Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. KIỂM TRA BÀI CŨ: (10ph)

III. KIỂM TRA BÀI CŨ: (10ph)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường THCS Phú ThạnhĐại số 7- Nghe nhấn mạnh lại

-Nhấn mạnh khi cộng, trừ hai

số hữu tỉ,ta viết hai số hữu tỉ

dưới dạng phân số có cùng

một mẫu dương (bằng cách

quy

đồng

mẫu

của

chúng).Cộng, trừ hai tử số,

mẫu giữ nguyên .Rút gọn kết

quả nếu có thể

Hoạt động 2: (10ph) QUY TẮC “CHUYỂN VẾ”

Hình thành và tiếp thu kiến

-HS giải : – 3 + x = 1

2. Quy tắc “chuyển vế”:

thức mới

Khi chuyễn một số hạng từ vế này sang

x=1+3=4

-Cho HS giải bài tìm x sau:

vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu

–3+x=1

số hạng đó.

-Nhắc lại quy tắc chuyển vế

Với mọi x,y,z  Q;

trong Z.

x + y = z  x = z - y.

-Tương tự đối với số hữu tỉ

Ví dụ: Tìm x biết:

cũng có quy tắc chuyển vế.

1 2

x 

Vận dụng kiến thức mới

2 3

-Cho HS làm BT ?2.

2 1 4 3 7

Phiếu học tập 2

Phiếu học tập 2

x    

3 2 6 6 6

Tìm x biết

a/ x- = ?2

a) x - = x=-+

x =

Tìm x biết

b/ - x

a/ x- = b) - x = x= +

x =

x

=

-+

x=-Hoạt động nhóm ?2

b/ - x = x= +

x=

-Yêu cầu hoạt động nhóm ?2

SGK

* Chú ý : ( SGK)

-Chú ý:Trong Q ta cũng có

Trong Q, ta cũng có những tổng đại số,

những tổng đại số , trong đó

trong đó có thể thay đổi các số hạng, đặt

có thể đổi chổ các số hạng,

dấu ngoặc để nhóm các số hạng một

đặt dấu ngoặc để nhóm các số

cách tùy ý như các tổng đại số trong Z

hạng một cách tùy ý như các

tổng đại số trong Z

- Gọi HS đọc chú ý SGK.

V.CỦNG CỐ DẶN DÒ:(8’)

Cho học sinh nêu lại các kiến thức cơ bản của bài:

+Quy tắc cộng, trừ số hữu tỉ (Viết số hữu tỉ dưới dạng phân số cùng mẫu dương, cộng trừ phân số

cùng mẫu dương )

+Quy tắc chuyển vế

Phiếu học tập 3 :Bài tập 6 SGK

BT 6 Tính a) +

b) c) + 0,75

d) 3,5 - (- )

*Bổ sung kiến thức mới

3 1

2

Tìm x  Q biết  : x 

4 4

5

VI- HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: (2’)

GV:Trần Thị Kim Loan

5Trường THCS Phú ThạnhĐại số 7- Học thuộc qui tắc và công thức tổng quát

- Bài tập về nhà : 7; 8 (b,d) ; (9b,d) (trang 10 SGK ) ,13(trang 5 SBT)

- Ôn tập qui tắc nhân chia phân số, các tính của phép nhân trong Z

Phụ lục

Phiếu học tập 1 :?1 SGK Tính 0,6 +

Phiếu học tập 2: Tìm x biết

a) x - =

Phiếu học tập 3 :Bài tập 6 SGK

BT 6 Tính a) +

b) --(-0,4)b) - x =

c) + 0,75d) 3,5 - (- )Rút kinh nghiệm:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………........................................................................................Tiết :3

Tuần:2LUYỆN TẬPNgày soạn: 13/8/18

Ngày dạy: 20/8/18I. MỤC TIÊU:

- Kiến thức: Biết quy tắc cộng, trừ số hữu tỉ, hiểu quy tắc chuyển vế trong tập số hữu tỉ

- Kỷ năng: Thực hiện thành thạo các phép tính về số hữu tỉ

Giải được các bài tập vận dụng quy tắc các phép tính trong Q

- Thái độ: Suy luận logic, chính xác, khoa học

II- CHUẨN BỊ:

- GV :SGK, SGV, Bảng phụ

- HS: SGK, vở ghi .

III. KIỂM TRA BÀI CŨ: ( 7 phút )

Câu hỏiĐáp ána) Nêu quy tắc công, trừ hai sốViết hai số hữu tỉ dưới dạng haihữu tỉphân số có cùng một mẫu dươngĐiểm( bằng cách quy đồng mẫu của

chúng )4Công, trừ hai tử số, mẫu chung

GV:Trần Thị Kim Loan6Trường THCS Phú ThạnhĐại số 7

giữ nguyênb ) Tính

+ (- ) + (- )

(- ) + (- ) + (- )Rút gọn kết quả ( nếu có )

+ (- ) + (- )6= - = = -2

IV-TIẾN TRÌNH GIẢNG BÀI MỚI:

Giới thiệu bài mới :Hoạt động khởi động ( 2 phút )

Hãy tính nhanh giá trị của biểu thức sau1

3 1 1

2

4 7

B    ( )  

 ( )  

2

5 9 131

7 35 18

Hoạt động của thầyHoạt động của tròNội dungHĐ1 :Tính tổng hoặc hiệu củaDạng 1 :Tính tổng hoặc hiệunhiều số hữu tỉ ( 15 phút )của nhiều số hữu tỉ

b) (- ) + (- ) + (- )

= - = = -3

c) - (- ) = + =

d) - [ ( - ) - ( + )]

= -[(- )- ]

= - (- )

= =3Hình thành và tiếp thu kiến-HS xem đề và làm bài tập 8thức mớib,c,d SGK-Yêu cầu học sinh làm bài tập 8-3 HS lên bảngb,c,d SGK

-Gọi 3 hs lên bảngHĐ2: Tìm số hạng chưa biếtDạng 2: Tìm số hạng chưa biếttrong một tích hoặc một hiệu:trong một tích hoặc một hiệu

a) x + =

x= x=

b) x - =( 15 phút )

Hình thành và tiếp thu kiến-HS xem và làm bài 9 SGKthức mới

-Yêu cầu hs làm bài 9 SGK

- Lưu ý áp dụng quy tắc chuyển

vế :Khi chuyển vế một số hạng

GV:Trần Thị Kim Loan-Lưu ýx= +

x= =17Trường THCS Phú ThạnhĐại số 7từ vế này sang vế kia của mộtc ) -x - =

x

=- +

x

=đẳng thức , ta phải đổi dấu số

hạng đód) - x =

x = x =

x= +HĐ3: Tính giá trị của biểu thứcDạng 3: Tính giá trị của biểucó nhiều dấu ngoặc ( 7 phút)thức có nhiều dấu ngoặcHình thành và tiếp thu kiến

thức mới-Hoạt động nhóm-Yêu cầu hoạt động nhóm bài 10

SGK-Các nhóm nhận xét sửa sai nếu-Các nhóm nhận xét sửa sai nếu-Lưu ý cách bỏ ngoặcTa có thể tính giá trị của từng

biểu thức trong ngoặc rồi tính

tổng hoặc hiệu của các kết quả

Có thể bỏ dấu ngoặc rồi nhóm

các số hạng thích hợp bằng cách

áp dụng tính chất giao hốn và

kết hợpA=(6- + )-(5+ - )-(3+ )

A= - 5

2

Cách 2

2 1

5 3

7 5

A =6    5    3  

3 2

3 2

3 2

A=2 5 7 1 3 5

A  (6  5  3)  (   )  (   )

3 3 3 2 2 2

1

 2  0 

2

1

 (2  )

2

1

 2

2V.CỦNG CỐ DẶN DỊ:(8’)

Cách tìm số chưa biết ,nhắc lại QT chuyển vế ,thứ tự thực hiện các phép tính

*Bổ sung kiến thức mới Tìm x biết : 1/2x + x – 1 = 1/2 - Học sinh làm phiếu học tập

GV:Trần Thị Kim Loan8Trường THCS Phú ThạnhĐại số 7VI- HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: (2’)

-Xem lại quy tắc cộng, trừ số hữu tỉ-Xem lại các bài tập đã sữa- Chuẩn bị “ nhân, chia số hữu tỉ “

Phụ lục :

Phiếu học tập : Tìm x biết : 1/2x + x – 1 = 1/2

* Rút kinh nghiệm:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Tiết :4

§3.

NHÂN, CHIA SỐ HỮU TỈ

Ngày soạn: 13/8/18

Tuần:2

Ngày dạy: 20/8/18

I. MỤC TIÊU:

- Kiến thức:HS nắm vững các qui tắc nhân, chia số hữu tỉ

- Kỷ năng:Có kĩ năng nhân chia số hữu tỉ nhanh và đúng

- Thái độ: Khả năng phân tích, tìm tòi

II.CHUẨN BỊ:

- GV :Bảng phụ ghi công thức và các t/c, đ/n tỉ số của 2số, phiếu học tập.

- HS:Ôn tập các qui tắc nhân, chia phân số, đ/n tỉ số của hai số.

III. KIỂM TRA BÀI CŨ:( 8ph)

Câu hỏi

Đáp án

Điểm

1/ Muốn cộng,trừ 2sht x,y ta làm thế nào?

1) SGK

4

Viết cơng thức tổng qt?

3

1

7

Tính: 3 

2

2

3

2

5

Tìm x , biết:  x  1

3

3

8

2/ Phát biểu quy tắc nhân hai phân số, chia hai phân số.

2) SGK

2

Nói tỉ số của hai số a và b là gì?

Thương của phép chia a cho b

IV- TIẾN TRÌNH GIẢNG BÀI MỚI:

Giới thiệu bài mới :Hoạt động khởi động ( 2 phút )

3 2 5 6

19

; để lập một biểu thức có giá trị là -2

Dùng dấu các phép tính và các số hữu tỉ ; ;

4 5 7 7

28

Hoạt động của GV

Hoạt độngcủa HS

Nội dung

Hoạt động 1: (10ph) NHÂN HAI SỐ HỮU TỈ

1/Nhân 2 số hữu tỉ:

Hình thành và tiếp thu kiến

Với:

thức mới

-Trong tập hơp Qcác số hữu

tỉcũng có phép tính nhân ,chia

các số hữu tỉ.

Ví dụ: Tính:

3

-Nhân tử với tử, mẫu với mẫu a)

3

1 3

3

-VD:-0,2. .Theo em sẽ thực

 0,2.  . 

-HS ghi theo GV

4

4

5 4

20

-Gh,kh,nhân với 1,pp,snđ

hiện như thế nào?

3 1 3 5 15

.2  . 

-HS theo dõi và ghi theo GV b)

-Hãy phat biểu QT nhân PS?

4 2 4 2

8

-HS

lên

bảng

thực

hiện

-GV giới thiệu công thức tổng

GV:Trần Thị Kim Loan9Trường THCS Phú Thạnh

quát như SGK

-PS có những t/c gì?

-GV đưa t/c nhân lên bảng phụ

-GV giới thiệu công thức tổng

quát như SGK

Vận dụng kiến thức mới

 9 17

.

Tính a/ 34 4

b/Đại số 7

-HS tiến hành theo yêu cầu

GVVận dụng cơng thức tínha

c

a c ad

x  ; y   x. y   

b

d

b d bc*Các

tínhchất :

+ Giao hoán: x.y = y.x

+ Kết hợp: (x.y).z = x.(y.z)

+ Phân phối:

x.(y + z) = x.y + x.z

+ Nhân với 1: x.1 = x 20  4

.

41 5Hoạt động 2 : (12ph) CHIA HAI SỐ HỮU TỈ

2/Chia 2 số hữu tỉ:

Hình thành và tiếp thu kiến

-HS ghi theo GV

a

c

Với x= ;y=

thức mới

b

d

-Cho HS nhắc lại QT chia PS

ta

a c a d ad

(đã học ở lớp 6)

-HS tiến hành theo yêu cầu

x: y  :  � 

b d b c bc

-Phép chia số hữu tỉ cũng được GV

tiến hành như chia PS

-GV giới thiệu công thức tổng

quát như SGK

2

3

2

3

.(  ) 

Ví dụ: -0,4 :(- )=

5

2

3

5

2

-Cho HS làm VD: -0,4. ?: Tính

3

-HS thực hiện

� 2 � 35 7

-Cho HS làm ?/11 SGK

3,5. �

1 � .

Phiếu học tập

Vận dụng kiến thức mới

� 5 � 10 5

Phiếu học tập

7 7 7.( 7) 49

 .

12

9

Tính a) 3,5 .(-1 )

a/3 5.- =-4

2 5

2.5

10

b) : (-2)

5

10

25

5

5

5  1 5

b/:-2=

: (2)  . 

3

46

23

23 2 46

c/-7/6có:Hoạt động 3 : Chú ý (3ph)

Hình thành và tiếp thu kiến- HS đọc SGKChú ý :

Thương của phép chia số h tỉ x cho số h

tỉ y( y0 ) gọi là tỉ số của 2 số x và y.

x

Ký hiệu là hay x:y

y- HS ghi ví dụ SGK

- HS cho thêm vdVí dụ : tỉ số của -5,12 và 10,25 được viết

là -5,12/10,25 hay -5,25 : 10,25thức mới

- Cho HS đọc phần chú ý

trang 11

- Cho HS ghi ví dụ

-Yêu cầu HS cho thêm vd

Tỉ số 2 số hữu tỉ sẽ học tiếp ở

tiết sau

Vận dụng kiến thức mới

GV:Trần Thị Kim Loan-Tỉ số hai số x và y với x,y10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. KIỂM TRA BÀI CŨ: (10ph)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×