Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Một số khó khăn trong công tác kiểm sát giải quyết vụ việc dân sự của Viện kiểm sát

III. Một số khó khăn trong công tác kiểm sát giải quyết vụ việc dân sự của Viện kiểm sát

Tải bản đầy đủ - 0trang

hướng dẫn, hoặc hướng dẫn không thống nhất tạo ra những trở ngại cho hoạt

động kiểm sát. Theo quy định tại khoản 1 Điều 232, khoản 1 Điều 296, khoản 1

Điều 367 BLTTDS năm 2015 thì: Kiểm sát viên được phân cơng tham gia phiên

tòa, phiên họp (sơ thẩm hoặc phúc thẩm) mà vắng mặt thì Hội đồng xét xử vẫn

tiến hành việc xét xử, khơng hỗn phiên tòa, trừ trường hợp Viện kiểm sát kháng

nghị phúc thẩm. Quy định này gây khó khăn trong cơng tác kiểm sát giải quyết

các vụ việc dân sự vì: có những trường hợp sự vắng mặt của Kiểm sát viên là lí

do khách quan, như việc đồng thời bị động phải giải quyết vụ vụ án cùng lúc,

mà điều kiện không kịp chuẩn bị Kiểm sát viên dự khuyết hoặc thay đổi kiểm

sát viên. Thậm chí nhiều trường hợp gần đến ngày xét xử Tòa án án mới chuyển

hồ sơ vụ án cho VKS để nghiên cứu. Do thời gian ngắn Kiểm sát chưa có sự

chuẩn bị nội dung để tham gia phiên tòa hoặc qua nghiên cứu hồ sơ thấy có

nhiều nội dung cần yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ nhưng khơng còn thời

gian để thực hiện nhưng nếu Kiểm sát viên tham gia phiên tòa vắng mặt thì Tòa

án vẫn xử dẫn đến chất lượng tham gia phiên tòa không đáp ứng yêu cầu. Mặt

khác, theo quy định mới của BLTTDS năm 2015 thì số lượng cơng việc của

Viện kiểm sát tăng lên đáng kể do việc nghiên cứu án để tham gia phiên toà. Tuy

vậy, số lượng kiểm sát viên, cán bộ của Phòng nghiệp vụ - Viện kiểm sát tỉnh và

cán bộ phụ trách công tác dân sự của các Viện kiểm sát cấp huyện còn ít, đặc

biệt là số lượng Kiểm sát viên nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng công tác

giải quyết án dân sự.

Bên cạnh đó, đặc biệt trong những vụ án về đất đai, có thể thấy Viện kiểm

sát gặp rất nhiều khó khắn trong hoạt động kiểm sát. Cụ thể, là các hoạt động về

chứng cứ, chứng minh, yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân (đặc biệt là cơ quan

chức năng) cung cấp tài liệu, chứng cứ. Từ đó, dẫn tới q trình giải quyết và

cơng tác kiểm sát gặp rất nhiều khó khăn.

Để thực hiện tốt cơng tác kiểm sát giải quyết vụ án. Kiểm sát viên cần

phải nắm vững các quy định của pháp luật, chỉ có nắm vững các quy dịnh của

pháp luật mới có thể phát hiện các sai phạm và kịp thời khắc phục. Nhận thức

13đầy đủ vai trò, nhiệm vụ của mình trong q trình kiểm sát giải quyết vụ án dân

sự; thực hiện cơng tác báo cáo lãnh đạo để có hướng giải quyết, đường lối đúng

đắn, kịp thời; Không ngừng nâng cao kỹ năng chuyên môn, đào tạo, bồi dưỡng,

rèn luyện kiến thức nghiệp vụ để thực hiện tốt công tác kiểm sát. Đồng thời, cần

có những sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật sao cho phù hợp, ban hành các

văn bản hướng dẫn thống nhất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm

sát giải quyết vụ án dân sự của Kiểm sát viên.C.KẾT LUẬNNhư vậy, qua việc tìm hiểu và nghiên cứu quy định của pháp luật về sự

tham gia của Kiểm sát viên trong các phiên tòa, phiên họp trong giải quyết vụ

việc dân sự theo trình tự sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm giúp việc

nhận thức được đúng đắn hơn về các trường hợp Kiểm sát viên và Viện kiểm sát

được tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ việc dân sự. Đồng thời, nắm

được trình tự, thủ tục cần thiết phải tiến hành để kiểm sát hoạt động giải quyết

vụ án, một số kỹ năng cũng như các khó khăn vướng mắc trong các trường hợp

cụ thể, từ đó, có những kinh nghiệm, phương hướng khắc phục nhằm thực hiện

tốt công tác chức năng của Ngành kiểm sát nhân dân.MỤC LỤCTÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Trường đại học Kiểm sát Hà Nội, Giáo trình kiểm sát giải quyết các vụ2.

3.việc dân sự và việc khác theo quy định pháp luât, 2018.

Bộ luật dân sự 2015.

Bộ luật tố tụng 2015.

144.Thông tư liên tịch 02/2016/ttlt-tandtc-vksndtc quy định việc phối hợp giữa

viện kiểm sát nhân dân và tòa án nhân dân trong việc thi hành quy định5.của bộ luật tố tụng dân sự.

Quyết định số 364/qđ-vkstc về việc ban hành quy chế công tác kiểm sát6.

7.việc giải quyết các vụ việc dân sự.

Quyết định 204/QĐ-VKSTC – ban hành mẫu văn bản tố tụng.

http://tcdcpl.moj.gov.vn - Sự tham gia của Viện kiểm sát trong các phiên8.tòa xét xử sơ thẩm và phúc thẩm vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn.

http://vksdaknong.gov.vn - Khó khăn, vướng mắc và giải pháp khắc phục

nhằm nâng cao chất lượng công tác giải quyết các vụ án dân sự liên quan

đến quyền sử dụng đất.15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Một số khó khăn trong công tác kiểm sát giải quyết vụ việc dân sự của Viện kiểm sát

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×