Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHONG TRÀO CHỐNG THỰC DÂN HÀ LAN CỦA NHÂN DÂN IN-ĐÔ-NÊ-XI-A

PHONG TRÀO CHỐNG THỰC DÂN HÀ LAN CỦA NHÂN DÂN IN-ĐÔ-NÊ-XI-A

Tải bản đầy đủ - 0trang

* Nguyên nhân của phong trào:

• Thực dân Tây Ban Nha đặt ách thống trị trên

300 năm ở Phi-líp-pin, khai thác bóc lột triệt để

tài ngun và sức lao động

• => Mâu thuẫn giữa nhân dân Phi-líp-pin và thực

dân Tây Ban Nha ngày càng gay gắt

• => Phong trào đấu tranh bùng nổ.* Phong trào đấu tranh:

• Năm 1872 có cuộc khởi nghĩa ở Ca-vi-tô, nghĩa

quân làm chủ Ca-vi-tô được 3 ngày thì thất bại.

• Vào những năm 90 của thế kỉ XIX, ở Phi-líp-pin

xuất hiện 2 xu hướng chính trong phong trào giải

phóng dân tộc.Hơ-xê Ri-dan

(1861-1896)Bơ-ni-pha-xi-ơ

(1863-1897Thứ nhất là xu hướng cải cách của Hôxê Ri-dan.

- Thành lập năm 1892, liên minh chủ

trương tuyên truyền, khơi dậy ý thức

dân tộc, đấu tranh đòi cho người Philíp-pin được hưởng quyền bình đẳng

như người Tây Ban Nha.

Thứ hai là xu hướng bạo động . Liên hiệp

những người con yêu quý của nhân dân, tập

hợp chủ yếu là nông dân, dân nghèo thành thị.

- Đấu tranh lật đổ ách thống trị của Tây Ban

Nha, xây dựng quốc gia độc lập.

- Khởi nghĩa 8/1896 đã giải phóng nhiều

vùng, thành lập được chính quyền nhân dân,

tiến tới thành lập nền cộng hòa. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH

CHỐNG MỸ

• + Năm 1898, Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha, hất

cẳng Tây Ban Nha và chiếm Phi-líp-pin.

• + Nhân dân Phi-líp-pin anh dũng chống Mĩ đến năm

1902 thất bại. Phi-líp-pin trở thành thuộc địa của MĩVua Nơ-rơ-đơm• Trước khi bị Pháp xâm lược

triều đình phong kiến Nơ-rơđơm suy yếu phải thuần phục

Thái Lan.

• Năm 1863, Cam-pu-chia chấp

nhận sự bảo hộ của Pháp. Năm

1884, Pháp gạt Xiêm biến Campu-chia thành thuộc địa của

Pháp.

• Ách thống trị của Pháp làm cho

nhân dân Cam-pu-chia bất bình

vùng dậy đấu tranh.Tên phong trào Thời

khởi nghĩa

gianĐịa bàn hoạt độngKết

quảKhởi nghĩa Sivô-tha1861- Tấn công U-đong và

1892 Phnôm PênhKhởi nghĩa Acha XoaCác tỉnh giáp biên giới

1863- VN nhân dân Châu Đốc

Thất bại

1866 (Hà Tiên)ủng hộ A-chaxoa chống Pháp.Khởi nghĩa Pucơm-bơLập căn cứ ở Tây Ninh

sau đó tấn cơng về

1866Cam-pu-chia kiểm sốt Thất bại

1867

Pa-man tấn cơng UđongThất bại• Giữa thế kỉ XX chế độ phong kiến suy yếu Lào phải

thuần phục Thái Lan.

• Năm 1893 bị thực dân Pháp xâm lược trở thành thuộc

địa của Pháp. NHẬN XÉT

• Phong trào đấu tranh của nhân dân Lào và Cam-pu-chia

cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX diễn ra li ên tục, sơi nổi

nhưng còn mang tính tự phát.

• Hình thức đấu tranh chủ yếu là khởi nghĩa vũ trang.

• Lãnh đạo là các sĩ phu yêu nước và nơng dân.

• Kết quả: Các cuộc đấu tranh đều thất bại do tự phát,

thiếu đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức vững

vàng.+Thể hiện tinh thần yêu nước và tinh thần

đồn kết của nhân dân 3 nước Đơng Dương.• Năm 1752, triều đại Ra-ma được thiết lập, theo đuổi

chính sách đóng cửa.

• Giữa thế kỉ XX, đứng trước sự đe dọa xâm lược của

phương Tây, Ra-ma (Mông Kút ở ngôi từ 1851 1868) đã thực hiện mở cửa buôn bán với nước ngồi.

• Ra-ma V (Chu-la-long con ở ngơi từ 1868 - 1910) đã

thực hiện nhiều chính sách cải cáchVua Ra-ma IV

(1804-1968)Vua Ra-ma V• Kinh tế:

• + Nơng nghiệp: Để tăng nhanh lượng gạo xuất khẩu,

nhà nước giảm nhẹ thuế ruộng, xóa bỏ chế độ lao dịch.

• + Cơng thương nghiệp: Khuyến khích tư nhân bỏ vốn

kinh doanh, xây dựng nhà máy, mở hiệu bn, ngân

hàng.

• Chính trị:

• + Cải cách theo khn mẫu phương Tây.

• + Đứng đầu nhà nước vẫn là vua.

• + Giúp việc cho Hội đồng nhà nước (Nghị viện)

• + Chính phủ có 12 bộ trưởng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHONG TRÀO CHỐNG THỰC DÂN HÀ LAN CỦA NHÂN DÂN IN-ĐÔ-NÊ-XI-A

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×