Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH TẠI BAN LÃNH ĐẠO:

6 ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH TẠI BAN LÃNH ĐẠO:

Tải bản đầy đủ - 0trang

5LỜI KẾTMục tiêu phần 5-Lời kết trả lời cho yêu cầu sau:

Theo anh/chị những nội dung nào trong môn Quản trị Tác nghiệp này là có thể áp

dụng vào cơng việc của anh/chị hoặc doanh nghiệp anh/chị hiện nay? Anh/chị dự

định sẽ áp dụng những kiến thức đó vào những hoạt động gì và sẽ áp dụng như thế

nào?- Quản trị hoạt động là mơn khoa học nghiên cứu tính hiệu quả của quá trình tác

nghiệp trong đơn vị, cơ quan hành chính, trong nhà máy sản xuất….

- Xã hội càng phát triển, quy mô doanh nghiệp ,quy mô nhà máy càng phát triển

thì các nhà quản lý càng cần nâng cao các khả năng, kỹ năng cho công tác điều

hành, giám sát để đưa doanh nghiệp , đơn vị đi đúng hướng , đạt mục tiêu. Sau

khóa học cá nhân Tơi thấy khả năng nhận dạng, phân tích và thiết lập các qui

trình sản xuất tăng lên hiểu rõ các phương thức sản xuất hiện đại JIT/Lean,

phát triển và tối ưu các qui trình hiện đang có của doanh nghiệp từ đầu vào,

đầu ra

- Một trong những phương pháp hiệu quả nhất làm giảm chi phí trong sản xuất

là việc xây dựng và tối ưu hóa hoạch định sản xuất sản phẩm. Việc đó cho

phép doanh nghiệp giảm mức độ nhàn rỗi của thiết bị và chuyên gia có tay

nghề chuyên môn cao, giảm thời gian thực hiện đơn hàng, khơng phá vỡ kế

hoạch bán hàng vì lý do quá tải nguồn lực sản xuất, tối ưu hóa việc lưu chuyển

nguyên vật liệu và hàng tồn kho, làm cho quá trình sản xuất trở nên rõ ràng và

dễ điều khiển.13 |

Page- Xây dựng quy trình sản xuất tối ưu và hoạch định quá trình sản xuất và

nguyên vật liệu trong sản xuất, phản ánh quá trình sản xuất kinh doanh của

doanh nghiệp và xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quản lý sản xuất.

- Các tính năng tiện ích của phân hệ có thể sử dụng bởi cán bộ phòng kinh tế kế

hoạch, phân xưởng sản xuất, phòng điều phối sản xuất và các bộ phận sản xuất

khác.

- Để cạnh tranh trong nền kinh tế ngày nay, ít Chúng ta phải phấn đầu bằng các

đối thủ cạnh tranh toàn cầu, nếu khơng nói là phải hơn. Điều này khơng chỉ

đúng về mặt chất lượng, mà còn về các chi phí, thời gian sản phẩm, chế biết,

giao hàng, lắp đặt, phản ứng và các vấn đề khác.

- Lean nhấn mạnh làm việc theo nhóm, đào tạo và học hỏi khơng ngừng, sản

xuất theo nhu cầu (sức hút), chế tạo theo yêu cầu khách hàng trên quy mô rộng

và giảm số lượng sản xuất thử nghiệm, sản xuất mẫu, thay đổi hệ thống làm

việc nhanh và bảo dưỡng năng suất toàn diện. Chẳng có gì ngạc nhiên khi việc

áp dụng lean bao gồm cả phương pháp cải tiến đột phá ngày càng hoàn thiện

hơn.

- Hiện nay lean được coi là chiến lược để giành thắng lợi đặc biệt quan trọng

trong doanh nghiệp vì:

o Nhu cầu cạnh tranh hiệu quả trong nền kinh tế tồn cầu hiện nay.

Áplựcđòihỏigiảmgiátừkháchhàng.Những thay đổi của cơng nghệ một cách nhanh chóng.

Định hướng của thị trường tiếp tục đặt vào chất lượng, chi phí và

việc

Sựgiao

mongđợihàng

củakhách14 |

Pageđúng

hànggiathời

tăngkhơnghạn.

ngừng.Sự cần thiết phải chuẩn hóa các q trình để ln đạt được kết quả

như mong muốn.Trân trọng cảm ơn!15 |

PageTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH TẠI BAN LÃNH ĐẠO:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x