Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 1 : Khởi động

PHẦN 1 : Khởi động

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHỦ ĐỀ POLIMECâu 1: Túi ni lông là loại vật liệu

polime nào dưới đây?

ACVật liệu compozitChất dẻoBD

Cao suCHỦ ĐỀ POLIME

Câu 2: Tiêu hủy rác thải chứa nilon như thế

nào là đúng cách?

ABCDĐem đi chôn lấp

Phân loại rác thải túi ni lon để công ty

môi trường thu gom xử lý

Đem đi đốt

Tất cả các ý trênCHỦ ĐỀ POLIME

Câu 3: Loại tơ tổng hợp dai, bền với nhiệt

và giữ nhiệt tốt, thường được dùng để

dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành

sợi “len” đan áo rét là

ABCDTơ nitron (hay olon)

Tơ nilon-6,6

Tơ viscoTơ axetatCHỦ ĐỀ POLIME

Câu 4: Rác hữu cơ là: Các vật liệu và sản phẩm  đượcAchế tạo từ chất dẻo

BCD Các chất thải ra từ thực phẩmCác vật liệu và sản phẩm được

chế tạo từ gỗ, tre, cao su, da... 

  Bao gồm các ý trênCHỦ ĐỀ POLIME

Câu 5: Hợp chất là thành phần chính

của sợi bơng?

ABCDTinh bột

Xenlulozơ

Polietilen (PE)

Tơ ViscoKết thúc phần thi thứ nhất•Đội 1 có :

•Đội 2 có :

•Đội 3 có :Điểm

Điểm

ĐiểmPhần thi thứ 2 : Vượt chướng ngại vật•Có 7 hàng ngang ứng với 7 câu

hỏi

•Mỗi câu trả lời đúng 10 điểm

•Ba đội trả lời bằng đáp án giơ

bảng

•Thời gian trả lời tối đa 1 câu/1

phútTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 1 : Khởi động

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×