Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I.GIỮA ĐỘC QUYỀN VÀ CẠNH TRANH HOÀN TOÀN.

I.GIỮA ĐỘC QUYỀN VÀ CẠNH TRANH HOÀN TOÀN.

Tải bản đầy đủ - 0trang

I.GIỮA ĐỘC QUYỀN VÀ CẠNH TRANH HOÀN TOÀN.Cạnh tranh độc quyền:- Nhiều doanh nghiệp bán, các doanh nghiệp cạnh tranh nhau để thu hút một nhóm

khách hàng

- Sản phẩm giống nhau nhưng không giống nhau một cách tuyệt đối, khác nhau về

nhãn hiệu, mẫu mã, chất lượng…..

- Đường cầu của doanh nghiệp hơi dốc xuống

(co giãn)I.GIỮA ĐỘC QUYỀN VÀ CẠNH TRANH HOÀN TOÀN.- Tự do gia nhập và rời bỏ:Các doanh nghiệp tự do gia nhập và rời khỏi ngành cho

đến khi lợi nhuận kinh tế bằng 0.

-Ví dụ: sách, DVD, trò chơi điện tử, nhà hàng, bánh, quần áo……II.CẠNH TRANH BẰNG CÁC SẢN PHẨM KHÁC

BIỆT.

1.Cân bằng trong ngắn hạn.Tối đa hóa lợi nhuận– Doanh nghiệp sản xuất ở mức sản lượng tại đó

MR = MC– Gía cả được xác định bởi đường cầu

– Nếu P > ATC: doanh nghiệp có lời

– Nếu P < ATC: doanh nghiệp bị lỗ

– Giống như doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn.(a) Doanh nghiệp có lời(b) Doanh nghiệp bị lỗ

PP

MCMCATCPATCATCPATC

LờiLỗDD

MR

MR

0QQ0QQTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I.GIỮA ĐỘC QUYỀN VÀ CẠNH TRANH HOÀN TOÀN.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×