Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các thẻ định dạng danh sách

Các thẻ định dạng danh sách

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tham số Type quy định kiểu đánh số cho

danh sách:

TYPE =1 Các mục được sắp xếp bằng số 1, 2,

3...

= a Các mục được sắp xếp chữ cái a, b,

c...

= A Các mục được sắp xếp chữ hoa A, B,

C...

= i Các mục được sắp xếp theo i, ii, iii...

= I Các mục được sắp xếp theo I, II, III..

Đối với danh sách khơng đánh số: thẻ


 • thuộc tính TYPE= xác định ký hiệu đầu dòng (bullet)  39

  HTML - Các thẻ định dạng danh sách

  Danh sách thành viên nhóm 1:

  1. Nguyễn Văn Nam


  2. Lê Thị Hồng Minh


  3. Nguyễn Minh Nghĩa


  4. Hoàng Thái Hà


  5. Nguyễn Hữu Thanh
  40  HTML:

  1. Giới thiệu

  2. Các thẻ định dạng cấu trúc tài liệu

  3. Các thẻ định dạng khối

  4. Các thẻ định dạng danh sách

  5. Các thẻ định dạng ký tự và văn bản

  6. Các thẻ chèn âm thanh, hình ảnh

  7. Các thẻ định dạng bảng biểu

  8. Tạo liên kết  9. Web FORM  41  5. Các thẻ định dạng ký tự và văn bản

  Tên thẻ  ,

  ,

  ,

  Ý nghĩa

  Tạo chữ có dấu gạch dưới

  Tạo chữ tơ đậm

  Tạo chữ in nghiêng

  Tạo chữ có kích thước to hơn các chữ bình thường

  Tạo chữ có kích thước nhỏ hơn các chữ bình thường

  Tạo chữ có dấu gạch ngang qua

  Tạo chữ là chỉ số ở nằm trên

  Tạo chữ là chỉ số ở nằm dưới

  Tạo chữ được đánh dấu màu nổi bật  Giữ định dạng giống như phần soạn thảo  Ví dụ

  web cơ bản

  web cơ bản

  web cơ bản

  web cơ bản

  web cơ bản

  web cơ bản

  web cơ bản

  web cơ bản

  web cơ bản

  web cơ                  bản

  hướng         dẫn           42  Ký tự thực thể trong HTML:

  Hiển Thị  Ý nghĩa  Entity Name

  ©  Entity Number  â  Bn quyn  đ  Nhón hiu ó ng ký ®  ®  euro c  Ơ  yờn Nht  ¥  ¥  Ê  bng Anh  £  £  Â  cent (xu)  ¢  ¢  &  Dấu và  &  &  <  Dấu nhỏ hơn  <  <  >  Dấu lớn hơn  >  >  Một dấu khoảng trắng    ©   

  43 • Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

  Các thẻ định dạng danh sách

  Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

  ×