Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.3 : Một số chủng loại và danh mục sản phẩm sản xuất chủ yếu của công ty

Bảng 2.3 : Một số chủng loại và danh mục sản phẩm sản xuất chủ yếu của công ty

Tải bản đầy đủ - 0trang

7 Đối với sản phẩm sản xuất: Chất lượng sản phẩm là một trong những yếu tố

quyết định đến mức tiêu thụ của sản phẩm đó. Do vậy mà việc cải tiến kỹ thuật nâng

cao chất lượng sản phẩm là mục tiêu mà các doanh nghiệp luôn đặt ra. Chất lượng

không những ảnh hưởng đến số lượng tiêu thụ mà nó còn ảnh hưởng đến uy tín của

cơng ty đối với khách hàng và danh tiếng công ty. Chất lượng các sản phẩm hàng may

mặc của công ty đã được khách hàng tin chọn và được khẳng định bởi chứng nhận chất

lượng ISO.

- Để đảm bảo về chất lượng sản phẩm, cơng ty đã thực hiện sản xuất theo chu

trình sản xuất ISO89Sơ đồ 2.1: Chu trình sản xuất theo ISO để đảm bảo chất lượng

Nguồn: phòng kế hoạch – kỹ thuật10Nhìn vào chu trình sản xuất ta thấy, các bước để sản xuất ra một sản phẩm được

thực hiện một cách nghiêm ngặt theo từng bước của chu trình. Mỗi bộ phận đều có một

nhiệm vụ riêng. Đầu tiên khi nhận được đơn hàng của khách hàng, phòng kế hoạch tiếp

nhận và kiểm tra toàn bộ đơn hàng, kế hoạch, hợp đồng và thông báo cho các bộ phận

về đơn hàng mới, đồng thời công ty sẽ liên hệ với các công ty bán NVL để thông báo

về nhu cầu mua NVL cho đơn hàng sắp tới. Mỗi cá nhân, bộ phận sẽ được chỉ định

theo từng công việc cụ thể và bộ phận kỹ thuật sẽ thông báo yêu cầu kỹ thuật của mã

hàng.

- Đối với hàng FOB (hàng sản xuất): Bộ phận thiết kế sẽ thiết kế mẫu giấy, giác sơ

đồ các chi tiết của 1 áo lên giấy. Bộ phận may sẽ may mẫu dựa trên sơ đồ đã giác. Trưởng

phòng kỹ thuật sẽ kiểm tra, duyệt mẫu, tính tốn kích cỡ cho từng size áo, từ đó tính định

mức NVL cần thiết và gữi lên ban giám đốc duyệt.

- Đối với hàng gia công: Khi tiếp nhận NVL từ cơng ty th gia cơng thì bộ

phận kỹ thuật sẽ tiến hành thử nghiệm để xác định độ co, độ biến dạng màu sắc của

NVL, sau đó sẽ giác mẫu một cỡ chuẩn, kiểm tra và duyệt mẫu xem chuẩn với yêu cầu

khách hàng chưa.

Sau khi kiểm tra, duyệt mẫu xong sẽ điều chỉnh mẫu theo nhận xét. Thử nghiệm

để xác định màu sắc, cúc, chỉ,..Đồng thời thử nghiệm độ kết dính của mex. Sau khi

hồn chỉnh các bước kiểm tra xong sẽ chuyển các yêu cầu và bảng mẫu cho các bộ

phận liên quan. Từ đó, xác định mức thời gian sản xuất, xây dựng thiết kế chuyền, xây

dựng định mức nguyên liệu, duyệt định mức. Phòng tài chính- kế tốn sẽ lưu hồ sơ,

đồng thời phòng kế hoạch- kỹ thuật sẽ ban hành các tài liệu làm căn cứ cho sản xuất và

kiểm tra ở các bộ phận liên quan.

Qua đây ta thấy, mặc dù đã được nhận chứng nhận ISO nhưng công tác kiểm

sốt chất lượng sản phẩm vẫn ln ln được quan tâm và được đặt lên hàng đầu,

nhằm đảm bảo được cung ứng trên thị trường, đáp ứng đủ các tiêu chí do khách hàng

yêu cầu và chất lượng ổn định. Do vậy, cơng ty đã chỉ đạo các phòng ban giám sát chặt

chẽ việc nhập nguyên liệu đầu vào, chỉ đạo và thực hiện các quy trình sản xuất, làm tốtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.3 : Một số chủng loại và danh mục sản phẩm sản xuất chủ yếu của công ty

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×