Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II.CẠNH TRANH BẰNG CÁC SẢN PHẨM KHÁC BIỆT.

II.CẠNH TRANH BẰNG CÁC SẢN PHẨM KHÁC BIỆT.

Tải bản đầy đủ - 0trang

(a) Doanh nghiệp có lời(b) Doanh nghiệp bị lỗ

PP

MCMCATCPATCATCPATC

LờiLỗDD

MR

MR

0QQ0QQII.CẠNH TRANH BẰNG CÁC SẢN PHẨM KHÁC

BIỆT.

2. Cân bằng dài hạn.Nếu các doanh nghiệp đang có lợi nhuận trong ngắn hạn

Các doanh nghiệp mới có động cơ gia nhập vào thị trường

Làm gia tăng sản lượng cung ứng cho thị trường.

Làm giảm thị phần của mỗi doanh nghiệp

Đường cầu của doanh nghiệp dịch chuyển sang trái

Lợi nhuận của mỗi doanh nghiệp giảm xuống cho đến khi lợi nhuận

kinh tế = 0P

MCATCP = ATCD

MR

Q0QII.CẠNH TRANH BẰNG CÁC SẢN PHẨM KHÁC

BIỆT.Lợi nhuận kinh tế bằng 0– Đường cầu tiếp xúc với đường chi phí trung bình

– Sản lượng được ấn định tại đó MR = MC

– Gía cả = chi phí trung bình

– Gía cả lớn hơn MCII.CẠNH TRANH BẰNG CÁC SẢN PHẨM KHÁC

BIỆT.

3.Cạnh tranh độc quyền và cạnh tranh hoàn toàn Cạnh tranh độc quyền

• Sản lượng nhỏ hơn mức sản lượng tối ưu

• Sản xuất dưới khả năng, dư thừa năng lực sản xuất

• P > MC

 Cạnh tranh hồn tồn

• Sản lượng tại mức sản lượng tối ưu

• Sản xuất ở quy mơ có hiệu quả

• P = MC(a) Doanh nghiệp cạnh tranh độc quyền(b) Doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toànPPMCMC

ATCATCPP=MCP=MRMC

D

MR

0QQ*Q0Q*QII.CẠNH TRANH BẰNG CÁC SẢN PHẨM KHÁC

BIỆT.

4.Cạnh tranh độc quyền và phúc lợi xã hội.

Nguồn tài nguyên sử dụng kém hiệu quả.Ngun nhân thứ hai:Có q nhiều hoặc q ít sự gia nhập. Sự gia nhập của các

doanh nghiệp dẫn đến hai ngoại tác lên chính các doanh nghiệpNguyên nhân thứ nhất: phần chênh lệch giữa giá và chi phí biên. Thị trường cạnh

tranh độc quyền cũng gây ra tổn thất vơ ích do việc định giá độc quyền.II.CẠNH TRANH BẰNG CÁC SẢN PHẨM KHÁC

BIỆT.

- Ngoại tác do sự đa dạng của sản phẩm:Người tiêu dùng nhận được một số thặng

dư tiêu dùng từ việc xuất hiện sản phẩm mới. Đây là ngoại tác tích cực cho người

tiêu dùng.

- Ngoại tác do thu nhỏ thị phần: Thị phần và lợi nhuận của các doanh nghiệp bị

giảm. Đây là ngoại tác tiêu cực cho các doanh nghiệp đang hoạt động.III.QUẢNG CÁOQuảng cáo là hoạt động tư nhiên của thị trường cạnh tranh độc quyền. Họ có

động cơ quảng cáo vì giá bán lớn hơn chi phí biên nhằm thu hút khách hàng mua

sắm sản phẩm của họ.

Số lượng quảng cáo nhiều hay ít tùy thuộc đặc điểm của các loại sản phẩm.

Hình thức quảng cáo đa dạng như tivi, radio, sách báo, tạp chí, gởi thư trực tiếp,

trên trang web, …..III.QUẢNG CÁO1.Tranh luận về quảng cáo.a.Phê phán quảng cáo. Các doanh nghiệp quảng cáo nhằm tác động tới thị hiếu

của mọi người.- Nhiều quảng cáo mang tính tâm lý hơn là cung cấp thông tin.

- Quảng cáo tạo ra nhu cầu không có thực.

- Quảng cáo làm cản trở sự cạnh tranh. Quảng cáo thường cố gắng cho khách hàng

thấy sự khác biệt giữa các sản phẩm lớn hơn mọi người vẫn tưởng. Khách hàng

sẽ trung thành với thương hiệu. Với đường cầu dốc xuống các doanh nghiệp sẽ

bán sản phẩm lớn hơn chi phí biênIII.QUẢNG CÁO

b.Ủng hộ quảng cáo

Doanh nghiệp quảng cáo để cung cấp thông tin cho người tiêu dùng: giá bán, sản

phẩm mới, địa chỉ bán lẻ..-Người tiêu dùng sẽ có những lựa chọn tốt hơn về mua sản phẩm.

Phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả của thị trường.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II.CẠNH TRANH BẰNG CÁC SẢN PHẨM KHÁC BIỆT.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×