Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ nguyên lý:

Sơ đồ nguyên lý:

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.1.3 Mạch giao tiếp với máy tính (mạch nạp)

Chức năng: Là một mạch USB dùng để giao tiếp dữ liệu giữa máy tính và

EEPROM 25LC512 của mạch hiển thị. Thực chất đây là mạch nạp USB

Tiny SPI đã được chỉnh sửa lại cho phù hợp với ứng dụng này.

Sơ đồ nguyên lý:3.1.4 Mạch cấp nguồn cho mạch hiển thị

Do mạch hiển thị quay trên 1 trục với vận tốc khá cao nên việc cấp

nguồn cũng là một vấn đề phức tạp. Việc dùng cổ góp để truyền điện là một

giải pháp nhưng theo thời gian cổ góp sẽ bị mòn và dễ gây chập, việc thay

cổ góp cũng khá phức tạp.

Vì vậy em chọn giải pháp là truyền điện khơng dây. Dưới đây là sơ

đồ của mạch truyền điện không dây:

Sơ đồ mạch phát:37Linh kiện mạch phát:

- K1: Rơ le 12V

-R6,R1,R2,R7: Trở 100 Ohm-2W-L1,L2: cuộn cảm 100uH-Q1,Q2: Fet IRFZ44-D1,D2: 1N4148 diode-R3,R4: Trở 10K-C1 > C8 : Tụ 6,8nF/1000V-C11,C12 : Tụ 104-PAD3,PAD4 : Kết nối tới Antena phát.Sơ đồ mạch thu:38Linh kiện mạch thu:

-J4: Kết nối tới antena thu-C1: tụ gốm 473-U73: Cầu diode 5A-C3,C4: tụ hóa 470uF-J3: Điện áp đầu ra-7805: IC 7805Kết quả sau khi làm mạch: Khi cấp nguồn DC 18V-900mA vào mạch

phát, tại mạch thu sẽ cho điện áp ra DC 5V-700mA. Khoảng cách giữa

mạch phát và mạch thu là 10Cm, khoảng cách xa hơn cho điện áp nhỏ hơn.3.2 Phần mềm thiết kế dữ liệu hiển thị

3.2.1 Nhiệm vụ các phần mềm

Chương trình cho ATTiny2313 ở mạch hiển thị

-Đưa dữ liệu ra 74HC595-Ghi dữ liệu vào EEPROM 25LC512-Đọc dữ liệu từ EEPROM 25LC512-Nhận tín hiệu ngắt từ Công tắc từ để biết thời điểm mạch hiển thị quay

được một vòng.Chương trình cho ATTiny2313 ở mạch giao tiếp với máy tính

-Giao tiếp giữa mạch hiển thị với máy tính qua cổng USB.-Đèn báo sẵn sàng làm việc (LED green).-Đèn báo Busy (LED red)Phần mềm trên máy tính

-Thiết kế được các hình ảnh-Giao tiếp được với mạch hiển thị-Ghi các hình thiết kế vào mạch hiển thị-Đọc dữ liệu từ mạch hiển thị-Lưu các bản thiết kế thành 1 file trong máy tính-Import hình .BMP vào bản thiết kế

39-Thiết lập được các chế độ hoạt động cho mạch hiển thị như thời gian

hiển thị hình, đặt góc quay, …3.2.2 Các thuật toán

3.2.2.1 Các thuật toán cho ATTiny2313 ở mạch hiển thị

Chương trình chính:

 Khởi động các port xuất/nhập, cho phép các ngắt hoạt động

 Quét lần lượt từng LED để tìm LED bị hỏng

 Thăm dò lệnh từ máy tính40Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ nguyên lý:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×