Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các thẻ định dạng cấu trúc tài liệu

Các thẻ định dạng cấu trúc tài liệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Phần thân: Phần này nằm sau phần tiêu đề, bao gồm văn bản,

hình ảnh, … và các liên kết mà người dùng muốn hiện thị trên

trang web, bắt đầu bằng thẻ và kết thúc .

-Cấu trúc tài liệu tổng quát:27Thẻ

- Được sử dụng bao gồm các cặp tên/giá trị miêu tả đặc tính quyền sở hữu

trong HTML, như tên tác giả, hạn sử dụng, danh sách các từ khóa …

- Thẻ đặt trong đầu trang của tài liệu mà được thể hiện bởi thẻ

và .28Một thẻ meta có thể có các thuộc tính sau:

Thuộc tính

name

content

http-equivMiêu tả

Đặt tên cho đặc tính (từ khố, tác giả, …)

Xác định giá trị của đặc tính

Được sử dụng cho các Header thơng báo phản hồi

HTTP29

Ví dụ thẻ meta trong HTML

Thiết kế và xây dựng Web.

30Giải thích một số đặc tính:

- Keywords: được sử dụng trong các cơng cụ tìm kiếm (ví dụ: Google) trong

khi lập chỉ mục trang Web cho mục đích tìm kiếm.

- Description: miêu tả ngắn gọn về tài liệu. Điều này giúp cho các cơng cụ

tìm kiếm trong khi lập chỉ mục trang Web cho mục đích tìm kiếm.

- Revised: cung cấp thơng tin về thời điểm cuối cùng mà tài liệu được cập

nhật. Thơng tin này có thể được sử dụng bởi các trình duyệt khác nhau

trong khi refresh.

- Refresh: được sử dụng để xác định khoảng thời gian mà sau đó trang Web

sẽ refresh một cách tự động (như khi nhấn F5).

31HTML:

1. Giới thiệu

2. Các thẻ định dạng cấu trúc tài liệu

3. Các thẻ định dạng khối

4. Các thẻ định dạng danh sách

5. Các thẻ định dạng ký tự và văn bản

6. Các thẻ chèn âm thanh, hình ảnh

7. Các thẻ định dạng bảng biểu

8. Tạo liên kết9. Web FORM323. Các thẻ định dạng khối

a. Thẻ P

- Thẻ

được sử dụng để định dạng một đoạn văn bản.

Nội dung đoạn văn bản- Các giá trị cho tham số ALIGN:

 LEFT: Canh lề trái

 CENTER: Canh giữa trang

 RIGHT: Canh lề phải

 JUSTIFY: Canh đều 2 bên đoạn văn bản

33b. Thẻ ngắt


Thẻ
được sử dụng để ngắt dòng trong HTML.

c. Thẻ tiêu đề Heading

- Thẻ Heading thường được dùng để đánh dấu phần tiêu đề của văn bản, bao

gồm thẻ bắt đầu và thẻ kết thúc, trong đó x là từ 1 đến 6 mức kích thước lớn

nhỏ của Font chữ thể hiện trên trang Web.34Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các thẻ định dạng cấu trúc tài liệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×