Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đọc hình từ mạch hiển thị vào máy tính

Đọc hình từ mạch hiển thị vào máy tính

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.2.2.3 Các thuật toán cho ATTiny2313 ở mạch giao tiếp với máy tính

Chương trình chính

Bắt

đầu

Khởi động các port giao tiếp với USB BUS

Khởi động các port giao tiếp SPIGọi hàm định kỳ thăm dò gói tin đến từ USB

(usb_poll)Kết thúcHàm usb_poll được gọi định kỳ để thăm dò gói tin đến

 Thăm dò gói tin đến từ USB

 Nạp một bộ đệm truyền rỗng (khi quá trình truyền bắt đầu)

 Thăm dò tín hiệu reset từ USB Bus52usb_pollThăm dò gói tin đến từ USB BUSSCó gói tin đến

Đ

Nạp một bộ đệm truyền rỗng

để nhận gói tinChuyển gói tin đến đíchThăm dò tín hiệu reset từ USB BusSCó reset

Đ

Tạo địa chỉ kết nối mớiKết thúc53Chương 4: HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG

4.1 Kết quả thực hiện

Mạch hiển thị

Mạch in: kích thước 11x5.5 CmMạch sau khi gắn linh kiện:54Mạch USB giao tiếp với máy tính

Mạch in: kích thước 5.5x2 CmMạch sau khi gắn linh kiện:55Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đọc hình từ mạch hiển thị vào máy tính

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×