Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Được dùng làm kính ô tô, kính máy bay, mũ bảo hiểm, răng giả…

Được dùng làm kính ô tô, kính máy bay, mũ bảo hiểm, răng giả…

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tờn gi theo danh phỏp lPolimetylmetacrylatthuỷ tinh hữu cơ

PlexiglasCõu 2

õy là hành động gì?PHÂN LOẠI RÁCMời các em xem video sauCâu hỏi

Có mấy loại cơng thức hóa học

của polime được nhắc đến

trong video trên?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Được dùng làm kính ô tô, kính máy bay, mũ bảo hiểm, răng giả…

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×