương thì giật mình nói "Đây là bà chủ nhỏ

của nhà ta sao? Ta nhìn thấy còn thương, không trách công tử cứ đêm ngày nhớ nhung” Hỏi tới cơ chị,

Hoa Cơ thở dài than "Đó là con gái nuôi của ta, ba hôm trước đây bị bạo bệnh chết rồi” Nhân đem

rượu thịt ra thết đãi. Bà vú và người tớ trai về kể rõ dung mạo cử chỉ của Tam Nương, ơng bà Phó đều

vui mừng. Sau cùng mới báo tin Xảo Nương mất, sinh đau xót rơm rớm nước mắt. Đêm rước dâu sinh

gặp Hoa Cơ đích thân hỏi lại, Hoa Cơ cười đáp “Đã đầu thai ở đất Bắc rồi”, sinh than thở hồi lâu.

Cưới Tam Nương rồi mà vẫn không sao quên được Xảo Nương, cứ nghe có ai ở Quỳnh Châu tới đều

cho gọi tới hỏi chuyện.

Có người nói dưới mộ nàng họ Tần đêm đêm có tiếng ma khóc, sinh lấy làm lạ vào nói với Tam

Nương. Tam Nương trầm ngâm hồi lâu rồi sa nước mắt nói "Em phụ chị rồi!". Sinh gạn hỏi, nàng cười

đáp “Lúc mẹ con thiếp đi thật khơng có nói cho chị ấy biết, tiếng kêu khóc đó chắc là của chị ấy thơi.

Trước đã định nói thật với chàng, nhưng lại sợ phơi bày lỗi của mẹ” Sinh nghe thế buồn xong lại vui,

lập tức sai sắp sửa xe kiệu ngày đêm đi gấp tới mộ nàng, gõ vào bia mộ gọi to "Xảo Nương! Xảo

Nương! Ta ở đây!". Giây lát thấy cô gái bế một đứa nhỏ từ mộ bước ra, mắt nhìn ai ốn khơng thơi,

sinh cũng rơi lệ. Sờ vào bọc hỏi con ai, Xảo Nương đáp “Đây là cái mầm oan nghiệt của chàng để lại

đấy, được ba ngày rồi”. Sinh nói “Lầm nghe lời Hoa Cơ khiến mẹ con phải ôm mối lo dưới đất, tội

thật không tha được”.

Rồi cùng lên xe vượt biển về, bế con vào thưa với mẹ. Mẹ nhìn đứa nhỏ thấy khơi ngơ khỏe mạnh

không giống ma quỷ càng vui mừng. Hai nàng sống hòa thuận, thờ cha mẹ chồng rất có hiếu. Về sau

ơng Phó bị bệnh, mời thầy thuốc tới, Xảo Nương nói "Bệnh khơng làm gì được nữa, vì hồn đã lìa khỏi

xác”, rồi đơn đốc lo đồ táng liệm, vừa xong thì ơng mất. Đứa nhỏ lớn lên rất giống cha mà còn thơng

minh hơn, mười bốn tuổi đã vào học trường huyện. Ông Cao Bưu hiệu Tử Hà tới đất Quảng nghe

chuyện này, nhưng tên làng xóm thì quên mất và không rõ chung cục ra sao.033. Trị Hồ (Phục Hồ)

Thái sử Mỗ bị hồ quấy phá bệnh nặng, cầu đảo hết cách vẫn không khỏi phải xin nghỉ quan về

làng, nghĩ rằng có thể trốn được. Song trên đường về vẫn bị hồ theo, sợ hãi lắm mà khơng biết làm

sao. Một hơm tới ngồi huyện Trác Mơn (tỉnh Hà Bắc), nghe nói có người thầy thuốc tự xưng có thể trị

được hồ. Thái sử bèn tìm tới xin thuốc, thì ra là loại thuốc dùng vào việc trong phòng. Bèn lập tức

uống vào, tối đến ngủ với hồ, mạnh mẽ lợi hại vô cùng. Hồ run sợ nài nỉ xin thôi, nhưng ông không

nghe, càng làm bạo hơn, hồ vùng vẫy lăn lộn mãi vẫn không giật ra được. Lát sau im bặt, nhìn lại thì

đã hiện nguyên hình là hồ mà chết rồi.

[38]Mỗ ở hương ta vốn có sở trường của Lao Ái , thường nói bình sinh chưa được lần nào thật thỏa

mãn. Một đêm ngủ lại ở một quán trọ lẻ loi, chung quanh khơng có hàng xóm, chợt có người con gái

tìm tới, cửa chưa mở đã lọt vào trong phòng. Y biết là hồ, nhưng cũng vui vẻ cùng giao hoan, vừa cởi

quần áo ra đã chọc thẳng vào. Hồ đau quá kêu thét lên, giật ra như chim ưng thoát xiềng nhảy ra cửa

sổ bỏ chạy. Y còn đuổi tới cửa sổ nhìn theo, lấy giọng đùa cợt gọi rất ai oán, nghĩ rằng hồ sẽ quay lại,

nhưng đã chạy biệt tăm. Đó thật là bậc tướng mạnh trị hồ, nếu treo bảng nhận trị hồ thì có thể sống

bằng nghề ấy vậy.034. Ba Vị Tiên (Tam Tiên)

Có người học trò lên Kim Lăng (tỉnh thành Giang Tơ) thi, đi ngang huyện Túc Thiên (tỉnh Giang

Tô) gặp ba vị Tú tài. Cùng nhau trò chuyện, thấy đều khống đạt hơn đời, rất thích bèn mua rượu mời

họ cùng uống. Trong lúc thù tạc, ba người đều xưng tên họ, một là Giới Thu Hành, một là Thường

Phong Lâm, một là Ma Tây Trì. Mê mải chuyện trò với nhau, trời tối lúc nào khơng hay, Giới nói

“Chưa làm phận sự chủ nhà lại được cho uống rượu, theo lẽ rất là không phải. Nhà cỏ cách đây không

xa, xin mời tới đó nghỉ lại". Thường và Ma cũng đứng dậy kéo áo mời mọc, người học trò bèn gọi đầy

tớ cùng đi theo.

Tới chỗ núi phía bắc làng, chợt thấy đình viện, ngồi cổng có dòng nước chảy quanh. Vào bên

trong thì thấy nhà cửa rất sạch sẽ, chủ nhân gọi trẻ thắp đèn, lại sai đưa người đầy tớ đi nghỉ. Ma nói

"Trước vẫn lấy văn chương họp bạn, nay đã gần đến ngày thi, khơng nên bỏ phí đêm đẹp. Xin nghĩ ra

bốn đề bài, mỗi người rút thăm lấy một, làm văn xong hãy uống rượu. Mọi người theo lời, mỗi người

nghĩ ra một đề bài, viết đặt lên bàn, ai rút được đề nào thì tới bàn riêng suy nghĩ mà làm. Chưa hết

canh hai tất cả đều làm xong, đưa cho nhau lần lượt xem. Người học trò đọc văn của ba người rất

khâm phục, bèn chép lại cất đi. Chủ nhân đưa rượu ngon ra mời khách, rót chén lớn uống liên tiếp,

khơng biết say là gì. Khách từ tạ khơng uống nữa, chủ nhân cũng chiều lòng, đưa vào một phòng riêng.

Người học trò say quá, cứ mặc áo mang giày nằm xuống ngủ thẳng.

Đến khi tỉnh dậy thì mặt trời đã mọc cao, nhìn bốn bên chẳng thấy có nhà cửa phòng ốc gì, chỉ có

hai chủ tớ nằm trong hốc núi. Người học trò hoảng sợ vội gọi đầy tớ dậy. Nhìn ra thấy bên cạnh có

một cái động, trong có dòng nước cuồn cuộn chảy ra, ngờ rằng mình nằm mơ, nhưng tìm lại trong bọc

thì ba bài văn chép lại vẫn còn. Xuống tới dưới núi hỏi dân ở đó, mới biết đó là động Tam tiên, trong

động có ba con vật là cua, rắn và ễnh ương rất linh thiêng, hay ra ngồi chơi, thỉnh thoảng họ vẫn

trơng thấy. Khi người học trò vào thi, đề bài ra đều trùng với ba bài mà tiên đã làm, nhờ vậy được đỗ

đầu.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xảo Nương (Xảo Nương)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×