Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa được thành lập

Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa được thành lập

Tải bản đầy đủ - 0trang

• Chiến tranh kéo dài, xã hội bị thoái hoá đời sống nhân dân

vơ cùng khó khăn. Đứng trước tình trạng này Chính quyền

Gia-cơ-banh đã kịp thời đưa ra nhiều biện pháp

• Giải quyết tiền lương cho cơng nhân

• Giải quyết ruộng đất cho nông dân bằng cách chia nhỏ

ruộng đất thành những khoảnh nhỏ và bán cho nông dân

trong thời hạn 10 năm

• Xóa bỏ các nghĩa vụ phong kiến cho nơng dân

• Hiến pháp mới được thơng qua, mở rộng quyền tự do dân

chủ

• Ban hành lệnh “Tổng động viên” phát huy sức mạnh tồn

dân

• => Phái Gia-cơ-banh đã hoàn thành nhiệm vụ cải thiện đời

sống nhân dân, chống thù trong giặc ngồi, đưa cách mạng

đến đỉnh cao.

• Trong lúc cách mạng đang lên, phái Gia-cô-banh bị suy yếu

do mâu thuẫn nội bộ. 27 /7/1794 chính quyền vào tay bọn

phản động sau cuộc đảo chính thành cơng => cách mạng

Pháp thối trào.Nền chun chính Giacơbanh –

đỉnh cao của cách mạng tư sản

pháp cuối thế kỷ xviii• Sau

cuộc đảo

thành

cơng,

Ủy ban

Đốc

Thời

kỳ chính

thối

trào

của

cách

chính ra đời đã đập tan mọi thành quả của cách

mạng

mạng: Hiến pháp mới

được ban hành bảo vệ lợi

ích của giai cấp tư sản mới, xóa bỏ luật giá tối đa,

thủ tiêu mọi quyền tự do dân chủ, loại bỏ những

người cách mạng

• Tháng 11/1799, cuộc đảo chính lật đổ chế độ Đốc

chính được diễn ra, Na-pơ-lê-ơng Bơ -na -pac

được đưa lên nắm quyền, xây dựng chế độ độc

tài.

• Năm 1815, trải qua nhiều cuộc chiến tranh, đế

chế I của Na-pô-lê-ông bị suy yếu, thất bại => chế

độ quân chủ được phục hồi.Ý nghĩa của cách mạng tư sản

pháp cuối thế kỉ XVIII

• Cuộc cách mạng tư sản pháp cuối thế kỉ

xviii là cuộc cách mạng dân chủ tư sản

điển hình có ý nghĩa khơng chỉ đối với

nước Pháp mà còn đối với nhiều quốc gia

trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

• Ý nghĩa của cách mạng tư sản pháp cuối

thế kỉ xviii mang hai ý nghĩa lớn lao đó là

đối với chính bản thân nước Pháp cũng

như gây ảnh  hưởng đến thế giớiĐối với nội bộ nước Pháp

• Lật đổ chế độ phong kiến và những tàn dư

của nó.

• Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho

nơng dân, bảo vệ quyền lợi cơng nhân

• Hình thành thị trường dân tộc thống nhất

mở đường cho lực lượng tư bản trong

nước nước phát triểnĐối với thế giới

• Mở ra thời đại thắng lợi và củng cố quyền thống

trị của giai cấp tư sản.

• Riêng đối với Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh

đã trích dẫn Tun ngơn độc lập của Pháp trong

tun ngơn độc lập của nước ta. Ngồi ra, cuộc

cách mạng tư sản pháp cuối thế kỉ xviii còn ảnh

hưởng rất lớn đến con đường cứu nước trong

giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX mà

người trực tiếp ảnh hưởng là các sĩ phu như

Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu,…TRÂN THÀNH CẢM ƠN

THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ

THEO DÕITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa được thành lập

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×