Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ 1. Hệ thống kênh phân phối của công ty Cổ phần Bia Rượu

Sơ đồ 1. Hệ thống kênh phân phối của công ty Cổ phần Bia Rượu

Tải bản đầy đủ - 0trang

công ty tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng. Kênh này hàng năm chiếm

khoảng 5% tổng sản lượng tiêu thụ.

- Kênh phân phối 1 cấp: Công ty phân phối sản phẩm qua một đại lý.

Kênh này chiếm 60% tổng sản lượng tiêu thụ của công ty.

- Kênh phân phối 2 cấp: Hệ thống đại lý của công ty đã được mở rộng

ra các tỉnh như Hải Phòng, Hà Nam, Thanh Hóa,…

2.2.3. Chiến lược cạnh tranh bằng chính sách xúc tiến hỗn hợp

- Hoạt động quảng cáo: Công ty quảng cáo gắn liền với các hoạt động

tài trợ thể thao. Cơng ty đó tiếp cận được với thị trường của 1 số tỉnh miền

núi phía Bắc và các tỉnh lân cận, đây là điểm mạnh của công ty. Đối với

quảng cáo trên báo chí và tạp chí: Cơng ty chỉ quảng cáo trên báo như báo

Phú Thọ và những chương trình quảng cáo này cũng chỉ được giới thiệu

trong những năm mới thành lập, trong giai đoạn đưa sản phẩm ra thị trường.

Công ty thường sử dụng những xe tải nhẹ ngồi thùng xe có hình ảnh đặc

trưng của sản phẩm của công ty cổ phần bia rượu Viger với dòng chữ:

“Viger Rượu – Bia – NGK. Quảng cáo ngày càng trở nên rầm rộ khơng chỉ

Bia Viger mà còn các loại bia khác của đối thủ cạnh tranh, đó là thách thức

đối với Bia Viger. Tuy nhiên, quảng cáo của cơng ty bia Hà Nội còn sơ sài,

chưa đi sâu vì nó còn mang nhiều yếu tố như: Đây là công ty nhà nước, nên

việc quản lý kinh doanh có nhiều bất lợi chưa hiệu quả; hoạt động marketing

trong giai đoạn này của công ty chưa thực sự đươc trú trọng…. Điều này có

thể nói đây là một lợi thế của Bia Viger trong cạnh tranh.2.2.2. các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược cạnh tranh chức năng của

công ty cổ phần Bia Rượu Nước Giải Khát Viger

162.2.2.1. Môi trường vi mô

Công ty cổ phần Bia Rượu Nước Giải Khát Viger nhận thấy trên thị

trường xuất hiện nhiều sản phẩm cùng loại với sản phẩm của cơng ty mình

như Bia Hà Nội, Bia Sài Gòn… Trong bối cảnh tiến bộ của khoa học công

nghệ không ngừng thay đổi, thay thế cho Bia trong nhóm đồ uống có cồn

bao gồm các sản phẩm như: trà xanh, rượu vang, rượu mạnh được chưng cất,

đồ uống lên men… Cở bản chế biến Bia cần 4 nguyên liệu chính: lúa mạch,

hublong, nước và con men. Tất cả đều gây súc ép đối với Bia, buộc công ty

phải cạnh tranh với doanh nghiệp khác.

2.2.2.2. Môi trường kinh tế vĩ mô

Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mơ có vai trò rất quan trọng, quyết

định đến việc hình thành và hồn thiện mơi trường kinh doanh, đồng thời

ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

2.3. Đánh giá thực trạng chiến lược cạnh tranh thơng qua chính sách

Marketing - Mix của cơng ty cổ phần Bia Rượu Nước Giải Khát Viger

2.3.1. Ưu điểm

- Về chiến lược cạnh tranh bằng chính sách sản phẩm: Hiện nay danh

mục các loại sản phẩm của cơng ty có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu đa

dạng, phong phú của các nhóm khách hàng trên địa bàn (năm 2015 cơng ty

sản xuất thêm bia keg 02 lít).

- Về chiến lược cạnh tranh bằng chính sách giá: Có chính sách giá

tương đối linh hoạt, phù hợp sức mua của thị trường; Giá bán được xây

dựng dựa trên cơ sở giá cạnh tranh tương đối hợp lý.

- Về chiến lược cạnh tranh bằng chính sách phân phối: Áp dụng mơ

hình phân phối đa dạng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của các khách hàng tại

những khu vực thị trường khác nhau; Thị trường tiêu thụ bia của công ty

đang từng bước được mở rộng cả về chiều rộng và chiều sâu, khơng chỉ bó

17hẹp trong trụ sở mà còn phân phối ra các khu vực khác như: Yên Bái, Tuyên

Quang và một số thành phố trong tỉnh Phú Thọ như Tam Nơng, Lâm Thao,

… Từ đó, khối lượng tiêu thụ Bia được tăng lên

- Về chiến lược cạnh tranh bằng chính sách xúc tiến hỗn hợpj: Có kế hoạch

xây dựng các chính sách và chương trình cụ thể; Vận dụng hầu hết các công

cụ vào hoạt động Marketing của công ty.

2.3.2. Hạn chế

- Về chiến lược cạnh tranh bằng chính sách sản phẩm: Cơ cấu các sản phẩm

của công ty tuy có sản xuất thêm bia keg 02 lít vào năm 2015 nhưng chưa

được nhiều người tiêu dùng sử dụng; Việc lựa chọn và phát triển sản phẩm

mới còn dựa trên ý kiến đánh giá chủ quan của bộ phận kinh doanh và kết

quả mà sản phẩm đó đạt được trên thị trường khác mà chưa có sự phân tích

nhiều về thị trường địa phương và tham khảo ý kiến khách hàng tư vấn

khách hàng.

- Về chiến lược cạnh tranh bằng chính sách giá: Giá bán được xác định khá

hợp lý nhưng giá thành vẫn tương đối cao, nếu kết hợp với các dịch vụ kèm

theo có thể ảnh hưởng nhiều tới lợi nhuận cơng ty; Chi phí cố định còn nhiều

và khả năng kiểm sốt chi phí biến đổi còn hạn chế.

- Về chiến lược cạnh tranh bằng chính sách phân phối: Phân phối chưa bao

phủ hết thị trường; Độ phân phối vẫn còn chậm so với một số cơng ty khác.

- Về chiến lược cạnh tranh bằng chính sách xúc tiến hỗn hợp: Hoạt động

xúc tiến được quan tâm nhưng ngân quỹ đầu tư chưa hợp lý; Hình ảnh quảng

cáo trên truyền hình còn đơn điệu, thơng tin quảng cáo trên báo chí còn ít và

chưa liên tục; Chính sách khuyến mại chưa nhiều.

2.3.3. Nguyên nhân

- Trong những năm gần đây, tỉ lệ lạm phát tăng cao, kéo theo đó giá cả hàng

18hóa, sản phẩm nhập về tăng. Vì vậy, giá cả hàng hóa của cơng ty là một vấn

đề lớn, công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ phía đối thủ cạnh

tranh về chính sách giá, chính sách sản phẩm.

- khả năng tài chính của cơng ty có hạn, vì vậy q trình cơng tác phân tích

mơi trường cơng ty chưa được trú trọng, bị giới hạn bởi nguồn tài chính.

- Trên thị trường có nhiều sản phẩm có thể thay thế sản phẩm của cơng ty,

đồng thời, thị phần của cơng ty có xu hướng giảm trong những năm gần đây.19CHƯƠNG 3

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CHIẾN LƯỢC CẠNH

TRANH THƠNG QUA CHÍNH SÁCH MARKETING – MIX CỦA

CƠNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIGER

3.1. Phương hướng và mục tiêu phát triển công ty trong thời gian tới

3.1.1. Phương hướng phát triển công ty

Lập ra dự kiến kế hoạch giai đoạn 2016- 2018 với những chỉ tiêu chính

như sau:

- Tăng nguồn vốn kinh doanh, mở rộng qui mô cung ứng sản phẩm và

dịch vụ để phù hợp với chiến lược hoạt động đã đề ra.

- Đổi mới công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Tăng cường công tác quản lý trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản

phẩm nhằm giảm giá thành, đồng thời giảm giá bán sản phẩm.

- Tiếp tục củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ của công ty trên địa

bàn tỉnh Phú Thọ và một số khu vực lân cận.

- Thúc đẩy và mở rộng thêm mối quan hệ với nhà cung ứng, điều này

vừa giúp cơng ty giảm thiểu chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm.

3.1.2. Mục tiêu phát triển công ty

- Việc sử dụng lao động: Cần tăng cường đội ngũ lao động thủ cơng có

tay nghề cao, kinh nghiệm sản xuất nhiều để không chỉ giúp nâng cao số

lượng sản phẩm sản xuất mà còn phải nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp

ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường.

- Chủng loại mẫu mã và chất lượng sản phẩm: Tiếp tục sản xuất những

sản phẩm hiện tại công ty đang sản xuất, đồng thời xem xét sản xuất thêm

một số sản phẩm mới theo nhu cầu thị trường, không ngừng nâng cao nâng

cao chất lượng sản phẩm qua từng công đoạn sản xuất.20- Công nghệ sản xuất: Mở rộng sản xuất đi đơi với việc hồn thiện đồng

bộ các dây chuyền sản xuất hiện đại, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm,

tăng cường lượng hàng dự trữ để khi ký kết các hợp đồng có thời hạn ngắn

thì có thể đáp ứng đầy đủ về số lượng, tránh tình trạng phải gom hàng qua

thời gian quá dài mới đủ sản phẩm để cung ứng, gây chậm trễ trong khâu

giao hàng.

- Vấn đề thị trường: Mở rộng thị trường về cả chiều rộng lẫn chiều sâu,

khối lượng sản phẩm sản xuất ra đem tiêu thụ cần phải tăng nhưng không

quên đi kèm với vấn đề nâng cao chất lượng của sản phẩm

3.2. Một số giải pháp nhằm hồn thiện chiến lược cạnh tranh của cơng

ty cổ phần Bia Rượu Nước Giải Khát Viger

3.2.1. Nhóm giải pháp hồn thiện chiến lược cạnh tranh bằng chính sách

sản phẩm

* Với các quyết định về chủng loại và danh mục hàng hoá: Đối với

các quyết định về chủng loại và danh mục hàng hố, cơng ty cũng nên xem

xét để bổ sung vào chủng loại sản phẩm. Tuy nhiên, không nên bổ sung quá

mức chủng loại sản phẩm sẽ dẫn đến làm giảm lợi nhuận, bởi các mặt hàng

sẽ làm giảm lượng tiêu thụ của nhau, còn người tiêu dùng thì lúng túng trước

quá nhiều sự lựa chọn. Do vậy, khi sản xuất những mặt hàng mới, cần phải

nắm chắc là sản phẩm mới sẽ khác hẳn những sản phẩm đã sản xuất.

* Với các quyết định về bao gói và dịch vụ hàng hố: Cơng ty cần rà

sốt lại các dịch vụ mà công ty hiện đang cung cấp, một mặt tiếp tục phát

huy các dịch vụ hỗ trợ có hiệu quả như dịch vụ vận chuyển, tư vấn, ...Mặt

khác, cơng ty cần có xem xét lại về chun mơn của đội ngũ tư vấn.Vì đội

ngũ này bị đánh giá là chưa sâu và chưa sát. Đồng thời, công ty nên thực

hiện thêm dịch vụ mới là dịch vụ trả sau với những đơn hàng lớn.21* Với các quyết định về thiết kế và Marketing sản phẩm mới: Công

ty nên lựa chọn những sản phẩm đang phát triển mạnh trên thị trường và có

khả năng đem lại lợi nhuận cao. Nhưng cơng ty chỉ nên sản xuất với khối

lượng ít để thăm dò phản ứng thị trường trước khi quyết định gắn kết với

mặt hàng đó lâu dài.

3.2.2. Nhóm giải pháp hồn thiện chiến lược cạnh tranh bằng chính sách

giá

- Xét về chính sách giá: Xem xét lại nhà cung cấp hiện tại để có

những chính sách thương lượng về giá phù hợp, đảm bảo có khả năng cạnh

tranh về giá; Cơng ty nên tìm hiểu về một số nhà cung cấp các sản phẩm

cùng loại khác để chọn nhà cung cấp có giá rẻ và chất lượng đảm bảo;Cơng

ty nên khéo léo thăm dò về nhà cung cấp của các đối thủ cạnh tranh để tìm

ra nguyên nhân tạo ra sự khác biệt về các mức giá. Mức giá hiện tại của

công ty ngang bằng với đối thủ cạnh tranh, vì vậy, nếu có thể tìm được giá

nhà cung cấp với giá rẻ và hạn chế được các chi phí phát sinh khơng đáng có

sẽ góp phần tạo ra sự cạnh tranh mạnh về giá; Thường xuyên nghiên cứu giá

cả của đối thủ cạnh tranh

3.2.3. Nhóm giải pháp hồn thiện chiến lược cạnh tranh bằng chính sách

phân phối

+ Trong công tác phân phối các sản phẩm, bên cạnh những đạt được

cần phát huy, công ty nên xem xét tới tốc độ phân phối.

+ Trong thời gian tới công ty nên xem xét lại trình độ của đội ngũ lái

xe, khả năng của đội ngũ bốc vác, và hiệu quả trong các chính sách điều

phối xe và nguồn hàng của bộ phận kinh doanh và bộ phận nhân sự sao cho

q trình vận chuyển diễn ra nhanh chóng, tiết kiệm mà hiệu quả cao.

+ Tiến hành bảo trì, bảo dưỡng các phương tiện vận chuyển thường

xun.

223.2.4. Nhóm giải pháp hồn thiện chiến lược cạnh tranh bằng chính sách

xúc tiến hỗn hợp

Nội dung quảng cáo: Các chương trình và mục quảng cáo của cơng ty

nên có sự thay đổi phù hợp tránh sự đơn điệu và hàm lượng thông tin thấp.

Các công cụ được lựa chọn vẫn là phương tiện truyền thanh, truyền hình,

báo chí, đặc biệt là báo Phú Thọ và các báo về Bia. Thời gian tới công ty nên

tăng cường hoạt động khuyến mại hơn, với nhiều chương trình hơn, thiết

thực hơn với người tiêu dùng. Có thể thực hiện thêm các chính sách khuyến

mại như mua sản phẩm chính được tặng các sản phẩm phụ đi kèm hoặc bán

các sản phẩm phụ với giá khuyến mại.

* Từ việc tìm hiểu phân tích chiến lược cạnh tranh thơng qua chính

sách Marketing – Mix của cơng ty cổ phần Bia Rượu Nước Giải Khát Viger

so với đối thủ cạnh tranh (Bia Hà Nội), ta có ma trận SWOT như sau:

Bảng 5. Ma trận SWOT thông qua chiến lược cạnh tranh bằng chính

sách Marketig - Mix

S:W:- Dịch vụ hỗ trợ khách hàng đa dạng - Sản phẩm mới xuất hiện

hơn.sau đối thủ cạnh tranh.- Danh mục sản phẩm mở rộng (năm - Thị phần có xu hướng

2015 cơng ty sản xuất thêm bia keg giảm

02 lít).- Mạng lưới phân phối- Giá bán thấp hơn so với đối thủ chưa rộng.

cạnh tranh.- Hoạt động marketing- Chi phí giảm.chưa nhiều- Phân phối chọn lọc nên chọn được

các thành viên có tiềm năng.

- Hoạt động quảng cáo được tăng

cường

- Tạo đươc mối quan hệ tốt với cơng

23chúng.

- Đội ngũ nhân viên nhiệt tình,

chun nghiệp.O:- Chinh phục khách hàng hiện có - Cố gắng thâm nhập thị- Mơi trường chính trị - kinh tế ổn bằng dịch vụ hỗ trợ của mình.

định.- Thu hút, khơi gợi khách hàng sử marketing.- Điều kiện thời tiết Việt Nam dụng sản phẩm mới của mình.

nóng, oi.trường bằng hoạt động

- Cố gắng duy trì thị phần- Tăng cường mở rộng thị trường hiện có của mình.- Hoạt động quảng cáo của đối thủ bằng giá thấp hơn so với đối thủ

cạnh tranh còn kém so với Bia cạnh tranh.

Viger.

- Giá của đối thủ cạnh tranh cao

hơn.- Đội ngũ vận chuyển nhiệt tình.

Cố gắng nỗ lực thâm nhập thị

trường bằng hoạt động quảng cáo và- Mạng lưới phân phối của đối thủ các mối quan hệ với công chúng.

cạnh tranh mạnh hơn.

T:- Làm cho sản phẩm của mình khác - Làm cho sản phẩm của- Danh mục sản phẩm của đối thủ biệt hơn so với đối.mình khác biệt hóa hơn socạnh tranh đa dạng hơn.với đối thủ cạnh tranh.- Đấy mạnh công tác marketing hơn.- Cạnh tranh với các đối thủ cạnh- Cố gắng nỗ lực thâmtranh ngày càng gay gắt.nhập thị trường bằng hoạt- Đòi hỏi của khách hàng về chấtđộng quảng cáo và các mốilượng, dịch vụquan hệ với công chúng.(Nguồn: Điều tra thị trường)

C. KẾT LUẬN24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 1. Hệ thống kênh phân phối của công ty Cổ phần Bia Rượu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×