Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
chọn hsg trướng lớp 10 2019.pdf

chọn hsg trướng lớp 10 2019.pdf

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨCI. Hướng dẫn chung

II. Đáp án và thang điểm

Câu

Câu 1

(6 điểm)Câu 2

(4 điểm)1

2

3

4

1

231

Bài 3

(4 điểm)

2Đáp án

1,59

K2O.

0,97%

[Ar]3d64s2

K và 6,72 hoặc Na và 9,048

31

a. Có 3 trường hợp : [Ar]4s1 : Kali; [Ar]3d54s1 :

Crom; [Ar]3d104s1 : đồng.

b. R có phân lớp 3d đã bão hoà-->R là Cu

Cu2O+3H2SO4-->2CuSO4+SO2+3H2O

Số mol Cu2O=số mol SO2=0,56:22,4=0,025->m=0,025x144=3,6

5SO2+2KMnO4+2H2O-->K2SO4+2MnSO4+2H2SO4

Số mol KMnO4=số mol H 2SO4=số mol

SO2x2:5=0,01

-->Nồng độ mol dd KMnO 4=Nồng độ mol

H2SO4=0,01:2=0,005M

to

a. 8P + 10NH4ClO4 

8H3PO4 + 5N2 + 5Cl2 +

8H2O

b. 5K2SO3 + 2KMnO4 + 6KHSO4 → 9K2SO4 +

2MnSO4 + 3H2O

ZnCl2 = 0,04Điểm

1,5

1,5

1,5

1,5

1

123

1Bài 4

(6 điểm)1

2CuCl2 = 0,035

55,5g

% KMnO4 = 60,75 %3

3SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT LƯU HỒNGĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP

TRƯỜNG MƠN ĐỊA LÍ LỚP 10

NĂM HỌC 2018-2019

THỜI GIAN: 150 PHÚT

(Đề thi có 01 trang)Câu 1.(4 điểm)

Trình bày chuyển động biểu kiến hàng năm của Mặt Trời trong khu vực nội chí tuyến. Nếu

Trái Đất chuyển động tịnh tiến xung quanh Mặt Trời nhưng khơng tự quay quanh trục thì sẽ

có những hiện tượng gì xảy ra trên bề mặt Trái Đất ?

Câu 2.( 1,5 điểm)

Một tầu thủy chạy từ cảng Hải Phòng lúc 5 giờ ngày 01/03/2018 đến cảng Mác -Xây. Sau

20 giờ chạy thì tầu cập cảng Mác-Xây vào lúc 19 giờ ngày 01/03/2018. Hãy cho biết cảng

Mác-Xây ở múi giờ số mấy?

Câu 3. ( 5 điểm)

a.Cơ cấu dân số theo giới là gì?phân biệt tỉ số giới tính và tỉ lệ giới tính.nêu các nhân tố ảnh

hưởng và ý nghĩa của cơ cấu dân số theo giới.

b. Tại sao nước đang phát triển nam nhiều hơn nữ còn nước phát triển nữ nhiều hơn nam?

Câu 4( 4 điểm) Sản xuất nông nghiệp có những đặc điểm gì?theo em đặc điểm nào là quan

trọng nhất? tại sao?

Câu 5( 5,5 điểm) Cho bảng số liệu

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ NƯỚC

TA NĂM 2006 VÀ 2010

Đơn vị: tỉ đồng

NămChia ra

Tổng sốKinh tế nhà nướcKinh tế ngoài nhà

nướcKinh tế có vốn

nước ngồi20064858441479941515151863352010811182188959287729334494a, Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo

thành phần kinh tế nước ta giai đoạn 2006-2010 .

b. Nhận xétĐÁP ÁN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI MƠN ĐỊA LÍ 10

CÂUNỘI DUNGĐIỂMCâuTrình bày chuyển động biểu kiến hàng năm của Mặt Trời trong2.01 (4,0khu vực nội chí tuyến.điểm)Ý- Hiện tượng Mặt Trời ở đúng đỉnh đầu lúc 12 giờ trưa (tia sáng mặt0,5trời chiếu thẳng góc với tiếp tuyến ở bề mặt đất) được gọi là Mặt

Trời lên thiên đỉnh.

- Hiện tượng này lần lượt xảy ra tại các địa điểm từ vĩ tuyến 23027N

(ngày 22/12) cho tới 23027B (ngày 22/6) rồi lại xuống vĩ tuyến1,023027N. Điều đó làm cho ta có ảo giác là Mặt Trời di chuyển.

- Trong thực tế không phải Mặt Trời di chuyển mà là Trái Đất

chuyển động tịnh tiến xung quanh Mặt Trời. Chuyển động khơng có

thực đó gọi là chuyển động biểu kiến hàng năm của Mặt Trời.0,5Nếu Trái Đất chuyển động tịnh tiến xung quanh Mặt Trời nhưng

không tự quay quanh trục thì sẽ có những hiện tượng gì xảy ra trên

bề mặt Trái Đất ?2,0-Trái đất vẫn có ngày và đêm ,một năm chỉ có một ngày và một đêm

. Ngày dài 6 tháng ,đêm dài 6 tháng.0,5

0,5-Ban ngày mặt đất sẽ tích tụ một lượng nhiệt rất lớn và nóng lên dữ

dội .Ban đêm trở lên rất lạnh giá.

-sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn giữa ban ngày và ban đêm gây ra sự

chênh lệch rất lớn về khí áp giữa hai nửa cầu ngày và đêm .Từ đó

hình thành những luồng gió cực mạnh.

-Bề mặt Trái đất sẽ khơng còn sự sống.0,50,5CâuMác-Xây ở múi giờ thứ mấy?II

(1,5Tàu đến cảng Mác-Xây lúc 19h ,cùng thời điểm đó ở Hải Phòng là 20h+ 5h (1.51h ngày 2 tháng 3 ) Vậy ở Mác Xây có giờ sớm hơn giờ Hải Phòng là 6h màđiểm)Hải Phòng thuộc múi h thứ 7 nên múi giờ của Mác-Xây là 7-6=1Câua3 (5,0

điểm)bcơ cấu dân số theo giới là gì?phân biệt tỉ số giới tính và tỉ lệ giới

tính.nêu các nhân tố ảnh hưởng và ý nghĩa c ủa cơ cấu dân số

theo giới.3,0. * cơ cấu dân số theo giới biểu thị tương quan giữa giới nam so với

giới nữ hoặc so với tổng số dân.đơn vị tính là phần trăm(%).

*Tỉ số giới tính cho biết trung bình cứ 100 nữ thì có bao nhiêu nam

.ví dụ tỉ số giới tính là 96%, nghĩa là cứ trung bình có 100 nữ thì có

96 nam. Tỉ lệ giới tính cho biết dân số nam hoặc dân số nữ chiếm

bao nhiêu phần trăm trong tổng số dân. Ví dụ tỉ lệ nam trong tổng

số dân là 55% còn lại tỉ lệ nữ là 45%.

*Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu dân số theo giới

-Tự nhiên:tuổi thọ trung bình của nữ thường cao hơn nam

-Kinh tế-xã hội: trình độ phát triển kinh tế,xã hội,chiến tranh,tai

nạn,chuyển cư ,phong tục tập quán

*Ý nghĩa c ủa cơ cấu dân số theo giới

-Ảnh hưởng đến phân bố sản xuất,tổ chức đời sống xã hội và hoạch

định chiến lược phát triển kinh tế -xã hội của các quốc gia.

-Khi phân tích cơ cấu dân số theo giới ,người ta khơng chỉ chú ý

đến khía cạnh sinh học ,mà còn quan tâm đ ến khía cạnh xã hội như

vị thế,vai trò,quyền lợi,trách nhiệm của giới nam so với giới nữ.0,5Tại sao nước đang phát triển nam nhiều hơn nữ còn nước phát triển2,00,51,01,0nữ nhiều hơn nam

-Các nước phát triển tỉ lệ nữ nhiều hơn nam vì:

+Độ tuổi dưới 15 nam nhiều hơn nữ ,từ 60 trở lên thì nữ nhiều hơn

nam (tuổi thọ trung bình của nữ cao hơn nam).

+Các nước phát triển cơ cấu dân số già nên số người dưới 15 tuổi ít

,số người từ 60 trở lên cao.1,0-Các nước đang phát triển cơ cấu dân số trẻ số người dưới 15 cao và

trên 60 ít nên tỉ lệ nam cao hơn nữ

Ngoài ra một số nước đang phát triển có phong tục trọng nam khinh

nữ ,ưu tiên sinh con trai

-Các nước phát triển tỉ lệ nữ nhiều hơn nam vì:

+Độ tuổi dưới 15 nam nhiều hơn nữ ,từ 60 trở lên thì nữ nhiều hơn

nam (tuổi thọ trung bình của nữ cao hơn nam).

+Các nước phát triển cơ cấu dân số già nên số người dưới 15 tuổi ít

,số người từ 60 trở lên cao.

-Các nước đang phát triển cơ cấu dân số trẻ số người dưới 15 cao và

trên 60 ít nên tỉ lệ nam cao hơn nữ

Ngồi ra một số nước đang phát triển có phong tục trọng nam khinh

nữ ,ưu tiên sinh con traiCâuaSản xuất nơng nghiệp có những đặc điểm gì?1,02,54 (4,0

điểm)

-.Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế:

+Là đặc điểm quan trọng phân biệt nông nghiệp với công nghiệp

.Không thể sản xuất nông nghiệp nếu không có đất đai.

+ Quy mơ và phương thức sản xuất ,mức độ thâm canh và cả việc tổ

chức lãnh thổ phụ thuộc nhiều vào đất đai.

+Đòi h ỏi cần phải duy trì và nâng cao đ ộ phì cho đ ất, sử dụng hợp

lí, tiếc kiệm.

-Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là cây trồng, vật nuôi:

+Các sinh vật trưởng thành và phát triển theo các quy luật sinh học

và chịu tác động rất lớn của quy luật tự nhiên.

+do đó

cần phải hiểu biết và tơn trọng quy luật sinh học,quy luật tự nhiên

trong q trình sản xuất nơng nghiệp.

-.Sản xuất nơng nghiệp có tính mùa vụ: Cần phải xây dựng cơ cấu

hợp lí, đa dạng hóa sản xuất, phát triển các ngành dich vụ, làng

nghề,.. tận dụng thời gian dỗi.

-Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên vì đối

tượng là cây trồng, vật ni.

-Trong nền kinh tế hiện đại, nông nghiệp trở thành ngành sản xuất

hàng hóa.Biểu hiện cụ thể:

+Hình thành và phát triển các vùng chun mơn hóa nơng nghiệp.

+Đẩy mạnh chế biến nơng sản để nâng cao giá trị thương phẩm.0,50,50,50,5

0,5btheo em đặc điểm nào là quan trọng nhất ?tại sao?

*Đặc điểm quan trọng nhất: Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và

khơng thể thay thế , vì:

-Là đặc điểm quan trọng phân biệt nơng nghiệp với cơng nghiệp

-Khơng thể có sản xuất nơng nghiệp nếu khơng có đất đai.1,50,5

0,25

0,25-Độ phì của đất quyết định năng suất cây trồng

0,25Câu

5 (5,0ađiểm)b-Quy mô,phương hướng sản xuất ,mức độ thâm canh và cả việc tổ

chức lãnh thổ phụ thuộc nhiều vào đất đai.0,25Vẽ biểu đồ tròn ,biểu đồ khác khơng cho điểm3.0- Xử lí số liệu %1,0-Tính bán kính0,5-Vẽ biểu đồ chính xác1,5Nhận xét2,0-Gía trị sản xuất công nghiệp nước ta tăng nhanh ( số liệu)0,5-Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế của

nước ta có sự thay đổi:

+Tỉ trọng thành phần kinh tế nhà nước giảm( số liệu)0,5+Tỉ trọng khu vực kinh tế0,5+Tỉ trọng thành phần kinh tế có vốn nước ngoài tăng (số liệu)0,5SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT LƯU HOÀNGĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2018 – 2019

Môn thi: Vật Lý - Lớp: 10

(Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề)ĐỀ CHÍNH THỨC

Bài 1 (3 điểm): Phương trình chuy ển động của một vật chuyển động thẳng biến đổi đều là:

x=2t2+8t+20(m,s)

a) Tính gia tốc, và tính chất chuyển động của vật ?

b) Phương trinh vận tốc của vật chuyển động ? Tính vận tốc lúc t =2 (s)?

c) Vật ở vị trí 62m ở thời điểm nào?

d) Định vị trí của vật khi vật có vận tốc là 24m/s?

e) Quãng đường vật đi được sau 2 s?

Bài 2 (4 điểm). Một người dùng dây buộc vào một thùng gỗ và kéo nó trượt trên sân bằng một lực 90N.

Thùng có khối lượng 20 kg. Lấy g = 9.8 m/s 2. Hệ số ma sát trượt giữa đáy thùng và sân là 0,2 Tìm gia

tốc của thùng và công của lực kéo sau 5 giây.

a) Khi lực kéo theo phương ngang song song với mặt sân.

b) Khi lực kéo theo hướng hợp với mặt sân 30o.

Bài 3 (2 điểm):Tìm lực nhỏ nhất F tác dụng theo phương

nằm ngang vào vật có khối lượng m = 2 kg, đang nằm trên mặt p hẳng

nghiêng có góc nghiêng  = 300 để cho nó để cho nó chuyển

động đều lên trên mặt phẳng nghiêng như hình vẽ 1? Hệ số ma sát

giữa vật và mặt phẳng nghiêng là k = 0,3. lấy g=10m/s 2Fm

Hình 1.Bài 4 (5 điểm): Một người khối lượng m1 = 50kg đang chạy với vận tốc v1 = 4m/s thì nhảy lên một

chiếc xe khối lượng m2 = 80kg. sau đó xe và người chuyển động theo phương cũ. Coi người và xe là hệ

kín Tính vận tốc xe và động lượng của hệ sau khi người này nhảy lên xe nếu ban đầu .

a) Xe đang đứng yên.

b) Xe chuyển động với vận tốc v2 = 3m/s cùng chiều với người.

c) Xe chuyển động với vận tốc v2 = 3m/s ngược chiều với người.

Bài 5 (2 điểm): Một lò xo có l 0 = 40cm được treo thẳng đứng. Treo vào đầu dưới của lò xo một quả cân

500g thì chiều dài của lò xo là 45cm. Hỏi khi treo vật có m = 600g thì chiều dài lúc sau là bao nhiêu? g

= 10m/s2

Bài 6 (4 điểm) Một vật bắt đầu trượt từ đỉnh một

mặt phẳng nghiêng dài 10m, cao 5m. Biết bỏ qua ma

sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng, lấy g=10m/s 2.

a) Tính vận tốc ở chân mặt phẳng nghiêng và thời

gian vật đi hết mặt phẳng nghiêng

b) Khi đi hết mặt phẳng nghiêng, vật tiếp tục trượt

lên một cung tròn có bán kính R. Tìm bán kính lớn

nhất của cung tròn để vật có thể đi hết được cung tròn đó. Bỏ qua ma sát trên cung tròn.

----------HẾT---------Cán bộ coi thi khơng giải thích gì thêm!

Họ và tên thí sinh: ...................................... Số báo danh: ................

Chữ ký giám thị coi thi số 1:

Chữ ký giám thị coi thi số 2:SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT LƯU HOÀNGHƯỚNG DẪN CHẤM

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2018 – 2019Mơn thi: Vật Lý - Lớp: 10ĐÁP ÁN CHÍNH

THỨCI. Hướng dẫn chung: Học sinh nếu làm theo cách khá c đúng vẫn cho điểm tối đa

II. Đáp án và thang điểm

Bài 1 (3 đ)

a. a= 4m/s; v0 = 8m/s; a.v>0 vật chuyển động thẳng nhanh dần đều.Điể

m

0,5b. v= v0 +at = 8+4t (m,s).0,S5v=8+ 4.2=16 (m/s) (t=2s).

c. x=2t2+8t+20 = 62 => t=3(s).hoặc t=-7 (s)<0 loại0,25

0,5d. v= 8 + 4t = 24 => t=4(s).

 X= 2t2+8t +20 (thay t= 4s).

 X= 2.42+8.4+20 =84 (m) vật cách gốc tọa độ 84m.

e. s= v0t+ at2/2 = 8t + 2t2

Với t= 2(s) => s = 8.2+2.22 =24(m).0,25

0,25

0,25

0,25

0,25Bài 2 (4,0 đ)

Thùng chịu tác dụng của 4 lực: Trọng lực

của sàn., lực đẩy, lực pháp tuyếnvà lực ma sát trượt0,250,25Phương trình định luật II Niu -tơn dưới dạng vectơ:

+

+ + = m.

Chiếu (1) theo hai trục toạ độ:0,25(1)0,25Giải hệ phương trình:

N = P = mg = 20.9,8 = 196N0,25= 0,2.196 = 39,2 N

a = 2,54m/s20,25- Công của lựcA = F.s.cos

- mặt khác S= v0.t + ½ at2=31,75m0,25

0,25A = F.s.cos=2857,5(J)

Thùng chịu tác dụng của bốn lực :Trọng lực, lực kéo, lực pháp tuyếnvà lực ma sát

0,25của sàn.0,25Phương trình định luật II Niu -tơn dưới dạng vectơ:

0,25

++ + = m.

Chiếu (1)theo hai trục toạ độ:(1)0,25Giải hệ phương trình:

N = P - Fsin0,25= 20.9,8 - 90.0,5N = 151 (N).

= 0,2.151 = 30,2 N.0,25a = 2,39m/s2

- Công của lựcA = F.s.cos

- mặt khác S= v0.t + ½ at2=29,83m0,25

0,25A = F.s.cos=2325,7(J)Bài 3 (2đ)

+ Các lực tác dụng lên vật gơm có: P, N, F và F ms.

+ Sử dụng định luật II Newton ta có:   

ma  P  N  Fms  F0,25

0,25+ ma = Fcos  - Psin  - Fms = Fcos  - Psin  - kN = 0 ( Vì chuyển động thẳng đều)

+ 0 = - Pcos  - Fsin  + N suy ra N = Pcos  + Fsin : Thay vào phương trình trện ta thu0,5

0,25được:

Fcos  - Psin  - k(Pcos  + Fsin ) = 0 rút ra: F=21,22N0,250,5

FBài 4 (5,0 đ)

Xét hệ: Xe + người là hệ kín.chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe

Theo định luật BT động lượngm1.v1  m2 .v2   m1  m2  v0,5

0,5a/ Khi xe ban đầu đứng yên v2 = 0m/s

m1 v1

v=

m1  m 2

v=1,54m/s.theo chiều của người

Động lượng của hệ sau khi người nhảy lên xep=(m1 + m2) .v=200 kg.m/s

b/ Khi người cùng chiều xe thì

m v  m2v2 50.4  80.3

v 1 1 3,38m / s - Vậy xe tiếp tục chuyển động theo chiều cũ với vận

m1  m2

50  80

tốc 3,38 m/s.

Động lượng của hệ sau khi người nhảy lên xe0,50,50,750,75p=(m1 + m2) .v= 440 kg.m/s

c/ Khi người nhảy ngược chiều xe thì

 m1v1  m2v2 50.4  80.3

v/  0,3m / s Vậy xe tiếp tục chuyển động theo chiều cũ với vận

m1  m2

50  80

tốc 0,3m/s.

Động lượng của hệ sau khi người nhảy lên xe0,750,75p=(m1 + m2) v= 40 kg.m/s

Bài 5 (2 đ)

F=P

 k l  mg  k  100 N / m

Khi m = 600g: F’ = P

 k (l '  l0 )  m2 g  l '  0, 46m

Bài 6(4 đ)0,5

0,5

0,5

0,5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

chọn hsg trướng lớp 10 2019.pdf

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×