Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Tải bản đầy đủ - 0trang

Theo quan điểm của tổ chức: doanh nghiệp là tổng thể các phương tiện,

máy móc, thiết bị và con người được tổ chức lại nhằm đạt một mục đích nhất

định.

Theo quan điểm lợi nhuận: doanh nghiệp được coi là một tổ chức sản xuất

trong khuôn khổ một số tài sản nhất định, người ta kết hợp nhiều yếu tố khác

nhau nhằm tạo ra những sản phẩm và dịch vụ để bán trên thị trường và thu

khoản chênh lệch giữa giá thành và giá bán sản phẩm.

Quan điểm lý thuyết hệ thống lại đưa ra một cách nhận diện khác: doanh

nghiệp là một bộ phận hợp thành của hệ thống kinh tế, mỗi đơn vị trong hệ

thống đó tác động tương hỗ lẫn nhau và tuân thủ các điều kiện hoạt động mà nhà

nước đặt ra cho hệ thống kinh tế đó nhằm phục vụ cho mục đích tiêu dùng của

xã hội.

Luật doanh nghiệp 2005 đưa ra định nghĩa: “Doanh nghiệp là tổ chức kinh

tế hoạt động riêng, có tài sản, trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh

theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh

doanh”.

1.1.1.3. Văn hóa doanh nghiệp

Cũng như văn hóa thì cũng có rất nhiều quan điểm xoay quanh văn hóa

doanh nghiệp. Tất cả các quan điểm đó sẽ giúp chúng ta hiểu về văn hóa doanh

nghiệp một cách toàn diện và đầy đủ hơn.

Theo tổ chức lao động quốc tế: “Văn hóa doanh nghiệp là sự trộn lẫn đặc

biệt các giá trị, các tiêu chuẩn, thói quen và truyền thống, những thái độ ứng xử

và lễ nghi mà toàn bộ chúng là duy nhất đối với một tổ chức đã biết.”

Một định nghĩa phổ biến và được chấp nhận rộng rãi do chuyên gia

nghiên cứu các tổ chức Edgar Schein đưa ra: “Văn hóa doanh nghiệp là tổng hợp

các quan niệm chung mà các thành viên trong cơng ty học được trong q trình

giải quyết các vấn đề nội bộ và xử lý các vấn đề với môi trường xung quanh”.

Trên cơ sở kế thừa và phát huy các quan điểm trên, mà có thể hiểu một

cách đầy đủ hơn “ Văn hóa doanh nghiệp là tồn bộ những nhân tố văn hóa được

7doanh nghiệp chọn lọc, tạo ra, sử dụng và biểu hiện trong hoạt động kinh doanh

tạo nên bản sắc kinh doanh của doanh nghiệp đó.”

1.1.2. Q trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp

1.1.2.1. Tìm hiểu môi trường và các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược doanh

nghiệp trong tương lai

Xem xét các yếu tố nào làm thay đổi chiến lược doanh nghiệp trong tương lai

1.1.2.2. Xác định đâu là giá trị cốt lõi làm cơ sở cho thành công

Đây là bước cơ bản nhất để xây dựng văn hóa doanh nghiệp, các giá trị

cốt lõi phải là các giá trị khơng phai nhòa theo thời gian và làm trái tim, linh hồn

của doanh nghiệp

a) Kiến trúc đặc trưng, cách bài trí, cơng nghệ, sản phẩm

Kiến trúc đặc trưng bao gồm kiến trúc nội thất và ngoại thất được sử dụng

như những hình ảnh, biểu tượng về công ty để tạo ấn tượng thân quen, thiện chí

trong cơng ty.

Kiến trúc ngoại thất như kiến trúc cổng, mặt tiền trụ sở công ty, bố cục

các bộ phận...Phần lớn các công ty thành công hay đang trên đà phát triển đều

muốn gây ấn tượng đối với mọi người về sự độc đáo, sức mạnh và sự thành

công của doanh nghiệp mình bằng những cơng trình kiến trúc đặc biệt.

Khơng chỉ những kiến trúc bên ngồi mà những kiến trúc nội thất bên

trong cũng được các công ty đặc biệt quan tâm. Từ những vấn đề lớn như tiêu

chuẩn về màu sắc, kiểu dáng của bao bì đặc trưng, thiết kế nội thất như: mặt

bằng, quầy, bàn ghế, giá để hàng, lối đi, loại dịch vụ, trang phục...Tất cả đều

được sử dụng để tạo ấn tượng thân quen, gần gũi và được quan tâm.

Thiết kế kiến trúc được quan tâm đó là do:

- Kiến trúc ngoại thất có ảnh hưởng quan trọng đến hành vi con người về

phương diện, cách thức giao tiếp, phản ứng và thực hiện cơng việc.

- Cơng trình kiến trúc có thể được coi là một “linh vật” biểu thị một ý

nghĩa, giá trị nào đó của một tổ chức xã hội.

8- Kiểu dáng kết cấu có thể được coi là biểu tượng cho phương châm chiến

lược của doanh nghiệp.

- Trong mỗi cơng trình thiết kế đều chứa đựng những giá trị lịch sử gắn

liền với sự ra đời và trưởng thành của doanh nghiệp.

b) Nghi lễ, các lễ hội

Nghi lễ hay các lễ hội là những hoạt động đã được dự kiến từ trước và

chuẩn bị kỹ lưỡng dưới hình thức các hoạt động, sự kiện văn hóa-xã hội chính

thức, nghiêm trang, tình cảm nhằm thắt chặt mối quan hệ doanh nghiệp và

thường được tổ chức vì lợi ích của người tham dự. Những người quản lý có thể

sử dụng các hoạt động lễ nghi như một cơ hội quan trọng để giới thiệu về những

giá trị được tổ chức coi trọng. Đó cũng là dịp đặc biệt để nhấn mạnh những giá

trị riêng của tổ chức, tạo cơ hôi cho mọi thành viên cùng chia sẻ cách thức về

những sự kiện trọng đại, để nêu gương và khen thưởng những gương mặt có

thành tích tốt trong doanh nghiệp.

Có 4 loại nghi lễ cơ bản:

+ Chuyển giao (như các lễ khai mạc, giới thiệu thành viên mới, lễ ra mắt):

nhằm tạo thuận lợi cho việc thâm nhập vào cương vị mới, vai trò mới.

+ Củng cố (như lễ phát phần thưởng): củng cố các nhân tố hình thành bản

sắc và tơn thêm vị thế của các thành viên.

+ Nhắc nhở (như sinh hoạt văn hóa): nhằm duy trì cơ cấu xã hội và làm

tăng thêm năng lực tác nghiệp của tổ chức.

+ Liên kết (như lễ hội, liên hoan): nhằm khôi phục và khích lệ, chia sẻ

tình cảm và sự cảm thơng nhằm gắn bó các thành viên với nhau và với tổ chức.

c) Giai thoại, truyền thuyết, huyền thoại

Giai thoại thường được thêu dệt, thêm thắt, hư cấu từ những sự kiện,

những nhân vật có thực được mọi thành viên trong tổ chức cùng chia sẻ và nhắc

lại với những thành viên mới. Nhiều mấu chuyện kể về những mẫu người lý

tưởng về những chuẩn mực và giá trị văn hóa doanh nghiệp, các mẩu chuyện có

9tác dụng duy trì sức sống cho các giái trị ban đầu của tổ chức và giúp thống nhất

về nhận thức của tất cả thành viên trong doanh nghiệp.

Các nhân vật hình mẫu này là những nhân vật nòng cốt của doanh nghiệp

góp phần tạo nên hình ảnh khác biệt của doanh nghiệp, làm cho các kết quả xuất

sắc trở nên bình dị, thúc đẩy nhiều lớp nhân viên noi theo, nhờ đó củng cố, thúc

đẩy mơi trường văn hóa phát triển tốt hơn trong doanh nghiệp.

d) Các biểu tượng, logo

Biểu tượng là hình thức tín hiệu có nội hàm rất phong phú, bao gồm các

ký hiệu hình ảnh có tác dụng giúp mọi người nhận ra hay hiểu được thứ mà nó

biểu thị. Nói cách khác biểu tượng là sự biểu trưng những giá trị, những ý nghĩa

tiềm ẩn bên trong của doanh nghiệp thông qua các biểu tượng vật chất cụ thể.

Những đặc trưng của biểu tượng đều được chứa đựng trong các công trình kiến

trúc, lễ nghi, giai thoại, khẩu hiệu. Thơng qua những giá trị vật chất cụ thể, hữu

hình, các biểu tượng, biểu trưng này đều muốn truyền đạt những giá trị, ý nghĩa

tiềm ẩn bên trong cho những người tiếp nhận theo các cách thức khác nhau.

Biểu tượng logo là một tác phẩm sáng tạo được thiết kế để thể hiện hình

tượng về một tổ chức, một doanh nghiệp bằng ngôn ngữ nghệ thuật phổ thông.

Các biểu tượng vật chất này thường có tầm ảnh hưởng rất lớn vì chúng hướng sự

chú ý của mọi người vào những điểm nhấn cụ thể của nó. Vì vậy nó có thể diễn

đạt được giá trị chủ đạo mà doanh nghiệp muốn tạo ấn tượng, để lại dấu ấn đối

với khách hàng. Logo là loại biểu trưng đơn giản nhưng lại có ý nghĩa rất lớn

nên nó được các doanh nghiệp hết sức coi trọng. Xây dựng logo thương hiệu

phải có ý nghĩa văn hóa đặc thù, mang bản sắc của một nền văn hóa. Logo của

doanh nghiệp phải có khả năng thích nghi trong các nền văn hóa hay ngơn ngữ

khác nhau để dễ dàng truyền tải ý nghĩa đến với khách hàng.

e) Ngôn ngữ, khẩu ngữ

Một dạng biểu trưng quan trọng khác thường được sử dụng để gây ảnh

hưởng đến văn hố cơng ty là ngơn ngữ. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã sử

dụng những câu chữ đặc biệt, khẩu hiệu, ví von, ẩn dụ hay một sắc thái ngơn từ

10để truyền tải một ý nghĩa cụ thể đến nhân viên của mình và những người hữu

quan.

Ngơn ngữ, khẩu ngữ là hình thức dễ xâm nhập và được cả nhân viên của

doanh nghiệp và khách hàng trích dẫn. Khẩu hiệu thường rất ngắn gọn, cơ đọng

xúc tích, thường sử dụng những từ ngữ đơn giản dễ nhớ. Khẩu hiệu là cách diễn

đạt cô đọng nhất của triết lý kinh doanh trong doanh nghiệp. Vì vậy, chúng cần

được liên hệ với bản tuyên bố sứ mệnh của tổ chức để hiểu được thêm ý nghĩa

của chúng. Ví dụ như Slogan của Viettel: “Hãy nói theo cách của bạn”, “Khơi

nguồn sáng tạo” của cafe Trung Nguyên.

f) Ấn phẩm điển hình

Đây là những tư liệu chính thức có thể giúp những người có liên quan có

thể nhận thấy được hơn về cấu trúc văn hóa của một doanh nghiệp. Chúng có thể

là bản tuyên bố sứ mệnh, báo cáo thường niên, tài liệu giới thiệu về tổ chức, tài

liệu quảng cáo giới thiệu sản phẩm và trang web công ty. Những tài liệu này

giúp làm rõ mục tiêu của tổ chức, phương châm hành động, niềm tin và giá trị

chủ đạo, thái độ đối với người lao động, người tiêu dùng và xã hội.

1.1.2.3. Xây dựng tầm nhìn, lý tưởng mà doanh nghiệp sẽ vươn tới

Lý tưởng với ý nghĩa là sự vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, văn hóa

doanh nghiệp được hiểu theo hướng này là muốn nhấn mạnh những động lực, ý

nghĩa, giá trị cao cả giúp con người cảm thông và chia sẻ, dẫn dắt con người

trong nhận thức. Lý tưởng được hình thành một cách tự nhiên và khó có thể giải

thích được rõ ràng, được hình thành từ niềm tin, từ những giá trị và cảm xúc của

con người.

Lý tưởng là khái niệm thể hiện niềm tin phát triển ở mức độ rất cao, phát

triển ở mức độ này, trạng thái tình cảm của con người khơng chr là sự tự giác và

lòng nhiệt tình mà hơn thế nữa, còn là sự hy sinh và cống hiến. Đối với văn hóa

cơng ty, lý tưởng được đinh nghĩa là sự vận dụng lý luận vào thực tiễn. Các định

nghĩa này nhấn mạnh sự chuyển hóa hồn tồn những giá trị, triết lý của công ty

thành những ý nghĩa, giá trị cao cả, căn bản, sâu sắc có khả năng giúp con người

11cảm thông, chia sẻ, dẫn dắt con người trong nhận thức cảm nhận và xúc động

trước sự vật, hiện tượng. Hơn thế nữa, chúng còn được chuyển hóa thành động

lực và thành những hành động cụ thể để thể hiện sự cảm thông, chia sẻ và cống

hiến.

1.1.2.4. Đánh giá văn hóa hiện tại và xác định những yếu tố văn hóa nào cần

thay đổi

Sự thay đổi hay xây dựng văn hóa doanh nghiệp thường bắt đầu bằng việc

đánh giá xem văn hóa hiện tại như thế nào và kết hợp với chiến lược phát triển

doanh nghiệp. Đánh giá văn hóa là việc cực kỳ khó khăn vì văn hóa thường khó

thấy và dễ nhầm lẫn về tiêu chí đánh giá. Thường thì con người hòa mình trong

văn hóa và không thấy được sự tồn tại khách quan của nó.

a) Lịch sử và truyền thống văn hóa

Lịch sử và truyền thống văn hóa có trước và tồn tại bất chấp mong muốn

và quan điểm thiết kế của người quản lý bây giờ. Theo hướng tích cực thì các

giá trị truyền thống sẽ trở thành những động lực, bài học tốt đẹp cho các nhân

viên lớp sau noi theo. Đây là biểu hiện rất gần gũi và luôn được thế hệ sau tiếp

thu và không ngừng phát huy những truyền thống quý báu và vô cùng ý nghĩa

của từng doanh nghiệp. Còn mặt khác theo hướng tiêu cực, những giá trị truyền

thống đó cũng có thể trở thành rào cản cho việc sáng tạo, mở rộng những quan

điểm sản xuất. Vì đó là những giá trị cứng nhắc máy móc, ngại thay đổi sẽ gây

kìm hãm cho việc phát triển sản xuất của doanh nghiệp.

b) Văn hóa trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu

Văn hóa được coi là tính cách của một tổ chức do chúng được hình thành

từ những khía cạnh về phong cách khác nhau với những đặc trưng riêng. Nên

khi xây dựng thương hiệu theo văn hóa doanh nghiệp nó sẽ tạo ra lợi thế cạnh

tranh hơn hẳn các cách tiếp cận khác.

Xây dựng thương hiệu theo văn hóa doanh nghiệp sẽ tạo ra sự bền vững

hơn bất kỳ việc xây dựng theo cách khác. Vì sẽ dễ dàng sao chép một sản phẩm

hơn là một tổ chức với tất cả khác biệt như văn hóa truyền thống, đội ngũ nhân

12viên, các giá trị và hoạt động của doanh nghiệp. Trong giai đoạn hiện nay khi mà

hàng giả, hàng kém chất lượng tràn ngập trên thị trường thì xây dựng thương

hiệu theo văn hóa doanh nghiệp là biện pháp hữu hiệu nhất để ngăn chặn hàng

giả, hàng kém chất lượng hoặc sự bắt trước của đối thủ cạnh tranh. Nếu như

trước đây, để ngăn chặn sự cạnh tranh không lành mạnh của đối thủ cạnh tranh,

doanh nghiệp phải rất vất vả tốn nhiều thời gian để ngăn chặn những hành vi

khơng trung thực đó, thì xây dựng thương hiệu dựa trên nền tảng văn hóa doanh

nghiệp tạo ra được rào cản vững chắc khiến cho đối thủ cạnh tranh không thể

vượt qua được.

Tạo ra được sự trung thành của khách hàng với những sản phẩm mà công

ty cung cấp, giá trị dành cho khách hàng được coi là nội dung, là linh hồn của

thương hiệu. Khi công ty thực hiện đúng theo những chuẩn mực mà mình đề ra,

đem lại cho khách hàng sự thỏa mãn với những gì khách hàng mong đợi, đặt lợi

ích của khách hàng lên đầu thì cơng ty sẽ nhận được sự ưu ái của khách hàng.

Từ đó tạo nên sự trung thành của khách hàng với thương hiệu của cơng ty, khách

hàng sẽ nhớ đén hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp đầu tiên khi có nhu cầu

về một sản phẩm nào đó mà cơng ty cung cấp.

Như vậy, văn hóa doanh nghiệp đặc biệt quan trọng trong việc tạo ra

thương hiệu mạnh và bền vững cho doanh nghiệp. Thực tế đã chứng minh rằng,

các doanh nghiệp có thương hiệu mạnh là những doanh nghiệp có nền văn hóa

mạnh.

1.1.2.5. Thu hẹp khoảng cách giữa những gì chúng ta hiện có và những gì

chúng ta đang có

Khi chúng ta đã xác định được một văn hóa lý tưởng cho doanh nghiệp

mình và cũng đã có sự thấu hiểu về văn hóa đang tồn tại trong doanh nghiệp.

Lúc này sự tập trung tiếp theo vào việc làm thế nào để thu hẹp khoảng cách giữa

những giá trị chúng ta hiện có và những giá trị chúng ta mong muốn. Các

khoảng cách này nên đánh giá theo 4 tiêu chí: phong cách làm việc, ra quyết

định, giao tiếp, đổi xử.

131.1.2.6. Xác định vai trò của lãnh đạo trong việc dẫn dắt thay đổi văn hóa

Lãnh đạo đóng vai trò cực kỳ quan trọng cho việc xây dựng văn hóa.

Lãnh đạo là người đề xướng và hướng dẫn các nỗ lực thay đổi. Lãnh đạo chịu

trách nhiệm xây dựng tầm nhìn, truyền bá cho nhân viên hiểu đúng, tin tưởng và

cùng nỗ lực để xây dựng. Lãnh đạo cũng đóng vai trò q uan trọng trong việc

xua tan những mối lo sợ và thiếu an toàn của nhân viên.

1.1.2.7. Lên kế hoạch hành động

Khi khoảng cách đã xác định thì việc tiếp theo là soạn thảo một kế hoạch

hành động bao gồm các mục tiêu, hoạt động, thời gian, điểm mốc và trách

nhiệm cụ thể. Cái gì cần ưu tiên? Cần những nguồn lực gì? Ai chịu trách nhiệm

về những cơng việc cụ thể? Thời hạn hoàn thành?1.1.2.8. Tạo động lực cho sự thay đổi

Phổ biến nhu cầu thay đổi, kế hoạch hành động và động viên tinh thần,

tạo động lực cho sự thay đổi. Sự thay đổi sẽ ảnh hưởng đến đời sống nhân viên.

Họ cần được biết sự thay đổi đó đem lại điều tốt đẹp cho họ. Sự động viên,

khuyến khích sẽ dễ dàng đem hơn khi mọi người được biết vai trò của mình là

đóng góp và xây dựng tương lai doanh nghiệp

1.1.2.9. Khuyến khích động viên nhân viên trước những lợi ích của sự thay đổi

Nhận biết các trở ngại và nguyên nhân từ chối thay đổi và xây dựng các

chiến lược để đối phó. Lơi kéo mọi người ra khỏi vùng thoải mái của mình là

một cơng việc rất khó. Vì vậy người lãnh đạo phỉa khuyến khích, động viên và

chỉ cho nhân viên thấy lợi ích của họ tăng lên trong quá trình thay đổi.

1.1.2.10. Thiết lập hệ thống khen thưởng phù hợp với văn hóa doanh nghiệp

Thể chế hóa, mơ hình hóa và củng cố sự thay đổi văn hóa. Các hành vi,

quyết định của lãnh đạo phải thể hiện là mẫu hình cho nhân viên noi theo và phù

hợp với mơ hình văn hố đã xây dựng. Trong gia đoạn các hành vi theo mẫu

hình lý tướng cần được khuyến khích, động viên. Hệ thống khen thưởng phải

14được thiết kế phù hợp với mô hình xây dựng văn hố doanh nghiệp đó là các giá

trị, niềm tin, thái độ.

Đó là niềm tin, nhận thức và tình cảm có tính vơ thức được mặc nhiên

cơng nhận trong doanh nghiệp. Chúng được hình thành sau quá trình hoạt động

lâu dài và xử lý nhiều tình huống thực tiễn, chúng ăn sâu vào tâm lý của hầu hết

các thành viên trong doanh nghiệp. Chúng định hướng cho cảm nhận, suy nghĩ

và hành vi của các thành viên trong các mối quan hệ bên trong, bên ngoài doanh

nghiệp.

Về bản chất giá trị là khái niệm liên quan đến chuẩn mực đạo đức và cho

biết con người cho rằng họ cần phải làm gì. Những cá nhân và tổ chức đánh giá

cao tính trung thực, nhất quán và sự cởi mở cho rằng họ cần hành động một cách

kiên định và thẳng thắn.

Niềm tin là khái niệm đề cập đến việc mọi người cho rằng thế nào là

đúng, thế nào là sai. Niềm tin của người lãnh đạo cần được chuyển hóa thành

niềm tin của tập thể thơng qua những giá trị.

Thái độ là chất gắn kết niềm tin với giá trị thơng qua tình cảm. Thái độ

được định nghĩa là thói quen tư duy theo kinh nghiệm để phản ứng theo một

cách nhất quán mong muốn hoặc không mong muốn đối với sự vật,hiện tượng.

Như vậy, thái độ luôn cần đến những phán xét dựa trên cảm giác, tình cảm.

1.1.2.11. Đánh giá duy trì giá trị cốt lõi

Tiếp tục đánh giá văn hóa doanh nghiệp và thiết lập các chuẩn mực mới

về không ngừng học tập và thay đổi. Văn hố khơng phải là bất biến vì vậy khi

ta đã xây dựng được một văn hoá phù hợp thì việc quan trọng là liên tục đánh

giá và duy trì các giá trị tốt. Truyền bá những giá trị đó cho nhân viên mới.

Tóm lại, xây dựng văn hóa doanh nghiệp không đơn thuần là liệt kê ra các

giá trị mình mong muốn mà đòi hỏi sự nỗ lực của tất cả các thành viên, sự khởi

xướng, cổ vũ, động viên của lãnh đạo. Với cách hiểu đúng đắn tổng thể về văn

hóa doanh nghiệp và với mười một bước cơ bản này sẽ giúp các doanh nghiệp

từng bước xây dựng thành cơng văn hố cho mình.

151.1.3. Vai trò và ý nghĩa của việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp

1.1.3.1. Đối với doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp có tác động tồn diện đến hoạt động của doanh

nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp là một tài sản vơ hình của doanh nghiệp, có vai

trò to lớn trong sự phát triển của công ty, là nền tảng, là mục tiêu, là động lực và

là hệ điều tiết của sự phát triển.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp làm giảm sự xung đột giữa các thành

viên và giữa các cá nhân, giúp điều phối và kiểm soát hành vi cá nhân bằng các

câu chuyện, các quy định quy tắc, chuẩn mực..., những mối quan hệ tốt đẹp giữa

các cá nhân mà văn hóa doanh nghiệp mang lại sẽ tạo ra môi trường làm việc

thoải mái, lành mạnh, thúc đẩy khả năng sáng tạo của nhân viên.

Văn hóa doanh nghiệp tạo nên bản sắc riêng cho doanh nghiệp, tạo nên

sức hấp dẫn của doanh nghiệp đối với khách hàng, các đối tác, cơ quan quản lý,

chính phủ, tạo nên thương hiệu cho doanh nghiệp giúp phân biệt với các doanh

nghiệp khác.

Văn hóa doanh nghiệp được hình thành từ khi doanh nghiệp thành lập và

bắt đầu đi vào hoạt động, trong q trình đó văn hóa doanh nghiệp luôn được

củng cố và bổ sung thêm. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tốt đẹp hơn sẽ giúp

cho doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh của mình bởi nó tạo được sự thống

nhất, giảm thiểu rủi ro, tăng cường phối hợp và giám sát, thúc đẩy động cơ làm

việc của mọi thành viên. Văn hóa doanh nghiệp chính là sợi dây gắn kết và thúc

đẩy động cơ làm việc của mọi nhân viên trong tổ chức. Có thể nói, một doanh

nghiệp thành cơng trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp thì chắc chắn sẽ đủ sức

đối đầu và chiến thắng trong cuộc cạnh tranh khốc liệt.

1.1.3.2. Đối với xã hội

Văn hóa doanh nghiệp khơng tách rời văn hóa xã hội. Văn hóa doanh

nghiệp trước hết là tuân thủ pháp luật, là đảm bảo có lãi, khơng những ni được

người lao động mà còn phát triển.

16Việc xây dựng và phát huy văn hóa doanh nghiệp khơng chỉ tạo ra nguồn

nội lực vững chắc cho việc liên tục nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa,

nâng cao khả năng cạnh tranh trên thương trường, hơn nữa nó là điều kiện tiên

quyết để huy động cao nhất các nhân tố chủ quan, khách quan khác nhau đối với

việc tập trung xây dựng thương hiệu của bản thân từng sản phẩm, từng doanh

nghiệp.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tốt đẹp cũng sẽ giúp cho doanh nghiệp

luôn định hướng cho các hoạt động kinh doanh theo hướng nâng cao tinh thần

cộng đồng, dân tộc, khuyến khích doanh nghiệp tham gia các hoạt động xã hội

như xóa đói giảm nghèo, cứu trợ đồng bào gặp thiên tai, tham gia các hoạt động

từ thiện và đặc biệt là vấn đề ô nhiễm môi trường.

Khi xây dựng được nền văn hóa cho doanh nghiệp sẽ tạo nên một bản sắc

riêng cho hình ảnh của cơng ty, là sức hấp dẫn của doanh nghiệp đối với khách

hàng và với đối tác, tạo nên thương hiệu cho doanh nghiệp giúp phân biệt với

văn hóa và hình ảnh của doanh nghiệp khác.Văn hóa doanh nghiệp giúp củng cố

các mối quan hệ bên ngoài cũng như là yếu tố thu hút khách hàng, đối tác đến

với doanh nghiệp. Khách hàng sẽ cảm thấy an tâm, tự hào khi sử dụng những

sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, hơn nữa họ có thể là người tuyên truyền

quảng cáo đáng tin cậy nhất của doanh nghiệp.

1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp

1.1.4.1. Văn hóa dân tộc

Văn hóa dân tộc có ý nghĩa quyết định to lớn đối với văn hóa doanh

nghiệp. Bởi vì doanh nghiệp là một tế bào của xã hội, trong đó bao gồm những

cá nhân đồng thời là thành viên của xã hội, dân tộc nơi doanh nghiệp tồn tại.

Bản thân văn hóa doanh nghiệp là một nền tiểu văn hóa nằm trong văn hóa dân

tộc. Mỗi cá nhân trong nền văn hóa doanh nghiệp cũng thuộc vào một nền văn

hóa cụ thể, với một phần nhân cách tuân theo các giá trị văn hóa dân tộc.

Sự phản chiếu của văn hóa dân tộc lên văn hóa doanh nghiệp là một điều

tất yếu. Bản thân văn hóa doanh nghiệp là một nền tiểu văn hóa nằm trong vần

17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×