Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mặc định site.master có dạng sau:

Mặc định site.master có dạng sau:

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Ta thiết kế lại site.masterThêm table vào, chia làm các phần header,left, main content và footer223. ỨNG DỤNG WEB DATABASE VÀ CÁC PHẦN CHỨC NĂNG CƠ BẢN

(Xây dựng ứng dụng website thương mại điện tử)-Xác định đối tượng người sử dụng để xác định giao diện tương ứng: tiếng Anh, tiếng Việt, …

Xây dựng CSDL tương ứng

Quản lý thông tin công ty/tổ chức

Quản lý tin tức

Quản lý, giới thiệu và đánh giá sản phẩm (xe máy, quần áo, điện thoại, máy ảnh, …)

Chức năng tìm kiếm: tên, đơn giá, …

Giỏ hàng

Đặt hàng23Phần quản trị (Admin) website:• Xử lý đặt hàng

• Xử lý giao hàng

• Quản lý tài khoản khách hàng

• Quản lý kênh đặt hàng

• Quản lý giao dịch thanh tốn trực tuyến

• Các chức năng thống kê, tổng hợp

•…24Xây dựng cơ sở dữ liệu cho website TMĐT-Tùy theo ngữ cảnh, quy mô, chức năng, … của doanh nghiệp mà CSDL có thể có các bảng dữ liệu khác nhau.-Tuy nhiên, các bảng chính phải có trong CSDL website TMĐT để quản lý các thông tin là: Nhân viên, khách hàng, loại sản

phẩm, sản phẩm, giỏ hàng, chi tiết giỏ hàng, hình thức thanh tốn.-Có thể quản lý thêm thơng tin doanh nghiệp/công ty, tin tức, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến.25Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mặc định site.master có dạng sau:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×