Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 CÁC LĨNH VỰC THỰC HIỆN THEO QUI TRÌNH MỘT CỬA.

1 CÁC LĨNH VỰC THỰC HIỆN THEO QUI TRÌNH MỘT CỬA.

Tải bản đầy đủ - 0trang

3 – LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

Phòng ban vận hành hệ thống: phòng lao động -TBXH

16

Khai trình sử dụng lao động

17

Đăng ký nội quy lao động

18

Đăng ký thỏa ước lao động

19

Báo cáo tăng giảm lao động

20

Đăng ký thang lương, bảng lương

4 – LĨNH VỰC TƯ PHÁP

Phòng ban vận hành hệ thống: phòng tư pháp, phường xã

21

Chứng thực hợp đồng

22

Chứng thực hủy bỏ hợp đồng

23

Chứng thực văn bản đơn phương đình chỉ thực hiện

hợp đồng, giấy ủy quyền

24

Chứng thực việc khai nhận di sản

25

Chứng thực bản sao giấy tờ, văn bản song ngữ và tiếng

nước ngoài

26

Chứng thực chữ ký trên giấy tờ, văn bản bằng tiếng

nước ngoài và song ngữ

27

Chứng thực giấy ủy quyền, hợp đồng ủy quyền

28

29

30

31Chứng thực chữ ký người dịch

Xác định khơng có tên trong sổ bộ hộ tịch

Bổ sung hộ tịch

Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ

tịch khác

32

Cấp bản sao hộ tịch từ sổ gốc

33

Cấp lại bản chính Giấy khai sinh

34

Thay đổi cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác

định lại giời tính

5 – LĨNH VỰC Y TẾ

Phòng ban vận hành hệ thống: phòng Y tế

35

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn

thực phẩm

36

Thẩm định cấp Giấy, gia hạn chứng chỉ hành nghề y

dược tư nhân

6 – LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐƠ THỊ

Phòng ban vận hành hệ thống: phòng Quản lý đơ thị

37

Cấp phép xây dựng

38

Cấp phó bản

3|Page39

40

41

42

43

44

45Gia hạn giấy phép

Điều chỉnh nội dung giấy phép

Điều chỉnh nội dung thiết kế

Cấp mới, cấp đổi số nhà

Chỉnh sửa quyết định cấp số nhà

Xác nhận quy hoạch

Hợp pháp hóa chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu

nhà nước

46

Cấp phép sử dụng vỉa hè

47

Cấp phép đào đường

7 – LĨNH VỰC TÀI NGUN VÀ MƠI TRƯỜNG

Phòng ban vận hành hệ thống: phòng Tài ngun và Mơi trường

48

Cấp mới GCN QSHNHAO & QSD DATO

49

Cấp lại GCN QSHNHAO & QSD DATO

50

Cấp đổi GCN QSHNHAO & QSD DATO

51

Mua bán, chuyển nhượng, thừa kế một phần

52

Mua bán, chuyển nhượng, thừa kế một phần toàn phần

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68Đăng ký thế chấp

Xóa thế chấp

Đăng ký bổ sung

Điều chỉnh hồ sơ thế chấp

Cung cấp thông tin giao dịch đảm bảo

Cấp mới QSD DATO

Cấp lại GCN QSD DATO

Cấp đổi GCN QSD DATO

Chuyển nhượng một phần QSD DATO

Chuyển nhượng toàn phần QSD DATO

Chuyển mục đích sử dụng đất

Tách thửa

Hợp thửa

Giao đất, thu hồi đất

Chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng

đất

Đăng ký cho thuê, thuê lại quyền sử dụng dất69

70Xóa đăng ký cho thuê, thuê lại QSD đất

Gia hạn sử dụng đất4|Page2.2 QUY TRÌNH MỘT CỬA HIỆN TẠIGiải thích mơ hình:

- Người dân nộp hồ sơ : Người dân tự tìm hiểu thơng tin về thủ tục, các

hồ sơ pháp lý có liên quan từ các cơ quan nhà nước thông qua điện

thoại hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan quản lý nhà nước. Sau khi

hoàn tất hồ sơ, người dân trực tiếp mang đến cơ quan quản lý nhà

nước nộp tại phòng phòng tiếp nhận hồ sơ.

- Phòng tiếp nhận hồ sơ sau khi nhận hồ sơ sẽ tiến hành kiếm tra tính

hợp lệ của hồ sơ, vào sổ but phê, lập phiếu hẹn.

- Sau khi nhận hồ sơ phòng tiếp nhận hồ sơ tiến hành chuyển hồ sơ cho

bộ phận chức năng sử lý hồ sơ.5|Page- Bộ phận chức năng sau khi nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa sẽ tiến

hành vào sổ theo giỏi và tiến hành thụ lý hồ sơ.

- Sau khi xử lý xong hồ sơ, bộ phận chức năng chuyển trả hồ sơ cho bộ

phận một cửa.

- Người dân nhận hồ sơ trả lại từ bộ phận một cửa.

2.3 NHỮNG KHĨ KHĂN VƯỚNG MẮC ĐỐI VỚI QUY TRÌNH HIỆN TẠI.- Hàng năm, khối lượng thụ lý hồ sơ tại các cơ quan quản lý nhà nước là rất lớn

tuy nhiên các hồ sơ này chủ yếu được nhập và quản lý bằng cách lưu sổ bộ(thủ

công) hoặc các ứng dụng văn phòng (word, Excel) nên các thơng tin hồn tồn

khơng thể chia sẽ cho nhau khi cần thiết.

- Cùng một hồ sơ nhưng được lưu trữ nhiều lần tại nhiều nơi gây lãng phí trong

cơng tác quản lý.

- Các cơ quan gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý, tra cứu, xử lý thông tin sai

lệch trong công tác quản lý nhà nước.

- Một số hồ sơ còn trả bổ sung nhiều lần, gây phiền hà cho công dân;

- Nội dung xác nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đồng bộ, còn sai sót;

- Một số hồ sơ trễ hạn vẫn còn;

- Chưa liên thơng từ tỉnh xuống huyện, thị và các sở ban ngành, chi cục thuế gây

khó khăn cho công tác thụ lý hồ sơ tại các bộ phận thụ lý hồ sơ.

- Công tác báo cáo thống kê phục vụ cung cấp thông tin cho lãnh đạo Cơ quan

quản lý nhà nước còn thực hiện thủ công. Các cán bộ xử lý nghiệp vụ không

thể báo cáo tức thời khi lãnh đạo cần có thơng tin chính xác và nhanh chóng.6|PageTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 CÁC LĨNH VỰC THỰC HIỆN THEO QUI TRÌNH MỘT CỬA.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x