Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH GIẤY VÀ BAO BÌ HÀ NỘI THỜI GIAN QUA

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH GIẤY VÀ BAO BÌ HÀ NỘI THỜI GIAN QUA

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệp51Học viện Tài chínhCơng ty TNHH Giấy và Bao Bì Hà Nội được thành lập từ năm 2001, ban

đầu chỉ hoạt động với số vốn là 2.000.000.000 đồng, công ty hoạt động chủ

yếu trên lĩnh vực kinh doanh bao bì giấy, các loại phụ kiện bao bì đóng gói.

Nhận thấy thị trường bao bì trong nước tương lai là một thị trường sôi động,

đầy tiềm năng, sẽ là tiền đề tốt cho chiến lược kinh doanh và phát triển của

cơng ty trong thời gian tới. Do đó công ty hết sức chú trọng phát triển về

chiều sâu, cải tạo nâng cấp máy móc nhà xưởng, mở rộng sản xuất kinh doanh

qua các năm. Cụ thể:

● Thời gian từ năm 2001 – 2003 :

Công ty TNHH Giấy và Bao Bì Hà Nội khởi đầu với số vốn là

2.000.000.000 đồng, văn phòng đặt tại Hà Nội, chuyên cung cấp các loại giấy,

bao bì giấy dùng cho các cơng ty in, các cơng ty may mặc. Với uy tín và chất

lượng sản phẩm, công ty đã từng bước chiếm lĩnh được thị trường.

● Thời gian từ năm 2003 – 2005 :

Nhận thấy thị trường trong nước là thị trường có tiềm năng, chính vì vậy

năm 2003 cơng ty TNHH Giấy và Bao Bì HN quyết định tăng vốn đầu tư,

phát triển mở rộng sản xuất và chuyển trụ sở chính về cụm Cơng nghiệp đa

nghề Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh. Lúc đó vốn điều lệ của cơng ty được

nâng lên 8.300.000.000 đồng.

Với mặt bằng là 5000m2, công ty đầu tư xây dựng xây dựng nhà xưởng và

mua dây chuyền dàn máy bao bì carton sóng và một số máy móc thiết bị khác.

● Thời gian 2005 – 2007

Thời điểm này công ty quyết định tăng số vốn đầu tư lên 10.600.000.000

đồng và chuyển toàn bộ hệ thống văn phòng từ Hà Nội về Bắc Ninh, tập trung

đẩy mạnh sản xuất và mở rộng thị trường.SV: Hoàng Kim Tuấn AnhLớp: CQ50/11.15Luận văn tốt nghiệp52Học viện Tài chính● Thời gian từ 2008 cho đến nay

Năm 2008, với số vốn đầu tư tăng lên 16.400.000.000 đồng, công ty đã từng

bước củng cố bộ máy tổ chức, củng cố điều kiện sản xuất, tích cực triển khai

các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa các mặt hàng, đa phương hóa

thị trường. Cơng ty tập trung đẩy mạnh kinh doanh các loại giấy Kraft,

Duplex trong nước và ngoài nước nhằm mở rộng thị trường bao bì cao cấp.

Từ đó đến nay, công ty nâng cao được hiệu quả đầu tư hơn nữa trong cạnh

tranh và chiếm lĩnh thị trường. Không chỉ có vậy, cơng ty còn có chế độ và

các biện pháp bảo đảm việc làm, thu nhập cho công nhân, khơng ngừng nâng

cao trình độ văn hóa nghiệp vụ của cán bộ nhân viên, mở rộng thị trường phát

triển không ngừng.

2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Giấy và Bao bì Hà

Nội2.1.2.1. Tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty

 Chức năng của công ty

Là một trong số những đơn vị tiêu biểu của ngành sản xuất bao bì, cơng ty

ln chú trọng trong công tác đổi mới phương pháp kinh doanh, phong cách

phục vụ khách hàng, nghiên cứu khai thác triệt để những tiềm lực sẵn có để

mở rộng thị trường, tìm kiếm và thiết lập các mối quân hệ hợp tác lâu dài với

bạn hàng trong và ngoài nước. Với cơ sở sản xuất ổn định, máy móc thiết bị

hiện đại, đồng bộ cùng đội ngũ CBCNV nhiều năm kinh nghiệm, chuyên

nghiệp, đây sẽ là một trong những điểm đến mà khách hàng có thể được phục

vụ một cách tốt nhất

Cơng ty TNHH Giấy và Bao Bì Hà Nội hoạt động trong lĩnh vực sản xuất,

kinh doanh, cho thuê kho bãi…Cụ thể:SV: Hoàng Kim Tuấn AnhLớp: CQ50/11.15Luận văn tốt nghiệp53Học viện Tài chính+ Sản xuất bao bì carton sóng từ ba đến bảy lớp, các loại hộp giấy, túi giấy,

bìa hồ sơ, giấy báo gói… trên dây chuyền hiện đại.

+ Bn bán giấy, bao bì, phụ kiện bao bì, văn phòng phẩm và thiết bị văn

phòng kinh doanh, in ấn nhãn mác bao bì.

+ Nhận gia cơng các sản phẩm bế, xén, cắt tở giấy.

+ Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô.

 Nhiệm vụ của công ty

+ Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trên cơ sở tự chủ và tuân thủ pháp

luật trong nước và quốc tế hiện hành.

+ Tuân thủ pháp luật của nhà nước về quản lý tài chính, quản lý tình -hình

xuất – nhập khẩu.

+ Nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các biện pháp nâng cao chất lượng

các mặt hàng do công ty sản xuất và kinh doanh nhằm tăng sức cạnh tranh và

mở rộng thị trường.

+ Quản lý đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân viên, nâng cao chất lượng

nguồn nhân lực chuyên môn.

+ Quan tâm chăm lo đến đời sống của công nhân cả về mặt vật chất cũng như

tinh thần.

+ Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước.

2.1.2.2. Đặc điểm về bộ máy quản lý, bộ máy kế tốn tài chính và tổ chức

sản xuất của cơng ty

 Đặc điểm về bộ máy quản lý

Cơ cấu quản lý của cơng ty TNHH Giấy và Bao Bì Hà Nội:SV: Hoàng Kim Tuấn AnhLớp: CQ50/11.15Luận văn tốt nghiệp54Học viện Tài chính● Mỗi loại hình doanh nghiệp đều có một có một cơ cấu quản lý thích hợp

với điều kiện và đặc điểm của mình, cơ cấu tổ chức đó có đặc điểm chung và

đặc điểm riêng của từng doanh nghiệp. Vì vậy để phù hợp với tính chất, quy

mơ hoạt động, cơng ty TNHH Giấy và Bao Bì Hà Nội đã tổ chức bộ máy

quản lý gồm các phòng ban sau:Giám đốc cơng ty

Phó giám đốc (phụ

trách tài chính kế

tốn)Phòng

hành

chínhPhòng

TC - KTPhó giám đốc ( phụ

trách sản xuất kinh

doanh)Phòng

kinh

doanhPhòng

kỹ

thuậtPhòng

sản

xuấtPhòng

cơ khíXưởng sản

xuất bao bì

carton

Sơ đồ: Mơ hình tổ chức quản lý của công ty

● Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận:

Giám đốc:

+ Là người phụ trách tồn cơng ty

+ Tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức cán bộ

+ Lập kế hoạch tổng thể dài hạn cũng như ngắn hạn

+ Chịu trách nhiệm với nhà nước, trước cơ quan pháp luật, cơ quan đối tác về

mọi lĩnh vực sản xuất và kinh doanh theo quy định của pháp luật.SV: Hoàng Kim Tuấn AnhLớp: CQ50/11.15Luận văn tốt nghiệp55Học viện Tài chính+ Là người có quyền quyết định cao nhất trong các vấn đề liên quan đến công

tác tổ chức, sản xuất kinh doanh, mua bán tài sản, thiết bị và đầu tư.

+ Xây dựng và quyết định hình thức trả lương cho cán bộ công nhân viên

trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh, có quyền khen thưởng cơng nhân viên

theo quy chế được hội đồng cổ đông thông qua trên cơ sở kết quả sản xuất

kinh doanh.

- Phó giám đốc:

Là người tham mưu cho giám đốc công ty theo từng lĩnh vực được phân

công và chịu trách nhiệm trước giám đốc, cán bộ công nhân viên về kết quả

cơng tác trong lĩnh vực được phân cơng.

- Phòng hành chính:

Là bộ phận thừa hành để thực hiện cơng tác quản trị hành chính, quản trị

nhân sự, thanh tra, bảo vệ pháp chế, thi đua, tuyên truyền. Làm trung tâm

thông tin giữa các phòng, truyền mệnh lệnh của lãnh đạo đến nơi cần thiết

một cách kịp thời, chính xác. Quản lý tài sản cố định, cơng cụ dụng cụ, văn

phòng phẩm theo phân cấp.

Thực hiện công tác quản trị nhân sự trong tồn cơng ty, tiếp nhận tồn bộ hồ

sơ người lao động để cung cấp thông tin cho giám đốc sử dụng, bố trí lao

động, sử dụng lao động và các chế độ chính sách cho người lao động trong

cơng ty.

- Phòng tài chính kế tốn:

Tham mưu giúp giám đốc chỉ đạo, quản lý điều hành công tác kinh tế tài

chính và hạch tốn kế tốn, xúc tiến huy động tài chính và quản lý cơng tác

đầu tư tài chính. Thực hiện và theo dõi cơng tác kế tốn tiền lương, tiềnSV: Hoàng Kim Tuấn AnhLớp: CQ50/11.15Luận văn tốt nghiệp56Học viện Tài chínhthưởng và các khoản thu nhập, chi trả theo chế độ, chính sách đối với người

lao động trong cơng ty. Thanh tốn, quyết tốn các chi phí hoạt động, chi phí

phục vụ sản xuất kinh doanh và chi phí đầu các dự án theo quy định.

- Phòng kinh doanh:

+ Lập ra các kế hoạch kinh doanh và triển khai thực hiện.

+ Thiết lập, giao dịch trực tiếp với hệ thống khách hàng và hệ thống nhà phân

phối.

+ Thực hiện hoạt động bán hàng tới khách hàng nhằm mang lại doanh thu cho

doanh nghiệp.

+ Phối hợp với các bộ phận liên quan như kế toán, sản xuất, phân phối…

nhằm mang đến các dịch vụ đầy đủ nhất cho khách hàng.

- Phòng sản xuất:

Có trách nhiệm quản lý về máy móc, thiết bị thi cơng, vật tư của cơng ty

đồng thời đáp ứng được tiến độ hàng hóa.

Tóm lại, mỗi phòng ban, mỗi cá nhân đều có nhiệm vụ cụ thể hoạt động

dưới sự giám sát của giám đốc. Cơ cấu quản lý của công ty thể hiện sự tương

quan, tương hỗ lẫn nhau nhằm tạo điều kiện thuận lợi để hồn thành tốt nhiệm

vụ được giao. Qua đó thể hiện tính logic, khoa học trong cơng tác quản lý về

mọi mặt nhằm đưa doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt

hiệu quả cao.

 Tình hình chung về cơng tác kế tốn tại cơng ty TNHH giấy và bao bì Hà

Nội

- Chức năng và nhiệm vụ bộ máy kế tốn của cơng ty :SV: Hồng Kim Tuấn AnhLớp: CQ50/11.15Luận văn tốt nghiệp57Học viện Tài chínhBộ phận kế tốn của cơng ty TNHH Giấy và Bao Bì Hà Nội có chức năng

theo dõi kiểm tra, giám sát, đánh giá về tình hình tài chính của cơng ty, tổng

hợp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nộp báo cáo tài chính đầy đủ,

chính xác, kịp thời cho các cơ quan quản lý.

Nhiệm vụ của bộ máy kế tốn tại cơng ty:

+ Làm cơng tác kế tốn từ việc lập chứng từ, ghi vào sổ kế toán, tổ chức luân

chuyển chứng từ kế toán và lập báo cáo kế toán theo yêu cầu.

+ Cùng với các bộ phận chức năng khác soạn thảo và hoạch định kế hoạch

sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính cho hoạt động của công ty.

+ Thông qua các tài liệu ghi chép, kế tốn tiến hành phân tích tình hình thực

hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tư vấn, bảo tồn vốn. Tính tốn

chi phí sản xuất và giá thành của cơng trình, hiệu quả sản xuất kinh doanh,

thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước, với cấp trên và cơng tác thanh tốn khác.

- Hình thức tổ chức công tác kế hoạch tại công ty TNHH Giấy và Bao Bì Hà

Nội.

Cơng ty tổ chức bộ máy kế tốn theo hình thức tập trung, tồn bộ cơng tác

kế tốn trong cơng ty được tiến hành tập trung tại phòng kế tốn của cơng ty.

Ở các bộ phận khác khơng tổ chức kế tốn riêng mà chỉ bố trí các nhân viên

làm nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra công tác kế toán ban đầu, thu nhận kiểm

tra chứng từ, ghi chép sổ sách, hạch toán nghiệp vụ phục vụ cho nhu cầu quản

lý sản xuất kinh doanh của từng bộ phận đó, lập báo cáo và chuyển chứng từ

cùng báo cáo về phòng kế tốn của cơng ty để xử lý và tiến hành cơng tác kế

tốn.

- Cơ cấu tổ chức bộ máy kế tốn:SV: Hồng Kim Tuấn AnhLớp: CQ50/11.15Luận văn tốt nghiệp58Học viện Tài chínhKế tốn trưởngPhó phòng phụ trách kế tốnKế tốn

tổng hợpKế tốn

thanh

tốnKế tốn

ngun

vật liệuPhó phòng phụ trách tài chínhKế tốn

thuếThủ

quỹSơ đồ: Bộ máy kế tốn

Chức năng và vai trò của từng bộ phận:

+ Kế tốn trưởng: Giúp giám đốc công ty tổ chức bộ máy kế tốn, chỉ đạo

hạch tốn trong tồn cơng ty theo chế độ kế toán của nhà nước và quy chế

quản lý của cơng ty. Định kỳ lập báo cáo tài chính kế tốn, tổ chức sử dụng

vốn và cơng tác thu hồi vốn.

+ Phó phòng kế tốn: Phụ trách bộ phận quản lý, điều hành bộ phận quản lý,

kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các quy chế của cấp trên đối với từng bộ

phận trong bộ phận quản lý. Thu nhận, kiểm tra các báo cáo kế toán, thống kê

của các đơn vị trực thuộc và lập báo cáo thống kê cho tồn cơng ty. Thực hiệc

cơng tác tài chính và cơng tác thống kê trong cơng ty.

+ Kế tốn tổng hợp: Có nhiệm vụ thu nhận các chứng từ gốc, kiểm tra tính

hợp lý, hợp pháp của chứng từ, tiến hành vào sổ kế toán nhật ký chung, sổ cái

tài khoản, sổ chi tiết theo từng đối tượng.SV: Hoàng Kim Tuấn AnhLớp: CQ50/11.15Luận văn tốt nghiệp59Học viện Tài chính+ Kế tốn thanh tốn: Có nhiệm vụ lập phiếu thu, phiếu chi theo lệnh, quản lý

quỹ tiền mặt, tính tốn phân bổ chính xác quỹ tiền mặt, các khoản trích

BHXH, BHYT, KPCĐ cho các đối tượng liên quan. Thanh toán tiền lương

đầy đủ, kịp thời cho cán bộ công nhân viên, theo dõi tình hình cơng nợ đối với

các khoản vay dài hạn, ngắn hạn, và các khoản nợ khác của cơng ty và các

bên liên quan.

+ Kế tốn vật tư và tài sản cố định: Tập hợp và phân loại các chứng từ thu

mua sử dụng vật tư và tài sản cố định của các đội thi công và các bộ phận

khác trong cơng ty. Theo dõi tình hình sử dụng vật tư, kịp thời phát hiện các

tình trạng lãng phí, mất mát và thiếu hụt vật tư, tổ chức sử dụng và phân bổ

khấu hao TSCĐ cho các đối tượng sử dụng có liên quan.

+ Kế tốn thuế: Theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước, các

khoản phải nộp, các khoản thuế được hoàn lại.

+ Thủ quỹ: Có nhiệm vụ theo dõi quản lý quỹ tiền mặt, kịp thời báo cáo tình

hình thu, chi và tồn quỹ tiền mặt.

 Đặc điểm về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

Đặc điểm sản xuất và quản lý sản xuất kinh doanh của công ty TNHH giấy

và bao bì Hà Nội

- Đặc điểm sản xuất của đơn vị:

a) Tổ chức sản xuất:

Công ty TNHH Giấy và Bao Bì Hà Nội là doanh nghiệp sản xuất phụ thuộc

phần lớn là theo đơn đặt hàng cho nên việc đáp ứng được mẫu mã và thời gian

của đơn hàng khách hàng yêu cầu là chiến lược mục tiêu của cơng ty.SV: Hồng Kim Tuấn AnhLớp: CQ50/11.15Luận văn tốt nghiệp60Học viện Tài chínhĐể đáp ứng nhu cầu của khách hàng công ty đã phát huy nội lực bằng cách

chủ động vươn lên, đầu tư các trang thiết bị máy móc hiện đại, nâng cao tay

nghề cơng nhân. Cùng với sự đi lên của đất nước công ty luôn cố gắng hòa

nhập và phát triển để hồn thành sứ mệnh của nhà nước cũng như đề ra các

biện pháp bảo tồn và phát triển vốn, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, có tích

lũy để tái tạo mở rộng sản xuất, tạo ra hiệu quả kinh tế xã hội, chăm lo đời

sống vật chất cho cán bộ công nhân viên.

Công ty TNHH Giấy và Bao Bì Hà Nội thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với

ngân sách nhà nước, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, không ngừng nâng

cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của thị

trường.

b) Kết cấu sản xuất:

Là một cơng ty hoạt động trong lĩnh vực bao bì giấy, sản xuất hộp carton…

Do đó kết cấu của bộ máy sản xuất bao gồm:

+ Tổ sóng: Là khâu đầu tiên đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra bán

sản phẩm.

+ Tổ in: Là tổ đáp ứng về đặc thù riêng của mỗi sản phẩm

+ Tổ bế: Là tổ tạo hình riêng cho mỗi sản phẩm.

+ Tổ thành phẩm: Là tổ tạo hình cho sản phẩm.

+ Tổ phục vụ: Đáp ứng tiến độ giao hàng theo yêu cầu của khác hàng.

c) Công nghệ sản xuất.

● Đặc điểm về trang thiết bị:SV: Hoàng Kim Tuấn AnhLớp: CQ50/11.15Luận văn tốt nghiệp61Học viện Tài chínhCơng ty sử dụng dàn máy sóng là dây chuyền sản xuất bán tự động, vì vậy

nên cơng nhân sử dụng máy móc thiết bị phải có trình độ, kinh nghiệm và

hiểu biết về cơng nghệ.

Mơ hình sản xuất của cơng ty:

Ngun

vật liệuĐầu tạo

sóng, lơ épMáy inMáy chạp

gócMáy

ghim hộpMáy dán

hộpMáy điều chỉnh KT

phơi thành phẩmMáy sả

ngangBộ phận

KCSMáy sả

dọcMáy bó

buộcMáy đếm phôi

thành phẩmPhôi bán

thànhBộ phận bốc

xếp thành phẩmSơ đồ: Quá trình sản xuất bao bì carton giấy

Mỗi sản phẩm bao bì của mỗi đơn đặt hàng đều mang một đặc tính riêng.

Do đó sản phẩm tạo ra qua mỗi cơng đoạn đều phải kiểm tra chặt chẽ từ số

lượng, chất lượng cho đến mẫu mã để tránh sai sót, hỏng hóc. Đến cơng đoạn

cuối cùng sản phẩm đều phải có kiểm sốt của KCS, sau đó mới cho bó buộc

nhập kho.

● Đặc điểm về bố trí mặt bằng nhà xưởng, nhà kho:

Hệ thống nhà xưởng của công ty bao gồm: nhà thép chắc chắn 1000m 2 ,

xưởng sản xuất 1000m2, nhà kho. Nhà kho của cơng ty rộng, thống, có lắp hệ

thống quạt thơng gió và hệ thống cửa kính lấy ánh sáng. Nhà xưởng thì có hệ

thống chống nóng trong xưởng, trên mái có dàn phun nước khi trời nóng làm

giảm nhiệt độ tốt, ngồi ra có bố trí lắp đặt đèn thắp sáng tạo điều kiện sảnSV: Hoàng Kim Tuấn AnhLớp: CQ50/11.15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH GIẤY VÀ BAO BÌ HÀ NỘI THỜI GIAN QUA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×