Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 4.20: Hoa của giống G5

Hình 4.20: Hoa của giống G5

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.2 Nghiên cứu một số đặc điểm thực vật học của các

mẫu giống huệ mưa thu thập được.

4.2.1 Độ lan rộng và ăn sâu của bộ rễ

Rễ Huệ mưa thuộc loại rễ chùm, có màu vàng xám hoặc xám nâu nhạt,

dạng sợi.

Bảng 4.7: Độ lan rộng và ăn sâu của bộ rễ của một sốgiống Huệ mưa

Đơn vị: cmMẫu giống

T40

T49

T30

T34

N27

N28

N29

N30

N31

N32

N34Lan rợng

14

7

11

7

9

18

11

14

7

15

4Ăn sâu

17

9.8

17

8

14

19.1

16.3

14

12

14

5Mẫu giớng

N35

N36

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8Lan rợng

6

8

9

11

12

11

13

8

13

8.5Ăn sâu

10.6

10.5

15.7

17

17.2

18

15

11

18.5

10.4cm

25201510LAN RƠNG

ĂN SÂU50T40 T49 T30 T34 N27 N28 N29 N30 N31 N32 N34 N35 N36 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8Hình 4.22: So sánh sự lan rộng và ăn sâu của bộ rễ của một số giống

huệ mưa

Rễ là một bộ phận vô cùng quan trọng có nhiệm vụ hút nước và ḿi

khoáng hòa tan trong nước để nuôi các bộ phận trên mặt đất. Rễ còn có chức

năng cơ học: giữ chặt cây vào đất, mợt sớ rễ còn có chức năng dự trữ chất dinh

dưỡng. Cây trồng sẽ phát triển tốt nếu có bợ rễ phát triển tớt.

Dựa và bảng 4.8 và hình 4.22 chúng ta có thể đưa ra mợt sớ nhận xét sau:

- N28 có bợ rễ phát triển nhất, đợ lan rợng là 18cm, ăn sâu 19,1cm. N34

có bợ rễ kém phát triển nhất. Đợ lan rợng chỉ có 4cm, ăn sâu5cm

- Bợ rễ Ḥ mưa có chiều hướng ăn sâu hơn lan rộng. Dựa vào đặc điểm

của bộ rễ của từng dòng mà có kỹ tḥt bón phân cho cây mợt cách tớt nhất,

tránh lãng phí và giúp cây phát triển mợt cách tớt nhất.4.2.2 Đường kính thân hành khi cây ra hoa

Bảng 4.8: Đường kính thân hành khi cây ra hoa

Đơn vị: cm

MẪU GIỐNG

T30

T40

N29

N31

N35

G1

G3

G4

G5

G8ĐKTH KHI RA HOA

2.25±0.06

2.43±0.24

1.98±0.12

1.66±0.20

1.77±0.30

1.84±0.43

1.42±0.08

1.75±0.24

1.51±0.12

1.59Dựa vào bảng 4.6 ta thấy G3 ra hoa khi thân hành có kích thước nhỏ nhất

từ 1.42±0.08cm. T40 thì ra hoa khi đường kính lớn rơi vào khoảng

2.43±0.24cm. các giớng huệ mưa ra hoa khi đường kính thân hành rơi vào từ

khoảng 1,5 đến 2,5 tùy giớng.

4.2.3 Đặc điểm hình thái lá của mợt sớ mẫu giớng Ḥ mưaHình 4.23: Đặc điểm hình thái lá Huệ mưaDựa vào hình 4.23 chúng ta có mợt sớ nhận xét như sau:

T49 có chiều dài lá vượt trội hơn hẳn những giống khác khoảng 56cm.

Sau đó là N27 cũng có bợ lá dài khoảng 41cm. N28, N30,N34 có chiều dài lá

xấp xỉ nhau và nhỏ nhất, khoảng 23cm. 3 dòng N29, G4,G5 có chiều dài lá

tương đương nhau khoảng 24cm. Các dòng tập trung nhiều trong khoảng chiều

dài lá từ 33-39 như: T40, T30, N31,N23, N35, N36, G3, G7, G7.

Các dòng có bợ lá dài như T49 có chiều dài lá 43.70±5.25 cm, N27 có

chiều dài lá 38.3±5.80 cm thì có hiện tượng lá rũ x́ng mặt đất vì có bợ lá quá

dài. Huệ mưa có chiều dài lá khoảng 30-35cm là vừa

4.2.4 Thế lá của các mẫu giống Huệ mưa

Mỗi một mẫu giớng Ḥ mưa có các thế lá khác nhau, những giớng có thế

lá đứng thì lá khơng bị rạp x́ng đất thích hợp cho trờng chậu, những giớng có

thế lá nằm ngang có ứng dụng trong việc trờng thảm. Qua việc đo đếm chúng tôi

thu được kết quả về thế lá của các mẫu giống Huệ mưa như sau:

Bảng 4.9: Góc tạo bởi phiến lá và trục thẳng đứng đi qua đỉnh thân hành

Mẫu giớng

T40

T49

T30

T34

N27

N28

N29

N30

N31

N32

N34Góc la (đơ)

34

60

40

50

40

88

30

31

38

45

45Mẫu giớng

N35

N36

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8Góc la (đơ)

62

54

50

55

40

46

35

41

35

47Hình 4.24: góc lá của giống N29Hình 4.25: góc lá của giống N28Dựa vào bảng 4.9 , ta có thể đưa ra một số nhận xét như sau:

Trong tập đoàn các mẫu giớng nghiên cứu có giớng N29 có góc lá đứng

nhất (30o), tiếp theo mợt sớ mẫu giớng cũng có lá đứng như: N30 (31 o), T40

(34o), G5 (35o), G7 ( 35o), N31 (38o). Các mẫu giớng này có bợ lá đứng, thích

hợp trờng chậu, trờng viền trang trí.

Giớng N28 là giớng có góc lá lớn nhất trong 21 mẫu giớng với góc lá 88 o.

Lá cây gần như nằm ngang với mặt đất. Đối với giống này, trồng thảm thích

hợp hơn trờng chậu. Tương tự, các giớng có góc lá lớn như: N35 (62 o), T49

(60o), G2 ( 55o), G1 (50o), T34 (50o).

4.2.5 Đặc điểm giải phẫu rễ cây Huệ mưaHình 4.26: cấu tạo giải phẫu rễ cây Huệ mưaBảng 4.10: Kích thước các phần mô trong cấu tạo giải phẫu của rễ một số mẫu giống Huệ mưa.

Đơn vị:µm

Vỏ sơ cấpTrung trụ sơ cấpMẪU

GIỚNG

T40tỷ lệlibe

Biểu bì

20.21±4.14Ngoại bì

50.83±5.24Nhu mơ

451.92±60.66Nợi bì

23.54± 5.63dày trung trụ

103.96±3.45vỏ trụ

21.67±4.25dàyrợng58.13±6.5562.71±10.73gỡ

sớdàyrợng659.38±11.0520.42±4.19lượngsớvỏ/trung

Sl tia/bótrụ64.75±0.605.26±0.67lượngT4931.04±4.2643.54±6.65418.00±62.2318.33±4.6082.50±6.3718.13±5.4130.21±5.7232.29±4.73649.38±3.7019.79±2.7965.08.14±0.496.24±1.00T3027.92± 7.5651.25 ± 4.02348.33 ±15.1226.04 ±2.59103.13±6.9320.21 ±2.9760.00±23.5064.38±10.63695.00±7.9119.79±5.5465.08±0.494.42±0.37T3438.13±5.8745.21±4.48359.33±39.2418.96±2.3885.63±7.2313.13±2.7247.50±13.6949.17±5.80678.33±8.9225.83±7.7365.92±0.765.41±0.46N2732.50±5.2042.29±6.16513.33±59.4628.54±2.1693.54±4.0120.42±2.4764.79±8.5763.13±2.72668.75±6.9626.25±3.4665.75±0.436.60±0.70N2830.42±8.0342.71±8.38473±64.7720.42±4.55104.38±4.1022.71±5.1551.67±6.4057.50±8.29473.75±11.3029.79±7.9444.75±1.165.43±0.61N2927.50±5.5936.04±5.90435.42±45.9022.50±2.70129.38±10.5121.67±4.3776.04±23.3160.21±7.74897.92±12.7023.96±5.7285.92±0.494.04±0.34N3026.88±4.6935.00±4.45469.33±28.1621.46±2.59115.63±9.5326.67±3.4465.42±9.6764.58±4.43880.83±8.6222.92±4.3186.08±0.494.80±0.35N3132.50±3.3949.58±8.41410.67±53.2030.21±3.3080.00±7.3617.71±2.3836.04±4.3874.79±9.27450.42 ±4.1925.42±6.3644.58±0.646.64±1.29N3224.17±6.8735.63±7.58482.17±21.9220.83±2.95138.13±5.1222.29±4.2699.17±12.7673.33±15.01889.17±14.1922.29±5.0584.92±0.644.08±0.23N3422.92±4.4335.83±3.44483.08±39.5227.71±8.26113.96±19.9919.79±1.90115.42±7.6358.96±4.50976.25±12.4832.29±4.3894.75±0.835.16±0.96N3527.92±6.0238.54±4.14437.25±54.4722.29±3.88115.83±11.1521.25±3.75107.71±9.0468.75±10.13790.83±13.7125.83±3.5876.08±1.264.58±0.65N3632.08±4.8843.75±4.62582.08±66.6826.88±5.4188.13±10.9517.50±5.1050.63±6.3085.00±9.35430.83±4.3721.88±7.2345.00±0.917.87±1.05G122.92±2.8646.25±8.07390.50±23.1230.00±4.7975.00±4.4522.50±3.3944.79±5.7246.67±6.07552.08±8.4118.75±2.3955.33±0.626.56±0.64G234.38±7.3039.79±3.60578.42±34.9218.96±2.79114.79±13.6718.96±2.5965.42±13.3857.50±6.77775.83±22.6523.13±5.9676.83±0.805.93±0.73G328.13±6.3842.08±6.52385.92±42.0022.29±3.1486.25±9.1615.63±2.0735.63±4.4670.21±10.13580.42±7.4922.71±6.9655.25±0.435.59±0.52G429.17±2.7639.8±5.09340.08±38.4923.75±4.7390.83±12.358.73±3.5547.08±13.6145.83±9.09656.04±7.0316.46±4.0165.00±0.584.81±0.52G529.38±4.1039.38±4.91452.83±31.7027.29±3.14104.38±5.4120.21±2.9756.67±5.1486.45±4.38583.96±5.7233.54±11.2055.25±0.435.28±0.45G621.04±4.1436.25±10.43324.50±48.0526.67±6.9594.38±15.1826.67±7.2466.67±9.8168.96±10.18586.04±8.0022.29±4.1455.00±0.584.40±0.74G721.40±4.1438.33±6.07324.50±48.0526.27±6.9594.38±15.1826.67±7.2466.67±9.8168.96±10.18586.04±8.0022.29±4.1455.00±0.584.42±0.73G829.79±3.8852.92±6.36457.42±15.8523.54±4.2685.42±9.2317.29±2.7955.00±6.6158.54±3.88662.08±9.1215.75±2.6065.17±0.556.67±0.70Huệ mưa là cây 1 lá mầm nên rễ chỉ có cấu tạo sơ cấp. Các mẫu giớng ḥ mưa đều có cấu tạo giải phẫu rễ gờm2 phần: Vỏ sơ cấp và Trung trụ sơ cấp. Vỏ sơ cấp từ ngoài vào từ ngoài vào trong gồm: Biểu bì  Ngoại bì Nhu mô vỏ

(gồm nhiều lớp tế bào) Nội bì (1 lớp tế bào). Phần Trung trụ sơ cấp gồm: Vỏ trụ (1 lớp tế bào), libe sơ cấp và gỗ sơ

cấp.

Dựa vào bảng 4.9 ta thấy mẫu giớng T34 có biểu bì dày nhất 38.13±5.87µm nên rễ được bảo vệ tớt nhất. Mẫu

giớng N36 có phần nhu mơ dầy nhất 483.08±39.52 µm nên cây sẽ có khả năng tích lũy chất dinh dưỡng và trao đổi khí

tớt nhất.

Rễ Ḥ mưa có mơ dẫn với bó libe và bó gỡ xếp xen kẽ nhau, sớ lượng libe và gỗ ở mẫu giống N34 là nhiều nhất

(9 bó). Kích thước các bó libe cũng lớn, dày 115.42±7.63µm rợng 58.96±4.50 µm. Rễ của tất cả các mẫu giớng huệ

mưa đều có phần vỏ lớn hơn rất nhiều so với phần trung trụ. Tỷ lệ vỏ/trung trụ dao động từ 4.04±0.34 đến 7.87±1.05.

4.2.6 Đặc điểm cấu tạo giải phẫu lá cây Huệ mưa

Lá cây là cơ quan dinh dưỡng của thực vật, chuyên hóa với chức năng quang hợp, ngoài ra lá còn đảm nhiệm

chức phận quan trọng khác là hơ hấp, thoát hơi nước và trao đổi khí của cây.Hình 4.27: Cấu tạo giải phẫu lá cây Huệ mưaBảng 4.11 : Kích thước các phần mô trong cấu tạo giải phẫu lá một số mẫu giống Huệ mưa

Đơn vị:µm

Mẫu giớngDày gân chínhBiểu bì trênBiểu bì dướiT401083.33±77.2825T491075±61.24T30

T34Phần mơ chứa DLSớ bó mạchDày phiến133.33±16.679795.83±26.68127.78±14.16138.89±20.7912762.50±34.6125119.44±10.39130.56±15.7111729.17±50.8625136.11±20.79147.22±7.8611733.33±39.9731.94±10.3950172.22±7.861759600±20.41841.67±62.2536.11±11.7950155.56±14.91150±11.1815637.50±47.72N291016.67±23.5730.56±10.3938.89±12.42141.67±11.79163.89±12.4215875±66.14N30983.33±171.1933.33±11.7933.33±11.79141.67±11.79116.67±11.799700N311225±54.015050233.33±20.41236.11±17.12101008.33±39.97N32908.33±65.622525144.44±25.76147.22±14.1615695.83±33.59TrênDưới25144.44±15.7133.33±10.21251216.67±11.7925950±70.7125N27908.33±11.79N28N34900±70.715050119.44±10.39136.11±12.4211716.67±53.36N35866.67±102.7430.56±10.3925150±23.57144.44±15.7111675±45.64N361525±20.412525122.22±7.86147.22±18.43111279.17±56.67G11258.33±82.502533.33±11.79180.56±15.71186.11±20.79131045.83±85.90G2866.67±112.4241.67±11.7927.78±7.86144.44±19.64147.22±18.4310575±32.27G3825±73.6036.11±12.4236.11±12.42127.78±21.87125±16.6713545.83±58.48G4916.67±51.372525119.44±10.39133.33±11.7911604.17±41.87G5750±88.982525119.44±10.39127.78±7.8612541.67±34.36G6816.67±132.812525113.89±12.42102.78±14.1613504.17±30.33G7991.17±65.6229.17±8.3325105.56±15.71111.11±20.7917758.33±71.69G81066.6738.89±12.4236.11±12.42141.87±16.67150±11.7911700±82.92Dựa vào bảng 4.10 ta thấy Ḥ mưa có biểu bì trên và biểu bì dưới dày

tương đươngnhau. Mẫu giớng N36 có lá dày nhất, có dày gân chính1525±20.41µm, phiến lá dày 1279.17±56.67µm. Tiết diện cắt ngang qua lá có

dạng gần tròn.

Mẫu giớng G7 có sớ bó mạch trong lá nhiều nhất (17 bó). Tiếp theo là mẫu

giớng N28, N29, N32 có 15 bó.

Lá có 2 hàng các bó mạch xếp song song với nhau như G1 lá rất cứng,

khỏe không bị đổ rạp xuống.

Mẫu giống N28 có phiến lá rợng và mỏng.

4.2.7 Mợt sớ đặc điểm về hạt phấn của các mẫu giống Huệ mưa.

Bảng 4.12: Kích thước và tỷ lệ hữu dục của hạt phấn ở các

mẫu giớng Ḥ mưa.

Mẫu giớng

T30

T40

N29

N31

N35

G1

G3

G4

G5

G8Dài (µm)

85.83 ± 5.18

80.92 ±6.31(ĐK)

57.75 ± 3.7

77.33 ± 3.41

64.25 ± 4.92

51.92 ± 5.31

61.92 ± 4.41

54.21±3.86

71.75 ± 5.05

68.33 ± 5.18Rợng (µm)

58.92 ± 3.63

47.67 ± 3.98

56 ± 3.33

44.50 ± 5.02

36.67 ± 7.37

45 ± 2.24

31.50±5.72

52.92 ± 4.52

48.42 ±2.37Tỷ lệ hữu dục (%)

24.14

20.47

Bất dục

29.24

52.17

16.33

72.24

Bất dục

95.51

88.15Hình 4.28: Hạt phấn của dòng G8 ở vật kính 10

Dựa vào bảng 4.11 ta thấy mẫu giớng T40 có hình dạng hạt phấn khác các

mẫu giớng còn lại trong tập đoàn nghiên cứu. Hạt phấn của mẫu giớng T40 có

dạng hình tròn. Các mẫu giớng khác có dạng bầu dục. Mẫu giớng T30 có kích

thước hạt phấn lớn nhất, dài 85.83 ± 5.18µm và rợng 58.92 ± 3.63µm.

Mẫu giớng G5 có tỷ lệ hạt phấn hữu dục cao nhất 95.51%. Mẫu giớng G8

cũng có tỷ lệ hạt phấn hữu dục cao 88,15%. Riêng 2 mẫu giống G4 và N29 hạt

phấn bất dục hoàn toàn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 4.20: Hoa của giống G5

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×