Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân tích và phán đoán các thế lực cạnh tranh trong môi trường ngành để xác định các cơ hộ và đe dọa đối với doanh nghiệp của họ. Có một mô hình phân tích 5 lực lượng cạnh tranh được M.Porter bao gồm: sức ép khách hàng, sản phẩm thay thế, nhà cung ứng, đố

Phân tích và phán đoán các thế lực cạnh tranh trong môi trường ngành để xác định các cơ hộ và đe dọa đối với doanh nghiệp của họ. Có một mô hình phân tích 5 lực lượng cạnh tranh được M.Porter bao gồm: sức ép khách hàng, sản phẩm thay thế, nhà cung ứng, đố

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.1.4.2. Môi trường vĩ mô

Bao gồm các yếu tố bên ngồi doanh nghiệp như mơi trường văn hóa,

chính trị - pháp luật, công nghệ, nhân khẩu học…

1.2. Cơ sở thực tiễn

1.2.1. Ở trên thế giới

IPhone (còn gọi là phiên bản iPhone đời đầu, hay thế hệ iPhone 2G để

phân biệt với các sản phẩm ra đời sau nó) là một điện thoại thông minh được

thiết kế và tiếp thị bởi công ty Apple Inc. Nhờ vào chiến lược cạnh tranh thơng

qua chính sách Marketing – Mix như chính sách sản phẩm, chính sách giá, chính

sách phân phối và chính sách xúc tiến hỗn hợp đã giúp cho Iphone giữ được vị

trí trên thị trường như hiện nay.

1.2.2. Ở Việt Nam

Cơng ty Honda Việt Nam là công ty liên doanh giữa Công ty Honda

Motor (Nhật Bản), Công ty Asian Honda Motor (Thái Lan) và Tổng Công ty

Máy Động Lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam. Công ty thực hiện chiến lược

cạnh tranh thơng qua chính sách Marketing – Mix, với chính sách sản phẩm

công ty là sản xuất và lắp ráp ô tô dưới 9 chỗ ngồi, nhờ có chiến sách phân phối

này mà Honda có mặt hầu hết ở các tỉnh phía bắc như Phú Thọ, Tuyên Quang,

Hà Nội, … đồng thời, công ty đưa ra chiến lược cạnh tranh bằng xúc tiến đó là

thực hiện dịch vụ sau khi bán như hướng dẫn khách hàng sử dụng xe và các đại

lý.9CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH THƠNG QUA

CHÍNH SÁCH MARKETING – MIX CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA

RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIGER BẰNG MA TRẬN SWOT

2.1. Khái quát chung về công ty cổ phần Bia Rượu NGK Viger

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Bia Rượu - Nước giải khát Viger

- Viết tắt là : VIBECO

- Địa chỉ : Khu 7 - Phường Thanh Miếu - Việt Trì - Phú Thọ

- Điện Thoại : ( 0210 ) 862721 - Fax : ( 0210 ) 862686

-Tên giao dịch bằng tiếng Anh : VIGER BEER JOINT STOCK COMPANY

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của cơng ty

Cơng ty cổ phần Bia Rượu Nước Giải Khát Viger chính thức đi vào hoạt

động sản xuất đầu tiên năm 1960 với công xuất thiết kế ban đầu là 350 tấn mía/

ngày, và nhà máy đường Việt Trì là tiền thân của công ty.

Đến ngày 3/2/1997 Công ty lại chuyển về Tổng cơng ty mía đường 1 - do

Bộ nơng nghiệp và phát triển nông thôn quản lý, nhưng Công ty giữ ngun là

Cơng ty Đường Rượu Bia Việt Trì.

Năm 1996 Công ty đầu tư thêm một dây chuyền sản xuất bia công nghệ

của Đức với công xuất thiết kế 5 triệu lít / năm. Sang đến năm 2012 Cơng ty đổi

tên là: Công ty cổ phần Bia Rượu - Nước giải khát Viger.

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty

Bộ máy tổ chức của Công ty cổ phần Bia Rượu được tổ chức theo mơ

hình trực tuyến chức năng. Đứng đầu là hội đồng quản trị, dưới đó là ban giám

đốc và các phòng ban.

2.1.3. Đặc điểm về sản phẩm của công ty

Là doanh nghiệp chuyên sản xuất kinh doanh mặt hàng thực phẩm

đồ uống là Bia và Rượu, cồn phục vụ theo nhu cầu của người tiêu dùng. Với sản

phẩm chính là: Sản phẩm chủ yếu của bia Viger là: Bia hơi, bia chai, bia chai

pet; Cồn tinh chế 96o ; Rượu các loại (rượu chai: Hương hoa, vodka, wishky).

2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh

)10Bảng 1. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Bia Rượu Nước Giải Khát Viger, giai đoạn 2013-2015

Đơn vị tính: đồng

So sánh 2014/2013So sánh 2015/2014

TĐPT

bìnhSTTChỉ TiêuNăm 2013Năm 2014Năm 2015Sốtuyệtđối(đồng)Số tương đối

(%)Số tuyệt đối (đồng)Sốtươngđối (%)quân

20132015 (%)1Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ96.024.400.000106.297.000.000111.564.521.00010.272.600.000110,7%5.267.521.000105116,182Các khoản giảm trừ doanh thu362.554.261272.055.123214.652.357-90.499.13875,04-57.40276678,976,953Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ95.661.845.740106.024.944.900111.349.868.60010.036.991.600110,835.324.923.700105,02107,893Giá vốn hàng bán83.476.840.00095.923.380.000102.368.120.00012.446.540.000114,916.444.740.000106,72110,744Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ12.184.708.74010.101.564.9008.981.748.600-2.083.143.84082,90-1.119.816.30088,9185,865Doanh thu hoạt động tài chính20.332.60715.165.44111.713.450-5.167.16674,59-3.451.99177,2475,906Chi phí tài chính5.086.074.1753.274.341.8002.764.797.325-1.811.732.37564,38-509.544.47584,4473,737

8Chi phí bán hàng

Chi phí quản lý kinh doanh804.031.191

4.152.328.135798.320.678

3.823.062.518875.656.035

3.041.592.238-5.710.513

-329.265.61799,23

92,0777.335.357

-781.470.280109,69

79,56104,36

73,259LNT từ hoạt động kinh doanh2.162.607.8462.221.005.3452.311.416.45258.397.499102,7090.411.107104,07103,3810Thu nhập khác474.829.316379.019.358225.615.050-95.809.95879,82-153.404.30859,5368,9311Chi phí khác69.499.59156.748.20958.713.739-12.751.38281,651.965.530103,5691,9112Lợi nhuận khác106.329.72575.271.14970.901.311-31.058.57670,79-4.369.83894,1981,6613Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế2.674.267.2962.618.547.6432.549.219.074-55.719.65397,92-69.328.56997,3597,6314CP TTNDN hiện hành668.566.824654.636.910,8637.304.768,5-13.929.913,297,92-17.332.142,397,3595,3215Tổng lợi nhuận kế tốn sau thuế2.005.700.4721.963.910.7321.911.914.306-41.789.74097,92-51.996.42697,3595,32(Nguồn: Phòng kế tốn – tài chính)112.2. Thực trạng chiến lược cạnh tranh qua chính sách Marketing - Mix

của công ty cổ phần Bia Rượu Nước Giải Khát Viger

2.2.1. Chiến lược cạnh tranh bằng chính sách sản phẩm

2.2.1.1. Quyết định về nhãn hiệu và bao bì sản phẩm

Nhãn hiệu sản phẩm: Tên thương hiệu cũng chính là tên sản phẩm

Viger một cái tên đơn giản, dễ đọc. Viger là một cái tên đa nghĩa được gọp

lại từ 2 phần của chữ “Vi” và chữ “Ger”.

Xét một cách tổng quát bao bì sản phẩm của Viger và Hà Nội đều

giống nhau thể hiện rất rõ về thông tin sản phẩm, chất lượng (thông qua các

thông số ghi trên bao bì, bảng tiêu chuẩn chất lượng, các giải thưởng đã

nhận), có hạn sử dụng, giúp cho người tiêu dùng yên tâm khi sử dụng sản

phẩm. Trong năm 2015 Bia Hà Nội có 343 lon khơng có ngày sản xuất và

hạn sử dụng (Nguyễn Tấn Phong (25 tuổi, xã Tam Vinh, Phú Ninh) tổ chức

tiệc cưới tại nhà. Vì vậy, có thể khẳng định đây là một cơ hội của Bia Viger

và công ty đã tận dụng lấy cơ hội này để biến nó thành điểm mạnh của mình

thực hiện chiến lược cạnh tranh thông qua nhãn hiệu và bao bì sản phẩm của

mình, giúp người tiêu dùng an tâm khi sản phẩm hơn so với sản phẩm đối

thủ cạnh tranh.

2.2.1.2. Quyết định về chủng loại và danh mục sản phẩm

Công ty cổ phần Bia Rượu Nước Giải Khát Viger ln có gắng mở

rộng chủng loại và danh mục sản phẩm của mình qua từng năm. Danh mục

và chủng loại sản phẩm Bia của công ty cổ phần Bia Rượu Nước Giải Khát

Viger so với đối thủ cạnh tranh qua từng năm như sau:12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân tích và phán đoán các thế lực cạnh tranh trong môi trường ngành để xác định các cơ hộ và đe dọa đối với doanh nghiệp của họ. Có một mô hình phân tích 5 lực lượng cạnh tranh được M.Porter bao gồm: sức ép khách hàng, sản phẩm thay thế, nhà cung ứng, đố

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×